(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№116-7-VIII Про затвердження Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг та послуг з встановленням диференційованої плати, що надаються комунальною установою Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг»

 
Дата публікації 12.5.2021 12:51:55
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від  29 квітня 2021 року              м. Сквира                             №116-7-VIII

 

Про затвердження Положення про порядок

та умови надання платних соціальних послуг

та послуг з встановленням диференційованої плати,

що надаються комунальною установою Сквирської

міської ради «Центр надання соціальних послуг»

 

Розглянувши протокол постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, протокол постійної комісії питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020  № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», від 01.06.2020 № 587 «Порядок організації надання соціальних послуг», від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), наказів Мінсоцполітики України від 07.12.2015  № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», Положення про комунальну установу Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг», затверджене рішенням сесії Сквирської міської ради № 31-4-VIII від 21.01.2021 Сквирська міська рада VIIІ скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг та послуг з встановленням диференційованої плати, що надаються комунальною  установою Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг», згідно з додатком 1.

2. Керівнику комунальної установ Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» забезпечити виконання даного рішення з моменту набрання ним чинності.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку

 

Міський голова                                      Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок та умови надання платних соціальних послуг

та послуг з встановленням диференційованої плати,

комунальною установою Сквирської міської ради

«Центр надання соціальних послуг»

 

1.Загальні положення

1.1 Положення визначає порядок та умови надання платних соціальних послуг та послуг з встановленням диференційованої плати, що надаються комунальною установою Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» (далі - Центр), категорії осіб, яким вони надаються у визначеному законодавством порядку .

1.2 Положення про надання платних соціальних послуг та послуг з встановленням диференційованої плати, що надаються комунальною установою Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» (далі – Положення) розроблено на виконання Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України:

від 29.12.200 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»;

від 01.06.2020 №429 «Про затвердження порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»;

від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

наказу МСПУ від 07.12.2015 №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг»;

наказу МСПУ від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження державного стандарту догляду вдома»;

Положення про комунальну установу Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг», затверджене  рішенням сесії Сквирської міської ради № 31-4-VIII від 21 січня 2021 року.

1.3 Платні соціальні послуги та послуг з встановленням диференційованої плати надаються відділенням  соціальної допомоги  вдома та відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг».

 

2. Порядок надання платних соціальних послуг та послуг з встановленням диференційованої плати комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг»

 

2.1 Платні соціальні послуги та послуги з встановленням диференційованої плати надаються відділенням соціальної допомоги вдома та відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» особам, які потребують надання платних соціальних послуг або послуг з встановленням диференційованої плати : за віком, станом здоров’я, особам з інвалідністю, часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті, невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування, психічні та поведінкові розлади, бездомність, які потрапили в складні життєві обставини та іншим особам, які не можуть їх самостійно подолати з метою їх підтримки та покращення життєдіяльності.

2.2 Диференційована плата за надання соціальних послуг не встановлюється за надання соціальних послуг:

з інформування, консультування, надання притулку, представництва  інтересів,

перекладу жестовою мовою, а також соціальних послуг, що надаються   екстрено (кризово);

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну   допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми,

особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім'ям опікунів, піклувальників, прийомним сім'ям, дитячим

будинкам сімейного типу, сім'ям патронатних вихователів, дітям, яким не  встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

2.3 Надаються платно та з урахуванням диференційованої плати.

2.4 Платні соціальні послуги надаються :

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід, яких перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб;

- понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

2.5 Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється отримувачам  соціальних послуг середньомісячний сукупний дохід, яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

2.5.1 Для розрахунку диференційованої плати  береться дохід за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за надання соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення  сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу.

2.5.2 Диференційована плата за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома сплачується щомісяця у розмірі, що не перевищує граничної величини. Якщо вартість соціальних послуг, що надаються протягом відповідного місяця, не перевищує граничної величини, диференційована плата за надання соціальних послуг становить 75% вартості таких послуг.

2.5.3 Диференційована плата за надання соціальних послуг відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання  сплачується щомісяця у розмірі 80 % середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг. Якщо вартість соціальних послуг стаціонарного догляду, що надаються протягом відповідного місяця  стаціонарно у приміщенні надавача соціальних послуг, не перевищує 80 % середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг, диференційована плата за надання соціальних послуг становить 80% вартості таких послуг.

2.5.4 Гранична величина – різниця між середньомісячним сукупним доходом отримувача соціальних послуг та двома розмірами прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб.

2.5.5 Прожитковий мінімум для встановлення диференційованої плати за надання соціальних послуг враховується у встановленому законодавством розмірі для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю  звернення особи за надання соціальних послуг.

2.5.6 Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється з дати укладення договору про надання соціальних послуг і переглядається щороку.

2.6 У виняткових випадках громадяни, які потрапили в складні життєві обставини, можуть звільнятися від  плати за надання соціальних послуг. Для цього комісія при виконавчому комітеті міської ради може приймати, як виняток, рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг. В такому разі видатки пов’язані за надання соціальних послуг громадянам, передбачаються у кошторисі Центру за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

3. Порядок встановлення тарифів

на платні соціальні послуги

 

3.1 Розмір плати соціальних послуг визначається на підставі її        собівартості.

3.2 Вартість платної соціальної послуги розраховується відповідно до економічно обґрунтованих планових витрат визначених на основі розрахункових фінансових показників та затверджених кошторисів, яка містить статті прямих та адміністративних витрат.

3.3 Тарифи на платні соціальні послуги щороку визначаються Центром  та затверджуються засновником один раз на рік.

3.4 У разі зміни фінансових показників, необхідних для розрахунку вартості платних соціальних послуг тарифи переглядаються шляхом корегування (перегляду) лише тих складових, за якими відбулися цінові зміни.

3.5 Тарифи на послуги затвердити в цілих числах (з округленням без копійок)  

3.6 Вартість кожної соціальної послуги визначаються окремо на основі типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в розрахунку на 1 людино–годину (залежно від умов надання соціальної послуги), яка містить статті  прямих і адміністративних  витрат.

3.7 До прямих витрат належать:

 - заробітна плата і єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;

-  придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги основним і допоміжним персоналом (предмети, матеріали, обладнання, інвентар, медикаменти, продукти харчування, супутні роботи та послуги);  інші прями витрати необхідні для надання послуги.

До прямих витрат на оплату праці  відносяться витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно з прийнятими системами оплати праці і визначеними колективним договором у вигляді тарифних ставок (окладів) працівників враховуючи доплату до мінімальної заробітної плати, зайнятих  безпосередньо у наданні таких послуг.  Тарифні ставки, надбавки, доплати визначаються на підставі існуючих нормативних документів, розрахунки можуть бути скореговані з урахуванням змін в оплаті праці. Кількість годин роботи, ставок та посадових окладів працівників визначаються, виходячи з тривалості виконання робіт з надання платних соціальних послуг та норм навантаження (або часу для їх виконання). 

3.8 До загально-адміністративних витрат  відносяться: – витрати на  оплату праці та ЄСВ адміністративного,  управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу;

– на придбання товарів, робіт і послуг (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; роботи  та послуги; інші витрати);

– інші адміністративні витрати (оренда та обслуговування приміщень, комунальні послуги та енергоносії, зв’язок, транспортні витрати на адміністративні потреби, відрядження працівників, ремонт і обслуговування обладнання адміністративного  призначення, амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення). 

3.9 До вартості конкретної соціальної послуги  включається частка всіх адміністративних витрат, яка визначається з урахуванням коефіцієнта розподілу адміністративних витрат: відношення заробітної плати основного та допоміжного персоналу, залученого до надання конкретної соціальної послуги, до заробітної плати всього основного та допоміжного персоналу, що надає соціальні послуги за різними договорами . 

3.10 Для розрахунку тарифів на платні соціальні послуги Центр: – проводить аналіз прямих витрат за базовий рік;

– визначає перелік соціальних послуг, які надаються Центром за плату;

– здійснює опис платних соціальних послуг, визначає кількісний та якісний склад виконавців, які безпосередньо беруть участь у їх наданні;

– визначає та затверджує норми витрати часу, який затрачається для виконання послуги;

– проводить розрахунок прямих витрат на оплату праці, до яких відносяться витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно із законодавчо прийнятими системами оплати праці і визначеними колективним договором у вигляді тарифних ставок (окладів) працівників, зайнятих безпосередньо у наданні таких послуг. Тарифні ставки, надбавки визначаються на підставі існуючих нормативних документів;

– інші прямі витрати включаються на підставі відповідних норм та нормативів матеріальних витрат. У відсутності затверджених норм та нормативів використовуються розрахункові показники, на основі яких можна об’єктивно обґрунтувати їх потребу;

– адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більше як 15% витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівниками (працівником);

– розподіл загально виробничих витрат проводиться згідно «методом взаємодії», який здійснюється в два етапи:

а) розрахунок власних витрат адміністративно господарських підрозділів (адміністрації закладу, бухгалтерії, господарської служби (за їх наявності));

б) визначення вартості послуг цих підрозділів відповідно до їх частки у затратах на надання соціальної послуги згідно з вказаними вище критеріями розподілу.

Розрахунок загальної вартості соціальні послуги проводиться за формулою:

ВСП = ВЧ х ВОГ х КО, де:

ВСП – вартість соціальної послуги;

ВЧ – витрати часу на надання соціальної послуги (кількість людино-годин);

ВОГ – вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години;

КО – кількість отримувачів соціальної послуги;

Вартість надання  соціальної послуги (ВОГ) протягом однієї людино-години розраховується :

ВОГ = ПВ +ЧАВ, де:

ПВ –прямі витрати;

ЧАВ – частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості соціальної послуги;

3.11 Прямі витрати визначаються за формулою:

ПВ=(ЗПЄСВ+ПТРП+ІПВ)/РД /НТРД, де:

ЗПЄСВ – заробітна плата і ЄСВ основного та допоміжного персоналу;

ПТРП – придбання товарів, робіт, послуг, безпосередньо пов’язаних ізнаданням соціальної послуги;

ІПВ –  інші прямі витрати;

РД –  кількість робочих днів на рік;

НТРД – норма тривалості робочого дня в годинах.

3.12 Зміна тарифів на платні соціальні послуги розробляється бухгалтерією  та затверджується засновником один раз на рік.

3.13 Розрахунок витрат на утримання підопічних у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання  здійснюється  виходячи з фактичних витрат за попередній місяць.

3.14 Комунальна установа Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» надає клієнтам інформацію про порядок надання платних соціальних послуг та їх оплату.

 

4.Планування та використання доходів від надання

платних соціальних послуг

 

4.1 Комунальна установа Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, не є прибутком для установи та використовуються відповідно до чинного законодавства.

4.2 Кошти отримані від платних соціальних послуг можуть спрямовуватися в першу чергу на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, на розвиток відділень Центру.

4.3 Оплата за соціальні послуги здійснюється згідно з чинним законодавством України. Оплата здійснюється на підставі рахунку про надання соціальних послуг, шляхом внесення коштів на розрахунковий рахунок Центру.

 

 

5. Перелік платних соціальних послуг та послуг з встановленням диференційованої плати

 

 

                  Найменування соціальної послуги

1.

Ведення домашнього господарства:

1.1

Прибирання житла

1.2

Приготування їжі

 

1.3

Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу; доставка води з колонки

1.4

Прання білизни та одягу ( одне прання до 1,5 кг сухої білизни)

 

1.5

Допомога у приготуванні їжі (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, винесення сміття тощо)

 

1.6

Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів

 

2.

Допомога у самообслуговуванні ( вмивання, обтирання, обмивання)

 

3.

Надання допомоги у сільській місцевості з проведення сільськогосподарських робіт ( в обробці присадибної ділянки) разове доручення, не більше 0,02 га

4.

Надання допомоги в оплату комунальних послуг (заповнення абонентських книжок, оплата комунальних послуг, звірення платежів, заміна книжок)

5.

Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні послуги)

6.

Послуга стаціонарного догляду

 

 

 

Начальник відділу праці, соціального захисту,

соціального забезпечення міської ради                         Світлана РИЧЕНКО

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: