(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№ 32-3-VІІІ Про прогноз бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки

 
Дата публікації 24.12.2020 17:15:9
 

РІШЕННЯ

 

 

Про прогноз бюджету Сквирської міської

територіальної громади на 2022-2023 роки

 

 

 

Керуючись  статтями  75, 751 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити прогноз бюджету Сквирської міської територіальної громади

на 2022-2023 роки, що додається.

 

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та/або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів міської ради.

 

 

Міський голова                                  Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

м. Сквира

22 грудня 2020 року

№ 32-3-VІІІ

 

Додаток

до рішення сесії

від 22.12.2020

№32-3-VIII

 

Прогноз бюджету Сквирського міської територіальної громади

на 2022-2023 роки

 

Загальна частина

Прогноз бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021— 2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року №621 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», міських (регіональних) цільових програм та інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин з урахуванням комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку громади.

 

Мета Прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного планування та створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, фінансової стійкості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики, визначення фінансового ресурсу  бюджету громади на середньострокову перспективу.

 

Основні завдання Прогнозу: планування реальних надходжень  до бюджету Сквирської міської територіальної громади ( на основі прогнозних макропоказників  економічного та соціального розвитку з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень), видатків і кредитування бюджету ( з урахуванням пріоритетів розвитку галузей бюджетної сфери та можливостей дохідної бази бюджету).

 

Основні принципи формування Прогнозу: збалансованість, обґрунтованість, ефективність та результативність.

Бюджетна політика на 2022-2023 роки спрямовуватиметься на подальшу стабілізацію економіки, проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, на подальше вдосконалення міжбюджетних відносин, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності кожного громадянина.

Під час реалізації Прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність бюджету громади, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Можливі ризики невиконання прогнозних показників: при несприятливих зовнішніх політичних, економічних та інших факторах на економіку України, і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію громади, можливе недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що може

призвести до невиконання прогнозних показників за податком на доходи фізичних осіб.

Прогноз включає: індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Сквирської міської територіальної громади; індикативні

прогнозні показники доходів бюджету громади; індикативні прогнозні показники видатків, фінансування та кредитування бюджету громади; індикативні прогнозні показники міжбюджетних трансфертів.

Індикативні прогнозні показники  бюджету Сквирської міської територіальної є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників бюджету територіальної громади на середньострокову перспективу.

Провадження положень Податкового кодексу щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків з одного боку - формуватиме умови для зменшення масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого – збільшуватиме обсяги власних коштів підприємств, які вони можуть спрямувати на інвестиційні цілі.

 

На середньострокову перспективу основними завданнями є:

  забезпечення зростання дохідної частини бюджету громади за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки;

збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, організацій;

  покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання державних соціальних стандартів та гарантій;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом оптимізації бюджетних програм.

Прогноз економічного і соціального розвитку громади на 2022-2023роки  враховує цілі, завдання, а також пропозиції господарюючих суб’єктів, органів місцевого самоврядування, управлінь та відділів територіальної громади, виходячи з реальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-сировинних ресурсів. Їх реалізація  спрямована на соціально-економічний розвиток громади та поліпшення умов життєдіяльності населення.

 

 

Основні індикативні прогнозні показники бюджету 

Сквирської територіальної громади на 2022 та 2023 роки

 

Прогноз  бюджету Сквирської територіальної громади на 2022-2023 роки базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

 Під час розрахунку індикативних прогнозних показників доходів та  видатків  бюджету територіальної громади на 2022 – 2023 роки враховано

3

 

основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, що впливають на дохідну та  видаткову частину  бюджету громади, підвищення розмірів державних соціальних стандартів тощо.

 

 

При здійсненні прогнозу бюджету громади на 2022-2023 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

 

      індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 2020 рік – 105,9%, 2021 рік – 107,3%, 2022рік – 106,2%, 2023 рік – 105,3%;

індекс цін виробника (грудень до грудня попереднього року) 2020 рік – 104,6%, 2021 рік – 108,7%, 2022рік – 108,0%, 2023 рік – 106,1%.

При розрахунку враховано такі соціальні стандарти:

 мінімальна заробітна плата: з січня 2021 року – 6 000,00 грн; з липня – 6 500,00 грн; з січня 2022 року – 6 700,00 грн; з січня 2023 року – 7 176,00 грн.

посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з січня 2021 року – 2 670,00 грн, з липня 2021 року – 2 893,00 грн, з січня 2022 року – 2983 гривні; з січня 2023 року – 3195 гривень.     

 Середньострокове прогнозування бюджету територіальної громади на 2022 — 2023 роки застосовується з метою досягнення наступних результатів:

-     зміцнення фінансової спроможності  бюджету громади;

- поліпшення адміністрування місцевих податків i зборів та забезпечення позитивної динаміки їх надходжень;

-    спрощення процесу управління бюджетними коштами;

- визначення i дотримання чітких пріоритетів у сфері видатків  бюджету з метою підвищення стандартів життя і рівня добробуту громадян;   

   - підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів ;

- удосконалення системи результативних показників у рамках застосування програмно-цільового методу під час складання та виконання  бюджету з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;

-  підвищення відповідальності головних розпорядників  бюджетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету.

 

Основні індикативні показники бюджету

 Сквирської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

грн.

Показник

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Загальний фонд

Доходи (з трансфертами)

315 913 519,00

266 162 600,00

172 119 619,00

179873917,00

 

Видатки (з трансфертами)

273 918 664,91

256 162 600,00

172 119 619,00

179873917,00

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

41 994 854,09

10 000 000,00

0,00

0,00

Спеціальний фонд

Доходи (з трансфертами)

4 580 196,00

1 420 200,00

1 448 604,00

1 477 576,00

Видатки (з трансфертами)

46 575 050,09

11 420 200,00

1 448 604,00

1 477 576,00

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

-41 994 854,09

-10 000 000,00

0,00

0,00

Разом

Доходи (з трансфертами)

320 493 715,00

267 582 800,00

173 568 223,00

181351493,00

Видатки (з трансфертами)

320 493 715,00

267 582 800,00

173 568 223,00

181351493,00

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Дохідна спроможність

бюджету Сквирської міської територіальної громади

 

          Прогноз доходів бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки розроблено з урахуванням заходів, спрямованих на реалізацію бюджетно-податкової політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, оптимізацію інвестиційних процесів шляхом створення умов взаємодії інвесторів з громадою, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки громади на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України.

Прогноз доходів бюджету громади враховує прогнозні індекси споживчих цін; підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення, а також тенденції надходжень окремих податків за останні роки, а також наступні суттєві зміни:

      відсутність надходжень з 2021 року частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального,

 

який, як виняток, зараховувався в 2018 – 2020 роках до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування;

     відміна пайового внеску з 2021 року відповідно до Закону України від 20.09.2019р. №132-ІХ «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»;

         Пріоритетними завданнями податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на подальше економічне зростання, є:

-     розширення бази оподаткування;

- забезпечення стабільності податкової системи, спрямованої на підвищення ефективності податкового адміністрування, в тому числі місцевих податків і зборів;

-    мінімізація можливостей для зловживань.

        Це може бути досягнуто, в тому числі в результаті запровадження податкового контролю за відповідністю доходів і витрат громадян; заходів, спрямованих на легалізацію виплати заробітної плати; подальше зниження податкового навантаження на заробітну плату з метою збільшення її розміру, в тому числі шляхом попередження випадків її свідомого заниження роботодавцями, надання податкової соціальної пільги.

 

Доходи  бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

 грн.

Показник

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:

320 493 715,00

267 582 800,00

173 568 223,00

181 351 493,00

міжбюджетні трансферти, усього з них:

125 175 108,00

99 515 200,00

0,00

0,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

92 852 450,00

96 275 700,00

0,00

0,00

Дотації з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам

6 909 200,00

3 239 500,00

0,00

0,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

25 413 458,00

0,00

0,00

0,00

податкові надходження, усього з них:

188 345 335,00

164 838 000,00

170 306 361,00

178 027 786,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб 

121 730 000,00

108 411 500,00

111 663 845,00

117 247 035,00

Податок на прибуток

82 600,00

118 300,00

119 483,00

121 872,00

Рентна плата

896 600,00

259 800,00

264 996,00

267 646,00

Внутрішні податки на товари та послуги

7 090 600,00

1 800 200,00

1 836 204,00

1 891 290,00

Податок на майно

20 374 300,00

18 262 900,00

19 358 674,00

20 326 607,00

Єдиний податок

37 945 535,00

35 900 300,00

36 977 309,00

38 086 628,00

Екологічний податок

225 700,00

85 000,00

85 850,00

86 708,00

Показник

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

неподаткові надходження, усього з них:

6 481 235,00

3 229 300,00

3 261 362,00

3 323 107,00

Адміністративні штрафи

52 000,00

1 000,00

0,00

0,00

Плата за надання адміністративних послуг

 1 874 000,00

1 532 000,00

1 547 320,00

1 578 266,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом

40 300,00

66 600,00

67 266,00

67 939,00

Державне мито

138 700,00

282 400,00

285 224,00

288 077,00

 Орендна плата за водні об`єкти

67 800,00

12 100,00

12 500,00

12 700,00

Інші неподаткові надходження

2 113 035,00

0,00

0,00

0,00

 Власні надходження бюджетних установ 

2 195 400,00

1 335 200,00

1 348 552,00

1 375 525,00

Доходи від операцій з капіталом

492 037,00

300,00

500,00

600,00

 

 

 

 

 

 

 

На 2020 рік зведений  бюджет Сквирського району з урахуванням внесених змін по доходах затверджений у обсязі 320 493 715,00 грн., у тому числі міжбюджетні трансферти становлять 125 175 108,00 грн, з них субвенції з державного бюджету 92 852 450,00 грн, дотації з місцевого бюджету 6 909 200,00 грн, субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 25 413 458,00 грн, податкові надходження складають 188 345 335,00 грн та неподаткові надходження 6 481 235,00 грн.; доходи від операцій з капіталом – 492 037,00 грн.

            В проєкті бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік  по доходах планується затвердити  обсяг 267 582 800,00 грн., що на                                               52 910 915,00 грн. менше ніж уточнені планові показники у 2020 році, у тому числі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –  96 275 700,00 грн., що на 3 423 250,00 грн.,  менше ніж у 2020 році. Податкові надходження плануються в сумі 164 838 000,00 грн., неподаткові надходження – 3 229 300,00 грн., доходи від операцій з капіталом – 300,00 грн.

            На 2022 рік  бюджет Сквирської територіальної громади по доходах прогнозується у обсязі 173 568 223,00 грн. (плановий показник без урахування міжбюджетних трансфертів); податкові надходження збільшено на 5 468 361,00 грн, неподаткові надходження збільшено на 32 062,00 грн. та доходи від операцій з капіталом на 200,00 грн.

           На 2023 рік  бюджет Сквирської міської територіальної громади  по доходах прогнозується у обсязі 181 351 493,00 грн., що на  7 783 270,00 грн.  більше ніж у 2022 році, (плановий показник без урахування міжбюджетних трансфертів). Податкові надходження збільшено на 7 721 425,00 грн , а неподаткові на 61 745,000 грн.; доходи від операцій з капіталом заплановано в сумі 600,00 грн.

Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Прогнозні показники видатків  бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки розроблено на основі показників дохідної частини  бюджету громади та подальшого підвищення мінімальних соціальних стандартів.

Фінансування бюджетних видатків на період до 2023 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів. У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Податкового і Бюджетного кодексів України з урахуванням внесених змін в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу

 В прогнозних показниках враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в

коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

 

 

Реалізація інвестиційних програм (проєктів)

                                                                                              

Головними цілями в сфері інвестиційної діяльності є створення умов для відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання, підвищення ефективності інвестування шляхом збільшення капітальних вкладень у реалізацію інвестиційних проєктів, які передбачають впровадження новітніх технологій, модернізацію застарілих виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність економіки громади, сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу громади, удосконаленню інвестиційно-інноваційної інфраструктури, пошук інвесторів для впровадження нових інвестиційних проектів, що сприятиме відновленню економічного зростання і створить нові робочі місця для мешканців громади.

Протягом  2020 року продовжувалася робота над інвестиційними проєктами, які знаходяться на стадії впровадження.

Першочерговим завданням Сквирської міської територіальної громади на середньострокову перспективу є розробка та затвердження програми соціально-економічного розвитку громади.

 

Міжбюджетні відносини на 2021 рік

        

  За рахунок міжбюджетних трансфертів у 2021 році  враховані наступні види міжбюджетних трансфертів:

   з державного бюджету:

  - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
96 275 700,00 грн;

  З обласного бюджету:

   - дотація з на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3 239 500,00  гривень.

  Обсяг освітньої субвенції для бюджетів територіальних громад визначено на основі формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

  Як і у 2020 році, кошти освітньої субвенції будуть спрямовуватися виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

Згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я спрямовується на видатки навчальних закладів крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників та видатки закладів охорони здоров’я з оплати комунальних послуг і енергоносіїв.

 

 

Заступник міського  голови                                Людмила Сергієнко

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: