(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№83-3 -VІІІ Про затвердження Програми природоохоронних заходів Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік

 
Дата публікації 27.12.2020 18:18:33
 

РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження Програми

природоохоронних заходів

Сквирської міської територіальної

громади на 2021 рік

 

Відповідно до розділу Х Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” від 17.09.1996 року № 1147 (зі змінами), керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку та постійної комісії міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища Сквирська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити Програму природоохоронних заходів Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік. (Додаток 1)

 

 1. Контроль за виконанням Програми  покласти на постійну комісію міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Міський голова                                                 Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

м. Сквира

22 грудня 2020  року

83-3 -VІІІ

 

Додаток 1

до рішення міської ради      

від 22 рудня 2020

 № 83 - 3–VІІІ

 

Програма

природоохоронних заходів міста Сквира

на 2021 рік

П А С П О Р Т

(загальна характеристика програми)

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 

Виконком Сквирської  міської  ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа міської ради про затвердження програми

 

Рішення сесії міської ради № від

3.

Розробник програми

 

Виконком  Сквирської міської  ради

4.

Співрозробник програми

 

Комунальне підприємство «Сквирське комунальне господарство»

 

5.

Відповідальний виконавець програми

 

  Сквирська міська  рада

 

6.

Учасник програми

 

  Сквирська міська  рада

 

7.

Термін реалізації програми

 

2021 рік

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет Сквирської міської територіальної громади (кошти екологічного податку)

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі :

Визначається шляхом внесення змін до рішення сесії міської ради «Про бюджет міста Сквира на 2021 рік»  

9.1.

коштів міського бюджету

 

9.2

коштів інших джерел

 

 

 

1. Загальні положення.


             Програма природоохоронних заходів (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної та територіальної політики щодо забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обов’язків щодо охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

Забезпечення екологічної стабільності, охорона навколишнього природного середовища, поліпшення умов проживання населення є складовою частиною економічного і соціального розвитку громади.

Програму розроблено з урахуванням положень до розділу Х Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку видів діяльності , що належать до природоохоронних заходів” від 17.09.1996 року № 1147 (зі змінами), ст. 26 пункт 22, ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” .

Розроблення Програми обумовлено існуванням екологічних проблем, які потребують вирішення або зменшення їх негативного впливу на навколишнє природне середовище.

 

ІІ. Мета і завдання Програми

 

 Основною метою Програми є забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення Сквирської територіальної громади, запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, покращення екологічної ситуації взагалі.

Для досягнення цієї мети необхідно провести ряд заходів щодо зменшення забруднення довкілля, раціонального водокористування, охорони поверхневих вод, вирішення проблем міського полігону ТПВ, збереження та відновлення зелених зон, зменшення негативного впливу підприємств громади на довкілля, підвищення рівня екологічної свідомості мешканців громади, проведення виховної роботи щодо охорони навколишнього природного середовища, формування прагнення у мешканців громади активної діяльності щодо поліпшення і збереження природного середовища, пропагування природоохоронних знань, небайдужого ставлення до дій людей, які наносять шкоду природі.

 

IІІ. Основні заходи реалізації Програми.

 

3-1. Заходи щодо покращення санітарного стану Сквирської територіальної громади, раціонального використання і зберігання побутових відходів:

 • рекультивація території полігону твердих побутових відходів на території Сквирської територіальної громади;
 • ліквідація стихійних звалищ сміття та побутових відходів на території Сквирської територіальної громади;
 • своєчасне вивезення сміття та розміщення його на діючому звалищі;
 • прибирання та вивезення сміття, підтримка належного санітарного стану об`єктів благоустрою;
 • будівництво установок, виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції з відходів виробництва та побутових відходів;
 • придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення та складування побутових відходів;
 • впровадження системи роздільного збору, видалення та знешкодження відходів.
 • організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (код за ДК 021:2015-90710000-7)

3-2. Заходи щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів:

 • впорядкування і охорона джерел, їх паспортизація, паспортизація водойм;
 • придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах;
 • розробка та затвердження технологічних та господарсько-побутових нормативів використання води, встановлення лімітів водоспоживання;
 • екологічне стимулювання раціонального використання води питної якості, обмеження використання води питної якості для промислових цілей;
 • будівництво у населених пунктах необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються у комунальному господарстві;
 • заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення;
 • роботи, пов`язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм.

3-3. Заходи щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:

 • проведення заходів з озеленення міста;
 • боротьба з бур`янами та карантинними рослинами;
 • ліквідація наслідків буреломів, сніголомів та вітровалів.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджет Сквирської міської територіальної громади (кошти екологічного податку), власних коштів підприємств.

Можливо залучення коштів державного бюджетів та інших джерел (що не суперечить вимогам чинного законодавства - добровільні внески, інвестиції тощо).

Обсяги фінансування заходів Програми можуть уточнюватися впродовж року в межах наявних фінансових ресурсів.

Головним розпорядником бюджетних коштів, які виділятимуться на виконання заходів Програми, є Сквирська міська  рада.

 

ІV. Організація та контроль за виконанням заходів Програми

 

Виконавцем Програми  є Сквирська міська рада.

Забезпечення взаємодії та координації роботи виконавчого органу Сквирської міської  ради пов’язане із виконанням Програми, здійснюється постійною комісією міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

Передбачається також співробітництво з  громадськими організаціями.

Організацію виконання заходів Програми, відповідно до своїх повноважень, здійснює виконавчий комітет Сквирської міської  ради.

Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

V. Очікувані результати реалізації Програми

 

У ході та по завершенні реалізації Програми очікується вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами, збільшення кількості зелених насаджень та озеленених зон у місті та поліпшення екологічного стану міста в цілому.

 

 

 

Заступник міського голови                                          Людмила СЕРГІЄНКО

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: