(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Оцінка впливу на довкілля ТОВ "Шамраївське"

 
Дата публікації 13.12.2023 10:12:42
 

_____________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________202382310997________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

  1. . Планована діяльність

Шамраївське родовище гранітів розробляється ТОВ «ШАМРАЇВСЬКЕ», який є власником спеціального дозволу на користування надрами №3828 від 31.05.2006 р., що наданий з метою видобування граніту, придатного для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, відсіви отримані під час подрібненні гранітів придатні для благоустрою, рекультивації і планування. У межах дії спеціального дозволу експлуатація здійснюється на площі 23,3 га.

З метою розширення меж спеціального дозволу виконано повторну геолого-економічну оцінку запасів гранітів і мігматитів Шамраївського родовища в межах контуру ділянки надр, визначеної спеціальним дозволом на користування надрами, а також попередню геолого-економічну оцінку ділянки надр площею 10,3 га, що примикає з північного сходу – сходу до існуючого контуру запасів Шамраївського родовища і розглядається в його складі (запаси блоку С1-ІІ).

Це передбачає збільшення площі Шамраївського родовища до 33,6 га та продовження видобування гранітів, придатних у якості сировини для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового.

Планована діяльність здійснюється у Сквирській територіальній громаді, Білоцерківського району Київської області, на лівому схилі річки Роствиця, за 0,6 км на північ від с. Шамраївка. 

Ліцензійна площа Шамраївського родовища гранітів складає 23,3 га, площа дорозвідки – 10,3 га.

Відповідно до протоколу ДКЗ №5347 від 29.07.2021 р. балансові запаси гранітів станом на 01.07.2021 р., обліковуються в кількості:

Код класу

Категорія запасів

Запаси гранітів, тис. м3

порушених вивітрюванням

незмінених вивітрюванням

разом

У межах ділянки надр, визначеної спеціальним дозволом на користування надрами №3828

111

А

105,9

9396,6

9502,5

У межах ділянки розширення меж (запаси блоку С1-ІІ)

121

С1

101,5

3832,4

3933,9

Всього по родовищу

111+121

всього А +С1

207,4

13229,0

13436,4

 

Проектна річна продуктивність кар’єру по корисній копалині 600,0-1000,0 тис.м3. гірничої маси в щільному тілі, по породам розкриву – 88,2 тис. м3/рік.

Відпрацювання гранітів здійснюється відкритим способом по транспортній системі розробки з паралельним просуванням фронту робіт та зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності виробництва (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАМРАЇВСЬКЕ»

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 31890057

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

09034, Київська область,  Білоцерківський район (раніше Сквирський р-н), с. Шамраївка,

вул. Шкільна, 36, тел. 067 401 6490

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде:

                    Спеціальний дозвіл на право користування надрами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

_________________Державною службою геології та надр України___________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 12 січня 2024 року,
о 10 год. 00 хв.
за веб-посиланням:

https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=m17e7e045a98467a18ddd1b1e859f02f7

Номер наради (код доступу): 2364 118 3934; Пароль: qYVNKqMy328

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) ____________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

  • ______________________________________________________

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Сквирська міська  рада: 09001, Київська обл., м. Сквира, вул. Карла Болсуновського, 28, тел. (04568)5-36-05; e-mail: 09000skvira@gmail.com

Контактна особа: в.о міської голови – Тетяна ВЛАСЮК 04568-53605, 04568-51034; Ярослав Поспелов - (068) 49-88-807.

2. ТОВ «ШАМРАЇВСЬКЕ»: 09034, Київська обл., Білоцерківський р-н, Сквирська ОТГ, с. Шамраївка, вул. Шкільна, 36, e-mail: sh_karier@ukr.net

Контактна особа: інженер з охорони праці – Михайло Чаган (067) 29-47-509.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: