(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

17 Про передачу майна, що перебуває на балансі комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс») (код ЄДРПОУ 24878859), на баланс Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 04054961)

 
Дата публікації 7.7.2021 14:29:15
 

 

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____ липня 2021 року                   м. Сквира                             № ______

 

Про передачу майна, що перебуває на балансі комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс»)  (код ЄДРПОУ 24878859), на баланс Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 04054961)

 

Відповідно до статей 26, 42, 59, 60, 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 133,137 Господарського Кодексу України, статуту комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс»), затвердженого рішенням Сквирської міської ради від 23.02.2021 №51-5-VIII «Про зміну засновника та затвердження статуту в новій редакції комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс»)», розпорядження Сквирського міського голови від 06.01.2021 №1-ОД «Про склад комісії з приймання майна, активів та зобов’язань до Сквирської міської територіальної громади», із змінами відповідно до розпорядження від 10.02.2021 № 15-ОД, в зв’язку з припиненням комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс») шляхом ліквідації відповідно до рішення Сквирської міської ради від 24.03.2021 №14-6-VIII «Про ліквідацію комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс»)»,  з метою забезпечення ефективності використання комунального майна Сквирської міської територіальної громади, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища,  Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати майно, що перебуває на балансі комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс») (код ЄДРПОУ 24878859), на баланс Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 04054961) згідно з актом приймання-передачі, що додається та є невід’ємною частиною цього рішення.

 2. Затвердити акт приймання-передачі майна з балансу комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс») на баланс Сквирської міської ради.

3. Начальнику фінансово-господарського відділу  Сквирської міської ради Адамчук Л.Ю. вжити заходів щодо обліку майна, зарахувати майно, зазначене в акті приймання-передачі, що додається, на баланс  Сквирської міської ради, забезпечити  внесення відповідних змін до бухгалтерського обліку та призначити відповідального за збереження майна.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

Міський голова                                                           Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                              Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                                     В.Черненко

 

Заступник міського голови                                                     Л. Сергієнко

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                       І. Кваша

 

Виконавець

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та житлово-комунального

господарства                                                                                    О.Степаненко

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

комунального майна, ЖКГ, благоустрою

та охорони навколишнього середовища                                       М.Сиворакша

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення сесії Сквирської

міської ради

від ________ 2021 року №  _________

 

 

     

 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

 

 м. Сквира                                                                     ____________  2021 року

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з передачі майна - ліквідаційна комісія комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс»), створена відповідно до рішення  Сквирської міської  ради від 24.03.2021 №14-6-VIII «Про ліквідацію комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс»), в складі:

Голова комісії: Черненко В.В., заступник Сквирського міського голови;

Члени комісії: Рогач Т.М., керівник комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс»);

Ільченко Ю.В., депутат Сквирської міської ради;

Степаненко О.В., начальник відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради,

та голова і члени комісії з приймання майна, активів та зобов’язань до Сквирської міської територіальної громади, створеної розпорядженням Сквирського міського голови від 06.01.2021 №1-ОД, із змінами відповідно до розпорядження від 10.02.2021 № 15-ОД, у складі:

Голова комісії: Власюк Т.Г.,  секретар Сквирської міської ради;

Члени комісії: Тимченко О.В., провідний спеціаліст фінансово-господарського відділу Сквирської міської ради;

Григоренко М.Л. – головний  спеціаліст сектору доходів фінансового управління Сквирської міської ради;

Бойко Л.Б., головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення та діловодства Сквирської міської ради,

 

в зв’язку з припиненням комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс») шляхом ліквідації відповідно до рішення Сквирської міської ради 24.03.2021 №14-6-VIII «Про ліквідацію комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс»), склали цей акт про наступне:

 

- комунальна організація Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс»)  передає, а Сквирська міська рада приймає майно, а саме:

 

1. Необоротні активи (балансова вартість) – 12998,0 грн., у тому числі:

- основні засоби – 12998,0 грн.;

-  інші необоротні матеріальні активи – 0 грн.

 

№ п/п

Найменування

Інвентарний номер

Од. виміру

За даними бухобліку

Фактична наявність

Всього нараховано зносу

 

 

 

 

кількість

вартість

кількість

вартість

%

сума

 

1014 «Машини та обладнання»

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ноутбук (2007р.)

101460001

шт.

1

6999,0

1

6999,0

 

6999,0

2.

Комп’ютер AMD4Gb (системний блок) (2018р.)

101460002

шт.

1

5990,0

1

5990,0

 

1797,0

 

Всього по рах.1014

 

 

 

12998,0

 

12998,0

 

8796,0

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Комісія з передачі майна - ліквідаційна комісія комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області  (радіостудія «Шанс»):

 

Голова комісії: ________________  В.В.Черненко

Член комісії:     ________________  Т.М.Рогач

Член комісії:     ________________  Ю.В.Ільченко

Член комісії:     ________________  О.В.Степаненко

 

 

Комісія з приймання майна, активів та зобов’язань до Сквирської міської територіальної громади:

 

Голова комісії: ________________  Т.Г.Власюк

Член комісії:     ________________  О.В.Тимченко

Член комісії:     ________________  М.Л.Григоренко

Член комісії:     ________________  Л.Б.Бойко

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: