(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№03-7-VIII Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Сквирської міської ради Київської області, затвердження складу конкурсної комісії та оголошення конкурсів

 
Дата публікації 11.5.2021 16:14:58
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 квітня 2021 року              м. Сквира                             №03-7-VIII

 

Про затвердження Положення про проведення конкурсу

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Сквирської міської ради Київської області, затвердження

складу конкурсної комісії та оголошення конкурсів

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України                          від 28.03. 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р. за № 454/31906, рішення Сквирської міської ради від 23.02.2021 року № 33-5-VIII «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради», у зв’язку з необхідністю проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Сквирської міської ради Київської області, Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Сквирської міської ради Київської області (додаток 1).
 2. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Сквирської міської ради Київської області (додаток 2).
 3. Оголосити конкурси на такі посади:

3.1. директора Сквирського академічного ліцею Сквирської міської ради;

3.2. директора Самгородоцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сквирської міської ради;

3.3. директора Кам’яногребельського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Сквирської міської ради;

3.4. директора Рогізнянського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Сквирської міської ради;

3.5. директора Шапіївського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Сквирської міської ради.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії.

 

Міський голова                                        Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Додаток 1

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від 29.04.2021 р.

№ 03-7-VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду керівника

закладу загальної середньої освіти

Сквирської міської ради Київської області

 

1. Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Сквирської міської ради Київської області (далі – Положення) визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Сквирської міської ради Київської області (далі – конкурс).

2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 28.03.2018 р. № 291, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р. за № 454/31906 та листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020 року № 1/9-264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти».

3. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти Сквирської міської ради Київської області (далі – заклад освіти) може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до цього Положення.

4. Не може обіймати посаду керівника закладу освіти особа, яка:

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

5. Керівник закладу освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та цього Положення.

6. Повноваження керівника закладу освіти визначаються законодавством та Статутом закладу освіти.

7. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

8. Рішення про проведення конкурсу приймає Сквирська міська рада за поданням відділу освіти Сквирської міської ради (далі – відділ освіти):

1) одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

2) не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

3) не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

9. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних вебсайтах Сквирської міської ради (засновника), відділу освіти (уповноваженого органу управління) та закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

1) найменування і місцезнаходження закладу освіти;

2) найменування посади та умови оплати праці;

3) кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

4) вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

5) дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

6) прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

10. Для проведення конкурсу Сквирська міська рада формує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

- засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

- відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (управління Державної служби якості освіти у Київській області) (державні службовці);

- інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, міської профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

11. Представників від засновника делегує Сквирська міська рада.

Представників від відповідної місцевої державної адміністрації делегує Білоцерківська районна державна адміністрація.

Представників від інститутів громадянського суспільства делегує Сквирська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України.

12. Склад конкурсної комісії затверджує сесія Сквирської міської ради. Термін повноважень конкурсної комісії становить три роки.

13. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова (посадова особа), а в разі його відсутності – заступник голови комісії. Веде протокол засідання секретар комісії, а в разі його відсутності його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

14. Голова конкурсної комісії:

 - забезпечує організацію роботи конкурсної комісії відповідно до цього Положення;

 - головує на засіданнях конкурсної комісії;

 - організовує і контролює виконання визначених цим Положенням завдань конкурсної комісії.

15. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

 - ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

 - підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

 - за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

16. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

1) визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

3) відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

17. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь  представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Представників органів громадського самоврядування закладу освіти делегують збори трудового колективу.

18. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

1) брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

2) заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

19. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії можуть висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

20. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційних вебсайтах Сквирської міської ради, відділу освіти та закладу освіти наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

21. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

22. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

5) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

7) довідка про відсутність судимості;

8) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

23. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
 • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
 • оприлюднює на офіційних вебсайтах Сквирської міської ради, відділу освіти та закладу освіти перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати);

24. До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- подали не всі документи, визначені цим Положенням відповідно до вимог чинного законодавства, для участі в конкурсі;

- подали документи після завершення строку їх подання.

25. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору

26. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 -  перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

 - перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

 -  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

27. Перелік питань та форма перевірки знання законодавства у сфері освіти (письмове тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії їх оцінювання подано в додатку до  цього Положення.

28. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційних вебсайтах Сквирської міської ради та відділу освіти відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

29. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційних вебсайтах Сквирської міської ради, відділу освіти та закладу освіти або визнає конкурс таким, що не відбувся.

30. Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

31. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

32. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

 -  відсутні заяви про участь у конкурсі;

 -  до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

 -  жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

33. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не можу обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

34. Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше, ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

Секретар міської ради                                     Тетяна ВЛАСЮК

Додаток 2

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від 29.04.2021 р.

№ 03- 7-VIII

 

 

 

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Сквирської міської ради Київської області

 

 

1. Бачинська Валентина Петрівна, заступник Сквирського міського голови, голова комісії.

2. Заболотний Олександр Вікторович, депутат Сквирської міської ради VIII скликання, заступник голови комісії.

3. Мазур Лариса Миколаївна, головний спеціаліст відділу освіти Сквирської міської ради, секретар комісії.

4. Власюк Тетяна Григорівна, секретар Сквирської міської ради VIII скликання, член комісії.

5. Чернега Наталія Сергіївна, голова Сквирської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, член комісії.

6. Шевчук Володимир Миколайович, директор Кривошиїнського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Сквирської міської ради, член комісії.

 

Секретар міської ради                                              Тетяна ВЛАСЮК

 

Додаток

до Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Сквирської міської ради Київської області

 

Перелік питань

для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

 

І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

 1. Що входить до системи освіти?
 2. Що належить до невід’ємних складників системи освіти?
 3. Хто належить до органів управління у сфері освіти?
 4. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?
 5. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?
 6. Що належить до обов’язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?
 7. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?
 8. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?
 9. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?
 10. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?
 11. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?
 12. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?
 13. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання”?
 14. До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності – на веб-сайті свого засновника)?
 15. Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?
 16. Хто може бути засновником закладу освіти?

17.Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?

 1. Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?
 2. Хто затверджує статут закладу освіти?
 3. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?

21.Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

 1. Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти?
 2. Хто здійснює управління закладом освіти?
 3. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
 4. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?
 5. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?
 6. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?
 7. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 8. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 9. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?
 10. Який м орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?
 11. За чиєю ініціативою створюються органи громадського самоврядування в закладі освіти?
 12. Хто є учасниками освітнього процесу?

34.У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?

 1. Хто має обов’язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?
 2. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?
 3. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?
 4. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?
 5. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?
 6. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?
 7. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 8. У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору?
 9. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?
 10. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?
 11. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
 12. Що передбачає «розумне пристосування?
 13. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
 14. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?
 15. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?
 16. Що визначає стандарт освіти?
 17. На основі якого документа розробляється освітня програма?
 18. Що містить освітня програма?
 19. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?
 20. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?
 21. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
 22. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?
 23. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?
 24. Яка освіта вважається спеціалізованою?
 25. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?
 26. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?
 27. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?
 28. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?
 29. Що належить до обов’язків здобувачів освіти?
 30. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?
 31. Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти?
 32. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?
 33. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?
 34. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?
 35. Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?
 36. У який спосіб педагогічна рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників?
 37. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?
 38. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?
 39. Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб’єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?
 40. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?
 41. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб’єкти освітньої діяльності?
 42. Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?
 43. Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?
 44. Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?
 45. Де можуть розміщувати тимчасово вільні кошти державні та комунальні заклади освіти?
 46. За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості і потребують підвезення?

81.За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?

 1. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії?
 2. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?
 3. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?
 4. У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків?
 5. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків?
 6. В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?
 7. Що означає «якість освіти»?
 8. Що означає «якість освітньої діяльності»?
 9. Що може включати система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)?
 10. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?
 11. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?

93.Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?

 1. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?
 2. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?
 3. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?
 4. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
 5. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?
 6. Хто акредитує громадські фахові об’єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти)?
 7. Що належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)?

 

ІІ. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

 

 1. Що належить до системи загальної середньої освіти?
 2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?
 3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?
 4. Що таке «цикл освітнього процесу»?
 5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?
 6. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?
 7. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?
 8. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?
 9. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?
 10. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я?
 11. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?
 12. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?
 13. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?
 14. В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?
 15. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?
 16. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?
 17. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?
 18. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 19. 3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?
 20. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?
 21. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?
 22. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?
 23. Хто зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?
 24. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?
 25. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?
 26. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?
 27. На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?
 28. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?
 29. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 30. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
 31. Хто визначає посадові обов’язки працівників закладу загальної середньої освіти?
 32. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?
 33. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?
 34. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?
 35. 3 якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?
 36. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?
 37. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?
 38. Що належить до обов’язків педагогічних працівників?
 39. Яких принципів зобов’язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?
 40. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника?
 41. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?
 42. У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов’язків педагога-наставника?
 43. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?
 44. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?
 45. Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?
 46. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?
 47. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?
 48. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?
 49. Хто може бути асистентом учня?
 50. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 51. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?
 52. Якою є мінімальна тривалість навчального року?
 53. Хто визначає структуру  тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?
 54. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання?
 55. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?
 56. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?
 57. 3 якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?
 58. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?
 59. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?
 60. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?
 61. Яким документом визначається перелік обов’язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?
 62. Що визначає модельна навчальна програма?
 63. Що є підставою для залучення до реалізації освітньої програми міжшкільного ресурсного центру?
 64. На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?
 65. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?
 66. В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?
 67. В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?
 68. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?
 69. За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?
 70. В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?
 71. В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?
 72. Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік навчання?
 73. Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?
 74. 3 яких предметів обов’язково складається державна підсумкова атестація?
 75. В якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти?
 76. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?
 77. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)?
 78. За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?
 79. За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?
 80. Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?
 81. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?
 82. В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних корпоративних закладів освіти?
 83. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
 84. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?
 85. Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?
 86. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?
 87. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?
 88. Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не дозволяє утворити клас?
 89. За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?
 90. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?
 91. За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти?
 92. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями?
 93. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?
 94. Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?
 95. Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?
 96. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?
 97. Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?
 98. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?
 99. Що визначає індивідуальна програма розвитку?
 100. Ким розглядається з питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?

 

ІІІ. Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на

період до 2029 року.

1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?

2. Що є метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

3. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це…

4. Шляхом чого відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року передбачається здійснити розв’язання проблеми?

5. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої освіти?

6. На чому повинні ґрунтуватися державні стандарти загальної середньої освіти?

7. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

8. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції?

9. Перехід до чого передбачає реформування структури загальної середньої освіти?

10. Чому сприятиме профільна школа академічного спрямування?

 

 

ЗРАЗКИ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад керівника закладу загальної середньої освіти Сквирської міської ради

 

Ситуаційне завдання № 1.

У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи закладу освіти та складання змісту річного плану на наступний навчальний рік.

1.Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

2.У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

 

 Ситуаційне завдання № 2.

Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір  перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора закладу загальної середньої освіти  з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора?

 

Ситуаційне завдання № 3.

Делегація від батьків другокласників звернулась до директора  проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, ображає дітей. Мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора?

 

Ситуаційне завдання № 4.

Територія школи не ізольована від міста. Як результат – на території закладу відпочивають мешканці міста, розпивають алкоголь, палять цигарки, вигулюють собак. Яким чином адміністрація закладу загальної середньої освіти може домогтися порядку на закріпленій території?

 

 

Критерії оцінювання

письмового тестування, виконання ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 

Критерії оцінювання письмового тестування

1. Тестування складається державною мовою.

2. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

4. Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань, затверджених даним Положенням.

5. Кожне питання передбачає три або чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною.

6. Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти.

7. Кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його. Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення початку проведення тестування.

8. Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат передає підписаний бланк з відповідями секретарю.

9. Секретар конкурсної комісії передає бланки з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування.

10. Для визначення результатів тестування використовується така система:

– 2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 20 питань тестового завдання і більше;

– 1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 16-19 питань тестового завдання;

– 0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 15 і менше питань тестового завдання.

Кандидати, які отримали 0 балів, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

11. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

12. Після оцінювання секретар фіксує результати у відомості про результати тестування та оголошує результати кандидатам.

13. Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування не відбулося  з причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

14. Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

15. Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування та є такими, що допущені до наступного етапу конкурсу.

 

Критерії оцінювання ситуаційного завдання

 

16. На цьому ж засіданні конкурсна комісія перевіряє професійні компетентності шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання. Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

17. Ситуаційні завдання визначаються членами конкурсної комісії. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.

Голова конкурсної комісії обирає один із конвертів з ситуаційним завданням та передає його секретарю конкурсної комісії.

18. Секретар конкурсної комісії перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам бланк для розв’язання ситуаційного завдання.

19. На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.

20. Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації професійних компетентностей:

– нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику закладу освіти відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);

– управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти); – психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності);

– лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати команду своїх послідовників);

– комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).

21. Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати передають заповнений бланк з розв’язком ситуаційного завдання.

22. Після отримання від усіх кандидатів бланків секретар конкурсної комісії передає членам конкурсної комісії бланки з розв’язанням ситуаційного завдання для визначення результатів.

23. Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

– 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;

– 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

– 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.

24. Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

25. Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів у сфері загальної середньої освіти (з правом дорадчого голосу) для проведення оцінки ситуаційних завдань. У такому разі оцінку (0-1-2) дають експерти. Така оцінка враховується членами конкурсної комісії під час надання власної оцінки.

26. Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю, який оголошує оцінки кандидатам. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

 

Критерії оцінювання презентації перспективного плану розвитку

закладу загальної середньої освіти

27. На своєму засіданні конкурсна комісія заслуховує публічні презентації (тривалістю до 15 хвилин) проєктів програм розвитку закладу на два і шість років загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, TimesNewRoman, 14 пт, 1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.

28. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення презентації запропонованих проектів програм розвитку закладу на два та шість років.

29.Члени конкурсної комісії, запрошені та присутні на засіданні конкурсної комісії особи мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати правила ведення засідання, передбачені цим Положенням. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх членів комісії можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

30. Оцінювання результатів публічної презентації щодо її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином:

-актуальність цілей і завдань закладу освіти, ефективність методів їх реалізації;

-використання оригінальних, креативних, творчих підходів в організації навчально-виховного процесу;

-залучення до управління закладом освіти органів громадського самоврядування;

- заходи із зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

3 бали - виставляється кандидатам, які повністю відповідають вимогам;

2 бали - виставляється кандидатам, які здебільшого відповідають вимогам;

1 бал - виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимогам;

0 балів - виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

31. Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії та вноситься до відомостей про результати співбесіди.

32. Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється членами комісії шляхом таємного голосування.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування у визначенні переможця є голос голови конкурсної комісії.

 

 

Заступник міського голови                                         Валентина БАЧИНСЬКА

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: