(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

14 Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв, затвердження складу конкурсної комісії та оголошення конкурсу

 
Дата публікації 20.8.2021 16:45:49
 

ПРОЄКТ

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  вересня 2021 року                          м. Сквира                       №   - 11-VIII                                                     

 

 

Про затвердження Положення про проведення конкурсу

на посаду директора комунального закладу Сквирської

міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв,

затвердження складу конкурсної комісії та оголошення конкурсу

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», «Про освіту», наказу Міністерства культури України від 09.08.2018 № 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2018 за № 1004/32456, рішень Сквирської міської ради від 21.01.2021 № 126-4-VIII «Про затвердження Статуту комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв» та від 23.02.2021 № 33-5-VIII «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради», у зв’язку з необхідністю проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв, Сквирська міська рада VIII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв (додаток 1).
 2. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв (додаток 2).
 3. Оголосити конкурс на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії.

 

 

 

Міський голова                                                                Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Погоджено:

 

Секретар міської ради                                                                Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                                        В. Бачинська

 

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства міської ради                                                        І. Кваша

 

Виконавець

Начальник відділу культури, молоді

і спорту міської ради                                                                  О. Клебанівська

 

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

 

Голова постійної комісії з питань

комунального майна, ЖКГ, благоустрою

та охорони  навколишнього середовища                                       М.Сиворакша

 

 

Голова постійної комісії з питань

соціального захисту, освіти, охорони

здоров’я, культури та релігії                                                          К.Бондарчук

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від 02.09.2021 р. №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу

Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв 

 

1. Положення про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв (далі – Положення) визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв (далі – конкурс).

2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про позашкільну освіту», «Про культуру», «Про освіту», наказу Міністерства культури України від 09.08.2018 № 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2018 за № 1004/32456, рішень сесії Сквирської міської ради від 21.01.2021 № 126-4-VIII «Про затвердження Статуту комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв» та від 23.02.2021 № 33-5-VIII «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради».

3. Посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню посадових обов’язків, пройшов конкурсний відбір та визнаний переможцем конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв відповідно до цього Положення.

4. Не може обіймати посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв особа, яка:

- є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- підпадає під заборону встановлену Законом України «Про очищення влади».

5. Директор комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

6. Повноваження директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв визначаються чинним законодавством України та Статутом комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв.

 

1. Загальні засади 

1.1. Рішення про проведення конкурсу приймає Сквирська міська рада (далі – Засновник) або уповноважений ним орган.

1.2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному  веб-сайті Засновника наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

- найменування та місцезнаходження закладу;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги;

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

1.3. Для проведення конкурсу Засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії.

1.4. Конкурсна комісії та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

1.5. Конкурс проходять кандидати на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв, документи яких відповідають вимогам чинного законодавства України.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам до участі у конкурсі не допускаються. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Об’єктивність проведення конкурсу забезпечується рівними умовами (тривалість, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

 

2. Етапи проведення конкурсу

Етапи проведення конкурсу:

2.1. прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2.2. оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

2.3. прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

2.4. перевірка поданих документів на відповідність установленим чинним законодавством України вимогам;

2.5. проведення конкурсного відбору;

2.6. визначення переможця конкурсу;

2.7. оприлюднення результатів конкурсу.

 

3. Умови та порядок проведення конкурсу:

3.1. Проведення конкурсу для кандидатів на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв передбачає перевірку на знання законодавства України з урахуванням функціональних повноважень, представлення перспективного плану розвитку Сквирської дитячої школи мистецтв.

3.2. Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі подають такі документи:

- заяву на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- державний сертифікат про рівень володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист довільної форми;

- перспективний план розвитку комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа).

3.3. Строк подання документів для участі у конкурсі зазначається у оголошенні і не може становити менше 14 календарних днів та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

3.4. Конкурсна комісія упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим чинним законодавством України вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, що передбачені пунктом 3.2. цього Положення.

- оприлюднює на офіційному веб-сайті Засновника перелік осіб, які подали документи для участі в конкурсі та яких допущено до участі у конкурсі.

3.5. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється державною мовою за результатами:

-  перевірки на знання чинного законодавства України з урахуванням функціональних повноважень посади директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв;

- публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв;

- співбесіди з конкурсною комісією.

3.6. Перевірка на знання чинного законодавства України з урахуванням функціональних повноважень посади директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв здійснюється у письмовій формі.

3.7. Перелік питань на знання чинного законодавства України з урахуванням функціональних повноважень посади директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв та критерії оцінювання подано у додатку до цього Положення.

3.8. Перелік питань на знання чинного законодавства України з урахуванням функціональних повноважень посади директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв оприлюднюється на офіційному веб-сайті Засновника разом з оголошенням про проведення конкурсу.

3.9. Конкурсна комісія упродовж одного робочого дня з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Засновника.

3.10. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

3.11. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу Засновник призначає переможця конкурсу на посаду.

3.12. Трудовий договір укладається засновником або уповноваженим ним органом на п’ять років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

 

Начальник відділу культури,

молоді і спорту міської ради                                                           Оксана КЛЕБАНІВСЬКА

Додаток

до Положення про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв 

 

Перелік питань

для перевірки знань чинного законодавства України з урахуванням функціональних повноважень посади директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв

 

Закону України «Про культуру»

 1. Пріоритети державної політики у сфері культури.
 2. Права громадян у сфері культури. Свобода творчості.
 3. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури.
 4. Сприяння мистецькому аматорству та організації дозвілля громадян.
 5. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів культури.
 6. Особливості провадження інвестиційної та інноваційної діяльності, проведення приватизації у сфері культури.
 7. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури.
 8. Вимоги до керівника державного чи комунального закладу культури.
 9. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури.
 10. Рівні базової мережі закладів культури.
 11. Переліки закладів культури базової мережі.
 12. Джерела фінансування закладів культури.
 13. Участь громадськості у реалізації державної політики у сфері культури.
 14. Відповідальність за порушення законодавства про культуру.
 15. Розвиток національної культури за межами України

Закону України «Про освіту»

1. Складники та рівні освіти.

2. Позашкільна освіта.

3. Організаційно-правовий статус закладів освіти.

4. Управління закладом освіти.

5. Права і обов’язки засновника закладу освіти.

6. Керівник закладу освіти.

7. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

8. Атестація педагогічних працівників.

9. Учасники освітнього процесу.

10. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які долучаються до освітнього процесу.

11.  Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

12. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти.

13. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти.

14. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти.

15. Міжнародне співробітництво у системі освіти.

Закону України «Про позашкільну освіту»

 1. Законодавство України про позашкільну освіту.
 2. Завдання Закону України «Про позашкільну освіту».
 3. Структура позашкільної освіти.
 4. Здобуття позашкільної освіти.
 5. Основні завдання позашкільної освіти.
 6. Органи управління позашкільною освітою.
 7. Заклад позашкільної освіти.
 8. Установчі документи позашкільної освіти.
 9. Основні напрями позашкільної освіти.
 10. Форми організації позашкільної освіти.
 11. Учасники освітнього процесу в закладі позашкільної освіти.
 12. Права та обов’язки учнів, слухачів, вихованців закладу позашкільної освіти.
 13. Трудові відносини в системі позашкільної освіти.
 14. Фінансова діяльність закладу позашкільної освіти.
 15. Відповідальність за порушення законодавства про позашкільної освіти.

Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України 09.08.2018 № 686 (зі змінами)

 1. Діяльність мистецької школи.
 2. Організаційно-правові засади діяльності мистецької школи.
 3. Основний вид діяльності мистецької школи.
 4. Основні функції мистецької школи.
 5. Права мистецької школи.
 6. Управління мистецькою школою.
 7. Обов’язки засновника мистецької школи.
 8. Повноваження директора школи.
 9. Учасники освітнього процесу в мистецькій школі.
 10. Права та обов’язки учнів.
 11. Права педагогічних працівників мистецької школи.
 12. Обов’язки педагогічних працівників.
 13. Організація освітнього процесу в мистецькій школі.
 14. Фінансово-господарська діяльність мистецької школи.
 15. Діяльність мистецької школи в рамках міжнародного співробітництва.

 

Критерії оцінювання

перевірки знань чинного законодавства України з урахуванням функціональних повноважень посади директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв та презентації перспективного плану розвитку комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв

 

1. Письмовий етап

1. Письмовий етап містить 60 запитань: 15 питань на знання Закону України «Про культуру», 15 питань на знання Закону України «Про освіту», 15 питань на знання Закону України «Про позашкільну освіту», 15 питань на знання Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України 09.08.2018 № 686 (зі змінами).

2. Кандидат надає письмові відповіді на 4 запитання: по одному на знання кожного нормативного акту.

2.  Письмовий етап проходить не довше 60 хвилин у присутності членів комісії (не менше однієї третини від її затвердженого складу).

3. Після закінчення часу, відведеного на складання письмового етапу, проводиться перевірка робіт та оцінювання кожного питання за такими критеріями:

- п’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання законодавства України та успішно справились із запитаннями;

- чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання законодавства України;

 - три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння законодавства України, в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття законодавства України, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;

- один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк або відповіли не правильно.

Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками письмового етапу становить 20 балів.

4. Кандидати, які за результатами письмового етапу набрали 11 і менше балів, не допускаються до представлення презентації перспективного плану розвитку комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв.

2. Презентація перспективного плану розвитку комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв.

1. Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку.

Виступ повинен тривати не більше 10 хвилин.

Оцінювання публічної та відкритої презентації здійснюється за такими критеріями:

- наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу;

- наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення;

- наявність аналізу сучасного стану закладу, визначення наявних проблем;

- реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів;

- відповідність мети та завдань державній політиці у відповідній галузі;

- новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності;

- залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проектах тощо;

- переваги обраного шляху розвитку закладу.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку використовується така система:

- п’ять балів виставляється кандидатам, які в перспективному плані чітко та в повному обсязі розкрили сучасний стан та напрямки роботи закладу;

- чотири бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані в достатньому обсязі розкрили сучасний стан та напрямки роботи закладу;

- три бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані виявили розуміння сучасного стану та напрямків роботи закладу;

- два бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані окреслили напрямки роботи закладу;

- один бал виставляється кандидатам, які в перспективному плані не вказали сучасний стан та напрямки роботи закладу.

Кандидати, які за результатами проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку отримали 2 або менше балів вважаються такими, що не допускаються до усної співбесіди.

2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки.

 

 

Начальник відділу культури,

молоді і спорту міської ради                                                           Оксана КЛЕБАНІВСЬКА

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії

Сквирської міської ради

Від 02.09.2021 р. №

 

 

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв

 

1. Бачинська Валентина Петрівна – заступник Сквирського міського голови.

2. Клебанівська Оксана Станіславівна – начальник відділу культури, молоді і спорту Сквирської міської ради.

3. Власюк Тетяна Григорівна – секретар Сквирської міської ради VIII скликання.

4. Мазур Лариса Миколаївна – головний спеціаліст відділу освіти Сквирської міської ради.

5. Матчак Ірина Василівна – голова профспілкової організації працівників відділу культури, молоді і спорту Сквирської міської ради.

6. Хлєбік Ольга Юріївна – головний спеціаліст відділу культури, молоді і спорту Сквирської міської ради.

 

 

Начальник відділу культури,

молоді і спорту міської ради                                                           Оксана КЛЕБАНІВСЬКА

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Сквирська міська рада оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв

 

Найменування посади та умови оплати працідиректор Сквирської дитячої школи мистецтв, посадовий оклад відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за № 1130/11410 в чинній редакції.

Вимоги до кандидатів:

вища освіта, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, володіння державною мовою, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки директора дитячої школи мистецтв.

 

Для участі в конкурсі необхідно надати документи

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до   Закону України «Про захист персональних даних»; 

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію документа про вищу освіту (з додатками, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію  трудової  книжки  чи   інших  документів,  що  підтверджують  стаж  педагогічної діяльності не менше трьох років на момент подання документів;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист довільної форми;

- перспективний план (стратегія) розвитку Сквирської дитячої школи мистецтв на 5 років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надавати інші документи, які на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

 

Термін подання документів для участі в конкурсі: з 03.09.2021 по 01.10.2021;

 

Довідки за адресою: 09001, Київська обл., м. Сквира, вул. Богачевського, 70                          

e-mail:vkturHYPERLINK "mailto:vktur@ukr.net"@HYPERLINK "mailto:vktur@ukr.net"ukrHYPERLINK "mailto:vktur@ukr.net".HYPERLINK "mailto:vktur@ukr.net"net; телефон: (04568)5-22-68, (04568) 5-24-33,

контактна особа Гальчинська Тетяна Михайлівна

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: