(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

16 Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади

 
Дата публікації 20.8.2021 16:49:7
 

ПРОЄКТ


СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 02 вересня 2021 року                   м. Сквира                       №     -11-VIII

 

Про затвердження Положення про фонд охорони

навколишнього природного середовища

Сквирської міської територіальної громади

 

Відповідно до п. «є» ст. 15, п. «є» ст. 19, ст. 41, 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.26,691 Бюджетного кодексу України, розділ VІІІ Податкового кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» та від 07.05.1998 №634 «Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища», з метою забезпечення належного фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища та цільового використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, а також поліпшення екологічної ситуації на території Сквирської міської територіальної громади, керуючись п.25 частини першої статті 26 та статтею 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади (додаток 1).
  2. Затвердити Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади (додаток 2).
  3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища та комісію з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                      Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Погоджено:

 

Секретар міської ради                                                                Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                                        В. Черненко

 

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства міської ради                                                        І. Кваша

 

Виконавець

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та житлово-комунального

господарства                                                                           О.Степаненко

 

Рекомендовано до внесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

комунального майна, ЖКГ, благоустрою

та охорони навколишнього середовища                                 М.Сиворакша

 

Голова комісії з питань планування бюджету

та фінансів, соціально-економічного розвитку                         Максим ЧМИРЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

Сквирської міської ради
від 02.09.2021 р. №16-11-
VIII

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФОНД ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1. Фонд охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади (надалі – Фонд) є складовою частиною бюджету і утворюється з метою концентрації коштів для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, які спрямовані на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі фінансування наукових досліджень із цих питань та заходів, пов’язаних із впровадженням економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

2. Фонд формується за рахунок коштів екологічного податку та інших коштів, визначених законодавством.

3. Головним розпорядником коштів Фонду є Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства.

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства є замовником для поточних видатків, які відповідають видам діяльності, зазначеним у постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради є замовником – одержувачем коштів для робіт капітального характеру, які відповідають видам робіт, зазначеним у постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147.

Подавачі запитів є замовниками – одержувачами коштів для видатків капітального, поточного характеру на придбання товарів, послуг, які відповідають видам діяльності, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, законів, нормативно-правових актів.

Подавачі запитів – структурні підрозділи Сквирської міської ради, підприємства всіх форм власності, госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти безпосередньо через розпорядника коштів з бюджету на виконання природоохоронних заходів згідно з узятими ними зобов’язаннями, із здійсненням платежів відповідно до регіональних, місцевих екологічних і бюджетних, програм з урахуванням вимог Бюджетного кодексу, законів, нормативно-правових актів.

4. Кошти Фонду використовують для фінансування витрат, пов’язаних з виконанням робіт, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

5. Кошти Фонду використовуються в межах регіональних, бюджетних, місцевих екологічних та бюджетних програм, визначених законодавством, згідно з кошторисами доходів і видатків, які складаються Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства та затверджуються міським головою.

Планування та фінансування природоохоронних заходів з Фонду здійснюється відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади, який додається.

6. Забороняється використання коштів Фонду на заходи, які не зазначені в постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

7. До 10 відсотків коштів Фонду може резервуватися для здійснення пов’язаних із природоохоронною діяльністю непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту місцевого бюджету.

8. Витрати Фонду та касове виконання місцевого бюджету за видатками Фонду провадяться в межах надходження коштів до нього в установленому законодавством порядку.

9. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору до Фонду здійснюється органами Головного управління Державної податкової служби України у Київській області (постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106).

10. Контроль за цільовим використання коштів Фонду здійснюють Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради.

11. За нецільове витрачання коштів з Фонду посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12. Не використані в звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цим Положенням.

Секретар міської ради                             Тетяна ВЛАСЮК

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії

Сквирської міської ради
від 02.09.2021 р. №16-11-
VIII

 

ПОРЯДОК
ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ

ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ З ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

2. В Порядку встановлено єдині правила планування природоохоронних заходів та здійснення видатків з фонду охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади (далі – Фонд).

3. Цей Порядок поширюється на структурні підрозділи Сквирської міської ради, підприємства всіх форм власності, госпрозрахункові, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти безпосередньо через розпорядників коштів з бюджету на виконання природоохоронних заходів згідно з узятими ними зобов’язаннями, із здійсненням платежів відповідно до регіональних або місцевих екологічних і бюджетних програм з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, законів, нормативно-правових актів (подавачі запиту).

4. Планування здійснюється на кожен бюджетний рік.

 

2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ І РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ З ФОНДУ ТА ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

1. Підставою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проєкту Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з Фонду охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади на відповідний рік (далі – Перелік) є запит про виділення коштів з Фонду (далі – Запит) на визначений бюджетний період, який подається із супровідним листом в Фінансову управління міської ради.

2. Форма Запиту є визначеною і наведена в додатку 1. Обов’язковими додатками до Запиту є:

– графік реалізації природоохоронного заходу у визначеному році (додаток 2);

– кошторис витрат, які пропонується здійснити за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади для реалізації заходу у визначеному році (додаток 3).

Супровідний лист погоджується заступником міського голови з відповідними функціональними обов’язками.

Супровідний лист – це клопотання про виділення коштів з Фонду на виконання природоохоронного заходу, в якому вказують:

– назву природоохоронного заходу;

– відповідність пункту (пунктам) Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів (постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147);

– мету впровадження;

– загальну вартість;

– назву програми, яка містить відповідний захід.

– очікуваний природоохоронний ефект за результатами заходу.

Подавачі Запитів в особі керівників несуть персональну відповідальність за достовірність інформації, яка зазначена в Запиті та документах, що додаються.

Під час планування видатків за бюджетними програмами з Фонду не приймають до розгляду Запити на здійснення природоохоронних заходів щодо покриття поточних (експлуатаційних) витрат та на фінансування природоохоронних заходів, що були здійснені до подання Запиту.

Термін подачі Запиту на бюджетний рік щорічно встановлюється розпорядженням міського голови.

3. З метою запобігання та ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища, та їх наслідків, а також для реалізації невідкладних природоохоронних заходів Заявники можуть подавати відповідні Запити пізніше встановленого терміну.

Про відхилення запитів чи необхідність їх доопрацювання Заявників інформують у двотижневий строк з дня надходження запитів.

4. Після затвердження місцевого бюджету на відповідний рік на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування на поточний рік, виданої Фінансовим управління Сквирської міської ради, на підставі уточнених пропозицій Замовника за результатами проведеного відбору, який відповідає вимогам чинного законодавства у сфері державних закупівель, Управління економіки міста складає кошторис доходів та видатків фонду охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади, формує Перелік відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

Перелік погоджується постійною комісією з питань Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища, постійною комісією з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку та затверджується міським головою.

5. Примірники затвердженого Переліку надають:

– відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства – головному розпоряднику коштів фонду;

– фінансовому управлінню;

– Управлінню Державної казначейської служби України в місті Сквира;

6. Кошториси доходів та видатків Фонду охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади, довідки про внесення змін до фонду складаються головним розпорядником коштів Фонду та затверджуються міським головою.

7. Протягом року до Переліку на поточний рік та кошторису можуть бути внесені зміни. З Переліку можуть бути вилучені природоохоронні заходи за умови, якщо надійшли звернення від подавачів Запитів щодо неможливості їх виконання.

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства подає оголошення на сайті Сквирської міської ради про приймання інших Запитів щодо виділення коштів з Фонду з метою формування скорегованого Переліку на суму, яка затверджена згідно з Переліком.

Після затвердження Переліку природоохоронних заходів, які доцільно профінансувати з фонду в поточному році, і наявності додаткових надходжень розпорядженням міського голови може встановлюватися додатковий термін для подачі Запитів з метою формування додаткового Переліку.

8. Планування природоохоронних заходів для фінансування з Фонду охорони навколишнього природного середовища Сквирської міської територіальної громади за рахунок перевищення фактичних надходжень над плановими здійснюється на підставі рішення Сквирської міської ради про зміни до бюджету на поточний рік. На підставі довідки про зміни річного розпису асигнувань місцевого бюджету на поточний рік вносять зміни до кошторису, готують додаткові Переліки, які погоджують та затверджують в установленому вище порядку.

 

3. ПРІОРИТЕТИ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ

1. Під час відбору заходів для формування Переліку пріоритет надається природоохоронним та ресурсозберігаючим заходам місцевого рівня, спрямованим на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища, а також тим заходам, які увійшли до затверджених Сквирською міською радою програм.

2. Відбір природоохоронних заходів здійснюється на підставі інформації, зазначеної в Запитах та документах, визначених у пунктах 1 та 2 розділу 2 цього Порядку, за такими критеріями:

1) відповідність загальній меті, завданням програм та напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію програм;

2) природоохоронний ефект;

3) економічна ефективність (термін окупності);

4) ступінь масштабності екологічного впливу;

5) наявність показників ресурсо- та енергозбереження;

6) використання апробованих приладів, обладнання, технологій;

7) готовність заходу на час подання Запиту;

8) наявність власних коштів;

9) наявність гарантованого фінансування з інших джерел;

10) термін реалізації заходу;

11) сплата екологічного податку підприємствами (установами, організаціями), на об’єктах яких здійснюються природоохоронні заходи.

 

4. ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ З ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ЗВІТНІСТЬ

1. Видатки на природоохоронні заходи, передбачені Переліком, здійснюються головним розпорядником коштів згідно з договорами на виконання природоохоронних заходів.

2. Відповідно до затвердженого Переліку Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства включає Замовників природоохоронних заходів до мережі установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету (далі – Мережа).

Установи та організації, що увійшли до Мережі, подають головному розпорядникові коштів для затвердження та погодження кошторис та план використання бюджетних коштів за формами, визначеними чинним законодавством.

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства перераховує кошти для виконання природоохоронних заходів на рахунки, відкриті в Управлінні Державної казначейської служби Україниу.

3. Підставою для фінансування головним розпорядником коштів робіт капітального характеру, які відповідають Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів і затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, є угода, в якій вказується перелік необхідних для фінансування умов.

Відповідно до угоди:

– “Сторона-1” – Фінансове управління – головний розпорядник коштів;

– “Сторона-2” – Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства – Замовник робіт капітального характеру.

Згідно з умовами вищеназваної угоди Замовник бере на себе зобов’язання щодо:

1) відбору виконавців природоохоронного заходу, керуючись вимогами чинного законодавства у сфері державних закупівель, за умови обов’язкової присутності представника фінансового управління;

2) проведення експертизи кошторису;

3) здійснення технічного нагляду за виконанням робіт капітального характеру.

Всю відповідальність за реалізацію природоохоронного заходу, який фінансується головним розпорядником коштів Фонду, несуть Замовник (отримувач коштів) та виконавець робіт.

4. Підставою для фінансування поточних видатків, які відповідають Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів і затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, є угода, в якій:

– “Сторона-1” – Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства, головний розпорядник коштів – Замовник робіт;

– “Сторона-2” – подавач Запиту або виконавець.

Згідно з умовами вищеназваної угоди Замовник бере на себе зобов’язання щодо відбору виконавців природоохоронного заходу, керуючись вимогами чинного законодавства у сфері державних закупівель, за умови обов’язкової присутності представника Управління економіки міста.

Всю відповідальність за реалізацію природоохоронного заходу несуть Замовник та виконавець природоохоронного заходу.

5. Підставою для здійснення видатків капітального, поточного характеру на придбання товарів, послуг, які відповідають Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів і затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, є угода, в якій:

– “Сторона-1” – Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства – головний розпорядник коштів;

– “Сторона-2” – Замовник, подавач Запиту.

Згідно з умовами вищеназваної угоди Замовник бере на себе зобов’язання щодо відбору виконавців природоохоронного заходу, керуючись вимогами чинного законодавства у сфері державних закупівель, за умови обов’язкової присутності представника фінансового управління.

Підставою для здійснення фінансування головним розпорядником коштів є угода, в якій вказуються необхідні умови.

Всю відповідальність за реалізацію природоохоронного заходу в частині придбання, який фінансується головним розпорядником коштів Фонду, несе Замовник.

5. Замовники природоохоронних заходів за договорами зобов’язані звітувати перед Відділом капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства про цільове використання коштів у терміни, передбачені договорами та порядком ведення бухгалтерського обліку і звітності, надавати всю необхідну фінансову та іншу документацію.

6. Не пізніше 15 днів після виконання заходу замовники зобов’язані надати Відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства по кожному виконаному заходу звіт про цільове використання коштів згідно з умовами договору.

Секретар міської ради                             Тетяна ВЛАСЮК

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: