(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Від 22 жовтня 2021 року про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального підприємства Сквирської міської ради “Сквираблагоустрій”

 
Дата публікації 23.10.2021 12:0:39
 

 

Сквирська МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 22 жовтня 2021 року              м. Сквира                                   № 496-КП/1

 

 

 

Про оголошення конкурсу на заміщення

вакантної посади директора Комунального підприємства

Сквирської міської ради “Сквираблагоустрій”

 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, Положення про порядок призначення на посаду керівника підприємства, організації, установи або закладу, що перебуває у комунальній власності Сквирської міської ради, затвердженим рішенням сесії Сквирської міської ради від 23 лютого 2021 року №33-5-VIII “Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища

 

ЗОБОВЯЗУЮ:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального підприємства Сквирської міської ради “Сквираблагоустрій”.

 

Вимоги до кандидатів: 

 • громадянство України;
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності або в органах державної влади та місцевого самоврядування не менше – 5 років;
 • знання та вільне володіння державною мовою;
 • здатність за своїми діловими, професійними та моральними якостями виконувати обов’язки керівника.

 

Перелік документів: 

 1. заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 2. особова картка (заповнена в установленому порядку), автобіографія;
 3. фото 3х4 см – 2 шт;
 4. копія паспорта громадянина України  та ідентифікаційного коду;
 5. довідку про наявність або відсутність судимості;
 6. інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 7. документ, що підтверджує володіння державною мовою;
 8. копію диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації, а також інші документи, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам на дану посаду;
 9. копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи не менше п’яти років на момент їх подання;
 10. мотиваційний лист довільної форми;
 11. перспективний план розвитку комунального підприємства, організації, установи, закладу, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, що можуть підтвердити її професійні та/або моральні якості.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

•  конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

•  план реформування закладу протягом одного року;

•  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

•  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку установи;

• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором Комунального підприємства «Сквираблагоустрій» та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. 

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

 

Кандидат повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності комунальної установи; профіль, спеціалізацію й особливості структури комунального підприємства; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси; порядок розроблення і затвердження фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету;  сучасні  засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом.

 

Документи приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування оголошення, а саме з 23 жовтня 2021 року по 05 листопада 2021 року включно з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.00 за адресою: м. Сквира, вул. Богачевського, 28, організаційний відділ Сквирської міської ради, к. 30 (додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається головним спеціалістом з кадрової роботи Сквирської міської ради).

Конкурс проводиться етапами відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатур на посади керівників комунальним підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради, затвердженого рішенням сесії Сквирської міської ради від 23 лютого №33-5-VIII “Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради”.

Телефон для довідок: 5-36-05.

 

2. Провести конкурс на заміщення вакантної посади, зазначеної у п.1 цього розпорядження, 09 листопада 2021 року о 10-00 годині в приміщенні малого залу Сквирської міської ради, вул. Богачевського, 28, м. Сквира.

 

3. Розмістити повідомлення про оголошення конкурсу на офіційному сайті Сквирської міської ради 23 жовтня 2021 року.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Сквирської міської ради Згардівську Н.А.

                                               

 

Міський голова                                                              Валентина  ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету                              «____»_____________2021 р.

 

 

 

_____________

 

 

Наталія ЗГАРДІВСЬКА

 

 

 

 

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради та діловодства Сквирської міської ради                                          «____»_____________2021 р.

 

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

Ірина КВАША

 

Начальник фінансово-господарського відділу Сквирської міської ради

«____»_____________2021 р.

 

 

 

______________

 

 

 

Леонора АДАМЧУК

 

 

 

Начальник організаційного відділу

Сквирської міської ради

(уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції)

«____»_____________2021 р.

 

 

 

 

_____________

 

 

 

 

Віктор САЛТАНЮК

 

 

 

Головний спеціаліст з кадрової роботи організаційного відділу Сквирської міської ради

«____»_____________2021 р.

 

 

 

______________

 

 

 

Олена ОЛЕНЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: