(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№ 88 - 3–VІІІ Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Сквирська центральна районна лікарня» на 2021- 2022 роки

 
Дата публікації 27.12.2020 18:27:1
 

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми розвитку

та підтримки комунального некомерційного

підприємства  «Сквирська центральна районна

лікарня» на 2021- 2022 роки 

 

 

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії, Сквирська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Сквирська центральна районна лікарня» на 2021-2022 роки  (далі - Програма), що додається.

 

2. Обсяг фінансування Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Сквирська центральна районна лікарня» на 2021-2022 роки визначається рішенням сесії про бюджет на відповідний бюджетний період.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії.

 

           Міський голова                                              Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

м. Сквира

22 грудня 2020 року

№ 88 - 3–VІІІ

Додаток

до рішенням сесії

 від 22 грудня 2020 року

 № 88 - 3–VІІІ

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ

комунальноГО некомерційноГО підприємствА

 «СКВИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

НА 2021-2022 РОКИ

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сквира

             2020 рік

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сквирська міська рада

2.

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Сквирська центральна районна лікарня»

3.

Співрозробники Програми

Сквирська міська рада

4.

Відповідальні виконавці Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Сквирська центральна районна лікарня»

5.

Учасники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Сквирська центральна районна лікарня»

6.

Термін реалізації Програми

2021-2022 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, місцеві бюджети ,  та інші кошти не  заборонені чинним законодавством.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми

 

2021 рік – 14810,1 тис. грн.

2022 рік –15980,1 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних елементів національного багатства. Тому кожна держава розглядає охорону та зміцнення здоров’я як своє найголовніше завдання. Комплексна програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Сквирська центральна районна лікарня» на 2021-2022 роки (далі–Програма), розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 24.05.1997 р. № 280/97-ВР, Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-IV, Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» від 30.11.2016 р.        №1013-р.  та рішення  сесії Сквирської районної ради  від 23.05.2019 року №05-33-07 «Про реорганізацію Сквирської центральної районної лікарні в Комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирська центральна районна лікарня». Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства, здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Київській області та розрахункові рахунки в установах банків. Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення. Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню є амбулаторна та стаціонарна допомога. Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення від туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, бронхолегеневої патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби шлунка, збільшення післяопераційних ускладнень потребує пошуку нових ресурсів, використання високих технологій, подальшого розвитку науки, удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу. Актуальність програми комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна районна лікарня»  2021 роки зумовлена  необхідністю поліпшення якості надання медичної допомоги населенню ; поліпшення матеріально-технічної бази; підвищення престижу праці медичних працівників та покращення їх соціального економічного становища; забезпечення надання планової та ургентної висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Лікарня обслуговує 35350 осіб населення (дорослих – 29407, дітей – 5943), з них по віку:

 • 0-6 років – 2233 (6,3%)
 • 7-14 років – 2756 (7,8%)
 • 15-17 років – 954 (2,7%)
 • 18-34 років – 8402 (23,7%)
 • 35-49 років – 7500 (21,2%)
 • 50-59 років – 3825 (10,8%)
 • 60-69 років – 4250 (12,0%)
 • 70 і старші – 5430 (15,3%)

 

Кількість штатних посад по КНП СРР «Сквирська ЦРЛ» становить 332,25 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                                        — 69,75 од.;

фахівці з базовою та неповною

вищою медичною освітою                       — 125,25 од;

молодший медичний персонал               — 65,75 од.;

спеціалісти (не медики)                            — 4,5 од.;

інші                                                           — 67 од.;

 

 

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

 

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям Сквирської міської територіальної громади визначено комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна районна лікарня». На даний час підприємство є багатопрофільним медичним закладом, забезпечено необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання кваліфікованої медичної допомоги. КНП СРР «Сквирська ЦРЛ» надає вторинну спеціалізовану стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу стаціонаром на 130 ліжок та консультативною поліклінікою.

За 9 місяців  2020 року в стаціонарних відділеннях лікарні проліковано 2610 хворих, проведено  489 оперативних втручань .

В поліклінічному відділенні Сквирської ЦРЛ прийнято за  9 місяців 2020 року 57376 осіб. Прийом проводять вузькі спеціалісти: офтальмолог, отоларинголог, онколог, невролог, ендокринолог, хірург, кардіолог, дерматолог, психіатр, травматолог, уролог, акушер-гінеколог, фтизіатр, стоматологи.

За 9 місяців 2020 року виконано діагностичних досліджень:

- ультразвукового дослідження - 5587,  

- функціональної діагностики – 2909 електрокардіограм та ін. досліджень,

- в рентгенологічному кабінеті – 3947 рентген обстежень,

- ендоскопії – 274 обстежень.

В лабораторному відділенні проведено 11983 аналізів.

У фізіотерапевтичному кабінеті пройшли лікування 1214 осіб, у кабінеті ЛФК –  1066 осіб.

За 9 місяців 2020 року стоматологами було прийнято - 3638 осіб, з них дітей – 1442 .

Починаючи з 01.04.2020 року лікарня приступила до другого етапу медичної реформи.

Впроваджено реєстр медичних записів в електронній системі охорони здоров’я через Національну службу охорони здоров’я. поступово та впевнено збільшується кількість епізодів пролікованих та про консультованих пацієнтів, які за реєстровані в електронному реєстрі.

За  9 місяців 2020 року лікарями лікарні було зареєстровано 24069 медичних записів, в тому числі 11636 епізодів надання медичної допомоги  та 11591 консультацій пацієнтам.

За  9 місяців 2020 року при обстеженні на Covid- 19 виявлено 19 хворих медичних працівників,  з яких 1 помер (лікар) 18 виздоровіли  та приступили до роботи. При обстеженні 153 медичного працівника, як контактних осіб, нових захворювань не виявлено.

Щорічно галузь охорони здоров'я не дофінансовується до потреби. Не є виключенням і наш заклад. Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма - проблема фінансового характеру - нестача коштів на оплату поточних та капітальних видатків. Дефіцит фінансового ресурсу унеможливить подальшу роботу комунального некомерційного підприємства«Сквирська центральна районна лікарня», в тому числі роботу з: утримання кваліфікованого персоналу, забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі, проведення закупівлі матеріалів, медикаментів та продуктів для харчування стаціонарних хворих, покращення матеріально - технічної бази тощо.

Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної допомоги, виникає вкрай необхідна потреба у наданні комунальним некомерційним підприємством «Сквирська центральна районна лікарня» додаткової фінансової підтримки, в тому числі з місцевого бюджету.

3. Мета програми.

 

Основною метою діяльності комунального некомерційного підприємства «Сквирська центральна районна лікарня » є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством Сквирської міської ради «Сквирська центральна районна лікарня».

При даних умовах кошти НСЗУ та районного бюджету на фінансування галузі охорони здоров’я будуть поділятися через новий, сучасний механізм закупівлі медичних послуг. Відбувається перехід від фінансування постатейних кошторисів закладів охорони здоров’я — бюджетних установ, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо), до оплати за результат (тобто фактично пролікованих випадків, проведених операцій, діагностичних обстежень тощо) закладам, які перетворюються на автономних постачальників цих послуг – комунальні некомерційні підприємства.

Таким чином, в подальшому буде запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг, що в свою чергу створює всі умови для повноцінного розвитку госпітального округу.

Основними завданнями програми є:

 • забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому  планової стаціонарної та спеціалізованої поліклінічної допомоги;
 • покращення якості лікувально-профілактичної допомоги, а саме профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я;
 • удосконалення лікувального процесу;
 • забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення;
 • надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на безкоштовній та платній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування;
 • укріплення та оновлення матеріально-технічної бази відповідно до табелів оснащення;
 • впровадження нових інноваційних методів лікування;
 • покращення кадрового забезпечення шляхом залучення нового персоналу та проведення перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації наявних кадрів;
 • підвищення престижу праці медичних працівників шляхом матеріального стимулювання;
 • впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних технологій в діяльності;
 • підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів.

 

4. Заходи, спрямовані на реалізацію Програми.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг.

 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми.

 

Реалізація завдань вимагає об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території району шляхом реалізації наступних заходів:

 • забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї в повному обсязі;
 • придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб підприємства;
 • забезпечення продуктами харчування пацієнтів стаціонарних відділень;
 • оплати послуг, в тому числі комунальних послуг та енергоносіїв;
 • оплати видатків на відрядження, з метою підвищення рівня кваліфікації персоналу;
 • забезпечення проведення інших виплат населенню, а саме відшкодування вартості витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами безкоштовно і на пільгових умовах громадянам, які мають право згідно чинного законодавства;
 • надання послуг зубопротезування;
 • здійснення оплати інших поточних видатків;
 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Програмою визначено такі основні завдання:

5.1. Кадрове забезпечення (підвищення професійної підготовки медичних працівників – курси, семінари, конференції, тренінги, тощо).

5.2. Розвиток інформаційних технологій:

- придбання комп’ютерних комплектів для забезпечення лікарів автоматизованими робочими місцями;

- придбання медичних інформаційних програм та їх облаштування;

- створення локальної мережі;

- укладення договору з Національною службою здоров’я з метою отримання оплати за подані діагностичні і комунальні амбулаторні послуги.

5.3. Надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування.

5.4. Забезпечення виконання програми збору донорської крові.

5.5. Покращення матеріально-технічної бази (проведення ремонтів приміщень, наявного автотранспорту, забезпечення санітарного транспорту паливно-мастильними матеріалами, поступова заміна застарілих меблів у структурних підрозділах ЦРЛ, придбання постільної білизни, одноразової стерильної білизни, тощо).

5.6. Поліпшення забезпечення стаціонарних відділень Лікарні лікарськими, дезінфекційними засобами, виробами медичного призначення.

5.7. Участь у виконанні державних та регіональних програмах щодо діагностики і лікування окремих захворювань.

5.8. Оплата комунальних послуг.

5.9. Оплата роботи медичних працівників за результатами надання медичних послуг відповідно до затверджених стандартів та протоколів.

5.10. Виплата заробітної плати та соціальних виплат за рахунок медичної субвенції.

 

6. Фінансова підтримка виконання Програми. 

 

Фінансове забезпечення програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

 • коштів державного та обласного бюджету у вигляді інших субвенцій;
 • коштів місцевих  бюджетів;
 • коштів, отриманих від Національної Служби здоров'я України відповідно

до укладеного договору;

 • коштів, отриманих від надання підприємством платних послуг;
 • інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються закладом на виконання запланованих заходів Програми.

Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовані суми фінансової підтримки наведені в додатку до програми.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей міського бюджету .

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається комунальним некомерційним підприємством Сквирської міської ради «Сквирська центральна районна лікарня» до місцевої ради щорічно.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2021-2022 роки  – визначаються рішеннями Сквирської міської ради.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів як одержувач та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

 

7. Очікувані результати виконання програми.

 

1. Медичні працівники Лікарні, які будуть надавати медичні послуги, в результаті впровадження програми, отримують сучасне інформаційне забезпечення робочого місця.

3. Забезпечення мешканців Сквирської міської територіальної громади спеціалізованими послугами на базі ЦРЛ (покращення доступності медичних послуг).

4. Зменшення фінансового навантаження на родичів пацієнтів по транспортуванню і обстеженню в медичних закладах ІІІ рівня.

5. Можливість запровадити систему оплати праці залежно від результатів та ефективності роботи, широко використовувати індивідуальні трудові договори.

Виконання заходів Програми сприятиме:

 • забезпеченню вчасного та безперебійного медичного обслуговування населення;
 • покращенню якості та ефективності надання лікувально-профілактичної допомоги;
 • зниженню рівня захворюваності та смертності населення;
 • покращенню матеріально-технічної бази підприємства;
 • підвищенню укомплектованості закладу кваліфікованими медичними кадрами;
 • забезпеченню своєчасності розрахунків та недопущення виникнення заборгованості підприємства.

 

8. Координація та контроль щодо виконання  Програми.

 

          Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії та з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку;

 

9. Прикінцеві положення

Програма визначає основні проблеми, мету, завдання, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення та очікувані результати діяльності комунального некомерційного підприємства «Сквирська центральна районна лікарня».

Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в установленому чинним законодавством порядку в залежності від прийняття нових нормативних актів, затвердження та доповнення регіональних медичних програм, зміни потреб та фінансових можливостей громади.

Програма розрахована на 2 роки, виконання якої у повному обсязі можливе за умови стабільної фінансової підтримки.

 

Заступник міського голови                                     Валентина Бачинська

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: