(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ «ШАМРАЇВСЬКЕ»

 
Дата публікації 25.8.2023 14:11:49
 

___________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

___________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ШАМРАЇВСЬКЕ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 31890057

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________ серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

09035, Київська область,  Білоцерківський район (раніше Сквирський р-н), с. Руда,
вул. Будівельна, 16, тел. 067 401 6490

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Шамраївське родовище гранітів розробляється ТОВ «ШАМРАЇВСЬКЕ», який є власником спеціального дозволу на користування надрами №3828 від 31.05.2006 р., що наданий з метою видобування граніту, придатного для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, відсіви отримані під час подрібненні гранітів придатні для благоустрою, рекультивації і планування. У межах дії спеціального дозволу видобування корисної копалини здійснюється на площі 23,3 га.

З метою розширення меж спеціального дозволу виконано повторну геолого-економічну оцінку запасів гранітів Шамраївського родовища в межах контуру ділянки надр, визначеної спеціальним дозволом на користування надрами, а також попередню геолого-економічну оцінку ділянки надр площею 10,3 га, що примикає з північного сходу – сходу до існуючого контуру запасів Шамраївського родовища і розглядається в його складі (запаси блоку С1-ІІ).

Це передбачає збільшення площі Шамраївського родовища до 33,6 га та продовження видобування гранітів, придатних у якості сировини для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового.

Технічна альтернатива 1

Видобування гранітів здійснюється відкритим способом по транспортній системі розробки з паралельним просуванням фронту робіт та зовнішнім розташуванням відвалів покривних порід.

Розпушення корисних копалин передбачається свердловинними зарядами, навантаження – екскаваторне, транспортування мінеральної сировини («Граніт необроблений або начорно оброблений», код 08.11.12-33.00 згідно з ДК 016:2010, ТУ У08.1-31890057-001:2021) Замовнику для подальшої переробки – автомобільне.

Розробка та навантаження розкривних порід проводиться екскаватором Volvo ЕС360ВLC (або аналогами) з об’ємом ковша 1,8 м3. Транспортування розкривних порід у відвал здійснюється автосамоскидами БелАЗ-7523 вантажопідйомністю 40 тонн, БелАЗ-752200 вантажопідйомністю 30 тонн та КрАЗ-6310 вантажопідйомністю 14 тонн (або аналогами).

Навантаження попередньо розпушеної мінеральної сировини проводиться екскаваторами ЕКГ-4,6Б з об′ємом ковша 4,6 м3 та Volvo ЕС360ВLC з об′ємом ковша 1,8м3 (або аналогами). Транспортування мінеральної сировини до дробильно-сортувального цеху ТОВ «ШГК», що є споживачем сировини, здійснюватиметься автосамоскидами БелАЗ-7523 в/п 40 т, БелАЗ-752200 в/п 30 тонн та КрАЗ-6310 в/п 14 тонн (або аналогами).

Бурові та вибухові роботи проводяться підрядною організацією за договором.

Подрібнення негабариту здійснюється гідро-молотом MTB-215/285 (або аналогами)  на базі екскаватора Volvo ЕС360ВLC (або аналогами).

Технічна альтернатива 2

Розробка та навантаження розкривних порід проводитьсяза допомогою крокуючого екскаватора на електричному приводі. Транспортування розкривних порід у відвал здійснюється автосамоскидами БелАЗ-7523 вантажопідйомністю 40 тонн, БелАЗ-752200 вантажопідйомністю 30 тонн та КрАЗ-6310 вантажопідйомністю 14 тонн (або їх аналогами).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюється у Сквирській територіальній громаді, Білоцерківського району Київської області, на лівому березі річки Рось, за 6 км на північ від с. Шамраївка.  

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до площі ділянки розвіданих корисних копалин 33,6 га).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету (в т.ч. надходження у вигляді рентної плати за користування надрами) та орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій розташований кар’єр, поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною галузі цивільного та дорожнього будівництва, створення додаткових робочих місць на підприємстві та  збільшення рівня зайнятості місцевого населення. В цілому, вплив планованої діяльності об’єкта на соціальне-економічне середовище можна оцінити як допустимий.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Ліцензійна площа Шамраївського родовища гранітів складає 23,3 га, площа дорозвідки – 10,3 га.

Географічні координати кутових точок родовища згідно результатів повторної геолого-економічної оцінки (переоцінки) запасів Шамраївського родовища, затверджених протоколом №5347 від 29.07.2021 р:

№ п.п.

№ точок

Система координат Pulkovo-42

Система координат WGS 84

ПнШ

СхД

ПнШ

СхД

1

1

49°46'43''

29°51'12''

49°46'42,10''

29°51'05,67''

2

2

49°46'47''

29°51'18''

49°46'46,10''

29°51'11,67''

3

3

49°46'52''

29°51'26''

49°46'51,10''

29°51'19,67''

4

4

49°46'56"

29°51'36"

49°46'55,3476"

29°51'30,0672"

5

5

49°46'47"

29°51'45"

49°46'46,3476"

29°51'39,0672"

6

6

49°46'46"

29° 51'48"

49°46'45,3468"

29° 51'42,066"

7

7

49°46'40"

29°51'50"

49°46'39,3492"

29°51'44,0676"

8

8

49°46'38''

29°51'47''

49°46'37,10''

29°51'40,67''

9

9

49°46'34''

29°51'41''

49°46'33,10''

29°51'34,67''

10

10

49°46'30''

29°51'31''

49°46'29,10''

29°51'24,67''

11

11

49°46'34''

29°51'26''

49°46'33,10''

29°51'19,67''

12

12

49°46'37''

29°51'21''

49°46'36,10''

29°51'14,67''

Відповідно до протоколу ДКЗ №5347 від 29.07.2021 р. балансові запаси гранітів станом на 01.07.2021 р., обліковуються в кількості:

Код класу

Категорія запасів

Запаси гранітів, тис. м3

порушених вивітрюванням

незмінених вивітрюванням

разом

У межах ділянки надр, визначеної спеціальним дозволом на користування надрами №3828

111

А

105,9

9396,6

9502,5

У межах ділянки розширення меж (запаси блоку С1-ІІ)

121

С1

101,5

3832,4

3933,9

Всього по родовищу

111+121

всього А+С1

207,4

13229,0

13436,5

 

Проектна річна продуктивність кар’єру по видобуванню корисної копалини -1000,0 тис.м3. гірничої маси у щільному тілі.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, радіаційного контролю, поводження з відходами, тощо:

 • розробка родовища в межах розвіданих та затверджених і апробованих запасів;
 • здійснення постійного контролю технічного стану механізмів та транспорту при розробці родовища;
 • додержання параметрів системи гірничих робіт;
 • систематичний геолого-маркшейдерський контроль за прийнятою системою розробки та обсягів виїмки корисної копалини;
 • тимчасове розміщення відходів на території підприємства, до передачі їх спеціалізованим організаціям на переробку та вивіз на полігон ТПВ та очисні споруди у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог та природоохоронного законодавства;
 • викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • забір води з підземних водозаборів повинен здійснюватися за наявності дозволу на спеціальне водокористування;
 • скиди забруднюючих речовин повинні здійснюватися за наявності дозволу на спеціальне водокористування та дотримання затверджених нормативів ГДС;
 • виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр;
 • радіологічний контроль видобутої мінеральної сировини;
 • виконання правил протипожежної безпеки.

- проведення вибухових робіт на основі Типового проекту буро-вибухових робіт та згідно « «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» (НПАОП 0.00-1.24-10), «Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (НПАОП 0.00-1.66-13), «Технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні» (НПАОП 0.00-1.67-13), з використанням сучасної вибухової емульсійної речовини «АНЕМІКС» замість вибухонебезпечних  отруйних тротілових та амонійних вибухових речовин.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

- дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони;

- санітарно-гігієнічні обмеження – допустимі рівні звуку (дБА).

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалася.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку;

- дотримання технологій, передбачених Проектом розробки родовища;

- вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період року;

- складування знятого родючого шару ґрунту, для використання при відновленні порушених гірничими роботами земель, згідно Проекту рекультивації;

- вжиття заходів, направлених на запобігання аварій, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу;

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

До майданчика планованої діяльності підприємства запроектовані під’їзні дороги, передбачено облаштування території, відповідно до затвердженого Детального плану території.

Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалася.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості;

геологічне середовище – вплив на геологічне середовище обмежується затвердженою площею родовища та глибиною розробки корисної копалини;

повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час вибухових робіт, проведення розробки родовища, розвантажувально-навантажувальних робіт, під час роботи двигунів кар’єрної техніки і транспорту та їх обслуговування;

водне середовище – вплив на водні ресурси, внаслідок скидів кар’єрних вод в
р. Роставиця, використання частини технічної води на виробничі потреби підприємства при видобутку корисної копалини;

ґрунти – раціональне використання знятого родючого шару ґрунту, в тому числі зберігання ґрунту та проведення рекультивації відпрацьованих ділянок родовища на яких сформовані відвали розкривних порід;

земельні ресурси – в ході видобутку сировини заплановане виконання технічного і біологічного етапів рекультивації; заліснення відвалів розкривних порід як додатковий захист від шуму та пилу на межі житлової забудови. Передбачені рішення поводження з відходами відповідають природоохоронному законодавству України;

шумове забруднення – вплив пов’язаний з проведення буро-вибухових робіт, подрібнення негабариту, роботою двигунів кар’єрної техніки і транспорту та їх обслуговування;

природно-заповідний фонд – в межах родовища території та об’єкти природно-заповідного фонду відсутні;

рослинний та тваринний світ – присутність людей та експлуатація обладнання на технологічних майданчиках здійснюється з 1959 р., специфіка діяльності призвела до практичної відсутності, на території підприємства, рослинного та тваринного світу;

навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку (забезпечення потреб регіональної промисловості у сировині для роботи будівельної та дорожньої галузі, створення нових робочих місць для населення, відрахування податків до місцевого та державного бюджету, здійснення благодійної допомоги для розвитку інфраструктури місцевої громади);

навколишнє техногенне середовище – пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно з пунктом 15 частини 2 статті 3 (кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи зберігання на місці на площі понад 25 га) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягаєвключенню до звіту з ОВД, у відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливуна довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів, з дня оприлюднення цього повідомлення, на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на право користування надрами,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною службою геології та надр України________________ ______

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ,

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380



Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: