(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№11 -7-VIII Про затвердження Програми «Молодь Сквирської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки»

 
Дата публікації 12.5.2021 10:14:18
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 квітня 2021 року              м. Сквира                             №11 -7-VIII

Про затвердження Програми «Молодь Сквирської

міської територіальної громади» на 2021-2025 роки»

 

Відповідно до пункту 22 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки», з метою проведення цілісної молодіжної політики у міській територіальній громаді, врахувавши висновки і рекомендації постійної комісії Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії, Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму «Молодь Сквирської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки» (далі – Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню Сквирської міської ради під час формування бюджету на відповідний період передбачати кошти на виконання Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії.

 

 

Міський голова                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА

Додаток

до рішення сесії Сквирської

міської ради

від  29.04.2021 №11-7-VIII

 

 

 

ПРОГРАМА

«МОЛОДЬ СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» НА 2021-2025 РОКИ

 

м. Сквира

2021 рік

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Сквирська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

 

3.

Розробник програми

Сквирська міська рада

4.

Співрозробники програми

Сквирська міська рада

5.

Відповідальні виконавці програми

Сквирська міська рада, Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради

7.

Учасники програми

Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради, Відділ освіти Сквирської міської ради, Служба у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради

8.

Мета програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики як одного із напрямків діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованого на створення належних умов для всебічного розвитку молоді Сквирської міської територіальної громади з урахуванням її вікових, індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів в інтересах сталого розвитку та конкурентоспроможності Сквирської міської територіальної громади шляхом підтримки та розвитку пріоритетних напрямків та актуальних для молоді форм та форматів роботи, у тому числі шляхом створення взаємодії усіх учасників зазначеного процесу у вирішення актуальних проблем молоді.

9.

Термін реалізації програми

2021-2025 роки

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів

800000,00 грн.

 

Кошти міського бюджету

800000,00 грн.

11.

Очікувані результати

Досягнення мети

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Сквирська міська рада

ВСТУП

 

1.1. Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. В громаді необхідно формувати і впроваджувати активну політику щодо інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу.

1.2. Молодь як соціально-демографічна група характеризується не лише віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим становищем в структурі суспільства. Це найбільш мобільна і соціально-активна частина населення, здатна до вдосконалення, здобуття нових знань і навичок.

1.3. Молодіжна політика в останні роки стала одним з пріоритетних напрямків діяльності держави. До її реалізації залучаються не тільки виконавчі органи селищних та міських рад, та й численні громадські організації, благодійні фонди та інші інститути громадянського суспільства.

1.4. Світовий досвід свідчить, що політика в сфері молоді є дієвим інструментом, завдяки якому забезпечується належний рівень фізичного і психічного здоров’я людей, їх професійно-творчої продуктивності, попереджається злочинність, формується позитивна соціальна поведінка, забезпечується міжкультурне розуміння в суспільстві, розвивається конкурентоспроможна, стійка і згуртована громада.

1.5. Але існує ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на становище молоді. Перш за все це стосується демографічної ситуації, фізичного і психічного здоров’я, економіки, безробіття, підвищення рівня злочинності. Вимагають вирішення проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення. Проте рівень активності молоді в тій, чи іншій громаді багато у чому залежить від рівня державної підтримки, як в організаційно-методичному плані, так і у фінансовому. Важливим також є у даному процесі створення спільного бачення між органами влади та молодіжною спільнотою. Саме такий концептуальний підхід покладений в основу програми «Молодь Сквирської міської територіальної громади».

1.6. Найефективнішим на сьогодні принципом є підтримка та розвиток громадянської активності молоді, особливо шляхом делегування частини повноважень та управлінських рішень від органів влади до інститутів громадянського суспільства. Зазначений принцип є одним із основних як в реалізації молодіжної політики в області, так і в загальнодержавному підході, та має відображення як у ракурсі фінансового забезпечення, так і у форматах, кількісному та якісному показниках реалізованих заходів.

1.7. Результатом та основною метою даного плану дій, що відображений у Програмі, є створення спільного бачення між владою та молоддю, а головне – зміна вектору співпраці органів влади та молодіжної громади, що забезпечить її прозорість, відкритість та доступність саме для молоді.

 

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Молодь є відносно стійкою частиною суспільства, яка є внутрішньо диференційованою. Набуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

На даний час на території Сквирської міської територіальної громади проживають:

Молодь працездатного віку ( 18-35 років ) - 9708 осіб, із них чоловіків - 5028, жінок - 4680. Сільської молоді – 5517, міської молоді – 4191.

Дітей: дошкільного віку (від 2 до 6 років) – 887 осіб (дівчаток – 480, хлопчиків – 407),  шкільного віку (від 6 до 18 років) – 3429 осіб (дівчаток – 1692, хлопчиків – 1737).

Програма «Молодь Сквирської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена з метою проведення цілісної молодіжної політики у міській територіальній громаді, визначеної Декларацією «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки»  та іншими законодавчими, нормативними актами щодо створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст місцевих перспективних (на 2021-2025 роки) комплексних заходів, щодо державної та місцевої підтримки й захисту молоді міської територіальної громади, молодої сім’ї.

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності інститутів громадянського суспільства, що працюють над вирішенням проблем молоді, визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та фізичного розвитку молоді, формуванням морально-правової культури, допомогою у становленні молодої сім’ї і профілактикою негативних явищ у молодіжному середовищі, підтримкою розвитку молодіжного підприємництва тощо.

 

ПРОБЛЕМИ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі громади, все ще існують проблеми, зокрема погіршуються показники здоров’я молодих громадян, не подолана демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі шкідливих звичок, збільшується рівень трудової міграції, рівень громадської активності, самоорганізації та громадянської свідомості залишається на низькому рівні . Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та пропозиціями на ринку праці. Молодь, в сільській місцевості майже не охоплена змістовним дозвіллям.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

  Головна мета - забезпечення реалізації державної молодіжної політики як одного із напрямків діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованого на створення належних умов для всебічного розвитку молоді Сквирської міської територіальної громади з урахуванням її вікових, індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів в інтересах сталого розвитку та конкурентоспроможності Сквирської міської територіальної громади шляхом підтримки та розвитку пріоритетних напрямків та актуальних для молоді форм та форматів роботи, у тому числі шляхом створення взаємодії усіх учасників зазначеного процесу у вирішення актуальних проблем молоді.

Основними завданнями є:

- сприяння ініціативам та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільств, розширенню її участі в діяльності органів місцевого самоврядування, щодо вирішення соціально значущих проблем суспільства, зокрема молоді;

- підвищення рівня свідомого ставлення молоді до здорового способу життя;

- формування позитивної соціальної поведінки і сприяння самореалізації молоді;

- національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді;

- поліпшення координації зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики, підвищення її ефективності;

- зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення установ, організацій, які працюють з молоддю.

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Основні напрямки діяльності, які спрямовані на розв’язання проблеми:

- формування громадянської позиції  і  національно-патріотичне  виховання – здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції, розвитку духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів молоді;

- здоровий спосіб життя та якісне дозвілля молоді – здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, а також створення умов та здійснення заходів з метою формування та реалізації культурних потреб молоді;

- розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, створення умов та підтримки самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;

- зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) та формування підприємницьких навичок молоді;

- розвиток молодіжної інфраструктури – створення комфортного середовища для розвитку молоді в громаді;

- підвищення рівня самоорганізації і самоврядування молодіжних спільнот, шляхом розвитку громадянської активності молоді, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій, активізації правової освіти й залучення молоді до суспільно значущої громадської діяльності;

- участь молоді в розвитку зеленого туризму громади: організація заходів на облагороджування та проведення суботників в зелених зонах, джерелах, берег водосховища; співробітництво молоді та підприємств, що працюють в цьому напрямку;

- здійснення походів та екскурсій в межах громади;

- налагодження та забезпечення ефективної взаємодії усіх учасників процесу реалізації молодіжної політики;

- вивчення та впровадження в дію кращих внутрішньодержавних, європейських, світових практик реалізації молодіжної політки;

- посилення міжнародного співробітництва шляхом пошуку, підтримки та забезпечення участі молоді в обмінних програмах та проектах.

Заходи програми:

1. Проведення спортивних турнірів з різних видів спорту, конкурсів, змагання з настільних ігор, велопробіги.

2. Організація еко-толок протягом року.

3. Проведення майстер-класів, тематичних вечорів (хобі, музичні, творчі) за допомогою експертів та/або власними зусиллями, кіно – вечори.

4. Облаштування та технічне забезпечення спортивних куточків та залів для заняття фітнесом, силовими вправами, танцями.

5. Проведення ярмарків вакансій, сприяння в проходженні стажувань та інші заходи спрямовані на створення умов для забезпечення занятості молоді (тренінги та консультації по підприємницької діяльності, послуги ЦЗН).

6. Проведення заходів спрямованих на розвиток, популяризацію волонтерського та скаутського руху (наприклад «Неділя допомоги людям похилого віку», акція «Посади дерево»).

7. Проведення заходів спрямованих на популяризацію здорового способу життя та профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі (Проведення заходів та акцій до Дня профілактики туберкульозу, Дня боротьби з тютюнопалінням, Дня боротьби зі СНІДіом.).

8. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності молодіжної ради.

9. Організація походів та таборування для активної молоді громади історичними місцями громади та місцями бойової слави.

10. Облаштування молодіжних просторів на базі комунальних закладів освіти і культури, та їх матеріально-технічне забезпечення.

11. Підтримка та координація ініціатив та ідей молоді з проектної діяльності або заходів спрямованих на розвиток молодіжної політики у громаді.

12. Забезпечення участі молоді у конкурсах, фестивалях, змаганнях.

13. Проведення семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань за круглим столом, форумів, акцій, спрямованих на розвиток неформальної освіти та організацію навчання молоді поза системою освіти.

14. Проведення за участю дітей та молоді тематичних заходів, присвячених героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України.

15. Проведення з дітьми та учнівською молоддю акцій, спрямованих на допомогу пораненим військовим і підтримку захисників нашої країни.

16. Проведення виховних заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді (тренінги, акції, флеш-моби, ігри, проекти, табори, змагання, семінари, засідання за круглим столом, конференції, форуми, конкурси, інші заходи), спрямовані на:

- формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості;

- підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення;

- збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів за участю захисників нашої країни.  

 

ОБСЯГИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок асигнувань на відповідний бюджетний рік.

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Основними очікуваними результатами реалізації Програми є:

- підвищення соціальної активності молоді, спрямованої на участь у всіх сферах життя громади;

- підвищення рівня залученості молоді до діяльності первинних демократичних громадських інститутів і органів місцевого самоврядування;

- національно-патріотичне виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді;

- створення сприятливих умов для соціального становлення, самореалізації та розвитку молоді;

- зниження рівня антигромадських, негативних проявів у молодіжному середовищі, поліпшення правового виховання молодих людей;

- популяризація і розвиток волонтерства та скаутського руху;

- популяризація здорового способу життя серед молоді громади;

- підвищення рівня організації та культури молодіжного дозвілля;

- створення сприятливих умов для молодіжної наукової діяльності та розвитку неформальної освіти молоді;

- підвищення рівня залученості молоді до культурного та інформаційного середовища громади;

- створення сприятливих умов для розвитку громадського простору для активності молоді;

 - підвищення рівня взаємодії органів місцевого самоврядування, громадських організацій, та інших інститутів громадянського суспільства в сфері реалізації молодіжної політики.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна депутатська комісія Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії. Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

 

Заступник міського голови                                     Валентина БАЧИНСЬКА

 

 

 

Додаток до Програми

 

Передбачувані обсяги фінансування на реалізацію Програми

«Молодь Сквирської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки

Зміст заходу

Очікувані обсяги фінансування,

грн.

Термін виконання, роки

Джерела фінансування

1

Проведення спортивних турнірів з різних видів спорту, конкурсів, змагання з настільних ігор, велопробіги

50000

2021-2025

Місцевий бюджет

2

Організація еко-толок протягом року

25000

2021-2025

Місцевий бюджет

3

Проведення майстер-класів, тематичних вечорів (хобі, музичні, творчі) за допомогою експертів та/або власними зусиллями, кіно - вечори

100000

2021-2025

Місцевий бюджет

4

Облаштування та технічне забезпечення спортивних куточків та залів для заняття фітнесом, силовими вправами, танцями.

75000

2021-2025

Місцевий бюджет

5

Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності молодіжної ради

75000

2021-2025

Місцевий бюджет

6

Організація походів та таборування для активної молоді громади історичними місцями громади та місцями бойової слави.

100000

2021-2025

Місцевий бюджет

7

Облаштування молодіжних просторів на базі комунальних закладів освіти і культури, та їх матеріально-технічне забезпечення

150000

2021-2025

Місцевий бюджет

8

Забезпечення участі молоді у конкурсах, фестивалях, змаганнях

150000

2021-2025

Місцевий бюджет

9

Проведення семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань за круглим столом, форумів, акцій, спрямованих на розвиток неформальної освіти та організацію навчання молоді поза системою освіти.

75000

2021-2025

Місцевий бюджет

 

Всього

800000

2021-2025

Місцевий бюджет

 

Пояснювальна записка

З метою самореалізації та розвитку потенціалу молоді у Сквирській міській територіальній громаді, її участі та інтеграції у суспільне життя, що розвиватиме їх національну свідомість на основі суспільно-державних цінностей та відповідального громадянства, надаватиме молоді можливості для успішної реалізації і соціалізації, підвищення рівня їх громадянських компетентностей, спроможності бути самостійними, життєстійкими, активними, патріотичними і відповідальними учасниками суспільного життя розроблено Програму «Молодь Сквирської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки.

У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст місцевих перспективних (на 2021-2025 роки) комплексних заходів, щодо державної та місцевої підтримки й захисту молоді міської територіальної громади.

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності інститутів громадянського суспільства, що працюють над вирішенням проблем молоді, визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та фізичного розвитку молоді, формуванням морально-правової культури, допомогою у становленні молодої сім’ї і профілактикою негативних явищ у молодіжному середовищі, підтримкою розвитку молодіжного підприємництва тощо.

Програма «Молодь Сквирської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки розроблена базуючись на Декларацію «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки»  та іншими законодавчими, нормативними актами щодо створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

 

Начальник відділу культури,

молоді і спорту міської ради                                    Оксана КЛЕБАНІВСЬКА

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: