(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Служба у справах дітей та сім"Ї Сквирської міської ради

 
Дата публікації 23.2.2021 14:17:2
 

Служба у справах  дітей та сім"Ї Сквирської міської ради

 

Адреса:  м. Сквира вул. Богачевського, 28  

Електронна адреса:  ssd_1020@ukr.net

Адреса сайту: http://skvira-rada.gov.ua

 

Начальник служби - РОГОЗА Надія Анатоліївна

Головний спеціаліст - СОСОНОВИЧ Ірина Олександрівна

Провідний спеціаліст - ШЕРЕМЕТ Олена Борисівна

 

Додаток

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від 30.09.2021р. №14-12-VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Службу у справах дітей та сім’ї

Сквирської міської ради

 

І. Загальні положення

 

Служба у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради (далі - Служба) є виконавчим органом Сквирської міської ради (далі – Міська рада), має статус юридичної особи публічного права, утримується за рахунок коштів міського бюджету без самостійного балансу та рахунків в органах Державного казначейства, фінансове обслуговування здійснюється фінансово-господарським відділом Міської ради.

1.2. Служба є підзвітною і підконтрольною Міській раді та підпорядковується  виконавчому комітету Міської ради, міському голові, його заступнику відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.3. Реорганізація та ліквідація Служби здійснюється згідно з рішенням Міської ради у встановленому чинним законодавством України порядку.

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.5. Служба створюється з метою реалізації в Сквирській міській територіальній громаді  державної політики з питань соціального захисту дітей та сім’ї, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

1.6. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Конвенцією ООН «Про права дитини», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства соціальної політики України, Національної соціальної сервісної служби України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, наказами начальника служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації, рішеннями  Міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.7. Діяльність Служби здійснюється на основі покладених на неї завдань та функцій у взаємодії з постійними комісіями міської ради, відділами, управліннями та іншими службами, а також організаціями, установами та підприємствами незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

1.8.  Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у Міській раді та її виконавчому комітеті.

1.9. Служба веде внутрішню документацію, має право видавати накази в межах компетенції.

1.10. Служба є неприбутковою установою, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.11. Майно Служби є комунальною власністю Міської ради та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

 1.12. Посадові особи, що працюють у Службі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

 1.13. Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради. Скорочена назва: ССДС СМР.

1.14. Юридична адреса Служби: 09001, Київська область, Білоцерківський район, місто Сквира, вулиця Богачевського, 28.

 

2. Мета діяльності служби

2.1. Реалізація  на території Міської ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;

2.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

2.3. Координація зусиль структурних підрозділів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

2.4. Надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2.5. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.6. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей  на території Міської ради, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

3. Основними завданнями служби є:

 3.1. Реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

3.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої  влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

3.4. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

3.5. Ведення державної статистики щодо дітей;

3.6. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

3.7. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3.8. Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

3.9. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

3.10. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Міської ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території Міської ради заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

 4) подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у частині  соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

 5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних  виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  у  сім'ях  опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, патронатних сім’ях;

7) разом з відповідними структурними підрозділами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює  міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

 8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами  Міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) розробляє і подає на розгляд Міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на
подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

10) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

11) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

 12) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

 13) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але
не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

 15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

17) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

18) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації  усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

19) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

20) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

 21) розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

 22) інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

23) забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

 24) порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними  обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

 

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

 3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, міської, районної, районної у місті держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної  статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

 7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

 9) перевіряти  стан  роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами,  установами та організаціями усіх форм  власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

 

7. Структура служби

7.1. Службу очолює начальник, якого призначає на посаду на конкурсній основі (чи за інших Процедур, передбачених законодавством України,) і звільняє з посади міський голова.

7.2. Начальник Служби за своєю посадою прирівнюється до посади начальника відділу.

7.3. Працівників Служби призначає міський голова на конкурсній основі чи за інших Процедур, передбачених законодавством України.

7.4. Структура Служби і чисельність працівників затверджується головою Міської ради. Штатна чисельність працівників Служби установлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на дві тисячі дітей, які проживають на території Сквирської міської територіальної громади.

7.5. Посадові обов’язки начальника та працівників Служби регулюються посадовими інструкціями.

7.6. Згідно з рішенням  Міської ради при Службі можуть створюватися інші установи та організації, що належать до сфери її управління, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі сім'ї патронатних вихователів.

7.7.Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням Міської ради.

8. Начальник служби:

1) здійснює керівництво  діяльністю  Служби,  несе   персональну
відповідальність  за виконання покладених на неї завдань,  а також
за роботу підпорядкованих службі закладів;

 2) видає у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує   і
контролює їх виконання;

3)  затверджує функціональні обов'язки працівників Служби.   

9. Служба постійно здійснює взаємодію зі Службою у справах дітей та сім’ї Білоцерківської  районної  державної адміністрації, Службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації, депутатами, постійними комісіями Міської ради, відділами, управліннями,  іншими суб’єктами соціальної роботи, з органами державного управління, а також з організаціями, установами та підприємствами, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості. 

 

Секретар міської ради                                                                    Тетяна Власюк

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: