(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Служба у справах дітей та сім"Ї Сквирської міської ради

 
Дата публікації 23.2.2021 14:17:2
 

Служба у справах  дітей та сім"Ї Сквирської міської ради

 

Адреса:  м. Сквира вул. Богачевського, 28  

Електронна адреса:  ssd_1020@ukr.net

Адреса сайту: http://skvira-rada.gov.ua

 

Начальник служби - РОГОЗА Надія Анатоліївна

Головний спеціаліст - СОСОНОВИЧ Ірина Олександрівна

Провідний спеціаліст - ШЕРЕМЕТ Олена Борисівна

 

Додаток

до рішення сесії Сквирської міської ради

від 21 січня 2021 року №32-4-VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей та сім’ї

Сквирської  міської ради

І. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей та сім’ї  Сквирської  міської ради (далі – Служба) є структурним підрозділом Сквирської міської ради й утворюється Сквирською міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері захисту прав дітей та сім’ї.

1.2. Служба є підзвітною і підконтрольною Сквирській міській раді та підпорядковується  виконавчому комітету Сквирської міської ради, Сквирському міському голові, його заступнику відповідно до розподілу функціональних обов’язків,  фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.3. Реорганізація та ліквідація Служби здійснюється згідно з рішенням міської ради у встановленому чинним законодавством порядку.

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.5. Служба створюється з метою реалізації в Сквирській міській громаді  державної політики з питань соціального захисту дітей та сім’ї, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

1.6. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Конвенцією ООН «Про права дитини», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, наказами начальника служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації, рішеннями  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

Служба дотримується регламенту роботи, затвердженого виконавчим комітетом міської ради, веде внутрішню документацію, має право видавати накази в межах компетенції.

1.7. Діяльність Служби здійснюється на основі покладених на неї завдань та функцій у взаємодії з постійними комісіями міської ради, відділами, управліннями та іншими службами, а також організаціями, установами та підприємствами незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

 

 

2. Мета діяльності служби

2.1. Реалізація  на території Сквирської міської ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;

2.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

2.3. Координація зусиль структурних підрозділів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

2.4. Надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2.5. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.6. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей  на території  Сквирської міської ради, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3. Завдання та функції служби

3.1. Організовує  розроблення і здійснення в Сквирській міській раді заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.2. Надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціально-правового захисту дітей та підтримки сім'ї, профілактики негативних проявів у дитячому середовищі.

3.3. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.4. Подає пропозиції до проєктів місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та підтримки сім'ї.

3.5. Безпосередньо займається розробленням проєктів нормативно-правових актів, проводить їх експертизу.

3.6. Забезпечує реєстрацію  народження підкинутої, знайденої дитини, дитини, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо.

3.7. Залучається службою у справах дітей та сім’ї до заходів щодо організації знайомства дитини з кандидатами в усиновителі,  прийомні батьки, батьки-вихователі,  до присутності при встановлені контакту, складання акта про знайомство кандидатів з дитиною, а також залучення для розгляду документів громадян, які виявили бажання усиновити дитину (у тому числі в ситуації, коли один із подружжя бажає усиновити дитину другого з подружжя), до обстеження умов проживання  та складання відповідного акта.

3.8. Вживає заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни.

3.9. Надає консультації з питань усиновлення.

3.10. Вживає заходів щодо влаштування дитини у сім’ю родичів,  знайомих та вибуття з такої сім’ї.

3.11.Вживає заходів щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування.

3.12. Забезпечує функціонування сімей патронатних вихователів та здійснює контроль за їх діяльністю.

3.13. Організовує і проводить разом із іншими структурними підрозділами міської ради, Сквирським  відділом поліції Головного управління Національної поліції в Київській області заходи щодо соціального захисту дітей, виявляє причини, що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність, та забезпечує організацію діяльності щодо їх усунення.

3.14. Виявляє, веде облік та формує особові справи дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та вживає заходів щодо їх соціально-правового захисту.

3.15. Здійснює моніторинг причин дитячої бездоглядності  на території Сквирської міської ради  та вживає заходів щодо їх усунення чи мінімізації. Співпрацює в цьому напрямку із суб’єктами соціальної роботи Сквирської міської ради.

3.16. Бере участь у судових засіданнях з питань захисту прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та дітей, яки скоїли правопорушення.

3.17. Бере участь у допиті малолітніх і неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого.

3.18. Забезпечує тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування.

3.19. Збирає документи, необхідні для порушення питання про позбавлення батьківських прав батьків, у випадку неможливості передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові.

3.20. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних
інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та
дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.

3.21. Здійснює контроль за умовами утримання, навчання, виховання дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім'ю шляхом відвідування родини із залученням працівників органів освіти, охорони здоров'я,Сквирського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та представників поліції.

3.22. Готує висновки органу опіки та піклування для суду про позбавлення та поновлення батьківських прав та бере участь у судових засіданнях з питань позбавлення та поновлення батьківських прав батьків та відібрання дітей від батьків.

3.23. Готує подання та проєкти рішень органу опіки та піклування про негайне відібрання дитини у батьків та на підставі рішення органу опіки та піклування разом з уповноваженим підрозділом органів Національної поліції, представниками закладу охорони здоров'я вживає заходів до відібрання дитини у батьків й тимчасового її влаштування.

3.24. Готує висновки та проєкти рішень органу опіки та піклування про надання дозволу на спілкування або відмову в його наданні у разі подання батьками, які залишили дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я, заяви про відвідування, спілкування, забирання дитини додому на вихідні дні чи на канікули.

3.25. Готує висновки та проєкти рішень органу опіки та піклування про розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини.

3.26. Складає висновки та проєкти рішень органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини і подає їх органу опіки та піклування для прийняття відповідних рішень.

3.27. Готує висновки та проєкти рішень органу опіки та піклування про порядок участі у вихованні дитини та порядок побачення з дитиною того з батьків, який проживає окремо від неї.

3.28. Здійснює заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.29. Здійснює підготовку і забезпечує контроль за виконанням рішень органу опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення дитиною 16-річного віку, з урахуванням її бажання, подає органу опіки та піклування документи дитини, необхідні для взяття її на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов у разі, коли у дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, відсутнє житло, яке належить їй на праві власності (користування), або якщо повернення до нього неможливе; на підставі заяви опікуна над майном дитини готує подання та проекти рішень органу опіки та піклування про передачу в оренду житла, яке належить дитині-сироті чи дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності.

3.30. Надає консультації батькам або особам, що їх замінюють, з питань підготовки необхідних документів щодо відчуження майна дитини.

3.31. Приймає та перевіряє заяви й документи, подані батьками або особами, що їх замінюють, і на їх підставі готує подання та проєкти рішень органу опіки та піклування про надання дозволу або відмови на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина.

3.32. Подає органу опіки та піклування клопотання про необхідність звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо батьки, опікуни, піклувальники не виконують рішення органу опіки та піклування.

3.33. Готує висновки для суду щодо виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини.

3.34. Бере участь у судових засіданнях з питань захисту майнових прав дітей.

3.35. Здійснює діяльність, пов’язану із захистом прав дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

3.36. Забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за кошти, передбачені на цю мету в бюджетах різного рівня.

3.37.На підставі довіреності, виданої керівником органу опіки та піклування, представляє інтереси дітей, розлучених із сім’єю, від імені органу опіки та піклування.

3.38. Здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті  Сквирської міської ради.

3.39. Збирає необхідні документи та видає Посвідчення багатодітної сім’ї та Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

3.40.Оформляє документи багатодітних матерів Сквирської міської ради для отримання почесного звання України «Мати-героїня».

3.41. Надає погодження на відрахування неповнолітніх студентів вищих закладів освіти.

3.42. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

3.43. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

3.44. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

3.45. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

3.46. Забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім`ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (далі – ЄІАС «Діти»).

3.47. Забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в ЄІАС «Діти».

3.48. Здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС «Діти».

 

4. Права служби

4.1. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб,  про вжиті  заходи на виконання прийнятих нею рішень.

4.2. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів  Сквирської міської ради, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать  компетенції служби, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.3.Звертатися у разі порушення прав та законних інтересів дітей,
а також з питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

4.4. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.

4.5. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей,
стан виховної роботи з дітьми у закладах освіти, за місцем проживання, а також у разі необхідності, умови роботи працівників молодших за 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.6. Представляти у разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

4.7. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до їх усунення таких причин.

4.8. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями.

4.9. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до  компетенції служби.

4.10. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до  компетенції Служби.

4.11. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

4.12. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.13. Відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей, залучаючи до цієї роботи  «Сквирський районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді», відділ праці та соціального забезпечення Сквирської міської ради.

5. Обов’язки Служби

5.1. Начальник та працівники Служби несуть відповідальність за виконання покладених цим Положенням на них завдань у відповідності з чинним законодавством України.

5.2. Працівники Служби несуть персональну відповідальність за виконання чиневиконання покладених на них функціональних обов'язків, достовірність та відповідність чинному законодавству підготовлених та завізованих ними службових документів, за перевищення своїх повноважень, за бездіяльність або невикористання наданих прав.

5.3. Посадові особи Служби, які не вжили передбачених заходів для усунення порушень законодавства, що призвели до обмеження прав та інтересів дітей, несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України. Підстави, види і порядок відповідальності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», антикорупційним законодавством  та іншими законодавчими актами.

5.4. Працівники Служби повинні зберігати особові справи дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інші документи, відповідно до норм Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств, організацій із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012р № 578/5.

5.5.  Приймати та реєструвати заяви та всі документи стосовно захисту прав дітей в установленому порядку Службою у справах дітей та сім’ї.

6. Відповідальність

6.1.На працівників Служби поширюються дії законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

6.2. За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники Служби  несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

7. Структура служби

7.1. Службу очолює начальник, якого призначає на посаду на конкурсній основі(чи за інших Процедур, передбачених законодавством України,) і звільняє з посади Сквирський міський голова.

7.2. Начальник Служби за своєю посадою прирівнюється до посади начальника відділу.

7.3. Працівників Служби призначає Сквирський міський голова на конкурсній основі чи за інших Процедур, передбачених законодавством України.

7.4. Структура Служби і чисельність працівників затверджується головою Сквирської міської ради. Штатна чисельність працівників Служби установлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на дві тисячі дітей, які проживають у Сквирській міській територіальній громаді .

7.5. Посадові обов’язки начальника та працівників Служби регулюються посадовими інструкціями.

7.6. Згідно з рішенням  Сквирської міської ради при Службі можуть створюватися інші установи та організації, що належать до сфери її управління, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі сім'ї патронатних вихователів.

7.7.Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням Сквирської міської ради.

8. Взаємодія Служби

8.1. Служба постійно здійснює взаємодію зі Службою у справах дітей та сім’ї Сквирської  районної  державної адміністрації, Службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації, депутатами, постійними комісіями Сквирської міської ради, відділами, управліннями,  іншими суб’єктами соціальної роботи, з органами державного управління, а також з організаціями, установами та підприємствами, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

 

Секретар міської ради                                 Тетяна Власюк

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: