(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Фінансово-господарський відділ Сквирської міської ради

 
Дата публікації 23.2.2021 14:14:18
 

Фінансово-господарський відділ Сквирської міської ради

Адреса:  м. Сквира вул. Богачевського, 28  

Електронна адреса:  skv21f-h_v@ukr.net

Адреса сайту: http://skvira-rada.gov.ua

 

Начальник відділу – головний бухгалтер  - АДАМЧУК Леонора Юріївна     тел. 04568 5 32 02

Головний спеціаліст (уповноважена особа з питань закупівель) - РУЦЬКА Марія Ростиславівна     тел. 04568 5 12 51

Провідний спеціаліст - ТИМЧЕНКО Олена Вікторівна     тел. 04568 5 12 51

Завідувач господарства - ПИСАРСЬКИЙ Петро Юрійович

Водій - МЕЛЬНИК Володимир Олександрович

Прибиральник службового приміщення - САФІНА Алла Володимирівна

Прибиральник службового приміщення - ГАНЗЮК Олена Іванівна

Прибиральник службового приміщення - ТИМОШЕНКО Валентина Григорівна

Охоронник - ІЛЬЧЕНКО Володимир Анатолійович

Охоронник - ВАСКІВСЬКИЙ Олександр Сергійович

Охоронник - ГРИСЮК Олександр Миколайович

Охоронник - РОМАНЮК Олексій Андрійович

 

Додаток 4

до рішення сесії ради

від 22 грудня 2020 року №  28 -3-VІІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про Фінансово-господарський відділ Сквирської міської ради

 

1.      Загальні положення

1.1. У своїй діяльності міська рада керується такими нормативними документами:

1.1.1. Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 р. №2456-VI(із змінами і доповненнями).

1.1.2. Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

1.1.3. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV (із змінами).

1.1.4. Законом України від 01.06.2010 р.№ 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами).

1.1.5. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами).

1.1.6. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.1.7. Іншими нормативними документами та наказами Держказначейства.

1.2. Здійснювати бухгалтерський облік по Сквирській міській раді на виконання пункту 4 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», виходячи з таких умов:

1.2.1. організаційно – правова форма господарювання – орган місцевого самоврядування;

1.2.2. вид діяльності згідно із КВЕД: 84.11. – Державне управління загального характеру.

1.2.3. джерело фінансування – відповідно до кошторисних призначень загального та спеціального фондів міського бюджету.

1.3. Бухгалтерський облік виконання кошторису видатків здійснюється міською радою за меморіально-ордерною формою, відповідно до правил установлених Держказначейством.

1.4. Бухгалтерський облік в установі здійснюється фінансово-господарським відділом міської ради, який очолює начальник відділу – головний бухгалтер. Права та обов'язки начальника відділу визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», цим Положенням і затвердженою посадовою інструкцією.

1.5. Цим Положенням начальник фінансово-господарського відділу міської ради наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних облікових документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах.

1.6. Головним звітним періодом є календарний рік. Проміжні облікові періоди визначаються кварталами, місяцями. Звітність за такими періодами складається наростаючим підсумком із початку звітного року у складі балансу та звіту про виконання кошторису доходів і видатків.

1.7. Класифікацію витрат проводити згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. №333. Використання коштів загального та спеціального фондів проводити згідно з кошторисом доходів та видатків, планами використання, місячними планами асигнувань.

1.8.   У міській раді застосовуються форми та системи оплати праці відповідно до умов, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури і умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказом Мінсоцпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.1996 р.№77 (зі змінами) та Положення про преміювання працівників Сквирської міської ради, яке є складовою Колективного договору між апаратом ради та трудовим колективом. За період щорічної відпустки заробітна плата працівникам виплачується згідно з діючим законодавством.

2. Методологія обліку

2.1. Загальні принципи обліку.

Міська рада веде облік виконання кошторису.

У межах своєї основної діяльності міська рада фінансується з місцевого бюджету. Бухгалтерський облік виконання кошторису здійснюється установою в розрізі джерел фінансування. Міська рада застосовує форми та системи оплати праці відповідно до чинного законодавства та умов, передбачених Колективним договором. Діяльність установи за всіма джерелами фінансування (загальний та спеціальний фонд кошторису) відображається на єдиному балансі. Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у Головній книзі. Облік у Головній книзі ведеться по субрахунках.

2.2. Кошти міської ради обліковуються на реєстраційних рахунках, відкритих в Управлінні державної казначейської служби у Сквирському районі. Нумерація платіжних документів провадиться окремо по кожному реєстраційному рахунку (щодо кожного джерела фінансування). Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок міської ради асигнувань та здійснення видатків загального фонду бюджету застосовується меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України за формою № 381 (бюджет) (затверджена Наказом №68 від 27.07.2000р зі змінами).

2.3. Відрядження та облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. № 59 (зі змінами).

Міська рада при направленні працівника у відрядження зобов'язана забезпечити його грошовими коштами (авансом) у межах сум, необхідних для оплати проїзду, наймання житлового приміщення, добових у розмірах, що відповідають нормам, установленим постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». Нумерація документів (звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт) здійснюється наскрізне за всіма джерелами фінансування. Рух підзвітних сум відображається в меморіальному ордері №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» форми №386 (бюджет) (затверджена Наказом № 68) позиційним способом.

2.4. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами ведеться в розрізі рахунків-фактур, накладних, договорів. Попередня оплата здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами). Меморіальні ордери № 4 «Накопичувальна відомість з розрахунків з іншими дебіторами» за формою № 408 (бюджет) та № 6 «Накопичувальна відомість з розрахунків з іншими кредиторами» ф. №409 (бюджет) формуються щодо кожного джерела фінансування окремо.

Списання заборгованості зі строком позовної давності, що минув, провадити згідно з наказом Держказначейства від 02.04.2014 р. № 372 «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ».

2.5. Облік зобов’язань установи.

Облік зобов’язань міської ради, що виникають протягом звичайної її діяльності, тобто під час виконання кошторису, і погашення яких очікується впродовж поточного бюджетного року, ведеться на субрахунках класу 6 «Поточні зобов’язання». Сквирська міська рада перебуває на казначейському обслуговуванні та здійснює реєстрацію зобов’язань в органах Держказначейства відповідно до Наказу Держказначейства від 02.02.2012 р. № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби». При реєстрації в органах Держказначейства зобов’язань застосовується єдиний порядок подання документів, взятих зобов’язань в поточному році. А саме: спочатку для реєстрації зобов’язань подається реєстр зобов’язань із підтвердними документами, а потім для реєстрації фінансових зобов’язань – реєстр фінансових зобов’язань разом з оригіналами документів або їх копіями, засвідченими в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов’язань та фінансових зобов’язань. Згідно з ст. 49 Бюджетного кодексу платежі здійснюються після отримання товарів, робіт та послуг. Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують факт її здійснення (акти виконаних робіт, звіти про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, накладні, товарно-транспортні накладні та рахунки до них, рахунки-фактури тощо). Посадові особи фінансово-господарського відділу міської ради відображають в бухгалтерському обліку господарські операції в тому звітному періоді, у якому були отримані відповідні первинні документи, що підтверджують фактичне здійснення таких операцій.

2.6. Облік матеріальних запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів.

До запасів міської ради належать оборотні матеріальні активи, витрачання яких планується здійснити протягом року. До малоцінних швидкозношуваних предметів належать предмети, термін корисної експлуатації яких становить менше року і вартість яких за одиницю (комплект) не перевищує 6000,00 грн. (без урахування податку на додану вартість). Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок коштів загального фонду кошторису ведеться за формами регістрів аналітичного обліку запасів, затверджених Наказом Держказначейства від 18.12.2000 р. №130. У бухгалтерії облік запасів міської ради ведеться в кількісному та сумарному вимірі за найменуваннями запасів. Номенклатурний номер запасам не присвоюється. При передачі в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети списуються з бухгалтерського обліку відразу на зменшення фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах на підставі документів, що підтверджують їх використання: роздавальних відомостей, актів використання предметів при проведеному ремонті, актів на списання цінностей, тощо. Вартість предметів, виготовлених із пластмаси, картону і паперу при передачі в експлуатацію списується на видатки установи. Відпуск запасів для використання або у зв'язку з іншим вибуттям провадиться за балансовою вартістю.

2.7. Списання паливно-мастильних матеріалів за подорожніми листами проводиться згідно з нормами, установленими Нормами витрачання палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Мінтрансу України від 10.02.1998 р. № 43 (зі змінами).

Установлена базова лінійна норма витрат  палива:

на автомобіль ВАЗ – 21070 – 8,8 літрів на 100 км.

на автомобіль Део-Ланос – 9,5 літрів на 100 км.

У меморіальному ордері №13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» форми №396 (бюджет) відображаються витрачання матеріалів (крім продуктів харчування), а в меморіальному ордері №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» форми №439 (бюджет) вибуття та переміщення малоцінних швидкозношуваних предметів.

2.8. Облік основних засобів та інших необоротних активів

До основних засобів належать матеріальні активи, що використовуються міською радою багато разів і безперервно у процесі виконання нею основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисної експлуатації яких становить понад один рік і вартості яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 6000,00 грн. за одиницю (комплект).Матеріальні активи, які були віднесені до складу основних засобів до дати набрання чинності НП(С)БО 121 «Основні засоби», обліковувати як основні засоби до їх вибуття (списання) з обліку міської ради. Проводити нарахування амортизації (зносу) на основні засоби за прямолінійним методом на систематичній основі ляхом її нарахування на дату балансу (щоквартально) діленням річної суми амортизації на 4. Для визначення строків корисного використання груп основних засобів приймати Типові строки корисного використання груп основних засобів, які визначені в НП(С)та в додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 з урахуванням строків корисного використання основних засобів, нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію. Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження і виготовлення, без податку на додану вартість, що відноситься на витрати установи, а об'єкти, які зазнали переоцінки - за відновною вартістю. Не збільшують вартість придбаних необоротних активів, а відносять на фактичні витрати установи:

-витрати на наймання транспорту для перевезення необоротних активів.

-податки, збори, інші послуги та інші витрати, що сплачуються під час придбання необоротних активів.

-витрати на поточний та капітальний ремонт необоротних активів.

При проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов'язаних із дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що спричинив заміну запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних активів, а відноситься на витрати установи. Облік необоротних активів ведеться у повних гривнях без копійок. Сума копійок під час придбання необоротних активів списується на витрати установи. Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням необоротних активів кожному об'єкту (крім білизни, постільних речей, взуття, одягу, малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних фондів) присвоюється дев’ятизначний інвентарний номер. Присвоєні об'єктам необоротних активів інвентарні та номенклатурні номери зберігаються за ними на весь період їх перебування в установі. Номери об'єктів, що вибули чи ліквідовані, не присвоюються іншим об'єктам, що надійшли протягом трьох років. Аналітичний облік основних засобів ведеться на інвентарних картках обліку основних засобів у бюджетних установах за формою № 03-6 (бюджет), затвердженою спільним Наказом Держказначейства та Держкомстату від 02.12.1997 р. № 125/70 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, та Інструкція з їх складання». За місцем зберігання всі необоротні активи перебувають на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб. Дані обліку об'єктів необоротних активів у матеріально відповідальних осіб мають відповідати даним обліку у бухгалтерії ради. У меморіальному ордері № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» форми № 438 (бюджет) (затверджена Наказом №68) відображаються вибуття і переміщення необоротних активів. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, шляхом їх зіставляння з фактичною наявністю майна, проводиться інвентаризація необоротних активів перед складанням річної фінансової звітності. Терміни обов’язкового проведення інвентаризації встановлюються згідно з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 28.02.2000 р. №419 та прийнятим розпорядженням міського голови 1 раз на рік. Для визначення непридатності матеріальних цінностей та встановлення неможливості чи неефективності проведення їх відновного ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей створена розпорядженням  голови міської ради постійно - діюча комісія.

2.9.  Облік власного капіталу.

Для обліку фондів і визначення результатів виконання кошторисів міської ради за поточний рік застосовується рахунок бухгалтерського обліку класу 5 «Капітал та фінансовий результат»:

511 «Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів»;

551 «Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів виконання»;

Наприкінці бюджетного року всі проведені видатки заключними оборотами списуються на результат виконання кошторису за звітний період.

3. Документообіг установи

3.1. Облік первинних документів в облікових регістрах має провадитися не пізніше, ніж на наступний день після надходження. Первинні документи на матеріальні цінності, що надійшли або списані, акти приймання робіт, тощо має бути передано до фінансово-господарського відділу міської ради не пізніше наступного дня після їх надходження до міської ради. Усі первинні документи, що надходять до фінансово-господарського відділу міської ради, мають перевірятися на відповідність форми і повноти змісту. Первинні документи, оформлені неналежним чином, не підлягають прийняттю до обліку і мають бути повернені контрагенту протягом двох днів.

3.2. Меморіальні ордери – накопичувальні відомості повинні формуватися не пізніше 3-го числа місяця, що настає за звітним. Обороти у Головній книзі мають формуватися не пізніше 5-го числа місяця, що настає за звітним.

3.3. З метою впорядкованості руху та своєчасного отримання, для записів у бухгалтерському обліку, первинних документів затверджено графік документообігу Сквирської міської ради (додаток 2). Посадові особи, які оформляють первинні документи, тобто є відповідальними за складання та обробку документів, необхідно дотримуватись порядку їх заповнення, а також проставляти на первинних документах, що відображаються в обліку, відмітку про їх обробку. У разі несвоєчасного складання первинних документів, недостовірного відображення в них даних чи оформлення з порушенням законодавчих та нормативних вимог працівники притягуються до відповідальності згідно із законодавством України.

4. Зберігання документів

4.1. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси зберігаються у фінансово-господарському відділі міської ради.

4.2. Річний бухгалтерський звіт, штатні розписи та зміни до них, кошториси доходів і видатків, зміни до них підлягають обов'язковій передачі до архівного відділу Сквирської районної державної адміністрації.

4.3. Бланки суворої звітності повинні зберігатися у сейфі, що забезпечують їх схоронність.

4.4. Термін зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів та документів, що утворюються в діяльності органів місцевого самоврядування, визначається згідно з номенклатурою справ Сквирської міської ради, затвердженою міською радою на відповідний період.

 

Керуюча справами виконавчого комітету               Н.А.Згардівська

 

Додаток 1

                                                                             до Положення про Фінансово-

                                                             господарський відділ

                                                                  Сквирської міської ради

 

Графік

документообігу фінансово-господарського відділу Сквирської міської ради

№ з/п

Назва документу

Посада особи, відповідальної за складання і надання документів, в т.ч. контролюючим органам

Строк надання у відділ обліку та звітності

1

2

3

4

1

Табель обліку використання робочого часу

Провідний спеціаліст фінансово-господарського відділу

Щомісячно 25-го числа

2

Накладна, акт приймання-передачі матеріальних цінностей

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер, спеціалісти відділу

Наступний робочий день після отримання матеріальних цінностей

3

Акт на списання матеріальних цінностей

Голова комісії по списанню матеріальних цінностей, начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер, спеціалісти відділу

Останній день місяця, у якому цінності виведені з експлуатації

4

Акт виконання робіт по договорам

Виконавець робіт, начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

Наступний робочий день після підписання акту, але не пізніше трьох днів з дня закінчення виконання робіт

5

Розпорядження голови міської ради з особового складу (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; підвищення рангу; заохочення (нагородження, преміювання), оплату праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер, спеціалісти відділу

У день реєстрації розпорядження

6

Розпорядження голови міської ради з кадрових питань (про стягнення, надання щорічних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням, про відрядження працівників у межах України)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер, спеціалісти відділу

У день реєстрації розпорядження

7

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження, або підзвіт

Підзвітна особа

Наступні 3 робочих дні після використання коштів

8

Подорожній лист службового легкового автомобіля

Водій, відповідальний за автомобіль

Наступний робочий день

9

Листки тимчасової непрацездатності, протоколи комісії із соціального страхування

Голова комісії із соціального страхування

Наступний робочий день

10

Заява на відповідальне зберігання особистих речей

Відповідальна особа

Наступний робочий день

 

         Керуюча справами виконавчого комітету                 Н.А.Згардівська

 

                                                                                             Додаток 2

                                                         до Положення про Фінансово-

                                               господарський відділ Сквирської міської ради

 

Строки корисного використання основних засобів

 

N
з/п

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

1

Будинки та споруди

Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1):
з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо

10

дерев'яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні

20

без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев'яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев'яними та іншими перекриттями; дерев'яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами

25

із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані

50

Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): 
каркасно-комишитові та інші полегшені

15

сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові

20

інші некласифіковані

50

Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо (підгрупа 3)

20

Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 4)

20

Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об'єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5):
греблі бетонні, залізобетонні, кам'яні, земляні, тунелі, водоскиди і водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи

50

берегоукріплювальні та берегозахисні споруди залізобетонні, бетонні, кам'яні

40

гідротехнічні споруди дерев'яні

10

водосховища при земляних дамбах

50

водоскиди і водовипуски при ставках:
бетонні та залізобетонні

40

дерев'яні

10

гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мости-відводи, дюкери, у тому числі стальні, акведуки, водоскиди кам'яні, бетонні і залізобетонні та інше)

40

зрошувальна і осушувальна мережа:
канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення

40

закрита колекторно-дренажна мережа:
канали із азбестоцементних труб

40

канали із гончарних труб

50

канали із пластмасових труб

20

водомірні пости

10

2

Машини та обладнання

Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 - 8)

10

Робочі машини та обладнання (підгрупа 2)

15

Силові машини та обладнання (підгрупа 1)

10

3

Транспортні засоби

Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 — 2)

20

Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1)

10

Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2500 см куб.

7

більше 2500 см куб. та інші

10

Автомобілі вантажні (підгрупа 1): 
вантажопідйомністю до 5 т

7

вантажопідйомністю від 5 т до 20 т

7

вантажопідйомністю більше 20 т та інші

7

Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2800 см куб.

7

понад 2800 см куб. та інші

10

Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 — 5)

5

4

Інструменти, прилади та інвентар

Інструменти (підгрупа 1)

5

Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 2 - 3)

10

5

Робочі і продуктивні тварини

Тварини зоопарків та подібних установ, службові собаки (підгрупи 3, 4)

5

Робоча, продуктивна та інша худоба (підгрупи 1, 2)

7

6

Багаторічні насадження

Культури ягідні (суниця)

3

Культури ягідні (крім суниці), плодові, овочеві

10

Культури ефіроолійні, лікарські

10

Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей

20

Насадження озеленювальні та декоративні

25

Захисні та інші лісні насадження

50

Інші довгострокові біологічні активи, не класифіковані

20

7

Інші основні засоби

Інші основні засоби

10

8

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

20

 

 Керуюча справами виконавчого комітету               Н.А.Згардівська

 

 

                                                                                  Додаток 3

                                                         до Положення про Фінансово-господарський

                                 відділ Сквирської міської ради

Строки корисного використання нематеріальних активів

N
з/п

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

1

Авторські та суміжні з ними права

Авторське право та суміжні з ним права: право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

2

Інші нематеріальні активи

Права користування природними ресурсами: право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа

Права користування майном: право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа

Права на знаки для товарів і послуг: товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа

Права на об'єкти промислової власності: право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років

Інші нематеріальні активи: право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа

                            Керуюча  справами                Н.А.Згардівська

                                                                              

                                                                               Додаток 4

                                                                              до Положення про Фінансово-

                                                              господарський відділ

                                                                   Сквирської міської ради

 

Робочий план

рахунків бухгалтерського обліку Сквирської міської ради

Розділ 1.Балансові рахунки

Клас1.Нефінансові активи

10

Основні засоби

 

 

1011

Земельні ділянки

 

 

1013

Будівлі споруди та передавальні пристрої

 

 

1014

Машини та обладнання

 

 

1015

Транспортні засоби

 

 

1016

Інструменти, прилади, інвентар

 

 

1018

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

 

111

Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

1113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

1114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

12

Нематеріальні активи

 

121

Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

1211

Авторське та суміжні з ним права

 

 

1214

Права користування майном

 

 

1216

Інші нематеріальні активи

14

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

 

141

Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів

 

 

1311

Капітальні інвестиції в основні засоби

 

 

1312

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

 

 

1313

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

14

Знос(амортизація) необоротних активів

 

141

Знос(амортизація ) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів

 

 

1411

Знос основних засобів

 

 

1412

Знос інших необоротних матеріальних активів

20

Виробничі запаси

 

151

Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів

 

 

1511

Продукти харчування

 

 

1513

Будівельні матеріали

 

 

1514

Паливно-мастильні матеріали

 

 

1515

Запасні частини

 

 

1516

Тара

 

 

1518

Інші виробничі запаси

18

Інші нефінансові активи

 

181

Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

1812

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

 

1815

Активи для розподілу , передачі, продажу

 

 

1816

Інші нефінансові активи

Клас 2. Фінансові  активи

21

Поточна дебіторська заборгованість

 

211

Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

 

 

2110

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

 

2111

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги

 

 

2113

Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги

 

 

2114

Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування

 

 

2115

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

 

 

2116

Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

 

 

2117

Інша поточна дебіторська заборгованість

22

Готівкові кошти та їх еквіваленти

 

221

Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів

 

 

2211

Готівка у національній валюті

 

 

2213

Грошові документи у національній валюті

23

Грошові кошти на рахунках

 

231

Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів

 

 

2311

Поточні рахунки в банку

 

 

2312

Інші поточні рахунки в банку

 

 

2313

Реєстраційні рахунки

 

 

2314

Інші рахунки в Казначействі

29

Витрати майбутніх періодів

 

291

Витрати майбутніх періодів  розпорядників бюджетних коштів

 

 

2911

Витрати майбутніх періодів  розпорядників бюджетних коштів

Клас.5 Капітал та фінансовий результат

51

Внесений капітал

 

5111

Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів

43

Цільове фінансування

 

541

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

 

 

5411

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

55

Фінансовий результат

 

551

Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів

 

 

5511

Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду

 

 

5512

Накопичені фінансові результати виконання кошторису

62

Розрахунки за товари, роботи та послуги

 

621

Розрахунки за товари, роботи та послуги розпорядників

 бюджетних коштів

 

 

6211

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

 

 

6212

Розрахунки із замовниками за роботи і послуги

 

 

6214

Розрахунки за одержаними авансами

63

Розрахунки за податками і зборами

 

631

Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів

 

 

6311

Розрахунки  з бюджетом за податками і зборами

 

 

6312

Інші розрахунки з бюджетом

 

 

6313

Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування

64

Інші поточні зобов’язання

 

641

Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

 

 

6413

Розрахунки за депозитними сумами

 

 

6416

Розрахунки за страхуванням

65

Розрахунки з оплати праці

 

651

Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів

 

 

6511

Розрахунки із заробітної плати

 

 

6515

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

 

 

6516

Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських  профспілкових внесків

 

 

6518

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

69

Доходи майбутніх періодів

 

691

Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

 

 

6911

Доходи майбутніх періодів

Клас7. Доходи

70

Доходи за бюджетними асигнуваннями

 

701

Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів

 

 

7011

Бюджетні асигнування

71

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

 

711

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів

 

 

7111

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

72

Доходи від продажу активів

 

721

Доходи від  продажу активів розпорядників бюджетних коштів

 

 

7211

Доходи від реалізації активів

Клас 8. Витрати

80

Витрати на виконання бюджетних програм

 

801

Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм

 

 

8011

Витрати на оплату праці

 

 

8012

Відрахування на соціальні заходи

 

 

8013

Матеріальні витрати

 

 

8014

Амортизація

82

Витрати з продажу активів

 

821

Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів

 

 

8211

Собівартість проданих активів

 

 

8212

Витрати пов’язані з реалізацією майна

84

Інші витрати за необмінними операціями

 

841

Інші витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

 

 

8411

Інші витрати за необмінними операціями

85

Витрати за необмінними операціями

 

851

Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

 

 

8511

Витрати за необмінними операціями

Розділ 2. Позабалансові рахунки

Клас 0.Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

01

Орендовані основні засоби та нематеріальні активи

 

011

Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів

 

013

Орендовані нематеріальні активи  розпорядників бюджетних коштів

02

Активи на відповідальному зберіганні

 

021

Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів

04

Непередбачені активи

 

041

Непередбачені активи

 

043

Тимчасово передані активи

05

Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечені дані

 

051

Гарантії та зобов’язання надані розпорядникам бюджетних коштів

 

053

Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

07

Списані активи

 

071

Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

 

073

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів

08

Бланки документів суворої звітності

 

081

Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів

         

Керуюча справами виконавчого комітету               Н.А.Згардівська

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: