(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

12 Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств у Сквирській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки

 
Дата публікації 28.5.2021 9:23:59
 

П Р О Є К Т 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від ___ червня 2021 року                м. Сквира                        № _____-8-VIII

 

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств у Сквирській міській

територіальній громаді на 2021 - 2025 роки

 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.71, 91 Бюджетного кодексу України, для забезпечення сталого розвитку Сквирської міської територіальної громади, стабільної роботи підприємств комунальної власності щодо надання мешканцям громади якісних житлових і комунальних послуг з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища, постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, Сквирська міська рада  VІІІ скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до Додатку 1 рішення Сквирської міської ради від 29.04.2021 №14-7-VIII «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств у Сквирській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки. (Додається).

2. Обсяг фінансування «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств у Сквирській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки» визначається рішення сесії «Про бюджет Сквирської міської територіальної  громади (код бюджету 10561000000)» на відповідний бюджетний період з урахуванням відповідних змін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 Міський голова                                                 Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                          Т. Власюк

Заступник міського голови                                                   В.Черненко

Заступник міського голови                                                   Л. Сергієнко

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                              І. Кваша

Виконавець

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та житлово-комунального

господарства                                                                         О. Степаненко

 

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

 

 

 

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів,

соціально-економічного розвитку                                        М. Чмирь

 

Додаток

до рішення сесії

від 08.06.2021 року

                                                                                                             №     -8-VIII

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунальних підприємств

 Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

 ПАСПОРТ 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сквирська міська рада

2.

Розробник програми

Сквирська міська рада

3.

Відповідальний виконавець

Відділ капітального будівництва , комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради

4.

Учасники Програми

КП «Сквирське комунальне господарство», КП «Сквир-водоканал», КП «Сквираблагоустрій», КП «Архітектурне бюро», КУ СМР «Відділ з управління комунальним майном»

5.

Терміни реалізації програми

2021-2025 роки

6.

Кошти задіяні на виконання Програми

Бюджет Сквирської міської територіальної громади (надалі – місцевий бюджет)

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

 всього:

 у тому числі коштів місцевого бюджету:

 

 

 

  1. Загальні положення

 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств у Сквирській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (далі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Комунальні підприємства КП «Сквирське комунальне господарство», КП «Сквираблагоустрій» та КП «Сквир-Водоканал» створені з метою надання послуг з благоустрою, вивезення і захоронення твердих побутових відходів, забезпечення м. Сквира та населенних пунктів, що увійшли до складу Сквирської міської територіальної громади централізованим водопостачанням та водовідведенням, а також  виконання інших видів робіт в галузі житлово – комунального господарства всієї територіальної громади

На даний час фінансовий стан комунальних підприємств є складним через велике податкове навантаження та постійне зростання витрат (підвищення прожиткового мінімуму, ріст цін на енергоносії та матеріали) . Ці фактори зумовлюють необхідність значного підняття тарифів та водночас роблять їх непідйомними для більшості споживачів в умовах коронавірусної пандемії. Такий стан справ призводить до неякісного надання послуг комунальними підприємствами споживачам, унеможливлює оновлення та переоснащення технічної бази підприємств, впровадженню енергозберігаючих технологій та до своєчасного і в повному обсязі розрахунків з бюджетами всіх рівнів.

Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат комунальних підприємств загрожують значними штрафними санкцій та пенями, що як наслідок призведе до збитковості комунальних підприємств.

При існуючій практиці  відкритих тендерних закупівель послуг з благоустрою та інших видів робіт на території Сквирської міської територіальної громади, існує реальна загроза того, що переможцями конкурсів в будь-який момент можуть бути визнані абсолютно сторонні і сумнівні організації, які не зможуть гарантувати надання послуг в необхідних обсягах і належної якості.

Крім того, комунальні підприємства Сквирської міської ради, попри наявність належної матеріально-технічної бази і спеціалізованої техніки, залишаться без замовлень і відповідно належного фінансування, що в підсумку призведе до вимушеного вивільнення їхніх працівників та зменшення надходжень до місцевого бюджету.

У вказаній ситуації єдино вірним рішенням, як це підтвердила практика багатьох місцевих громад, є надання фінансової підтримки власним комунальним підприємствам у відповідності з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного Кодексу України.

 

2. Мета та завдання Програми

 

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунальних підприємств Сквирської міської ради збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки на поповнення статутного капіталу відповідно до їх функціонального призначення щодо надання мешканцям громади якісних послуг в галузі житлово – комунального господарства та спрямована на виконання наступних завдань:

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- покращення якості послуг;

- забезпечення проведення капітального та поточного ремонту об»єктів спільної власності територіальної громадиСквирської міської ради.

- проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей підприємств;

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати з нарахуваннями;

- виконання зобов»язань по своєчасній сплаті податків та зборів;

- проведення вчасних розрахунків за спожиті енергоносії, що відносяться до виробничої собівартості послу, та є невідємною частиною виробничого циклу;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування .

 

3. Способи фінансової підтримки комунального підприємства

 

  3.1. Фінансова підтримка комунальних підприємств здійснюється у відповідності з Порядком виділення та використання коштів з бюджету Сквирської міської ради у формі фінансової підтримки комунальних підприємств на 2021-2025 роки .

 

 

4. Організація реалізації Програми та здійснення контролю 

за її виконанням

 

4.1. Реалізація програми покладається на Відділ капітального будівництва , комунальної власності та житлово-комунального господарства   Сквирської міської ради .

4.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний виконавець,  постійна комісія Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища та Постійна комісія Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

  1. Фінансова забезпеченість Програми

 

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на її виконання, передбачених в місцевому бюджеті на відповідний рік.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Відділ капітального будівництва , комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради.

 

  1. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до напрямків їхньої  діяльності;

- збільшення обсягів та надання якісних послуг в галузі жилого – комунального господарства та благоустрою населених пунктів громади за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- автотранспортне забезпечення  комунальних підприємств, можливість придбання  спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання, спецодягу;

- уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати;

- покращення якості питної води та санітарного благополуччя населення.

 

Секретар міської ради                                         Тетяна ВЛАСЮК

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: