(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Від 17 липня 2017 року №69-КП/1 Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів, Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Сквирській міській раді та складу конкурсної комісії

 
Дата публікації 21.7.2017 10:36:4
 

Від 17 липня 2017 року

69-КП/1

 

 

Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів,

Порядку проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад в Сквирській міській раді

та складу конкурсної комісії

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» та з метою об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

1.  Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді (Додаток 1).

2.  Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді (Додаток 2).

3.  Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді.

 

Міський голова                                                             В.А.Скочко

 

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 17 липня 2017 року №69-КП/1

П О Р Я Д О К

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді

I. Загальні положення

1.1.      Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді розроблено з урахуванням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 (із змінами).

Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді.

1.2.      Порядок, зміни та доповнення до нього затверджуються розпорядженням Сквирського міського голови.

1.3.      Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді (далі - кандидати).

1.4.      Іспит проводиться конкурсною комісією Сквирської міської ради, утвореною у встановленому порядку, персональний склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад проводиться конкурсною комісією Сквирської міської ради.

1.5.      Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм з відповідним обґрунтуванням повідомляється секретарем конкурсної комісії.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.6.      Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки знань та здібностей.

1.7.      Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантних посад.

1.8.      Відповідальність за організацію проведення іспиту несе голова конкурсної комісії Сквирської міської ради.

1.9.      Організація підготовки та проведення іспиту покладається на секретаря конкурсної комісії, на працівника, який веде кадрову роботу (далі - відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи Сквирської міської ради)та на керуючого справами виконавчого виконкому міської ради.

 

II.      Перелік питань для іспиту та формування екзаменаційних білетів

2.1.      До переліку питань (додаток 1 до Порядку) для іспиту входять:

2.1.1.        Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання для перевірки знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»  та «Про запобігання корупції».

2.1.2.        Питання 4, 5 відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.

2.2.      Переліки питань, зазначені у пункті 2.1.2. цього Порядку мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах, при потребі щорічно уточнюються в грудні року, який минає.

2.3.      Переліки питань для іспиту публікуються на офіційній Інтернет сторінці Сквирської міської ради.

2.4.      Складання іспиту проводиться за екзаменаційними білетами. Кількість білетів має бути не менше 15.

2.5.      Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.

2.6.      Зміни до затверджених екзаменаційних білетів вносяться після затвердження у встановленому порядку змін до переліків питань при зміні положень Конституції України, законів України, інших нормативних актів, які регламентують діяльність Сквирської міської ради.

2.7.      Екзаменаційні білети зберігаються у керуючого справами Сквирської міської ради.

2.8.      Процедура іспиту складається з трьох етапів:

-   організаційна підготовка до іспиту;

-   складання іспиту;

-   оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

III.    Організація підготовки до іспиту

3.1.  Організація підготовки до іспиту починається з моменту оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Сквирської міської ради.

3.2.  Відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

3.3.  Члени конкурсної комісії, у кількості не менше трьох осіб, які повинні бути присутні під час підготовки письмових відповідей на запитання екзаменаційного білета, визначаються головою конкурсної комісії за день до проведення іспиту. До їх складу обов'язково включається секретар конкурсної комісії.

3.4.  У день проведення іспиту секретар конкурсної комісії проводить реєстрацію кандидатів, які з'явились, у приміщенні, де буде проводитись іспит, у відомості, форма якої наведена у додатку 3 до Порядку.

3.5.  У приміщенні, де проводиться іспит, мають право бути присутніми члени конкурсної комісії, визначені головою конкурсної комісії (п.3.3. цього Порядку), секретар конкурсної комісії та кандидати.

До початку іспиту секретар конкурсної комісії інформує присутніх про тривалість та процедуру складання іспиту, час інформування про результати іспиту, відповідає на запитання кандидатів з цих питань. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3.6.  Перед початком іспиту члени конкурсної комісії, які присутні на іспиті, у присутності кандидатів розкривають конверт із екзаменаційними білетами, перевіряють їх комплектацію і придатність для використання та розкладають їх на столі перед собою так, щоб візуально не можна було визначити їх зміст.

 

IV. Складання іспиту

4.1.      Іспит складається одночасно кандидатами на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

4.2.      Іспит проводиться в приміщенні Сквирської міської ради, яке визначає голова конкурсної комісії.

4.3.      О годині, на яку призначений іспит, секретар конкурсної комісії оголошує про початок іспиту і запрошує кандидатів вибрати екзаменаційні білети. Якщо в одному приміщенні проводиться іспит на заміщення різних вакантних посад, то спочатку вибирають білети кандидати, які претендують на одну вакантну посаду, а потім кандидати, які претендують на іншу вакантну посаду. Черговість груп для цього визначається секретарем конкурсної комісії. Після оголошення про початок іспиту кандидати не повинні залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення. Кандидат, який достроково закінчив роботу над відповіддю, здає свою роботу конкурсній комісії та за згодою конкурсної комісії може залишити приміщення для іспиту.

4.4.      Кандидат за чергою вибирає екзаменаційний білет, називає номер білета, який він взяв. У відомості видачі екзаменаційних білетів зазначається прізвище, ініціали кандидата, номер білета.

4.5.      Після вибору екзаменаційного білета кандидату видаються аркуші з печаткою Сквирської міської ради у кількості, необхідній для запису відповідей на питання білета. Кількість виданих аркушів зазначається у відомості видачі білетів. При потребі, на прохання кандидата, йому можуть бути видані додаткові аркуші, про що робиться запис у відомості, форма якої наведена у додатку 3 до Порядку.

4.6.      Іспит складається письмово, державною мовою.

4.7.      Перед початком викладу відповідей на питання екзаменаційного білета кандидат здійснює на кожному аркуші з печаткою Сквирської міської ради, який використовує, такі записи:

у верхній частині праворуч від печатки - прізвище, ім'я, по батькові кандидата, номер білета.

Після цього зазначаються номер питання, його зміст згідно з білетом та дається відповідь на запитання.

Після завершення підготовки відповідей кандидат нумерує всі сторінки використаних аркушів і на останньому робить запис  такого змісту: „Відповіді на запитання білета № _____ викладені мною на _____ сторінках”.

Під цим записом ставиться підпис кандидата та дата складання іспиту.

4.8.      Під час іспиту кандидати не мають права користуватися будь-якою літературою, технікою у т.ч. матеріалами, підготовленими завчасно, використовувати аркуші без печатки, спілкуватися між собою та іншими особами, присутніми у приміщенні.

Порушення цього порядку може розглядатися конкурсною комісією як підстава для визнання кандидата таким, що не склав іспит.

Члени конкурсної комісії не мають права надавати консультації, роз'яснення кандидатам щодо відповідей на запитання екзаменаційного білета.

4.9.      Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

По закінченню відведеного для іспиту часу секретар конкурсної комісії оголошує кандидатам про необхідність здати свої письмові роботи та  повідомляє їм час і місце ознайомлення з результатами іспиту.

Члени конкурсної комісії приймають екзаменаційні білети, звіряють  відповідність записів про номер білета, кількість сторінок, на яких здійснено відповіді, з фактичною їх кількістю, кількість виданих чистих аркушів із печатками з повернутими.

Секретар конкурсної комісії заносить ці дані у відомість видачі білетів.  При прийманні відповідей також звіряється відповідність питань, зазначених у білеті, з питаннями, зазначеними на аркушах відповідей.

 

V. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

5.1.      Перевірка відповідей кандидатів та їх оцінювання проводиться у день іспиту на засіданні конкурсної комісії, яке скликається головою конкурсної комісії одразу по закінченню часу, відведеного на складання іспиту.

5.2.      Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система за кожне окреме питання, бали отримані за кожне питання додаються для визначення загальної кількості балів.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади, володіють мовною компетентністю, яка передбачає розуміння структури мови, знання особливостей її словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому, комунікативною компетентністю, яка ґрунтується на знанні структури, норм і функцій української мови у сфері ділового спілкування, а також особливостей мовного оформлення його основних жанрів, що дає змогу посадовій особі ефективно виконувати свої службові обов’язки.

Чотири бала виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки вакантної посади, володіють мовною компетентністю, яка передбачає розуміння структури мови, знання особливостей її словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому, комунікативною компетентністю, яка ґрунтується на знанні структури, норм і функцій української мови у сфері ділового спілкування, а також особливостей мовного оформлення його основних жанрів, що дає змогу посадовій особі ефективно виконувати свої службові обов’язки. 

Три бала виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи, володіють мовною компетентністю, яка передбачає розуміння структури мови, знання особливостей її словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому, комунікативною компетентністю, яка ґрунтується на знанні структури, норм і функцій української мови у сфері ділового спілкування, а також особливостей мовного оформлення його основних жанрів, що дає змогу посадовій особі ефективно виконувати свої службові обов’язки.

Два бала виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття   нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк або відповіли неправильно.

5.3.      Після ознайомлення з письмовими відповідями, члени конкурсної комісії відповідно до пункту 5.2. цього Порядку оцінюють їх. Голова конкурсної комісії виносить на розгляд членів комісії відповіді кандидатів у черговості, згідно з якою кандидати отримували екзаменаційні білети.

Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки кожної відповіді на кожне питання екзаменаційного білета шляхом голосування. У разі, якщо різні пропозиції щодо оцінки відповіді набрали однакову кількість голосів, перевага віддається пропозиції, за яку проголосував, голова конкурсної комісії.

5.4.      Оцінка відповіді на кожне питання проставляється секретарем конкурсної комісії чорнилом на аркуші з відповідями кандидата.

Під оцінками ставлять підписи голова та секретар комісії, вказується дата проведення засідання комісії.

5.5.      Підбиття підсумків іспиту здійснюється конкурсною комісією шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість встановленої форми (додаток 4). Секретар конкурсної комісії оголошує загальну суму балів, яку набрав кандидат, і заносить її в екзаменаційну відомість.

5.6.      Про результати іспиту секретар конкурсної комісії під підпис ознайомлює кандидатів наступного дня після завершення засідання конкурсної комісії у визначений для цього час.

5.7.      Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою  50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

5.8.      Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.9.      Результати іспиту можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

5.10.    Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства. Строк зберігання документів, пов'язаних із проведенням іспиту, визначається у встановленому порядку.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                    М.М.Іщенко

 

Додаток 1

до Порядку

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції»

I.Питання на перевірку знання Конституції України

1.   Основні розділи Конституції України.

2.   Форма правління в Україні (стаття 5).

3.   Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

4.   Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

5.   Найважливіші функції держави (стаття 17).

6.   Державні символи України (стаття 20).

7.   Конституційне право на працю (стаття 43).

8.   Конституційне право на освіту (стаття 53).

9.   Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

11. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

12. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

13. Державний бюджет України (стаття 96).

14. Повноваження Президента України (стаття 106).

15. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

16. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

17. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

18. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

19. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

20. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II.      Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про запобігання корупції»

1.   Статут територіальної громади села, селища, міста (стаття 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2.   Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

3. Повноваження    виконавчого    комітету    сільської,   селищної,   міської, районної у місті ради (стаття 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

4.   Сесія ради (стаття 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

5.   Постійні комісії ради (стаття 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

6.   Депутат ради (стаття 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

7.   Місцеві бюджети (стаття 61 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

8.   Доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 63, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

9.   Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

10. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

11. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

12. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

13. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

14. Класифікація посад та ранги в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

16. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

17. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

18. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (38).

19. Спеціальна перевірка (стаття 56).

20. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

 

ІІІ.    Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень:

Юридичного відділу Сквирської міської ради

1.   Справи підвідомчі господарським судам.

2.   Сторони в судовому процесі в господарських справах. Їх права та обов’язки.

3.   Особи, які мають право на апеляційне оскарження у господарських справах. Форми та зміст апеляційної скарги, строк її подання.

5.   Учасники цивільного процесу. Процесуальні права та обов’язки сторін.

6.   Підстави зупинення та закриття провадження у цивільному судочинстві.

7.   Строки апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги в цивільному судочинстві.

8.   Способи захисту цивільних прав та інтересів.

9.   Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.

10. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви.

11. Права та обов’язки сторін, які беруть участь у адміністративній справі.

12. Види адміністративного правопорушення.

13. Мета адміністративного стягнення.

14. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності.

15. Поняття адміністративного штрафу.

 

Загального відділу Сквирської міської ради

1.   Нормативно-правова база, яка регламентує діяльність структурного підрозділу.

2.   Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян

3.   Депутатський запит і депутатське запитання. Порядок розгляду депутатського запиту

4.   Посадова інструкція. Основні вимоги до її складання

5.   Документи, які не підлягають контролю.

6.   Види розпоряджень міського голови.

7.   Обов’язкові реквізити документів.

8.   Які є види звернень громадян за джерелом їх надходження?

9.   Чим відрізняється звернення громадян від запиту на публічну інформацію?

10. Вимоги до оформлення запитів на інформацію

11. Зняття з контролю доручень міського голови

12. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності

13. Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна

14. Документи, які подаються для зняття з реєстрації місця проживання

15. Відмова у реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання

 

З питань підприємництва, містобудування та землекористування Сквирської міської ради

 1. Порядок оформлення у власність земельних ділянок.
 2. Основні види правопорушень у сфері містобудування, визначені Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».
 3. Яким документом визначається право забудовника на виконання будівельних робіт та яким органом влади він видається ?
 4. Перелік документів, які необхідно надати для отримання дозволу на виконання будівельних робіт ?
 5. Визначення поняття самочинного будівництва.
 6. Категорії земель.
 7.  Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності.
 8. Зміст права власності на землю.
 9.  Умови договору оренди землі.
 10.  Порядок укладення договору оренди землі.
 11. Мета і принципи державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні.
 12. Перелік документів, необхідних для отримання містобудівних умов та обмежень.
 13. Строки виконання розпорядчих документів.
 14. Поняття охорони земель
 15. Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб

 

З питань державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради

1.    Види робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

2.   Порядок організації та проведення позапланових перевірок дотримання містобудівного законодавства.

3.   Виконання підготовчих та будівельних робіт. Які документи надають право виконання таких робіт, порядок їх отримання, декларування та повідомлення.

4.   Основні види правопорушень у сфері містобудування.

5.   Визначення органів, уповноважених розглядати справи про правопорушення у сфері містобудування, та посадових осіб, які мають право накладати штрафи.

6.   Перелік підготовчих та будівельних робіт, які можуть здійснюватися за повідомленням та відповідно до декларації.

7.   Повноваження органів державного архітектурно-будівельного контролю.

8.   Підстави для розгляду справ про правопорушення у сфері містобудування. Порядок накладання та стягнення штрафу.

9.   Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

10. Яким документом та яким органом влади визначається право забудови земельної ділянки.

11. Перелік документів, які необхідно надати для отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

12. Визначення поняття самочинного будівництва.

13. Які існують підстави для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт?

14. Протягом якого терміну та ким видається дозвіл на виконання будівельних робіт?

15. Визначить поняття «тимчасова споруда»

 

Додаток 2 до Порядку

 

Форма екзаменаційного білета

Сквирська міська рада Сквирського району Київської області

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

 

 

____________  _______________________

      (підпис)                       (ПІБ)

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К

екзаменаційних питань для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

1.     Питання на перевірку знання Конституції України.

2, 3. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання корупції».

4, 5. Питання на перевірку знання з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.

 

Додаток 3 до Порядку

 

ВІДОМІСТЬ

про реєстрацію кандидатів для проведення іспиту вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді та видачу  їм аркушів з печаткою для підготовки відповідей

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (назва посади )

від "___" ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище,

ім'я, по батькові кандидата

 

Підпис про при-буття

на іспит

Номер білета

Видано

аркушів

Додат-ково видано аркушів

Повер-нуто

аркушів

Підпис про

отри-мання аркушів

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Заступник голови комісії:

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Секретар комісії

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до Порядку

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

 

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді

конкурсною комісією

________________________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування державного органу)
 

від „___  „ ____________ 20__  року

 

N з/п

Прізвище,

ім'я, по батькові кандидата

 

Посада,

на яку претендує

кандидат

Катего-рія посади,

на яку претен-

дує

канди-

дат

Номер білета

Загаль-на

сума

балів

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Заступник голови комісії:

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Секретар комісії

_____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

 

 

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

Сквирської міської ради

від 17 липня 2017 р. №69-КП/1

 

П О Р Я Д О К

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді

 

1. Загальні положення.

1.1.      Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №169 від 15.02.2002 року.

Порядок визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді.

1.2.      Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.3.      Конкурс на заміщення вакантних посад проводиться конкурсною комісією Сквирської міської ради.

1.4.      Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.5.      Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді розпорядженням міського голови утворюється конкурсна комісія у складі голови конкурсної комісії, заступника, секретаря і членів комісії (далі – конкурсна комісія).

1.5.1. У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», іншими законодавчими актами та цим Порядком.

1.5.2. Очолює конкурсну комісію секретар міської ради. До складу конкурсної комісії входять заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи – головний бухгалтер, спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи, юрист міської ради, представники кадрової служби Київської обласної ради (за згодою) та за необхідністю інші працівники міської ради.

1.5.3. На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливості ним виконувати свої обов’язки, обов’язки голови конкурсної комісії виконує заступник голови конкурсної комісії.

1.5.4. На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії.

1.6.  Конкурсна комісія розпочинає діяльність з моменту підписання розпорядження про утворення конкурсної комісії.

1.6.1. Зміни щодо складу конкурсної комісії вносяться відповідним розпорядженням міського голови.

1.6.2. Відповідальність за діяльність та організацію роботи конкурсної комісії несе голова конкурсної комісії.

1.6.3. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

1.6.4. Голова конкурсної комісії в межах покладених повноважень:

-   скликає засідання конкурсної комісії;

-   головує на засіданнях конкурсної комісії;

-   дає членам конкурсної комісії доручення, обов’язкові для виконання;

-   затверджує екзаменаційні білети до оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.7.      Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

-   розгляд заяв від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

-   проведення іспиту та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування;

-   прийняття відповідних рішень за результатами складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування;

-   визначення переможців конкурсу;

-   проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит;

-   складання протоколів конкурсної комісії;

-   подання міському голові рішення конкурсної комісії із зазначенням пропозицій щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду або зарахування до кадрового резерву для прийняття ним відповідного рішення.

1.8.      Секретар конкурсної комісії:

-   забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;

-   готує матеріали голові конкурсної комісії про кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців;

-   оформляє протоколи конкурсної комісії;

-   підписує разом з іншими членами конкурсної комісії “Відомість про реєстрацію кандидатів для проведення іспиту вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді та видачу їм аркушів з печаткою для підготовки відповідей”;

-   підписує разом з іншими членами конкурсної комісії “Екзаменаційну відомість проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді конкурсною комісією”;

-   підписує разом з іншими членами конкурсної комісії протоколи засідань конкурсної комісії;

1.9.      Секретар конкурсної комісії надає кандидатам інформацію щодо відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем, особливостей умов праці за відповідною посадою та за напрямками роботи.

1.10.  Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному органі місцевого самоврядування, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

1.11.  Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися посадові особи місцевого самоврядування:

-   на посади керівників, які згідно із законодавством обираються на виборах;

-   на посади спеціалістів, при переміщенні їх в межах одного органу місцевого самоврядування на рівнозначну або нижчу посаду, з дотриманням вимог законодавства про працю;

-   випускники вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань «Державне управління», особи, які закінчили аспірантуру та докторантуру за денною формою навчання, у державні органи, які направляли їх на навчання за державним замовленням;

-   на службу в органах місцевого самоврядування в особливий період.

 

2. Умови проведення конкурсу.

2.1.      Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

2.2.      До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

2.3.      Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є - кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

2.4.      Конкурс проводиться поетапно:     

1)   публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або на офіційній інтернет-сторінці;

2)   прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідно рівня посади;

3)   проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

3. Оголошення про конкурс.

3.1.      Голова конкурсної комісії зобов'язаний розмістити оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування на сайті Сквирської міської ради, або поширити його через інші засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

3.2.      В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3.      При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття рішення про призначення осіб згідно з пунктами 1.10., 1.11. цього Порядку в межах одного органу місцевого самоврядування конкурс не оголошується.

 

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

4.1.      Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування,

заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками,

автобіографія,

копія паспорта,

копія ідентифікаційного номера,

копія документів про освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік,

дві фотокартки розміром 4 х 6 см,

копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних),

додаткові відомості про наявність наукових праць та винаходів, перемог у конкурсах, тощо, додається за бажанням кандидатів.

4.2.    Особи, які працюють у Сквирській міській раді і бажають взяти участь в конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

4.3.      Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, тощо).

4.4.      Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.5.      Відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам чинного законодавства щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування, передбаченими для кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування і передає їх голові конкурсної комісії для розгляду.

 

5. Розгляд документів, поданих претендентами на посаду,

на засіданні конкурсної комісії.

5.1.      Конкурсна комісія на засіданні розглядає заяви від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі, на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування на відповідність встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування і умовам конкурсу. Результати розгляду документів оформляються протоколом.

5.2.      Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

5.3.      Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

5.4.      Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

 

6. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

6.1.      Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

6.2.      Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

6.3.      Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.

6.4.      Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування проводиться відповідно до «Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді».

6.5.      Кандидати, які не склали іспит, не можуть буди рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

6.6.      З кандидатами, які успішно склали іспит, проводиться співбесіда, в ході якої вони відповідають на запитання членів конкурсної комісії.

6.7.      Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.8.      Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду в Сквирській міській раді без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

6.9.      Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

6.10.    Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Результати голосування заносяться до протоколу.

У рішенні комісії, що подається міському голові, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

6.11.    Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії і подається міському голові не пізніше ніж за два дні після голосування. Кожний член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

6.12.    Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

6.13.    Розпорядження про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

6.14.    Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

6.15.    Розпорядження міського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

6.16.    Члени конкурсної комісії беруть участь у її засіданнях без права заміни.

6.17.    Підготовка матеріалів для розгляду, а також організаційно-технічне обслуговування конкурсної комісії покладається на відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи Сквирської міської ради.

 

 

 

 

Додаток до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування в Сквирській міській раді

 

Голові конкурсної комісії

Сквирської міської ради

_____________________________

(прізвище, ініціали голови конкурсної комісії)

______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

_____________________________

теперішня посада або який(а) мешкає за адресою:

_____________________________

телефони: дом. ___________________

 роб. ___________________


 

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ____________________________________________________________________

(повна назва посади )

До заяви додаю такі документи: (згідно переліку, поданого в оголошенні)

______________                                       ________________________

              (дата)                                                                                                       (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, _____________________________________________________

 

Ознайомлений (на):

- з умовами конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування;

- із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

- з переліками питань для перевірки знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», та знання законодавства з урахуванням специфіки вакантної посади;

- з посадовою інструкцією посадової особи місцевого самоврядування.

 

______________                                       ________________________

              (дата)                                                                                                       (підпис)

 

 

Склад

конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді (до розпорядження міського голови від 17 липня 2017 року №69-КП/1)

Голова комісії:

Бондар Вероніка Олегівна – секретар міської ради

Заступник голови комісії:

Іщенко Марина Михайлівна – керуючий справами виконавчого комітету

Члени комісії:

Начальник кадрового відділу Київської обласної ради (за згодою)

Сергієнко Людмила Вікторівна – заступник міського голови з економічних питань

Тернова Марина Валентинівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи – головний бухгалтер

Ткаченко Валентин Євгенович – юрист міської ради

Секретар комісії

Тимченко Олена Вікторівна - спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

 

Міський голова                                                          В.А.Скочко

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: