(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

4 Про затвердження положення про платні послуги Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»

 
Дата публікації 20.8.2021 16:49:30
 

ПРОЄКТ

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від           2021 року           м. Сквира                         №      -11 -VIIІ

 

Про затвердження положення про платні послуги Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»

          Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування оплати послуг, що надає комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня», враховуючи висновки постійної комісії з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії, Сквирська міська рада VIIІ скликання

 

В И Р І Ш И Л А

 

  1. Затвердити Положення про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.                                     

 

 

Міський голова                                                        Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

Погоджено:

 

Секретар міської ради                                                                    Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                                            В. Бачинська

 

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства міської ради                                                           І. Кваша

 

Виконавець :

Директор КНП СЦМЛ                                                                 А.Чиж

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

 

Голова постійної комісії з питань

комунального майна, ЖКГ, благоустрою

та охорони  навколишнього середовища                              М.Сиворакша

 

 

Голова постійної комісії з питань

соціального захисту, освіти, охорони

здоров’я, культури та релігії                                                 К.Бондарчук

 

 

Додаток

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від  02.09.2021 р. №    -11-VIII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»  розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-XII пункту 3.1 статуту комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня», який передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню.

1.2. В основі Положення:

-  Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена     постановою КМУ від 27  грудня 2017 року № 1075 ;

- Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється підприємством за принципом класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості , визначених у«Положенні бухгалтерського обліку 16 «Витрати» , що затверджене наказом Міністерства фінансів України від

31 грудня 1999 року № 318.

1.3. Перелік медичних послуг у  Положенні відповідає Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від

 17  вересня 1996 № 1138 « Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах».

1.4. Мета Положення — регламентувати процес надання платних послуг та створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги  у   КНП СМР « Сквирська ЦМЛ».

1.5. Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику КНП СМР «Сквирська ЦМЛ».

2.Платні медичні послуги, які надає КНП СМР «Сквирськацентральна міська лікарня»

 

2.1. Комунальне некомерційне підприємсто Сквирської міської ради «Сквирська  центральна міська лікарня» надає платні медичні послуги на засадах, визначених пунктом 1.5 статуту: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону  № 2801, від 19 листопада 1992 року.

2.2. Перелік платних медичних послуг, що надає КНП СМР «Сквирська СЦМЛ» перелік посад працівників, які беруть участь у цьому процесі, містить Додаток 1 до Положення.

2.3. Трудові, економічні та соціальні відносини комунально некомерційного підприємства і працівників, які беруть участь у наданні платних медичних послуг, регулює колективний договір. КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» залучає працівників до надання платних медичних послуг на основі положень колективного договору та посадових інструкцій.

3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг

3.1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється:

-  методом покрокового розподілу витрат «зверху донизу», визначеним постановою КМУ від 27 грудня 2017 року № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку  вартості послуги з медичного обслуговування».

-  за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у Положенні стандартів бухгалтерського обліку 16 « Витрати».

4. Оплата послуг

4.1. КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб, у тому числі  страхових компаній.

4.2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, юридичні,  тільки в безготівковій. Розрахунки з фізичними особами в касі  КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» здійснюються з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою  Правління   Національного банку  України   від 29 грудня

 2017 № 148. Сума платежу готівкою за один день не може перевищувати 50 000 грн. включно.

 4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.

 4.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем документа про оплату —  квитанції прибуткового касового ордера, фіскального чека РРО, банківської квитанції.

5. Розподіл та використання грошових надходжень

5.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, комунальне  некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська ЦМЛ»  використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням пунктів 1.5, 1.6 та 1.7 статуту, що забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП СМР «Сквирська  ЦМЛ» спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності.

 5.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медичних послуг:

- оплата праці медичних працівників КНП СМР«Сквирська ЦМЛ»— передусім тих, які забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів, що відповідає пункту 9.7 статуту про використання на зарплатні цілі коштів, отриманих в результаті господарської некомерційної діяльності;

        - виплата допомоги на соціально-побутові потреби медпрацівникам, яку           передбачає колективний договір;

        - оновлення матеріально-технічної бази  лікарні .

                   6. Прикінцеві положення

6.1. Положення набирає чинності з дати затвердження наказом директора  комунально  некомерційного підприємства Сквирської міської ради  «Сквирська центральна міська лікарня». Право директора затверджувати внутрішні  організаційно-правові документи передбачає підпункт 7.5.16 статуту.

6.2. Зміни до Положення погоджують медичний директор - Васільєв В.В., заступник директора  з економічних питань - Мончук О.І.,

 головний  бухгалтер - Арікова В.В.

 Перегляд Положення  зумовлюють зміни оргструктури КНП СМР « Сквирська ЦМЛ" складу платних послуг, законодавства.

6.3. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.

 

Директор

КНП СМР  «Сквирська  ЦМЛ»

 

                              Андрій Чиж

 

 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ :
                                          Директор КНП СМР "Сквирська ЦМЛ"
       
                                                                                                                               ______________А.Г.Чиж
       
       
ТАРИФИ
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає
КНП СМР "Сквирська центральна міська лікарня"
       
№  Код послуги Найменування послуги Тариф, без ПДВ, грн.          
1 Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення
1.1 39 Ультразвукова інгаляція з сумішшю проти набряку №2 49,00
1.2 40 Електрофорез медикаментозний 63,00
1.3 41 У В Ч   - терапія 34,00
1.4 42 Дарсонвалізація (1 зона) 34,00
1.5 43 Імпульсна магнітотерапія (2 зони) 45,00
1.6 44 Ультразвукова інгаляція з гідрокортизоном 51,00
1.7 45 Механотерапія попереково-крижової області хребта 56,00
1.8 46 Лікувальна фізкультура з хворим після травми хребта і тазу 41,00
1.9 47 Лікувальна фізкультура для хворого на остеохондроз 47,00
1.10 48 Парафіно-озокеритова аплікація  (1 зона) 72,00
1.11 153 Масаж комірцевої ділянки (задньоїповерхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхнігрудної клітини до II ребра) 36,00
1.12 154 Масаж верхньої кінцівки надпліччята ділянки лопатки 42,00
1.13 155 Масаж верхньої кінцівки 36,00
1.14 156 Масаж променево-зап'ястного суглоба(проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап'ястного суглоба та передпліччя 30,00
1.15 157 Масаж кисті та передпліччя 30,00
1.16 158 Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця та від лівої до правої середньої аксилярноїлінії; у дітей – включно попереково-крижову ділянку) 36,00
1.17 159 Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) 30,00
1.18 160 Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) 42,00
1.19 161 Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї таділянки спини до Iпоперекового хребця, від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 42,00
1.20 162 Масаж ділянки хребта (задньоїповерхні шиї, спини тапопереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії 49,00
1.21 163 Масаж нижньої кінцівки 36,00
1.22 164 Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) 30,00
1.23 165 Масаж ступні та гомілки 30,00
1.24 166 Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку) 55,00
2 Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди
2.1 210 Огляд невропатолога  (для профоглядів) 34,00
2.2 211 Огляд  отоларинголога (для профоглядів) 34,00
2.3 212 Огляд  терапевта (для профоглядів) 34,00
2.4 213 Огляд хірурга (для профоглядів) 34,00
2.5 214 Огляд офтальмолога (для профоглядів) 34,00
2.6 215 Огляд дерматолога (для профоглядів) 34,00
2.7 216 Огляд стоматолога (для профоглядів) 34,00
2.8 217 Огляд ендокрінолога (для профоглядів) 34,00
2.9 218 Огляд онколога (для профоглядів) 34,00
2.10 219 Огляд психіатра (для профоглядів) 34,00
2.11 220 Огляд нарколога (для профоглядів) 34,00
2.12 221 Огляд фтизіатра (для профоглядів) 34,00
2.13 222 Огляд гінеколога (для профоглядів) 46,00
2.14 223 Огляд уролога (для профоглядів) 35,00
2.15 224 Медичний огляд кандидатів у водії(для чоловіків) до 30 років 177,00
2.16 225 Медичний огляд кандидатів у водії 211,00
2.17 226 Медичний огляд кандидатів у водії(для  жінок) 228,00
2.18 227 Медичний огляд водіїв(для чоловіків) до 30 років 177,00
2.19 228 Медичний огляд  водіїв 211,00
2.20 229 Медичний огляд  водіїв(для  жінок) 228,00
2.21 230 Медичний огляд для отримання дозволу носіння зброї, яка передбачено законодавством (для чоловіків) до 30 років 178,00
2.22 231 Медичний огляд для отримання дозволу носіння зброї, яка передбачено законодавством  213,00
2.23 232 Медичний огляд для отримання дозволу носіння зброї, яка передбачено законодавством (для жінок) 224,00
2.24 233 Обов'язковий попередній  медичний огляд осіб ,що працюють на харчових   підприємствах, санітарно-гігієнічного обслуговування населення 137,00
2.25 234 Обов"язковий періодичний медичний огляд осіб ,що працюють на харчових   підприємствах, санітарно-гігієнічного обслуговування населення (для жінок)                                                                                                 183,00
2.26 235 Медичний огляд трактористів (для чоловіків) 206,00
2.27 236 Медичний огляд трактористів (для жінок) 252,00
2.28 237 Медичний огляд газоелектрозварювальників  240,00
2.29 238 Медичний огляд ковалів 206,00
2.30 239 Медичний огляд аккумуляторщиків 137,00
2.31 240 Медичний огляд мельників 171,00
2.32 241 Медичний огляд столярів 206,00
2.33 242 Медичний огляд тваринників(для чоловіків) 171,00
2.34 243 Медичний огляд тваринників(для жінок) 217,00
2.35 244 Медичний огляд електриків 137,00
2.36 245 Медичний огляд операторів котелень(для чоловіків) 171,00
2.37 246 Медичний огляд операторів котелень(для жінок) 217,00
2.38 247 Медичний огляд токарів,штампувальників,фрезерувальників 206,00
2.39 248 Медичний огляд  машиністів крана 171,00
2.40 249 Медичний огляд  допоміжних працівників(для чоловіків) 206,00
2.41 250 Медичний огляд  допоміжних працівників(для жінок) 252,00
2.42 251 Медичний огляду користувачів персональних обчислювальних машин(для чоловіків) 137,00
2.43 252 Медичний огляду користувачів персональних обчислювальних машин(для жінок) 183,00
2.44 253 Медичний огляд осіб різних категорій виробництва 137,00
2.45 254 Попередній медичний огляд для всіх видів професій(для чоловіків до 30  років) 240,00
2.46 255 Попередній медичний огляд для всіх видів професій(для жінок) 286,00
2.47 256 Медичного огляд  одного призивника 274,00
2.48 257 Медичний огляд  декретованих груп населення за рахунок коштів підприємств,установ,організацій 240,00
2.49 258 Перед рейсовий огляд водія 16,00
2.50 259 Попередній медичний огляд працівників загальноосвітніх навчальних закладів(для жінок) 149,00
2.51 260 Попередній медичний огляд працівників загальноосвітніх навчальних закладів(для чоловіків) 103,00
2.52 261 Періодичний медичний огляд працівників загальноосвітніх навчальних закладів(для жінок) 115,00
2.53 262 Періодичний медичний огляд працівників загальноосвітніх навчальних закладів(для чоловіків) 69,00
2.54 263 Наркологічний  медичний огляд 153,00
2.55 264 Психіатричний медичний  огляд 111,00
2.56 265 Огляд на стан сп"яніння(по самозверненню громадян а також по направленню ДАІ) 184,00
2.57 267 Огляд невропатолога  55,00
2.58 268 Огляд  отоларинголога 55,00
2.59 269 Огляд  терапевта 55,00
2.60 270 Огляд хірурга ( ) 55,00
2.61 271 Огляд офтальмолога 55,00
2.62 272 Огляд дерматолога 55,00
2.63 273 Огляд стоматолога 55,00
2.64 274 Огляд ендокрінолога 55,00
2.65 275 Огляд онколога 55,00
2.66 276 Огляд психіатра 82,00
2.67 277 Огляд нарколога 55,00
2.68 278 Огляд фтизіатра 55,00
2.69 279 Огляд гінеколога 67,00
2.70 280 Огляд уролога 56,00
2.71 281 Довідка про щеплення,витяг з історії хвороби,бублікат лікарняного листа,амбулаторна карта 26,00
2.72 282 Прання білизни 1 кг 21,00
2.73 283 Копіювання 1 листа з двох сторін 2,00
3 Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги.
3.1 24 Холтерівське моніторування ЕКГ 308,00
3.2 25 Електроенцефалографія - ЕЕГ 236,00
3.3 26 Опис плівки ЕКГ 31,00
3.4 27 Дослідження функції зовнішнього дихання- ФЗД 107,00
3.5 28 Вакуум-аборт операція (без внутривенної анестезії) 169,00
3.6 29 Біопсія 81,00
3.7 30 Біопсія 76,00
3.8 31 Введення ВМС (амбулаторна операція) 90,00
3.9 32 Діатермокоагуляція 110,00
3.10 33 Діагностичне вишкрібання порожнини матки 166,00
3.11 34 Кольпоскопія 64,00
3.12 35 Вскриття абсцесу бартолінової залози 114,00
3.13 36 Езофагогастродуоденоскопія- ФГДС 219,00
3.14 37 Визначення базальної кислотності ( PH-метрія) 78,00
3.15 38 Блокада корінцева паравертебральна 54,00
3.16 49 Ультразвукове дослідження великих строків вагітності (після 18 тижнів) 139,00
3.17 50 Ультразвукове дуплексне сканування артерій верхніх кінцівок 267,00
3.18 51 Ультразвукове дуплексне сканування вен верхніх кінцівок 127,00
3.19 52 Ультразвукове дуплексне сканування вен нижніх кінцівок 127,00
3.20 53 Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів та визначення малих термінів вагітності 127,00
3.21 54 Ультразвукове дослідження органів малого тазу  128,00
3.22 55 Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини 154,00
3.23 56 Ультразвукове дослідження сечового міхура 80,00
3.24 57 Ультразвукове дослідження суглобів та м"яких тканин: плечовий суглоб(1 процедура 2 суглоби) 83,00
3.25 58 Ультразвукове дослідження суглобів та м"яких тканин: ліктевий суглоб(1 процедура 2 суглоби) 134,00
3.26 59 Ультразвукове дослідження суглобів та м"яких тканин: кульшевий суглоб(1 процедура 2 суглоби) 134,00
3.27 60 Ультразвукове дослідження суглобів та м"яких тканин: гомілкоступневий суглоб(1 процедура 2 суглоби) 134,00
3.28 61 Ультразвукове дослідження суглобів та м"яких тканин: променевозап"ястний суглоб і суглоб кист (1 процедура 2 суглоби) 134,00
3.29 62 Ультразвукове дослідження щитовидної залози 145,00
3.30 63 Рентгенографія  бедра 129,00
3.31 64 Рентгенографія  черепа 122,00
3.32 65 Прицільна рентгенографія  хребта 93,00
3.33 66 Рентгенографія куприку 88,00
3.34 67 Рентгенографія  кісток тазу 107,00
3.35 68 Рентгенографія  кульшового суглобу 91,00
3.36 69 Рентгенографія колінного суглобу 122,00
3.37 70 Рентгенографія грудного відділу хребта( в двох проекціях) 109,00
3.38 71 Рентгенографія голені(в двох проекціях) 123,00
3.39 72 Рентгенографія шийного відділу хребта  136,00
3.40 73 Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з навантаженням(3 проекції) 109,00
3.41 74 Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта(2 проекції) 167,00
3.42 75 Флюрографія 92,00
3.43 76 Рентгенографія променево-зап"ястного суглобу (2 проекції) 123,00
3.44 77 Рентгенографія ліктьового суглобу 106,00
3.45 78 Рентгенографія кісток передпліччя 105,00
3.46 79 Рентгенографія п"яткової кістки(2 проекції) 94,00
3.47 80 Рентгенографія  пальців кисті(2 проекції) 101,00
3.48 81 Рентгенографія органів грудної порожнини 97,00
3.49 82 Рентгенографія ключиці 91,00
3.50 83 Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини 88,00
3.51 84 Екстреторна внутрішньовенна урографія без оглядової рентгенографії органів черевної порожнини 174,00
3.52 85 Вилучення сторонніх тіл з м"яких тканин верхніх та нижніх кінцівок 95,00
3.53 86 Взяття виділень з уретри 44,00
3.54 87 Заміна катетера Фолея 528,00
3.55 88 Консультація лікаря уролога(первина) 46,00
  89 Забір крові на стерильність 37,00
3.57 93 Загальний аналіз мокротиння 70,00
3.58 94 Дослідження виділень із сечо-статевих органів (флора) 36,00
3.59 95 Загальний аналіз сечі 42,00
3.60 96 Визначення глюкози в сечі 28,00
3.61 97 Дослідження ацетону в сечі 20,00
3.62 98 Копрограма 40,00
3.63 99 Дослідження фекалій на яйця гельмінтів та найпростіші 55,00
3.64 100 Визначення білку в добовій сечі 27,00
3.65 101 Дослідження сечі за Зимницьким 30,00
3.66 102 Дослідження сечі за Нечипоренком 28,00
3.67 103 Дослідження фекалій на приховану кров 25,00
3.68 104 Дослідження зішкрябу на гострики 27,00
3.69 105 Визначення а-амілази сечі 38,00
3.70 106 Визначення сечі на уробіліноген та жовчні пігменти 31,00
3.71 107 Визначення білкових тіл Бенс Джонса в сечі 35,00
3.72 108 Дослідження крові на клітини червоної вовчанки (LE-клітини) 71,00
3.73 109 Дослідження крові на глюкозу на приладі 38,00
3.74 110 Визначення групи крові та резус-фактору 49,00
3.75 111 Визначення активності анти - О-стрептолізину в крові (АСЛ-О) 29,00
3.76 112 Визначення ревматоїдного фактору в крові (РФ) 27,00
3.77 113 Визначення С-реактивного протеїну в крові (С-РП) 28,00
3.78 114 Дослідження крові на сифіліс RW експрес-методом 42,00
3.79 115 Дослідження крові на гепатит HBs Ag експрес методом 74,00
3.80 116 Дослідження крові на тромбоцити 88,00
3.81 117 Визначення часу згортання крові 24,00
3.82 118 Дослідження крові на креатинин 37,00
3.83 119 Дослідження крові на лужну фосфатазу 33,00
3.84 120 Дослідження крові на загальний холестерин 34,00
3.85 121 Дослідження крові на ГГТ (гаммаглютамілтранспептидазу) 35,00
3.86 122 Дослідження крові на сечову кислоту 33,00
3.87 123 Дослідження крові на альфа-амілазу 43,00
3.88 124 Дослідження крові на АЛТ 36,00
3.89 125 Дослідження крові на АСТ 35,00
3.90 127 Дослідження крові на сечовину 41,00
3.91 128 Дослідження сироватки на тропонін (швидкий тест) 126,00
3.92 129 Дослідження крові на креатинфосфорокіназу (КФК) 36,00
3.93 130 Дослідження крові на коагулограму: АЧТЧ 9,00
3.94 131 Дослідження крові на коагулограму: фібріноген 18,00
3.95 132 Визначення загального білірубіну в крові 76,00
3.96 133 Дослідження прямого білірубіну в крові 37,00
3.97 134 Визначення фракцій білірубіну в крові 37,00
3.98 135 Дослідження крові на протромбіновий індекс 36,00
3.99 137 Визначення протромбінового часу  14,00
3.100 138 Цитологічне дослідження матеріалу, пофарбованого метиленовою синню 38,00
3.101 139 Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення загального змісту гемоглобіну 17,00
3.102 140 Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення кількості еритроцитів 24,00
3.103 141 Клінічний аналіз крові N 1(повний): колірний показник 5,00
3.104 142 Клінічний аналіз крові N 1(повний): підрахунок кількості лейкоцитів 15,00
3.105 143 Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення швидкості осідання еритроцитів 11,00
3.106 144 Клінічний аналіз сечі N 1(повний): мікроскопічне дослідження осаду сечі 19,00
3.107 145 Мікроскопія виділень шийки матки: упітелій 20,00
3.108 146 Мікроскопія виділень шийки матки: лейкоцити 20,00
3.109 147 Мікроскопія виділень шийки матки: еритроцити 20,00
3.110 148 Мікроскопія виділень шийки матки: трихомонади 20,00
3.111 149 Мікроскопія виділень шийки матки: гонококи 20,00
3.112 150 Мікроскопія виділень піхви: епітелій 26,00
3.113 151 Мікроскопія виділень піхви: лейкоцити 26,00
3.114 152 Мікроскопія виділень піхви: еритроцити 26,00
4 Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України)
4.1 1 ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії  (без вартості медикаментів) 1366,00
4.2 2 ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Хірургічне відділення  з травматологічними ліжками (без вартості медикаментів) 204,00
4.3 3 ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Терапевтичне відділення  з неврологічними ліжками (без вартості медикаментів) 123,00
4.4 4 ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Педіатричне відділення (без вартості медикаментів) 152,00
4.5 5 ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Акушерсько-гінекологічне віллілення (без вартості медикаментів) 553,00
4.6 6 ЛІКУВАННЯ в ЦВ: Неврологічне  відділення  (без вартості медикаментів) 92,00
4.7 7 ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії  (без вартості харчування) 378,00
4.8 8 ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Хірургічне відділення  з травматологічними ліжками (без вартості харчування) 105,00
4.9 9 ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Терапевтичне відділення   (без вартості харчування) 87,00
4.10 10 ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Педіатричне відділення (без вартості харчування) 110,00
4.11 11 ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Акушерсько-гінекологічне віллілення (без вартості харчування) 329,00
4.12 12 ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: ГП-Неврологічне  відділення  (без вартості харчування) 99,00
4.13 13 ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії  (без вартості медикаментів та харчування) 1743,00
4.14 14 ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Хірургічне відділення  з травматологічними ліжками (без вартості медикаментів та харчування) 309,00
4.15 15 ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Терапевтичне відділення  (без вартості медикаментів та харчування) 210,00
4.16 16 ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Педіатричне відділення (без вартості медикаментів та харчування) 262,00
4.17 17 ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Акушерсько-гінекологічне віллілення (без вартості медикаментів та харчування) 882,00
4.18 18 ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ: Неврологічне  відділення  (без вартості медикаментів та харчування) 190,00
4.19 19 Перебування в одномісній палатів ЦВ: ГП-Терапевтичне відділення  (без вартості харчування) 378,00
4.20 20 Перебування в одномісній палатів  в ЦВ: ГП-Хірургічне відділення  з травматологічними ліжками (без вартості харчування) 371,00
4.21 21 Перебування в двомісній палатів  в ЦВ: ГП-Хірургічне відділення  з травматологічними ліжками (без вартості харчування) 278,00
4.22 22 Перебування в трохмісній палатів  в ЦВ: ГП-Хірургічне відділення  з травматологічними ліжками (без вартості харчування) 186,00
4.23 23 Перебування (поліпшені умови) в ЦВ: ГП-Акушерсько-гінекологічне віллілення (без вартості харчування) 691,00
4.24 90 Пункція плевральної порожнини 122,00
4.25 91 Катеризація сечового міхура "Фолея" 58,00
4.26 92 Спинальна анестезія 710,00
4.27 266 Апендектомія 1642,00
       
  284 Перевезення хворих до Білоцерківської лікарні №2 літній період (на бензині)  476,00
  285 Перевезення хворих до Білоцерківської лікарні №2 зимовий період (на бензині)  494,00
  286 Перевезення хворих до Білоцерківської лікарні №2 літній період (на газу скрап) 344,00
  287 Перевезення хворих до Білоцерківської лікарні №2 зимовий період (на газу скрап) 355,00
  288 Перевезення хворих до Київської обласної лікарні літній період (на бензині)  1517,00
  289 Перевезення хворих до Київської обласної лікарні зимовий період (на бензині)  1576,00
  290 Перевезення хворих до Київської обласної лікарні літній період (на газу скрап) 1070,00
  291 Перевезення хворих до Київської обласної лікарні зимовий період (на газу скрап) 1110,00
       
  292 Собівартість 1 доби інтенсивного лікування хворих на алкоголізм 1210,00
  293 Собівартість 1 доби  лікування хворих на алкоголізм 783,00
  294 Паркування автотранспорту 3,00
       
       
    Головний  бухгалтер                            В.В.Арікова  

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Директор КНП СМР "Сквирська ЦМЛ"

       
 

________Чиж А.Г.

       
       
   

ТАРИФИ

 

на зубопротезну стоматологію, яку надає КНП СМР "Сквирська ЦМЛ"

 

       

Код послуги

Найменування послуги

Тариф,           грн.

1

 

Ортопедична стоматологія 

 

1.1

1

 Лагодження  знімних  протезів: перелом базису

143 

1.2

2

 Лагодження  знімних протезів  кріплення   чотирьох зубів

277

1.3

3

 Лагодження  знімних протезів  кріплення  трьох зубів

259

1.4

4

 Лагодження  знімних протезів  кріплення двох зубів

240

1.5

5

 Лагодження  знімних протезів  кріплення одного зуба

238

1.6

6

 Лагодження  знімних протезів  кріплення одного  зуба і одного кламеру

284

1.7

7

 Лагодження  знімних протезів кріплення одного кламеру

282

1.8

8

 Лагодження  знімних протезів кріплення двох кламерів

282

1.9

9

 Перебазування  повного знімного   протеза

644

1.10

10

Виготовлення  та  установка гнутого кламера із сталі

25

1.11

11

Виготовлення еластичної підкладки до базису протезу

171

1.12

12

Виготовлення індивідуальної ложки з базисної пластмаси

223

1.13

13

Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси

180

1.14

14

Відливання моделей гіпсом

32

1.15

15

Відновлення пластмасового облицювання

61

1.16

16

Обстеження хворого

19

1.17

17

Знімний безпосередній (імедіат) протез з корекцією (вартість зубів сплачується додатково)

899

1.18

18

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (1 зуб)

761

1.19

19

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (2 зуба)

805

1.20

20

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (3 зуба)

850

1.21

21

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (4 зуба)

895

1.22

22

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (5 зубів)

940

1.23

23

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (6 зубів)

985

1.24

24

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (7 зубів)

1030

1.25

25

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (8 зубів)

1075

1.26

26

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (9 зубів)

1120

1.27

27

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (10 зубів)

1165

1.28

28

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (11 зубів)

1210

1.29

29

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (12 зубів)

1254

1.30

30

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами (13 зубів)

1299

1.31

31

Зняття відбитка А силіконовою масою

67

1.32

32

Зняття відбитка альгінатною масою

45

1.33

33

Зняття відбитка С силіконовою масою

67

1.34

34

Зняття керамічної коронки

162

1.35

35

Зняття контрольного відбитку (як самостійний вид допомоги)

35

1.36

36

Зняття куксової вкладки із штифтом

16

1.37

37

Зняття металокерамічної коронки

162

1.38

38

Зняття металопластмасової коронки

152

1.39

39

Зняття пластмасової коронки

164

1.40

40

Зняття подвійного відбитка

82

1.41

41

Зняття суцільнолитої коронки (диском спеченим)

103

1.42

42

Зняття суцільнолитої коронки (бором)

88

1.43

43

Зняття штампованої коронки (диском спеченим)

95

1.44

44

Зняття штампованої коронки (бором)

80

1.45

45

Ізолювання торуса (виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса)

30

1.46

46

Кліничне перебазування знімного протезу

304

1.47

47

Консультація лікаря в ортопедії без додаткового обстеження

16

1.48

48

Корекція знімного протезу (як самостійний вид допомоги)

106

1.49

49

Куксова штифтова вкладка

236

1.50

50

Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією)

446

1.51

51

Лита металева коронка у мостоподібному протезі

634

1.52

52

Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі

172

1.53

53

Литий металевий зуб у мостоподібному протезі

205

1.54

54

Металозахистне покриття

82

1.55

55

Металокерамічна коронка з плечовою масою, штучними яснами

6050

1.56

56

Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі

1109

1.57

57

Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі

854

1.58

58

Метало-пластмасова коронка (або композитна) у мостоподібному протезі

778

1.59

59

Метало-пластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі

418

1.60

60

Накладка оклюзійна із хромокобальтового сплаву

96

1.61

61

Одиночна лита металева коронка

649

1.62

62

Одиночна металокерамічна коронка

1089

1.63

63

Одиночна метало-пластмасова (фотополімерна) коронка

774

1.64

64

Одиночна пластмасова коронка

298

1.65

65

Одиночна штампована металева коронка

233

1.66

66

Первинне обстеження хворого  (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування)

23

1.67

67

Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі

116

1.68

68

Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами

1267

1.69

69

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

16

1.70

70

Припасування та фіксація  штампованої коронки

58

1.71

71

Припасування та фіксація металокерамичної  коронки

87

1.72

72

Ремонт сколу металокерамічного протеза в порожнині рота

464

1.73

73

Складання плану ортопедичного лікування

39

1.74

74

Спайка коронки

41

1.75

75

Спайка 2-ох коронок

52

1.76

76

Спайка 3-ох коронок

63

1.77

77

Спайка 4-ох коронок

74

1.78

78

Тимчасова пластмасова коронка, яка виготовлена одномоментно

57

1.79

79

Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі

341

1.80

80

Фіксація металокерамічної коронки

100

1.81

81

Фіксація металопластмасової коронки

67

1.82

82

Фіксація пластмасової коронки

39

1.83

83

Фіксація суцільнолитої коронки

39

1.84

84

Фіксація штампованої коронки

38

1.85

85

Фіксація штифтової вкладки

91

1.86

86

Цементування коронки із сталі (постійний)

67

1.87

87

Цементування коронки із сталі (тимчасовий)

26

1.88

88

Штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному протезі (комбінована)

387

1.89

89

Штампована коронка у мостоподібному протезі

271

1.90

90

Штампована коронка, облицьована пластмасою (з шаріком)

818

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
   

Головний бухгалтер                                       В.В.Арікова

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: