(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Оголошення про повторне проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

 
Дата публікації 1.11.2023 15:37:14
 

Оголошення про повторне проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

 

Конкурс проводиться відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 13.06.2016 № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 за № 893/29023

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Сквирська міська рада, 09001, Київська область, м. Сквира, вул. Карла Болсуновського, 28.

Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради від 31.10.2023 №2/29 «Про повторне проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної  громади».

 

Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами проведення конкурсу:

1. Місце: 09001, Київська область, м.Сквира, вул. Карла Болсуновського, 28.

2. Дата: 05 листопада 2023 року

3. Час: 11.00

4. Сергієнко Людмила Вікторівна - заступниця міської голови, каб. № 7

5. Тернова Марина Валентинівна - начальниця відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства, каб. № 19, тел./04568/ 5-36-05

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

1) ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. площі об’єкта конкурсу (розрахунок вартості надання послуг повинен бути на кожний багатоквартирний будинок) – до 50 балів;

2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – до15 балів;

3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – до 15 балів;

4) фінансова спроможність учасника конкурсу до 10 балів;

5) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства - до 10 балів;

 

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасникам конкурсу для їх оцінювання:

Для участі в конкурсі учасники подають конкурсні пропозиції, які повинні містити:

- заява на участь у Конкурсі, у якій зазначають: фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);  юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ;

- до заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця) (з 01 січня 2019 року);

- належним чином засвідчена учасником копія установчих документів, що підтверджує досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства не менше 2 років, за обсягами обслуговування не менше 50% від кількості будинків, вказаних у об’єкті, на який претендує конкурсант;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності у сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

- оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на 01 жовтня 2023 року;

- належним чином завірену копію балансу за останній звітний період;

- належним чином завірена органом статистики копія звіту про фінансові результати за останній звітний період;

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків та інших загальнообов’язкових платежів (зборів) суб’єкта господарювання;

- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок подається окремо. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території та винагороди управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку

- перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, які перебувають на балансі (в оренді), суб'єкта господарювання;

- довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів адміністративних та виробничих професій. Посади виробничих професій (сантехніка, електрика та двірника) мають бути на постійній основі;

Учасники конкурсу повинні надати в складі конкурсної пропозиції документи, які підтверджують відповідність конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу (документально підтверджена інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам).

 Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, які підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією.

Якщо кваліфікаційна частина конкурсної пропозиції не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, або якщо ці документи не запевняють організатора конкурсу у тому, що учасник має необхідну кваліфікацію відповідно до усіх кваліфікаційних критеріїв і здатен виконати замовлення згідно з умовами конкурсної документації, така конкурсна пропозиція відхиляється.

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають установленим кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених законодавством та цією конкурсною документацією, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.


Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.10.2023 становить 817261,44 грн.

 

Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі – відсутні.

 

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них: 28.11.2023 з 10.00  до 16.00 години

 

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

– Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

– Місце подання конкурсних пропозицій – 09001, Київська область, м.Сквира, вул.Карла Болсуновського, 28.

– Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 04 листопада 2023 року, 16.30 год.

– Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

– Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

– Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

Додаткову інформацію щодо конкурсної документації можна отримати за телефоном: 067 769-62-22 або звернувшись за електронною адресою: 09000skvira@gmail.com

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: