(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

17 Про затвердження Положення про Громадський бюджет Сквирської міської територіальної громади

 
Дата публікації 28.5.2021 14:37:36
 

П Р О Є К Т 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___ червня 2021року                 м. Сквира                              № ___-8-VIII

Про затвердження Положення про Громадський бюджет

Сквирської міської територіальної громади

 

З метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів бюджету Сквирської міської територіальної громади та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів, враховуючи статтю 3 та керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Громадський бюджет Сквирської міської територіальної громади (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                          Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                          Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                                   В.Черненко

 

Заступник міського голови                                                   Л. Сергієнко

 

Начальник фінансового управління                                      І. Круківська

Виконавець

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                              І. Кваша

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів,

соціально-економічного розвитку                                        М. Чмирь

 

Додаток

до рішення сесії

від 08.06.2021 року

                                                                                                             №    -8-VIII

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету громади, з якого здійснюється фінансування, визначених безпосередньо жителями Сквирської міської територіальної громади (надалі – громади) заходів, виконання робіт, надання послуг, придбання матеріально-товарних цінностей, які носять загальнодоступний характер (вільний, безкоштовний доступ та вільне безкоштовне користування усіма бажаючими результатами реалізації проектів), відповідно до оформлених проектів, які стали переможцями конкурсу.

1.2. Проект – пропозиція, яка подана Автором(-ми) та має підтримку не менше 15 жителів  громади (крім автора) та яка не суперечить чинному законодавству, не має на меті отримання прибутку, реалізація якої належить до компетенції органу місцевого самоврядування, може бути реалізована впродовж бюджетного року з врахуванням обсягу коштів та оформлена за формою згідно із Додатком 1 цього Положення

Проекти поділяються на великі та малі.

1.2.1. Малий проект - це пропозиція, загальна вартість реалізації якої становить від 1000 до 50 000 гривень.

1.2.2 Великий проект - це пропозиція загальна вартість реалізації якої становить від 50 000 до 450 000 гривень.

1.3. Конкурс – це відбір проектів, який дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд проектів шляхом голосування жителями територіальної громади. Мінімальна кількість голосів підтримки  за малі проекти встановлюється на рівні 300 голосів, а за великі – відповідно 500 голосів.

1.4 Номінаційний комітет  (надалі - Комітет) – колегіальний консультативний орган, що утворюється розпорядженням міського голови для координації організації виконання громадського бюджету.

1.5. Автор -  громадянин України, іноземець та особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання на території України та на момент подання проекту досяг 16-річного віку, який, в порядку визначеного цим Положенням, підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету.

1.6. Голосування – процес визначення жителями громади (громадянами України віком від 16 років, які зареєстровані на території Сквирської міської територіальної громади), проектів-переможців серед відібраних Комітетом проектів шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому або електронному вигляді.

1.7. Пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені Номінаційним  комітетом.

1.8 Е-сервіс «Громадський бюджет» - це онлайн сервіс, який дозволяє приймати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету громади, використовуючи BankID, MobileID або інший метод ідентифікації, визначеним цим Положенням.

2. Порядок фінансування

2.1. Фінансування громадського бюджету проводиться за рахунок коштів бюджету громади.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету  на один бюджетний рік визначається рішенням міської ради та становить 1%  обсягу власних доходів загального фонду міського бюджету, затвердженого на початок року в якому оголошується конкурс.

2.3. На малі проекти виділяється 30% загального обсягу громадського бюджету.

2.4. На великі проекти виділяється 70% загального обсягу громадського бюджету.

2.5. Розмір можливого фінансування оголошується Номінаційним комітетом до оголошення конкурсу та розміщується на Е-сервісі «Громадський бюджет» та на офіційному сайті Сквирської міської ради.

2.6. За рахунок коштів громадського бюджету фінансуються  проекти жителів громади, реалізація яких можлива впродовж одного бюджетного року.

2.7. У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи об’єкту, вони повинні належати до комунальної власності та відповідати умовам, зазначеним у п.4.1.

3. Порядок утворення, права та обов’язки Номінаційного комітету

3.1 Персональний склад Номінаційного комітету (надалі Комітет) у складі 14 осіб, затверджується розпорядженням міського голови. До складу Комітету входять 5 представників профільних депутатських комісій, 6 представників виконавчих органів ради та 3 представники громадськості (члени громадських організацій)

Члени Номінаційного комітету від громадськості формуються шляхом рейтингового голосування через портал Електронних консультацій та опитувань, який використовує Сквирської міська рада.

Заяви бажаючими членами громадських організацій, подаються   впродовж 7-ми днів з дня оголошення про відбір громадськості для участі у Номінаційному комітеті, розміщеному на сайті Сквирської міської ради. До заяви додається резюме в довільній формі та згода на обробку персональних даних .

Голосування за членів Номінаційного комітету від громадськості відбувається впродовж 14 днів після завершення терміну подачі заявок на участь у Номінаційному комітету через портал Електронних консультацій та опитувань.

Засідання Комітету є відкритими. В засіданні Комітету можуть брати участь представники громадськості без права голосу.

3.2. Права Комітету:

- отримувати інформацію від виконавчих органів ради про хід реалізації проектів, які фінансуються громадським бюджетом;

- подавати висновки та рекомендації автору (-ам) щодо проектів, поданих для фінансування громадським бюджетом;

- визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданнях виконавчого комітету, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях ради;

- попередньо розглядати звіти про виконання проектів у рамках громадського бюджету;

- затверджувати результати голосування;

- заслуховувати авторів проектів, керівників структурних підрозділів з питань реалізації проектів громадського бюджету.

3.3. Обов’язки Комітету:

- забезпечити дотримання вимог цього Положення;

- координувати процес здійснення та функціонування громадського бюджету;

- визначати пункти для голосування;

- надавати висновки та рекомендації до кожного проекту, поданого для реалізації в рамках громадського бюджету;

- затверджувати проекти, які допускаються та не допускаються до голосування;

- формувати та затверджувати реєстри позитивно та негативно оцінених проектів;

- визначати щодо кожного проекту відповідальний виконавчий орган за галузевою ознакою;

- попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету;

- проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протокол засідання;

- вирішувати всі спірні питань, які виникають у процесі реалізації громадського бюджету, в тому числі при встановленні результатів голосування та реалізації проектів (спори щодо визнання недійсними бланків для голосування та інше);

- за 3 робочих дня до дати проведення засідання повідомляти жителів громади через Е-сервіс «Громадський бюджет» про час та місце засідання;

3.4. Комітет працює у формі засідань. Рішення на засіданні Комітету ухвалюються більшістю членів від загального складу.

3.5 На своєму першому засіданні Комітет обирає зі свого складу голову та секретаря комітету. Як правило, секретарем Комітету є представник структурного підрозділу виконавчих органів міської ради.

3.6. Протоколи засідань, висновки та рекомендації підписуються головою та секретарем Комітету. Всі протоколи, висновки та рекомендації оприлюднюються на Е-сервіс «Громадський бюджет» не пізніше 5 робочих дня з дня проведення засідання.

3.7. Члени Комітету не можуть бути авторами проектів.

4. Порядок подання проектів

4.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади (наприклад: вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочку тощо). У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади та не перебувати у власності фізичної та/або юридичної особи.

Результат проекту має бути загальнодоступними та безкоштовним для всіх жителів громади з врахуванням вимог пунктів 1.1 та 1.2.

4.2. Проект подається особисто автором (одним із авторів) проекту:

1) у паперовому вигляді в пунктах прийому документів, визначених Комітетом, згідно з додатком  до цього Положення

або

2) у електронному вигляді, шляхом заповнення відповідної форми на Е-сервісі «Громадський бюджет» .

4.3. Впродовж 7 календарних днів з дня подачі проекту автор підтверджує підтримку поданого проекту голосами  не менше 15 жителів громади, ідентифікованих за допомогою Bank ID, Mobile ID через Е-сервіс «Громадський бюджет».

4.4. Кожен автор може подати не більше, аніж один великий та один малий проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

4.5. Проекти приймаються щороку, починаючи з 01 вересня, впродовж 30 календарних днів.

4.6. Проекти повинні відповідати  вимогам пункту 1.1,1.2 цього Положення та:

4.6.1. назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладена лаконічно, одним реченням;

4.6.2.  не суперечити чинному законодавству України;

4.6.3. реалізація проекту повинна належати до компетенції Сквирської міської ради;

4.6.4. проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку громади;

4.6.5. об’єкт, який створений за реалізацією проекту, має бути загальнодоступним та не мати комерційного характеру;

4.6.6. проект у сфері просторового розвитку має відповідати Генеральному плану громади, іншій містобудівній документації та реалізовуватись на землях та об’єктах, які належать до комунальної власності територіальної громади (відповідно до п.4.1. цього Положення);

4.6.7. проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат.

При формуванні проектів, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ «Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

4.7. В рамках громадського бюджету  не приймаються до розгляду проекти, які:

4.7.1. не відповідають істотним вимогам, зазначеним в п.4.6 цього Положення;

4.7.2. передбачають виключно розробку проектної документації або носять фрагментарний характер;

4.7.3. передбачають залучення для їх реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету громади;

4.7.4. містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо.

4.7.5. передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту;

4.7.6. суперечать чинному законодавству України.

4.7.7 не гарантують вільний та безкоштовний доступ до результатів реалізації пропозиції (проекту);

4.7.8. не набрали достатньої кількості голосів підтримки, відповідно до пункту 4.3 цього Положення.

4.7.9. Суперечать діючим програмам міста або дублюють завдання, які передбачені цими програмами.

4.8. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, після проходження первинної перевірки  оприлюднюються  на Е-сервісі «Громадський бюджет»(за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди)впродовж 1 робочого дня.

4.9. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.10. Об’єднання Проектів можливе лише за взаємною згодою авторів, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.11. Внесення змін щодо суті проекту можливе лише за згодою авторів проекту.

5. Порядок аналізу та розгляду проектів

5.1. Міський голова розпорядженням визначає відповідальний структурний підрозділ, що буде  вести реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

5.2. Відповідальний структурний підрозділ впродовж 5 робочих днів з дня отримання проекту здійснює формальну перевірку повноти заповнення форми проекту, а також необхідної кількості голосів;

5.2.1. Відповідальний структурний підрозділ передає копію проекту до відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету,  до повноважень яких відноситься реалізація проекту, для підготовки пропозицій та зауважень до кожного проекту;

5.2.2. У разі, якщо проект є неповний, відповідальна особа по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи впродовж7 календарних днів. У випадку відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесенівпродовж7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації її автором, проект відхиляється;

5.3. Виконавчі органи Сквирської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів:

5.3.2. Впродовж 20 календарних днів з дня отримання проектів здійснюють їх аналіз з урахуванням положень пункту 5.2.2;

5.3.3. Зауваження та пропозиції до проектів одразу передають відповідальному структурному підрозділу.

5.4. Проекти з зауваженнями та пропозиціями згідно з пунктом 5.3.3 відповідальний структурний підрозділ розміщує на Е-сервісі «Громадський бюджет», а також передає для розгляду на засіданні Номінаційного комітету з метою оцінки проектів, подання висновків та рекомендацій проектів.

5.5. Якщо згідно з висновком профільного виконавчого органу реалізація проекту є неможливою або його вартість зростає понад встановлені граничні норми, то Номінаційний комітет такий проект додатково розглядає на власному засіданні для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Зауваження, пропозиції та можливі зміни розглядаються на засіданні Номінаційного комітету, на яке запрошується автор проекту та представник профільного виконавчого органу.

За підсумками засідання, Номінаційний комітет приймає остаточне рішення та або відхиляє проект, або виносить його на голосування.

5.6. За результатами розгляду розгляду проектів Номінаційний комітет затверджує проекти, які допускаються чи недопускаються до голосування.

5.7. Подані проекти, які були прийняті до розгляду міською радою та пройшли оцінку Номінаційного комітету із зазначенням результатів розгляду кожного проекту разом з додатками розміщуються на  Е-сервісі «Громадський бюджет» не пізніше ніж 5 календарних днів до початку оголошення голосування.

6. Організація голосування

6.1. Оголошення про початок голосування та перелік пунктів для голосування оприлюднюється на офіційному сайті Сквирської міської ради не пізніше, ніж за 3 робочих дня до його початку.

6.2. Голосування триває впродовж 15 календарних днів з дня початку голосування у визначених Комітетом пунктах для голосування.

6.3. Відбір проектів для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють жителі громади черезЕ-сервіс «Громадський бюджет» шляхом авторизації через систему BankID, MobileID та бюлетенями в пунктах для голосування.

6.4. Перелік пунктів для голосування та період голосування визначається рішенням Комітету та оприлюднюється не пізніше як за 3 календарних днів до дня початку голосування.

6.5. У пунктах для голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення можна отримати бюлетені для голосування, а також перелік та інформацію про проекти, що беруть участь у голосуванні.

6.6. Голосування здійснюється:

6.6.1. черезЕ-сервіс «Громадський бюджет»,шляхом заповнення електронної версії бланку для голосування

або

6.6.2. у спеціально визначених Комітетом пунктах для голосування  з використанням спеціальних бланків для голосування. При цьому для підтвердження права на голосування житель громади особисто пред’являє паспорт консультанту (уповноваженій особі), що працює в пункті для голосування, і після пред’явлення документа отримує особисто один бланк для голосування.

Консультант несе персональну відповідальність за отримані бланки для голосування (бланки для голосування мають наскрізну нумерацію та відтиск відповідної печатки), за видачу бланків для голосування особисто особі (і не більше одного на одну особу), за збереження скриньки для голосування, за перевірку достовірності внесених даних та ставить особистий підпис на зворотному боці бланків для голосування після перевірки документа, що посвідчує особу голосуючого. У пунктах для голосування можна також отримати перелік проектів, допущених до голосування. Пункти голосування відкриті для голосування впродовж всього робочого часу установи, в якій вони розміщені.

Електронна та письмова форми бланків подачі проектів  та бланків для голосування можуть містити незначні відмінності.

6.6.3. У ході голосування ведеться журнал реєстрації, один на пункт голосування (прошитий та пронумерований), у яких зазначається:

  • Дата голосування;
  • Номер виданого бланку для голосування;
  • Прізвище, ім’я та по батькові громадянина;
  • Місце реєстрації громадянина;
  • Серія та номер паспорта громадянина;
  • Підпис громадянина;
  • Прізвище, ім’я та по батькові працівника пункту голосування, який видав бюлетень.

6.7.Кожний житель громади голосує особисто.

Голосування будь-ким за інших осіб, а також передача жителем громади права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Забороняється використовувати інформацію, яка дискредитує авторів інших проектів, яка містить неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, умовчання, вводить або може ввести в оману жителів громади, що мають право брати участь у голосуванні за пропозиції (проекти), які можуть бути реалізовані за рахунок коштів громадського бюджету.

Забороняється надавати або обіцяти надання жителям громади, що мають право брати участь у голосуванні за пропозиції (проекти), які можуть бути реалізовані за рахунок коштів громадського бюджету, неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією ними свого виборчого права.

Забороняється агітаційна компанія безпосередньо у визначених Комітетом пунктах для голосування.

6.8. За наявності зазначених фактів в пункті 6.7 (фото-відео фіксація), голос за обрану пропозицію (проект) не зараховується. У разі масових фактів порушення пункту 6.7 цього Положення, пропозиція (проект) за якою фіксуються масові порушення, знімається з голосування за рішенням Номінаційного комітету.

6.9. Кожен житель може віддати один голос за малий проект та один голос за великий проект.

6.10. Голос поданий у пункті для голосування впродовж 1 робочого дня вноситься модератором до Е-сервісу «Громадський бюджет».

7. Встановлення результатів та визначення переможців

7.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів через Е-сервіс «Громадський бюджет». Якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший об’єм фінансування.

7.2. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість голосів до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету громади, виділених на реалізацію громадського бюджету на наступний бюджетний рік.

7.3. У разі нестачі коштів на реалізацію чергового проекту з переліку, складеного відповідно до норм пункту 7.2, до уваги береться перший з переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів.

7.4. Перелік проектів, які шляхом голосування відповідно до пункту 7.2 були рекомендованими для реалізації та затверджені протоколом Номінаційного  комітету, виноситься на розгляд  чергової сесії міської ради.

7.5.Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному Е-сервіс «Громадський бюджет» .

7.6. Проекти - переможці включаються в проект бюджету громади за головними розпорядниками коштів. Після затвердження бюджету громади проекти підлягають фінансуванню за рахунок коштів бюджету громади (в межах коштів громадського бюджету) на наступний бюджетний рік.

7.7 Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів  бюджету – виконавчі органи Сквирської міської ради, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі. Наказом керівника за кожним проектом-переможцем визначається особа, відповідальна за його впровадження. Цей наказ відповідний головний розпорядник надає Комітету не пізніше 10 днів з дня його прийняття або внесення змін до нього. У разі невидачі такого наказу чи ненадання його копії Комітету керівник відповідного головного розпорядника несе персональну відповідальність за впровадження проекту. Головні розпорядники бюджетних коштів можуть залучати розпорядників нижчого рівня або одержувачів бюджетних коштів.

7.8 Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту. Автори проектів-переможців можуть здійснювати контроль за реалізацією проектів. Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня або одержувачі) коштів бюджету громади забезпечують взаємодію та координацію в межах бюджетного законодавства з авторами проектів-переможців у процесі реалізації проектів. Автор проекту (за його бажанням) у межах чинного законодавства може бути залучений до реалізації проекту (авторський, технічний нагляд, здійснення закупівель тощо).

7.9. На об’єктах (їх частині), створених/реконструйованих завдяки проектам громадського бюджету, на видному місці вказується інформація з відомостями про те, що цей об’єкт було реалізовано завдяки громадському бюджету і за кошти бюджету громади та вказано рік реалізації проекту.

8. Інформаційна та промоційна кампанія

8.1. Промоційна кампанія проводиться з метою ознайомлення жителів громади з основними положеннями, принципами громадського бюджету  громади, можливостями та напрямками його реалізації.

8.2. Інформаційна кампанія спрямована на ознайомлення жителів з хронологією та строками проведення заходів, перебігом подій, поданими та допущеними до голосування проектами, результатами голосування, станом реалізації проектів – переможців тощо.

8.3. Промоційна та інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів  бюджету громади та проводиться впродовж усіх етапів громадського бюджету.

8.4. Координація роботи з проведення промоційної та інформаційної кампанії покладається на відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку.

8.5. Промоційна та інформаційна кампанія проводиться через громадські організації, засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо - та відеоматеріалів, а також шляхом проведення публічних заходів (зустрічей, круглих столів, прес – конференцій тощо).

8.6. Промоційна та інформаційна кампанія включає в себе такі етапи:

- ознайомлення жителів з основними етапами бюджетного процесу;

- ознайомленням з процесом громадського бюджету;

- інформаційно-консультаційна кампанія щодо написання проектів;

- обговорення проектів;

- надання можливості ознайомитись з проектами;

- голосування за проекти (щодо термінів, способу та місць для голосування);

- реалізації проектів.

8.7. Автори проектів, з метою отримання якомога більшої підтримки жителів територіальної громади, мають право самостійно за власний рахунок організовувати інформаційні заходи з роз’ясненням переваг власного проекту.

9. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

9.1. За результатами реалізації проектів відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету головні розпорядники бюджетних коштів, що беруть участь в реалізації проектів, щомісячно до 10 числа оприлюднюють на сайті Сквирської міської ради  звіт про реалізацію проектів.

Підсумковий звіт подається на розгляд виконавчого комітету до 31 січня року, наступного за звітнім.

 Звіт включає в себе:

1) загальний опис результатів проекту;

2) опис того, що не вдалося реалізувати або було реалізовано іншим чином;

3) опис робіт, які було проведено, їх послідовність;

4) дані про фактичний термін реалізації;

5) дані про фактичний бюджет;

6) фото-звіт результату.

9.2. Міський голова готує консолідований звіт за результатами звітування головних розпорядників бюджетних коштів та доповідає по ньому на сесії ради.

9.3. Звіти головних розпорядників бюджетних коштів, що брали участь в реалізації проектів, які фінансувались з громадського бюджету та консолідований звіт оприлюднюється на сайті Сквирської міської ради.

10. Заключні положення

10.1. Зміни до цього Положення вносяться за рішенням Сквирської міської ради.

10.2. Заповнені бланки для голосування, які в установленому порядку та внесені у систему «Громадського бюджету» на підтримкупроектів, підлягають знищенню на наступний день після прийняття рішення Номінаційного комітету про визначення переможців.

10.3. Інші документи, що супроводжують проект «Громадський бюджет» зберігаються впродовж 3 років.

 

              Міський голова                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: