(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

10 Про внесення змін до «Програми заходів по організації благоустрою Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік»

 
Дата публікації 28.5.2021 9:16:33
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____ червня 2021 року                   м. Сквира                             № ______

 

Про внесення змін до «Програми заходів

по організації благоустрою Сквирської

міської територіальної громади на 2021 рік»

 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” Бюджетним кодексом України, для забезпечення сталого розвитку Сквирської міської територіальної громади, з метою обліку та ефективного використання комунального майна, з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, враховуючи пропозицію постійної депутатської комісії Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовищата зміною територіального устрою Сквирська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Додаток  до рішення Сквирської міської ради від 22.12.2020 № 14-3-VIII «Про затвердження Програми заходів по організації благоустрою Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік»викласти в новій редакції (Додається).

 

2. Обсяг фінансування Програми  заходів  по організації благоустрою Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік визначається рішення сесії «Про бюджет Сквирської міської територіальної  громади (код бюджету 10561000000)» на відповідний бюджетний період з урахуванням відповідних змін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 Міський голова                                                 Валентина ЛЕВІЦЬКА

Погоджено :

Секретар міської ради                                                          Т. Власюк

Заступник міського голови                                                   В.Черненко

Заступник міського голови                                                   Л. Сергієнко

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                    І. Кваша

Виконавець

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та житлово-комунального

господарства                                                                                О.Степаненко

 

Внесено на розгляд

В.о. директора КП «Сквираблагоустрій»          С.Музика

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

комунального майна, ЖКГ,благоустрою

та охороною навколишнього середовища                                    М.Сиворакша

 

Додаток

до рішення сесії

від 22 грудня 2020 року та

                                                                                                             змін від ____червня 2021.року

№____ -6-VIII

Програма 

заходів по організації благоустрою

Сквирської міської територіальної громади 

на 2021 рік

(нова редакція)

1. ПАСПОРТ 

1.

Ініціатор розроблення програми

Сквирська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

 

3.

Розробник програми

Сквирська міська рада

4.

Співрозробники програми

КП «Сквираблагоустрій»

5.

Відповідальні виконавці програми

Сквирська міська рада

КП «Сквираблагоустрій»

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Сквирська міська рада

7.

Учасники програми

Сквирська міська рада

КП «Сквираблагоустрій»

8.

Мета програми

Підвищення рівня благоустрою територіальної громади.

9.

Термін реалізації програми

2021 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі

 • Розділ І
 • Розділ ІІ
 • Розділ ІІІ
 • Розділ ІУ

 8164,4 тис грн.

 

 

 

5078,8 тис.грн.

304,3 тис грн

2631,6 тис.грн.

150,0 тис.грн

 

Кошти міського бюджету

 8 164,4 тисгрн.

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Сквирська міська рада

Програма

заходів по організації благоустрою

Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік

 ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ

Організація благоустрою населених пунктів на 2021 рік:

- розділ І. Заходи по санітарному прибиранню та благоустрою Сквирської міської територіальної громади (утримання місць загального користування);

- розділ ІІ. Заходи по утриманню місць поховань як об’єктів благоустрою;

- розділ ІІІ. Заходи по утриманню і поточному ремонту електромереж зовнішнього освітлення;

- розділ ІУ. Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2021 рік .

Вступ

Вирішення проблем у сфері благоустрою населених пунктів є одним з напрямів у здійсненні соціально – економічних реформ, формуванні умов розвитку міста. Організація комунального благоустрою, та його утримання є одним з основних завдань житлово-соціальної сфери в цілому.

         Реалізація політики органу місцевого самоврядування - це головні функції з поточного утримання та розвитку існуючих обєктів комунального благоустрою, що входять до комунальної власності міста і належать його територіальній громаді.

         Благоустрій населених пунктів громади – це комплекс заходів з утримання соціальної інфраструктури, а також ряд соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із поліпшення мікроклімату, санітарного очищення тощо, котрий здійснюється на території міста та відновлення, належного утримання території, організації упорядкування об’єктів благоустрою.

         Програма благоустрою  на 2021 рік (далі Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» № 2807-IV від 06.09.2005 року ( зі змінами), «Про відходи», наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання обєктів благоустрою населених пунктів» № 154 від 23.09.2003 року (зі змінами), наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №32 від 31.05.2007 року та інших нормативно-правових актів чинного законодавства. 

         Проблеми утримання в належному стані території громади, відновлення об’єктів благоустрою, потребують програмного вирішення.

         Програма заходів з організації благоустрою розроблена для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, поточного ремонту доріг, збереження об’єктів загального користування, ліквідації стихійних звалищ тощо.

Першочергові потреби населення та стабільну життєдіяльність інфраструктури міста забезпечує одне із найважливіших та пріоритетних галузей господарства комплексу міста - зокрема Комунальне підприємство «Сквираблагоустрій».

 

Розділ І

ЗАХОДИ З САНІТАРНОГО ПРИБИРАННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ (утримання місць загального користування)

1. Склад проблеми.

Основне завдання органів місцевого самоврядування полягає в тому, щоб забезпечити збереження кожному громадянину гідне життя у місті та приведення в належний стан  території міста.

До заходів по благоустрою територій загального користування належать: впорядкування зон відпочинку, дитячих і спортивних майданчиків, зелених зон міста, парків, скверів.

Ці заходи є обовязковими для підтримання санітарного стану територій на належному рівні.

Благоустроємтериторії займається комунальне підприємство «Сквираблагоустрій».

Основним видом діяльності підприємства є прибирання території міста ручним та механізованим способом, перевезення на міське сміттєзвалище створеного міського сміття при виконанні заходів по санітарній очистці міста, забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, обкошування, облаштування та догляд за клумбами, придбання та висадження розсади, кронування дерев та кущів, висадка нових дерев, зрізання аварійних дерев, догляд за елементами благоустрою, прийняття участі в проведенні святкових заході  та інші види робіт.

Заплановані площі території на щоденне прибирання вулиць, парків та скверів - 115200 кв.м. в місті та 125000 кв.м. в старостинських округах, поглиблене прибирання один раз в місяць - 201300 кв.м., в місті та 108000 кв.м. в старостинських округах, території, що підлягає покосу 4 рази на рік - 118800 кв.м. в місті та 120000 кв.м. в старостинських округах.

Відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.03.2020 №72 «Про затвердження Норм часу на роботи з прибирання об’єктів благоустрою населених пунктів» добова норма прибирання на 1 прибиральника складає близько 4200 м2. 

Для виконання заходів Програми на підприємстві є в наявності наступна техніка, яка використовується :

 • Трактор «ФОТОН»,
 • Трактори МТЗ -82, МТЗ-80,
 • Вантажний автомобіль ГАЗ -53,
 • Автомобіль ЗІЛ -130 (поливомийка).

На сьогоднішній день на території громади існує ряд проблем у сфері благоустрою: багато скарг та звернень щодо незадовільного естетичного стану місць загального користування, скверів, майданчиків, вулиць міста тощо.

Для вирішення зазначених проблем при виконання Програми пропонується облаштування зупинок громадського транспорту, благоустрій скверів, придбання та улаштування урн для сміття на  загальноміських територіях, встановлення лав та інших об’єктів благоустрою для відпочинку в скверах,  парках та інших місцях загального користування .

 2. Мета Програми.

 Головною метою Програми є вирішення загальних питань благоустрою, оновлення зовнішнього вигляду територіальної громади, поліпшення санітарного та естетичного стану міста, забезпечення належних умов відпочинку населення, забезпечення положень Правила благоустрою території громади.

 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програма реалізується за такими напрямками :

- санітарне прибирання місць загального користування на території громади ручним та механізованим способом;

- благоустрій території парків ручним та механізованим способом;

- поточний ремонт та утримання елементів благоустрою та об”єктівгромади, які перебувають в комунальній власності ;

- проведення роз’яснювальної роботи, щодо дбайливого ставлення мешканців громади до збереження елементів благоустрою та санітарного стану міста, щодо виконання норм Правил благоустрою;

- проведення рейдів спільно з правоохоронними органами з виявлення порушень Правил благоустрою території громади, притягання до адміністративної відповідальності.

4. Строки та етапи виконання Програми.

Строк виконання програми розрахований на 2021 рік.

5. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавець

Орієнтовані обсягифінансування, тис.грн.

Очікувані результати

Благоустрій

території міста

 

1. Проведення заходів по прибиранню місць загального користування міста ручним та механізованим способом:

 - щоденне прибирання території вулиць, парків і скверів;

- поглиблене прибирання території вулиць, парків та скверів раз на місяць;

- скошування трави на зелених зонах та газонах;

- облаштування та обслуговування клумб;

- кронування дерев та обрізання кущів;

- зрізання аварійних дерев;

- висадка дерев, кущів та розсади;

-придбання, встановлення та обслуговування елементів благоустрою;

- придбання витратних (в тому числі будівельних) матеріалів для забезпечення організації благоустрою та життєдіяльності об”єктів, які перебувають на балансі підприємства:

- забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів (прибирання прибардюрногозмету)

- інші роботи, що не суперечать вимогам чинного законодавства.

 

КП «Сквираблагоустрій»

 

 

 

 

 

 

 

 5078,8

 

 

 

 

 

 

Поліпшен

ня санітарного стану міста, забезпечення дотримання Правил благоустрою

Контроль за станом благоустрою міста

Сквира

- організація самостійних рейдів для здійснення контролю за станом благоустрою

- проведення роз’яснювальної роботи серед населення  через ЗМІ, бесіди в навчальних закладах міста  щодо дбайливого ставлення до елементів благоустрою,  забезпечення належного  санітарного стану міста

-розгляд звернень та скарг підприємств, установ, організацій і громадян  у сфері благоустрою

КП «Сквираблагоустрій»

Не потребує коштів

Забезпечення дотримання Правил благоустрою, поліпшення санітарного стану міста

 

Всього:

 

5078,8

 

 6. Ресурсне забезпечення Програми.

            Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2021 рік розрахунок потреби в коштах на фінансування робіт з благоустрою міста із загального фонду визначено в обсязі  5078,8тис. грн.,в тому числі: кошти міського бюджету 5078,8 тис. гривень.

Разом з тим, для ефективного забезпечення виконання професійних обов”язків прибиральників території в частині покосу трави на зелених зонах громади необхідно придбати 20-ть професійних мотокос,Для цих цілей потреба в коштах на 2021 рік із спеціального фонду становить 200 тис. грн

 7. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

            Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює Сквирська міська рада.

КП «Сквираблагоустрій» щомісячно надає звіт про фактичні витрати на виконання заходів Програми з зазначенням обсягів проведених заходів з благоустрою громади.

Підсумковий звіт про виконання Програми готується 1 раз на рік, після закінчення бюджетного року , або за будь – який період за рішенням міської ради.  

 8. Очікувані результати виконання Програми.

 Найменування завдання

Найменування

показника

Одиниця виміру

Значення

показника

Благоустрій

території міста

 

2

3

4

 

 

 

Показник продукту

- щоденне прибирання території вулиць, парків і скверів

- поглиблене прибирання території вулиць, парків та скверів м. Сквира раз на місяць;

- скошування трави на зелених зонах  та газонах;

- облаштування та обслуговування клумб;

- кронування дерев та обрізання кущів;

- зрізання аварійних дерев;

- висадка дерев, кущів та розсади;

- обсяг створеного міського сміття при виконанні заходів по санітарній очистці міста

- придбання, встановлення та обслуговування елементів благоустрою (урни, лавки, дитячі майданчик, точки відео нагляду, елементи огорожі та інше) ;

- забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів (прибирання прибардюрногозмету при ширині 0,5 м. протяжністю  22,8 км. ( 11,4 км х2)

Од

кв.м.

 

кв.м.

 

кв.м.

шт.

шт.

 

шт.

шт.

 

м.куб

 

 

шт.

 

 

 

м.кв.

 

240200

 

309300

 

238800

100

500

 

20

4000 од. розсади квітів

 

5000

 

 

180

 

 

 

11400

Показник ефективності

(вартість основного  виду робіт по програмі)

 • щоденного та поглибленого прибирання

 

 

 

грн./кв.м/в день

 

 

0,15

 

 

 

Контроль за станом благоустрою міста

Сквира

Показник витрат

-

-

 

Показник продукту

- кількість проведених рейдів з виявлення порушень Правил благоустрою

-охоплена аудиторія населення при проведенні роз’яснювальної роботи (чол)

- -участь у роботі засідань комісії по контролю за станом благоустрою міськради ( засідань)

-вирішення питань по зверненням та скаргам у сфері благоустрою

 

             

                50

 

              

          4000

       

 

24

 

100

 

Показник ефективності

-

-

 

Показник якості

Забезпечення дотримання Правил благоустрою території міста Сквира

%

                100

 РОЗДІЛ ІІ

Утримання місць поховань як об’єктів благоустрою та похоронно-ритуальне обслуговування

 1. Склад проблеми

Заходи Програми з утримання кладовищ на 2021 рік (далі - Програма) розроблені відповідно до Законів України «Про поховання та похоронну справу», «Про благоустрій населених пунктів» та згідно «Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань», затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України №193 від 19.11.2003 р.

Благоустрій територій кладовищ, покращення їх екологічного та естетичного стану є одним з пріоритетних і найважливіших напрямків як господарської, так і природоохоронної діяльності, дані роботи здійснює комунальне підприємство «Сквираблагоустрій».

Для прибирання місць поховань на комунальному підприємстві «Сквираблагоусрій» є кваліфіковані працівники: тракторист (3 чол), водії самоскидів (1 чол), прибиральники території (в кількості 11-ти чоловік)

Організацію поховання померлих, надання окремих видів ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком, здійснює комунальне підприємство «Сквирське комунальне господарство».

На території міста Сквира розташовано 8 кладовищ загальною площею 21,5 га:

Діючі: Нове кладовище, по вул. Липовецька - 7 га., Єврейське кладовище по вул. Київська - 1,5 га.

Кладовище, які діють в режимі під захоронення: район Ярки - вул. Маслова - 5 га, вул.Залізнична - 2,5 га, район Слобода вул. Кобзаря - 3 га, Старе кладовище вул. Мельника - 1,5 га, вул. Кононівська - 1 га.

На території старостинських округів  функціонує 45 кладовищ загальною площею 65,67 га., які підлягають догляду та кронуванню дикоростучої порослі по периметру силами прибираликівтериторіїв в кількості 27-ми чоловік.

2. Мета Програми.

            Основною метою Програми є благоустрій, покращення екологічного і естетичного стану територій міського кладовища шляхом забезпечення належного виконання робіт по їх утриманню, створення сприятливих умов для відвідування громадянами кладовищ та здійснення догляду за могилами своїх близьких, впорядкування пам’ятних місць поховання загиблих воїнів та невідомих громадян, збереження ритуальної атрибутики та запобігання вандалізму на місцях поховань.

 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

 Програма реалізується за такими напрямками:

         1. Благоустрій кладовищ, в т.ч. поточне прибирання та очищення території кладовищ, вивіз сміття, скошування трави, видалення аварійних дерев, впорядкуванням могил одиноких та невідомих громадян, тощо.

2. Утримання території нового кладовища міського кладовища.

 4. Строки та етапи виконання Програми.

 Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2021 рік.

 5. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

 Пріори-тетні завдання

Заходи

Виконавець

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати

1

2

3

4

5

Благоустрій, покращення екологіч-ного і естетичного стану територій кладовищ міста

 1. Благоустрій кладовищ

 

 

 

 

КП «Сквираблагоустрій»

304,3

 

Забезпечення належного виконання заходів з утримання міських кладовищ, створення сприятливих умов для відвідування кладовищ мешканцями міста та догляду за могилами своїх близьких, надання естетичного вигляду території кладовищ 

 

 

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ:

304,3

 

 

6. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2021 році розраховано потребу у фінансуванні в обсязі 304,3тис. грн., в тому числі:

 • кошти місцевого бюджету – 304,3 тис. грн.,
 • кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,
 • інші кошти - 0 тис. грн.

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює Сквирська міська рада.

КП «Сквираблагоустрій» щомісячно надає звіт  про фактичні витрати для їх відшкодування.

Підсумковий звіт про виконання Програми готується 1 раз на рік, у лютому наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств.

 9. Очікувані результати виконання Програми.

 Виконання завдань дозволить покращити соціальні показники ефективності та якості заходів, які передбачені цією Програмою.

 

Найменування завдання

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

2

3

4

Благоустрій кладовищ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту:

- поточне прибирання території кладовищ

- зріз аварійних дерев

 

         кв.м.

 

шт

 

 

88570

 

25

 

Показник ефективності:

 

грн./кв.м

 

Показник якості:

утримання території в належному санітарному стані

%

100

 

 РОЗДІЛ ІІІ

Утримання і поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення

 1. Склад проблеми 

З метою покращення умов благоустрою та зниження рівня аварійності на дорогах існує нагальна потреба у відновленні та реконструкції існуючих систем зовнішнього освітлення. 

Зовнішнє вуличне освітлення є одним з найбільших споживачів електроенергії в комунальному господарстві міста і тому його автоматизація  є актуальним завданням економії бюджетних коштів.

Реалізація даної програми дозволить значно покращити якість як внутрішньо-квартального освітлення міста, так і значно покращити освітлення дорожнього полотна та пішохідної частини вулиць,  придасть зручного та безпечного перетину перехрестя усіх учасників дорожнього руху.

Програма дозволить зменшити витрати коштів на експлуатаційне обслуговування і оплату спожитої електроенергії – приведе у відповідність до норм освітлення доріг, прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих майданчиків та пішохідних переходів.

Основною проблемою на даний час є фізично зношені та технічно застарілі опори та електромережі із світильниками та лампами, які споживають велику кількість електроенергії – за рахунок втрат на зношені електромережі.

На даний час загальна протяжність мереж вуличного освітлення по місту  становить 86,15 км., з яких нові вуличні мережі становлять 40,0 км., що відповідно складає 46,4% до загальної протяжності вулиць міста, та 60% до загальної мережі вуличного освітлення складають нові вуличні мережі.

В місті встановлено 1524 світильників в т.ч. ЛЕД - 897 світильників , які освітлюють дорожнє полотно та пішохідну частину міста.

На сьогоднішній день в нашому місті незакінчене систематизоване внутрішньо міське освітлення, а понад 42 % зразків освітлювальних приладів, які встановлені – морально та фізично застарілі.

Дані світильники, опори та електромережі використовуються по 25-35 років і не забезпечують нормативного освітлення та роботи за рахунок частих поривів в силу своїх застарілих технологічних характеристик, та більш високих сучасних вимог до вуличного освітлення.

 першу чергу, програма направлена на покращення умов проживання в місті та недопущення аварійних ситуацій. До комунального підприємства  надходять скарги від мешканців на недостатність міського освітлення, та частих аварій на вулицях міста. Органи правопорядку вказують на недостатність освітлення в мікрорайонах міста, як на одну з причин ускладнення криміногенної ситуації.

Близько 10 % опор та 25% повітряних ліній давно вже відпрацювали свій ресурс. Значна частина електромереж зовнішнього освітлення, а саме опор та ліній, на сьогодні знаходиться в незадовільному стані.

 

2. Мета Програми.

Головною метою Програми є створення безпечних та комфортних умов руху по вуличній - дорожній мережі міста шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, модернізації та впровадження заходів з енергозбереження для зменшення обсягів енергоспоживання. Забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктів житлово-комунального господарства.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

 Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста.

2. Відновлення системи зовнішнього освітлення міста.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Утримання, технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста.         

 

4. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2021 рік.

5. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

КП «Сквираблагоустрій» обслуговує 86,15 км електромережі зовнішнього освітлення. Мережа складає 1524 світлоточок, в тому числі високоефективних ЛЕД - 897. громади забезпечене зовнішнім освітленням на 76%.

В підрозділі «Міськсвітло» працює на постійній основі по штату 3 працівники. При виробничій необхідності залучається прибиральник територій.

                                                                                

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавець

Орієнтовні обсяги фінансування

тис. грн.

Очікувані результати

1

2

3

4

5

Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста

1.Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення

КП «Сквираблагоустрій»

1101,6

Належний технічний стан 86,15 км мереж зовнішнього освітлення міста

Заміна світлоточо

2. Оплата спожитої мережею зовнішнього освітлення електроенергії в кількості 465 тис. кВт.год. з ПДВ (прогноз) 

1530,0

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

2631,6

 

 

6. Ресурсне забезпечення Програми 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2021 р. розрахунок потреби у фінансування складає 2631,6тис. грн., в тому числі:

 • кошти міського бюджету – 2631,6тис. грн.,
 • кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,
 • інші кошти - 0 тис. грн.

 

7. Організація управління та контролю за ходом виконання програми 

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює міська рада.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія з питань благоустрою, комунального господарства та охорони навколишнього середовища міської ради.

Підсумковий звіт про хід виконання Програми готується 1 раз на рік, у лютому наступного року відповідно до фінансових звітів підприємства

 8. Очікувані результати виконання Програми 

В результаті виконання запланованих заходів Програми, а саме заміна ламп ЛЕД 400 шт, заміна опор в кількості 5 шт., заміна старих ліхтарів на ЛЕД в кількості 100 шт. та ліхтарів ДКУ в кількості 100 шт., ремонт електромереж протяжністю 5000 м., ремонт ліхтарів ЛЕД з заміною драйверів в кількості 150 шт. та заміна чіпів в кількості 100 шт. та інші комплектуючі (зажими, анкера, кронштейни тощо) буде досягнуто рівень освітлення вулиць відповідно до санітарних норм, що позитивно вплине на дорожнього-транспортну ситуацію в міст та створить сприятливі умови для покращення криміногенної ситуації.

Виконання програми дасть змогу:

 • забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху та пішоходів у темну пору доби;
 • зменшити до мінімального рівня витрати і втрати при наданні послуг зовнішнього освітлення;
 • знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;
 • поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення;
 • намічено покращення екологічної ситуації , так як буде зменшено використання  ртутних джерела світла.

Найменування завдання

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

2

3

4

Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста

Показник витрат:

- технічне обслуговування та поточний ремонт

тис. грн.

 

 

2631,6

 

 

Показник продукту:

- протяжність мереж

- кількість світлоточок

 

км

од.

 

86,15

1524

Показник ефективності (витрати на 1 світлоточку):

- технічне обслуговування та поточний ремонт

 

 

- електроенергія

 

 

тис.грн./км

або

тис.грн./од

 

грн./кВт.год

 

 

4,99

 

0,33

 

2,88

Показник якості:

- належний технічний стан

мереж зовнішнього освітлення

%

100

 

 

РОЗДІЛ  ІV

Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2021 рік

            Розділ розроблено у відповідності до законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Необхідність розроблення Програми викликана перебуванням великої кількості безпритульних тварин на території міста, що у свою чергу призводить до погіршення його санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

Основною метою Програми є зменшення кількості безпритульних тварин у м. Сквира на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, залучення відповідних виконавчих органів міської ради, служб, установ, комунальних підприємств до вирішення цих питань за умови відсутності чіткої нормативно-правової бази на державному рівні.

Завданнями Програми є:

- проведення моніторингу діяльності, пов’язаної із безпритульними тваринами (збирання, аналіз та обробка даних про кількість, склад, ареал перебування тощо);

- створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних тварин;

- розробка і впровадження системи обліку та ідентифікації безпритульних тварин;

- розробка і впровадження системи масової стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин;

- розробка і впровадження заходів щодо підтримки супроводу безпритульних тварин протягом життя;

- розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів з населенням стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо.

 

 1. План заходів щодо реалізації  Програми на 2021 рік

 № п/п

Заходи

Строк виконання

Виконавець

Потреба у фінансуванні на 2021 рік

1

Відлов безпритульних та бродячих собак та їх транспортування .

Утримання безпритульних тварин, годування тварин Проведення ідентифікації, профілактики, стерилізації, вакцинації, евтаназії. Придбання ветеринарних препаратів.

 

Постійно

Спеціалізовані підприємства та організації. 

 

 

150,0 тис.грн.

2

Проведення лекцій у навчальних закладах міста щодо гуманного ставлення дітей та молоді до тварин

Постійно

Громадські організації, волонтери.

 

3

Активізація мережі волонтерів

Постійно

Громадські організації, волонтери.

 

4

Робота з засобами масової інформації

Постійно

Громадські організації, волонтери.

 

5

Проведення акцій «Придбай відданого Друга»

Постійно

Громадські організації, волонтери.

 

             3. Фінансове забезпечення виконання Програми

            Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів місцевого бюджету, виходячи з його реальних можливостей у кожному бюджетному році, відповідно до рішення сесії Сквирської міської ради про бюджет,
 • коштів міжнародних фондів та організацій захисту тварин;
 • коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 1. В ході реалізації програми можливі зміни та доповнення до неї в залежності від рівня розвитку економіки міста, наповнення бюджету міста, залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

4. Очікувані результати Програми 

Реалізація Програми забезпечить поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, а також певного соціального й економічного ефекту, який визначатиметься в:

-      зменшенні чисельності безпритульних тварин;

-      підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існування людини та інших тварин;

-      забезпеченні суспільного спокою і підвищенні моральності;

-      поліпшенні естетичного вигляду м. Сквира;                               

-      зниженні витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення;

-      зменшенні засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниженні витрат відповідних комунальних служб;

-      зниженні аварійності на дорогах;

-      забезпеченні ефективного використання бюджетних коштів на заходи щодо регулювання чисельності безпритульних тварин;

-      підвищенні міжнародного іміджу м. Сквира в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з тваринами.

При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України та цією Програмою.

  5. Контроль за виконанням Програми 

             Контроль за виконанням заходів Програми буде здійснюватися постійною комісією Сквирської міської ради з питань благоустрою, комунального господарства та охорони навколишнього середовища. Також, з метою прозорості та для підтримки інформаційно-просвітницьких заходів, друкувати висновки, рішення та статистичні дані щодо поточних результатів програми в газетах та на сайті Сквирської міської ради.

 

 Заступник міського голови                              Людмила СЕРГІЄНКО

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: