(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№14 -7-VIII Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств у Сквирській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки

 
Дата публікації 12.5.2021 10:34:12
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 квітня 2021 року              м. Сквира                             №14 -7-VIII

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств у Сквирській міській

територіальній громаді на 2021 - 2025 роки

 

 Керуючись  ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, для забезпечення сталого розвитку Сквирської міської територіальної громади, стабільної роботи підприємств комунальної власності щодо надання мешканцям громади якісних житлових і комунальних послуг з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, відповідно до ст.71, 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища, постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, соціально–економічного розвитку, Сквирська міська рада  VІІІ скликання

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств у Сквирській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки (Додаток 1).
  2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з бюджету Сквирської міської ради у формі фінансової підтримки (Додаток 2)
  3.  Обсяг фінансування Програми  фінансової підтримки комунальних підприємств у Сквирській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки визначається рішенням сесії «Про бюджет Сквирської міської територіальної  громади (код бюджету 10561000000)» на відповідний бюджетний період з урахуванням відповідних змін.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів, соціально–економічного розвитку.

 

      Міський голова                                           Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Додаток 1  

до рішення сесії Сквирської міської ради

від 29.04.2021 року №14-7-VIII

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунальних підприємств

 Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

 ПАСПОРТ 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сквирська міська рада

2.

Розробник програми

Сквирська міська рада

3.

Відповідальний виконавець

Відділ капітального будівництва , комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради

4.

Учасники Програми

КП «Сквирське комунальне господарство», КП «Сквир-водоканал», КП «Сквираблагоустрій», КП «Архітектурне бюро»

5.

Терміни реалізації програми

2021-2025 роки

6.

Кошти задіяні на виконання Програми

Бюджет Сквирської міської територіальної громади (надалі – місцевий бюджет)

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

 всього:

 у тому числі коштів місцевого бюджету:

 

 

 

  1. Загальні положення

 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств у Сквирській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (далі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Комунальні підприємства КП «Сквирське комунальне господарство», КП «Сквираблагоустрій» та КП «Сквир-Водоканал» створені з метою надання послуг з благоустрою, вивезення і захоронення твердих побутових відходів, забезпечення м. Сквира та населенних пунктів, що увійшли до складу Сквирської міської територіальної громади централізованим водопостачанням та водовідведенням, а також  виконання інших видів робіт в галузі житлово – комунального господарства всієї територіальної громади. 

На даний час фінансовий стан комунальних підприємств є складним через велике податкове навантаження та постійне зростання витрат (підвищення прожиткового мінімуму, ріст цін на енергоносії та матеріали) . Ці фактори зумовлюють необхідність значного підняття тарифів та водночас роблять їх непідйомними для більшості споживачів в умовах коронавірусної пандемії. Такий стан справ призводить до неякісного надання послуг комунальними підприємствами споживачам, унеможливлює оновлення та переоснащення технічної бази підприємств, впровадженню енергозберігаючих технологій та до своєчасного і в повному обсязі розрахунків з бюджетами всіх рівнів.

Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат комунальних підприємств загрожують значними штрафними санкцій та пенями, що як наслідок призведе до збитковості комунальних підприємств.

При існуючій практиці  відкритих тендерних закупівель послуг з благоустрою та інших видів робіт на території Сквирської міської територіальної громади, існує реальна загроза того, що переможцями конкурсів в будь-який момент можуть бути визнані абсолютно сторонні і сумнівні організації, які не зможуть гарантувати надання послуг в необхідних обсягах і належної якості.

Крім того, комунальні підприємства Сквирської міської ради, попри наявність належної матеріально-технічної бази і спеціалізованої техніки, залишаться без замовлень і відповідно належного фінансування, що в підсумку призведе до вимушеного вивільнення їхніх працівників та зменшення надходжень до місцевого бюджету.

У вказаній ситуації єдино вірним рішенням, як це підтвердила практика багатьох місцевих громад, є надання фінансової підтримки власним комунальним підприємствам у відповідності з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного Кодексу України.

 

2. Мета та завдання Програми

 

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунальних підприємств Сквирської міської ради збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки на поповнення статутного капіталу відповідно до їх функціонального призначення щодо надання мешканцям громади якісних послуг в галузі житлово – комунального господарства та спрямована на виконання наступних завдань:

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- покращення якості послуг;

- забезпечення проведення капітального та поточного ремонту об»єктів спільної власності територіальної громадиСквирської міської ради.

- проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей підприємств;

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати з нарахуваннями;

- виконання зобов»язань по своєчасній сплаті податків та зборів;

- проведення вчасних розрахунків за спожиті енергоносії, що відносяться до виробничої собівартості послу, та є невідємною частиною виробничого циклу;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування .

 

3. Способи фінансової підтримки комунального підприємства

 

  3.1. Фінансова підтримка комунальних підприємств здійснюється у відповідності з Порядком виділення та використання коштів з бюджету Сквирської міської ради у формі фінансової підтримки комунальних підприємств на 2021-2025 роки ( додаток 2 до рішення сесії).

 

 

4. Організація реалізації Програми та здійснення контролю 

за її виконанням

 

4.1. Реалізація програми покладається на Відділ капітального будівництва , комунальної власності та житлово-комунального господарства   Сквирської міської ради .

4.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний виконавець,  постійна комісія Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища та Постійна комісія Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

  1. Фінансова забезпеченість Програми

 

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на її виконання, передбачених в місцевому бюджеті на відповідний рік.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Відділ капітального будівництва , комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради.

 

  1. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до напрямків їхньої  діяльності;

- збільшення обсягів та надання якісних послуг в галузі жилого – комунального господарства та благоустрою населених пунктів громади за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- автотранспортне забезпечення  комунальних підприємств, можливість придбання  спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання, спецодягу;

- уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати;

- покращення якості питної води та санітарного благополуччя населення.

 

 

Секретар міської ради                                         Тетяна ВЛАСЮК

 

Додаток 2

до рішення сесії Сквирської міської ради

від 29.04.2021року №14-7-VIII

 

Порядок

виділення та використання коштів з бюджету Сквирської міської ради у формі фінансової підтримки

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з місцевого бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальних підприємств Сквирської міської ради у рамках Програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 2021-2025 роки.

2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам після надання підприємствами фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) необхідності виділення коштів на надання фінансової підтримки чи поповнення статутного капіталу з обов’язковим розрахунком економічного ефекту від впровадження заходів, проектів для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, покращення фінансово-бюджетної дисципліни, зміцнення матеріально-технічної бази підприємств та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню, підприємствам і організаціям з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населених пунктів громади і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємств відповідно до затвердженої Сквирською міською радою Програми.

4. Фінансова підтримка комунальних підприємств  здійснюється засновником за рахунок коштів бюджету Сквирської міської ради в обсягах, передбачених рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, та в межах надходжень до місцевого бюджету. Зазначена фінансова підтримка надається як поточні трансферти комунальним підприємствам, які включені до мережі головного розпорядника коштів місцевого бюджету як одержувачам бюджетних коштів та використовується відповідно до договору між головним розпорядником коштів та одержувачем.

5. Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, оформлює клопотання на головного розпорядника коштів бюджету Сквирської міської ради з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками.

6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальними підприємствами здійснюється у визначеному законодавством порядку:

- 6.1. фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на безповоротній чи поворотній основі комунальним підприємствам, засновником яких є Сквирська міська рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах затверджених бюджетних призначень бюджету Сквирської міської ради, та в залежності від наявного фінансового ресурсу місцевого бюджету;

- 6.2. фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

- 6.3. фінансова підтримка не може бути направлена:

 – на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами (окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);

 – на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

 – на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових  приміщень, штрафних санкцій і пені;

 – на надання спонсорської і благодійної допомоги;

 – на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

-6.4. критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:

– обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, із фінансово-економічним розрахунком, поданого одержувачем фінансової підтримки головному розпоряднику коштів бюджету Сквирської міської ради;

– затвердженого фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;

– затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів бюджету Сквирської міської ради.

8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. Комунальне підприємство, котре отримує фінансову підтримку з бюджету Сквирської міської ради за результатами своєї діяльності, подає щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів місцевого бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.

10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку

 

Секретар міської ради                                                  Тетяна ВЛАСЮК

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: