(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№ 19-12-VIII Про припинення в результаті реорганізації юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради

 
Дата публікації 1.10.2021 13:31:56
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня 2021 року                 м. Сквира                            № 19-12-VIII

Про припинення в результаті реорганізації

юридичної особи Тхорівської початкової школи

Сквирської міської ради

 

Відповідно до статей 104-107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, абзацу 2 пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», рішення сесії Сквирської міської ради від 22 грудня 2020 року № 20-3- VIII «Про затвердження Програми розвитку системи освіти Сквирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити в результаті реорганізації юридичну особу Тхорівську початкову школу Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 25303598), місцезнаходження юридичної особи: 09050, Київська область, Сквирський район, село Тхорівка, вулиця Шевченка, будинок 1а, шляхом приєднання до юридичної особи Сквирського академічного ліцею №2 Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 25303309).

2. Сквирський академічний ліцей №2 Сквирської міської ради є правонаступником усіх майнових і немайнових прав і обов’язків Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення останньої.

3. Створити комісію з припинення в результаті реорганізації юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради (далі – Комісія) та затвердити її склад згідно з додатком 1.

4. Затвердити порядок припинення в результаті реорганізації юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради згідно з додатком 2.

5. Голові Комісії забезпечити в установленому законодавством порядку:

5.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, щодо прийнятого рішення про припинення в результаті реорганізації юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 25303598) шляхом приєднання до юридичної особи Сквирського академічного ліцею №2 Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 25303309) та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних записів.

5.2. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з припиненням в результаті реорганізації юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради.

5.3. Здійснити інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, документів і розрахунків Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради.

6. Встановити термін для пред’явлення кредиторами своїх вимог протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про припинення в результаті реорганізації юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 25303598) шляхом приєднання до Сквирського академічного ліцею №2 Сквирської міської ради, (код ЄДРПОУ 25303309)   на офіційному сайті Сквирської міської ради та у районній газеті «Вісник Сквирщини».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії.

 

 

 Міський голова                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Погоджено:

 

Секретар міської ради                                                    Т.Власюк

 

Заступник міського голови                                             В. Бачинська

 

Заступник міського голови                                             Л.Сергієнко

 

Начальник відділу з питань юридичного

забезпечення ради та діловодства                                  І. Кваша

 

Начальник відділу адміністративних послуг                  С.Рибак

 

Виконавець:

 

Начальник відділу освіти міської ради                          О. Заболотний

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

 

Голова постійної комісії з питань

соціального захисту, освіти, охорони

здоров’я, культури та релігії                                                 К.Бондарчук

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 30 вересня 2021 року

№ 19 -12 –VІІІ

 

Склад комісії

з припинення в результаті реорганізації юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради

 

ПІБ

посада

Ідент.код

Голова комісії

1

Ніколаєнко Юрій Панасович

Директор Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради

2376907253

Члени комісії

2

Барильченко Оксана Вікторівна

Провідний спеціаліст відділу освіти Сквирської міської ради

2996817565

3

Орел Тетяна Петрівна

Головний бухгалтер відділу освіти Сквирської міської ради

2529312762

4

Квітко Віктор Романович

Завідувач кадрами відділу освіти Сквирської міської ради

1853611576

 

Секретар міської ради                                               Тетяна ВЛАСЮК

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 30 вересня 2021 року

№ 19 -12 –VІІІ

 

Порядок

припинення в результаті реорганізації юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради

 

І. Загальні положення

1.1.     Цей Порядок припинення в результаті реорганізації юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради (далі – Порядок) застосовується для приєднання Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради до  Сквирського академічного ліцею №2 Сквирської міської ради.

1.2.     Припинення юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради шляхом приєднання до Сквирського академічного ліцею №2 Сквирської міської ради здійснюється комісією з припинення в результаті реорганізації (далі – Комісія).

 

ІІ. Порядок роботи Комісії

2.1.     Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, іншими законодавчими актами, рішеннями Сквирської міської ради, цим Порядком.

2.2.     У своїй діяльності Комісія підпорядкована, підзвітна та підконтрольна Сквирській міській раді.

2.3.     Роботу комісії організовує її голова.

2.4.     Засідання комісії правомочне, якщо в ньому беруть участь - не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів комісії.

2.5.     Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії, у випадку затвердження передавального акту – не менше ніж 2/3 голосів від складу комісії.

2.6.     Рішення оформлюються протоколом, який підписує голова та члени комісії. У випадку наявності окремих думок, член комісії, який має окрему думку, має право вказати це в додатку до протоколу.

2.7.     Засідання комісії проводить голова комісії, а за його відсутності – обраний головуючий на засіданні.

 

ІІІ. Проведення припинення юридичної особи шляхом приєднання

3.1.     Процес по припиненню юридичної особи шляхом приєднання  Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради до  Сквирського академічного ліцею №2 Сквирської міської ради розпочинається з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про рішення Сквирської міської ради щодо припинення в результаті реорганізації юридичної особи шляхом приєднання. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради становить 2 місяці з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Також необхідно опублікувати повідомлення про рішення щодо припинення в результаті реорганізації вищезазначеної юридичної особи в засобах масової інформації.

3.2.     Комісії попередити працівників Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради про припинення в результаті реорганізації юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради шляхом приєднання до  Сквирського академічного ліцею №2 Сквирської міської ради та провести їх переведення.

3.3.     Провести інвентаризацію майна Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради.

3.4.     Після збігу 2-місячного терміну заявлення кредиторами своїх вимог, Комісії подати:

- на затвердження до Сквирської міської ради передавальний акт;

- на затвердження до Сквирської міської ради відповідні зміни до статутних документів;

- до органу державної реєстрації необхідний пакет документів, передбачений ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

ІV. Прикінцеві положення

4.1.   Робота Комісії закінчується після завершення процесу припинення в результаті реорганізації юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради шляхом приєднання до  Сквирського академічного ліцею №2 Сквирської міської ради та отримання від державних органів підтвердження про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи Тхорівської початкової школи Сквирської міської ради.

 

Адреса комісії з припинення в результаті реорганізації: 09001, Київська область, Білоцерківський район, село Тхорівка, вулиця Шевченка, будинок 1а.

 

 

Секретар міської ради                                               Тетяна ВЛАСЮК

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: