(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

14 Про внесення змін до структури та штатного розпису апарату та виконавчих органів Сквирської міської ради

 
Дата публікації 19.4.2021 16:21:4
 

ПРОЄКТ

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від ____ квітня 2021 року              м. Сквира                             №  -7-VIII

 

Про внесення змін до  структури та штатного

розпису апарату та виконавчих органів

Сквирської міської ради

 

Керуючись  п.п.5 п.1 ст. ст. 26, 54  Закону України «Про місцеве самоврядування»,у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), від 21 липня 2005 року № 614 «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» (зі змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 482 «Про деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 2 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади та їх виконавчих органів, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями),наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002  № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», враховуючи пропозиції комісії з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку,з метою визначення фонду оплати праці штатних працівників Сквирської міської ради,Сквирська міська рада VIIІ скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до структури та штатного розпису  апарату та виконавчих органів Сквирської міської ради VIIІ скликання на 2021 рік, затвердити його в новій редакції із загальною кількістю 123 штатних одиниціта  місячним фондом оплати праці за посадовими окладами в сумі 687243,00 гривень згідно з додатком, який є невід’ємною частиною даного рішення.
  2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
  3. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 23 лютого2021 року № 40-5-VIІІ «Про внесення змін до структури та штатного розпису апарату та виконавчих органівСквирської міської ради».
  4. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнукомісіюСквирськоїміської ради з питаньпланування бюджету та фінансів, соціально-економічногорозвитку.

 

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Секретарміської ради                                                  Тетяна ВЛАСЮК

Керуюча справами (секретар) виконкому                      Наталія ЗГАРДІВСЬКА

Заступник міськогоголови                                             Людмила СЕРГІЄНКО

Начальник організаційного відділу                                 Віктор САЛТАНЮК

 

Начальник фінансово- господарського відділу              Леонора АДАМЧУК

Начальник відділу з питань юридичного

забезпечення та діловодства                                             Ірина КВАША

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією:

 

Голова постійної комісії

з питань планування бюджету та фінансів,

соціально-економічного розвитку                                    Максим ЧМИРЬ

 

 

Додаток 1        
до рішення сесії Сквирської міської ради      №  -7 -VIII від  29.04.2021 р.
           
СТРУКТУРА ТА ШТАТНИЙ РОЗПИС  
Сквирської міської ради  
           
  на 29 квітня 2021 року  
№ п/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних одиниць Посадовий оклад Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами  
1. Апарат міської ради          
1 Міський голова 1 12000,00 12000,00  
2 Заступник міського голови 3 11000,00 33000,00  
3 Секретар міської ради 1 11000,00 11000,00  
4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 11000,00 11000,00  
5 Староста 10 10000,00 100000,00  
  Всього: 16 55000,00 167000,00  
Загальний відділ          
6 Начальник відділу 1 6700,00 6700,00  
7 Головний спеціаліст 2 5100,00 10200,00  
8 Спеціаліст І категорії 2 4800,00 9600,00  
9 Діловод 2 3600,00 7200,00  
  Всього: 7 20200,00 33700,00  
Організаційний відділ          
10 Начальник відділу 1 6700,00 6700,00  
11 Головний спеціаліст  1 5100,00 5100,00  
12 Головний спеціаліст з кадрової роботи 1 5100,00 5100,00  
13 Спеціаліст І категорії (помічник старости) 9 4800,00 43200,00  
14 Спеціаліст І категорії 2 4800,00 9600,00  
15 Діловод (помічник старости) 16 3600,00 57600,00  
  Всього: 30 30100,00 127300,00  
Відділ з питань юридичного забезпечення ради та діловодства          
16 Начальник відділу 1 6700,00 6700,00  
17 Головний спеціаліст 1 5100,00 5100,00  
18 Провідний спеціаліст  1 4900,00 4900,00  
  Всього: 3 16700,00 16700,00  
Фінансово-господарський відділ          
19 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 6700,00 6700,00  
20 Головний спеціаліст (Уповноважена особа з питань закупівель) 1 5100,00 5100,00  
21 Провідний спеціаліст 1 4900,00 4900,00  
22 Завідувач господарства 1 4000,00 4000,00  
23 Водій 2 2741,00 5482,00  
24 Прибиральник службового приміщення 3 2723,00 8169,00  
25 Охоронник 4 2723,00 10892,00  
  Всього: 13 28887,00 45243,00  
Відділ з питань земельних ресурсів та  кадастру           
26 Начальник відділу 1 6700,00 6700,00  
27 Головний спеціаліст 1 5100,00 5100,00  
28 Провідний спеціаліст 1 4900,00 4900,00  
29 Спеціаліст І категорії 3 4800,00 14400,00  
  Всього: 6 21500,00 31100,00  
Відділ економічно –інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку          
30 Начальник відділу 1 6700,00 6700,00  
31 Головний спеціаліст 1 5100,00 5100,00  
32 Провідний спеціаліст 1 4900,00 4900,00  
  Всього: 3 16700,00 16700,00  
Служба у справах  дітей та сім"Ї          
33 Начальник служби 1 6700,00 6700,00  
34 Головний спеціаліст 1 5100,00 5100,00  
35 Провідний спеціаліст 1 4900,00 4900,00  
  Всього: 3 16700,00 16700,00  
Сектор мобілізаційної та оборонної роботи    16700,00    
36 Завідувач сектору 1 5900,00 5900,00  
37 Головний спеціаліст 1 5100,00 5100,00  
  Всього: 2 11000,00 11000,00  
Відділ   адміністративних послуг          
38 Начальник відділу  1 6700,00 6700,00  
39 Державний реєстратор 5 5300,00 26500,00  
40 Адміністратор 5 5300,00 26500,00  
Сектор ведення Реєстру територіальної  громади          
41 Завідувач сектору 1 5900,00 5900,00  
42 Провідний спеціаліст 1 4900,00 4900,00  
43  Спеціаліст І категорії 1 4800,00 4800,00  
  Всього : 14 32900,00 75300,00  
Сектор архітектури, містобудування та інфраструктури          
44 Завідувач сектору 1 5900,00 5900,00  
45 Провідний спеціаліст 1 4900,00 4900,00  
  Всього : 2 10800,00 10800,00  
2. Виконавчі органи  
Фінансове управління          
46 Начальник управління 1 7400,00 7400,00  
Бюджетний відділ        
47 Начальник відділу – заступник начальника управління 1 6700,00 6700,00  
48 Головний спеціаліст 1 5100,00 5100,00  
49 Провідний спеціаліст - бухгалтер 1 4900,00 4900,00  
Сектор доходів        
50 Завідувач сектору 1 5900,00 5900,00  
51 Головний спеціаліст 1 5100,00 5100,00  
Сектор аудиту        
52 Завідувач сектору 1 5900,00 5900,00  
53 Головний спеціаліст 1 5100,00 5100,00  
  Всього: 8 46100,00 46100,00  
Відділ капітального будівництва , комунальної власності та житлово-комунального господарства  
54 Начальник відділу 1 7300,00 7300,00  
55 Головний спеціаліст - бухгалтер 1 5100,00 5100,00  
56 Головний спеціаліст-юрист 1 5100,00 5100,00  
57 Головний спеціаліст 2 5100,00 10200,00  
  Всього: 5 22600,00 27700,00  
Відділ освіти          
58 Начальник відділу 1 7300,00 7300,00  
59 Головний спеціаліст 1 5100,00 5100,00  
60 Провідний спеціаліст 1 4900,00 4900,00  
  Всього: 3 17300,00 17300,00  
Відділ культури, молоді і спорту          
61 Начальник відділу 1 7300,00 7300,00  
62 Головний спеціаліст 1 5100,00 5100,00  
63 Провідний спеціаліст 1 4900,00 4900,00  
  Всього: 3 17300,00 17300,00  
Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення          
64 Начальник відділу 1 7300,00 7300,00  
65 Головний спеціаліст-бухгалтер 1 5100,00 5100,00  
66 Головний спеціаліст - інспектор з праці 1 5100,00 5100,00  
67 Провідний спеціаліст 2 4900,00 9800,00  
  Всього: 5 22400,00 27300,00  
РАЗОМ 123   687243,00  
Міський голова                                                             Валентина ЛЕВІЦЬКА  

Пояснююча записка

до рішення сесії Сквирської міської ради від 29.04.2021 року №    -7-VІІІ «Про внесення змін до  структури та штатного розпису апарату та виконавчих органів Сквирської міської ради»

      

          

З метою забезпечення належної організації роботи Сквирської міської ради з питань мобілізаційного розгортання Сквирської міської територіальної громади, виконання повноважень органу місцевого самоврядування визначених чинним законодавством, внести наступні зміни до структури та штатного розпису апарату та виконавчих органів Сквирської міської ради, а саме:

  • вивести із штату Фінансово - господарського відділу  Сквирської міської ради посаду головного спеціаліста (ІТ спеціаліста) – 1 штатна одиниця;
  • ввести у штат та структуру Сквирської міської ради «Сектор мобілізаційної  та оборонної роботи » – 2 штатних одиниці, а саме:

               завідувач сектору -  1 штатна одиниця,

               головний спеціаліст -1 штатна одиниця.

 

Керуюча справами

виконавчого комітету                                      Наталія ЗГАРДІВСЬКА

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: