(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№ 27 - 3–VІІІ Про створення Відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради та затвердження його Положення

 
Дата публікації 24.12.2020 16:38:30
 

РІШЕННЯ

Про створення Відділу капітального будівництва,

комунальної власності та житлово-комунального

господарства Сквирської міської ради та

затвердження його Положення

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи рекомендації постійної комісії Сквирської міської ради з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури, з метою нормативного врегулювання роботи структурних підрозділів, Сквирська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради зі статусом юридичної особи. Юридична адреса відділу: 09001, м. Сквира, вул. Богачевського, 28.
 2. Затвердити Положення про Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради (додаток 1).
 3. Виконуючому обов’язки начальника Відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації Відділу відповідно до чинного законодавства України.
 4. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Сквирської міської ради www.skvira-rada.gov.ua.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури.

 

Міський голова                                                   Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м. Сквира

22 грудня 2020 року

№ 27 - 3–VІІІ

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від 22 грудня 2020 р.

№ 27 - 3–VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ капітального будівництва, комунальної власності

та житлово-комунального господарства

Сквирської міської ради

Загальні положення:

 1. Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Сквирської міської ради, який утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, її виконавчому комітету і міському голові.
 2. Відділ є юридичною особою публічного права, має власну печатку із зображенням Малого Державного Герба України і надписом свого найменування та штампи із надписом свого найменування, рахунки в банках, власні бланки.
 3. Відділ, як виконавчий орган міської ради наділений повноваженнями у сфері:
 • капітального будівництва, житлової політики, залучення інвестицій у розвиток житлового будівництва з джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
 • управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади (далі - майно комунальної власності).
 • Житлово-комунального господарства з метою забезпечення сталого розвитку території громади.
 1. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів, що надходять за бюджетними призначеннями для будівництва, реконструкції та капітального ремонту комунального житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, а також виступає замовником у процедурах закупівлі товарів, робіт (послуг), необхідних для здійснення своїх повноважень.
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно - правовими актами та документами, у тому числі обласного рівня, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Сквирської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, Статутом Сквирської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Сквирської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року №314 та цим Положенням.
 3. На відділ може бути покладено виконання частини повноважень, які делеговані їм міською радою згідно чинного законодавства України.
 4. У процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, постійними комісіями міської ради,підприємствами,установами та організаціями об'єднаннями громадян, не залежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.
 5. Витрати на утримання відділу здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.
 6. Відділ безпосередньо підпорядкований міському голові та заступнику міського голови згідно з розподілом обов'язків.

Основні завдання:

 

 1. Реалізація державної та місцевої політики в галузі капітального будівництва, управління комунальною власністю та житлово-комунального господарства територіальної громади.
 2. Виконання рішень органів виконавчої влади, міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови з питань управління комунальною власністю, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Сквирської територіальної громади.
 3. Забезпечення реалізації місцевої (регіональної) політики у галузі будівництва.
 4. Виконання завдань та функцій замовника з будівництва житлових будинків, нежитлових будівель і споруд, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень із залученням бюджетних коштів, що спрямовуються на цю мету.
 5. Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.
 6. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизується, відповідно до чинного законодавства України.
 7. Здійснення повноважень орендодавця комунального майна.
 8. Представлення інтересів міської ради у господарських товариствах, де у статутному фонді є частка майна комунальної власності Сквирської міської територіальної громади.
 9. Забезпечення обліку та аналізу ефективності використання комунального майна.

 

 1. Забезпечує формування та реалізацію єдиної політики міської ради у житлово-комунальному господарстві громади та розробці механізмів реалізації прийнятих ними рішень.
 2. Забезпечує координацію діяльності підприємств усіх форм власності, що надають послуги у сфері житлово-комунального господарства міста
 3. Забезпечує облік житла, що належить до комунальної власності територіальної громади.
 4. Забезпечує сприяння створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.
 5. Забезпечує виконання комплексу заходів з утримання, поточного ремонту, капітального ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів та елементів благоустрою міста; капітального ремонту, реконструкції житлового фонду; сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою міста, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції.
 6. Забезпечує участь  у  реалізації  державної  політики  у сфері екологічної безпеки, санітарного стану та благоустрою населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і   технологічного   стану   систем   тепло -,   водопостачання  та водовідведення,   запобігання   підтопленню   міста, ліквідації його наслідків.
 7. Забезпечує  проведення  організаційної та методичної роботи,  спрямованої на  реалізацію  державної  політики  у  сфері  охорони  праці   та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства.
 8. Забезпечує облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.
 9. Забезпечує здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах.
 10. Забезпечує контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах території громади.
 11. Забезпечує контроль за  дотриманням природоохоронного законодавства підприємствами, установами, організаціями та внесення пропозицій щодо припинення господарської діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними природоохоронного законодавства.
 12. Забезпечує контроль за охороною та відновленням зелених насаджень;
 13. Начальник відділу щороку сприяє у роботі щодо звіту міського голови перед радою та територіальною громадою.

 

Функції відділу

 1. Виконує функції замовника з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об'єктів житла, нежитлових будівель і споруд, об’єктів соціальної сфери, інженерних мереж та благоустрою Сквирської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування та інвестицій.
 2. Забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва.
 3. Виконує функції Служби замовника при здійсненні будівництва.
 4. Забезпечує технічний нагляд протягом усього періоду будівництва об’єктів, з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень, вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва.
 5. Веде бухгалтерський і статистичний облік.
 6. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідні заходи.
 7. Сприяє виконавчим органам міської ради у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територіальної громади.
 8. Бере участь у розробці інвестиційних програм та проектів у сфері капітального будівництва, реконструкції, капітального ремонту.
 9. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої являється відділ.
 10. Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених завдань у сфері будівництва.
 11. Контролює виконання  заходів,  спрямованих на  забезпечення  сталої  роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, об'єктів галузі в умовах виникнення  стихійного  лиха,  аварій,  катастроф  і ліквідації їх наслідків,  проводить моніторинг  підготовки  житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.
 12. Вживає заходів по поліпшенню  роботи підприємств з енергозбереження і оснащення відповідних об'єктів житлово-комунального господарства засобами обліку  згідно  завдань державних та регіональних програм.
 13. Подає проекти рішень, що стосуються роботи відділу, на розгляд виконавчого комітету Сквирської міської ради.
 14. Забезпечує виконання комплексу заходів з утримання, поточного ремонту, капітального ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів та елементів благоустрою міста; капітального ремонту, реконструкції житлового фонду; сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою міста, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції.
 15. Здійснює закупівлю товарів,  робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 16. Розглядає в установленому порядку у  межах  своєї компетенції інформаційні запити, звернення громадян, підприємств, установ і організацій,  здійснює  прийом  громадян  та  вживає  відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.
 17. Інформує  населення  через  засоби масової інформації про програми розвитку житлово-комунального господарства громади, організовує їх громадське обговорення.
 18. Здійснює розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності.

 

 1. Видає ордери на заселення жилої площі.
 2. Здійснює реалізацію екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища.
 3. Здійснює реалізацію рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану території, раціонального використання місцевих природних ресурсів, їх відтворення.
 4. Здійснює координацію діяльності підприємств, організацій, установ, розташованих на території громади з питань охорони навколишнього природного середовища.
 5. Розробляє проекти місцевих екологічних програм та бере участь у розробці регіональних програм охорони навколишнього природного середовища.
 6. Формує перелік природоохоронних заходів для фінансування із міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
 7. Відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення порушень в сфері охорони навколишнього природного середовища, надає приписи про усунення виявлених порушень, складає протоколи для наступного накладання штрафів на посадових  осіб і громадян.
 8. Погоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і природних ресурсів.
 9. Організовує, в разі необхідності, проведення екологічної експертизи.
 10. Готує матеріали, а в разі потреби організовує публічні  обговорення щодо отримання суб’єктами господарювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
 11. Здійснює контроль за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на  території міської ради.
 12. Здійснює заходи по ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території міської ради.
 13. Готує матеріали для надання згоди на розміщення на території громади місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів
 14. Надає вихідні дані для розробки генерального плану, зон планування та детального плану забудови території населених пунктів громади.
 15. Розглядає матеріали оцінки впливу на стан  навколишнього  природного  середовища  проектної   документації  на  будівництво  об’єктів,  що становлять  підвищену  екологічну небезпеку.
 16. Здійснює контроль за використанням та охороною надр на території громад.
 17. Здійснює збір, обробку та аналіз інформації про стан навколишнього природного середовища міської ради.
 18. Інформує населення  про стан навколишнього природного середовища міської ради.
 19. Організовує екологічну освіту та екологічне виховання громадян громад.
 20. Погоджує (візує) проекти  договорів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до  Порядку організації договірної роботи, затвердженого рішенням  виконавчого комітету  міської ради від 24 квітня 2018 року № 180;
 21. Сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обговорення, передбачені Положенням про консультації з громадськістю  у Сквирській територіальній громаді у питаннях, віднесених до повноважень відділу.
 22. Виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України.

 

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                Н.А. ЗГАРДІВСЬКА

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: