(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 
Дата публікації 3.3.2021 17:14:43
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції»

I.Питання на перевірку знання Конституції України

1.   Основні розділи Конституції України.

2.   Форма правління в Україні (стаття 5).

3.   Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

4.   Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

5.   Найважливіші функції держави (стаття 17).

6.   Державні символи України (стаття 20).

7.   Конституційне право на працю (стаття 43).

8.   Конституційне право на освіту (стаття 53).

9.   Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

11. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

12. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

13. Державний бюджет України (стаття 96).

14. Повноваження Президента України (стаття 106).

15. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

16. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

17. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

18. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

19. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

      Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про запобігання корупції»

1.   Статут територіальної громади села, селища, міста (стаття 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2.   Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

3.   Повноваження    виконавчого    комітету    сільської,   селищної,   міської, районної у місті ради (стаття 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

4.   Сесія ради (стаття 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

5.   Постійні комісії ради (стаття 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

6.   Депутат ради (стаття 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

7.   Місцеві бюджети (стаття 61 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

8.   Доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 63, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

9.   Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

10. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

11. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

12. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

13. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

14. Класифікація посад та ранги в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

16. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

17. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

18. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (38).

19. Спеціальна перевірка (стаття 56).

20. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

 

   Перелік питань для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень:

Відділу з питань юридичного забезпечення Сквирської міської ради та діловодства

1.   Справи підвідомчі господарським судам.

2.   Сторони в судовому процесі в господарських справах. Їх права та обов’язки.

3.   Особи, які мають право на апеляційне оскарження у господарських справах. Форми та зміст апеляційної скарги, строк її подання.

5.   Учасники цивільного процесу. Процесуальні права та обов’язки сторін.

6.   Підстави зупинення та закриття провадження у цивільному судочинстві.

7.   Строки апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги в цивільному судочинстві.

8.   Способи захисту цивільних прав та інтересів.

9.   Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.

10. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви.

11. Права та обов’язки сторін, які беруть участь у адміністративній справі.

12. Види адміністративного правопорушення.

13. Мета адміністративного стягнення.

14. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності.

15. Поняття адміністративного штрафу.

 

Загального  та організаційного відділу Сквирської міської ради

1.   Нормативно-правова база, яка регламентує діяльність структурного підрозділу.

2.   Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян

3.   Депутатський запит і депутатське запитання. Порядок розгляду депутатського запиту

4.   Посадова інструкція. Основні вимоги до її складання

5.   Документи, які не підлягають контролю.

6.   Види розпоряджень міського голови.

7.   Обов’язкові реквізити документів.

8.   Які є види звернень громадян за джерелом їх надходження?

9.   Чим відрізняється звернення громадян від запиту на публічну інформацію?

10. Вимоги до оформлення запитів на інформацію

11. Зняття з контролю доручень міського голови

12. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності

13. Документи, які подаються для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна

14. Документи, які подаються для зняття з реєстрації місця проживання

15. Відмова у реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання

 

Фінансового управління Сквирської міської ради.

 1. Склад бюджетного законодавства, нормативно – правові акти з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

3. Охарактеризуйте поняття « доходи бюджету».
4. Охарактеризуйте поняття «видатки бюджету».
5. Який орган приймає Державний бюджет та протягом якого періоду він діє? Який орган приймає міський бюджет та на який період?
6. Охарактеризуйте поняття „ Дефіцит бюджету”та «Профіцит бюджету».
7. Що є основним фінансовим документом бюджетної установи?
9. Бюджет розвитку міського бюджету.
10. Склад доходів загального фонду міського бюджету.
11. Склад доходів спеціального фонду міського бюджету.
12. Порядок складання проектів місцевих бюджетів (ст. 75 Бюджетного Кодексу України)

13. Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України).

14. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (ст.101 Бюджетного Кодексу України).

15. Види порушень бюджетного законодавства (ст.116 Бюджетного Кодексу України).

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки роботи у відділі культури, молодіжної політики, спорту та туризму (Закон України «Про культуру»; Закон України «Про туризм»; Закон України «Про спорт і фізичну культуру»)

1. Делеговані повноваження відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму у сфері культури.

2. Шляхи створення інноваційних закладів культури відповідно до запитів населення (молодіжні центри, центри дитячої творчості, музеї ужиткового мистецтва, клуби, кафе, клуби – бібліотеки, бібліотеки - музеї).

3. Методи підвищення ролі будинку культури, клубів у культурному житті  громади.

4. Заходи щодо підтримки обдарованої молоді.

5. Проведення атестації працівників закладів культури клубного типу та сільских будинків культури.

6. Якими законодавчими актами керується відділ культури, молоді і спорту?

7.Як готуються  пропозиції до проектів  регіональних програм охорони культурної спадщини та розвитку туризму?

8. Як вносяться об'єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього.

9.  Громадські засади у сфері фізичної культури і спорту (Закон  України «Про фізичну культуру і спорт»).

10. Поняття культурної спадщини.

11. Класифікація об’єктів культурної спадщини.

12.  Порядок розробки програм, для якісної роботи  відділу культури, молодіждної політики, спорту та туризму

13.  Соціальні гарантії працівників у сфері культури.

14. Соціальні гарантії працівників бібліотечних установ (Закон України „Про культуру”)

15. Формування державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері.

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки роботи у відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення

 1. Які пільгові категорії громадян мають право на проїзд 1 раз на рік по території України;
 2. Який стаж роботи потрібен для отримання посвідчення ветерана праці?
 3. Чи поширюються пільги, передбачені чинним законодавством ветерану праці, на членів його сім’ї?
 4. Які пільги надаються інвалідам війни?
 5. Які пільги надаються багатодітним сім»ям?
 6. Якими пільгами користується учасник аварії на ЧАЄС І-ІІ категорії?
 7. Які пільги надаються інвалідам військової служби?
 8. Що є причиною для припинення пільг?
 9. Яким громадянам надається статус дитина війни?
 10. Якими пільгами користуються діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС?
 11. До житлово-комунальних пільг відноситься...?
 12. Якими пільгами користується учасник бойових дій?   

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ для перевірки знань законодавства України у сфері освіти

1. Основні положення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029р.

2. Право на освіту (ст.3 Закону України «Про освіту»);

3. Форми здобуття освіти ( ст. 9 Закону України «Про освіту»);

4. Повна загальна середня освіта (ст.12 Закону України «Про освіту»);

5. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти (ст.13 Закону України «Про освіту»);

6. Управління закладом освіти (ст.24 Закону України «Про освіту»);

7. Керівник закладу освіти (ст.26 Закону України «Про освіту»);

8. Атестація педагогічних кадрів (ст.50 Закону України «Про освіту»);

9. Учасники освітнього процесу (ст.52 Закону України «Про освіту»);

10. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст.30 Закону України «Про освіту»);

11. Освітня програма. (ст. 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту»);

12. Документи про освіту (ст. 18 Закону України «Про повну загальну середню освіту»);

13. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти ( ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»);

14. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти (ст. 12. Закону України «Про повну загальну середню освіту»);

15. Типи закладів дошкільної освіти (ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту»)

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки роботи у відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово – комунального господарства

Перелік питань

Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень у відділі економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку

         1. Поняття інвестицій та їх види.

2. Що таке інноваційна діяльність?

3. Що таке концесія?

4. Умови створення індустріальних парків.

5. Визначення співробітництва територіальних громад.

6. Економічні заходи, що забезпечують пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу.

7. Що таке зовнішньоекономічна діяльність? Види зовнішньоекономічної діяльності?

8. Визначення державної підтримки виробників продукції тваринництва.

9. Повноваження міських рад у сфері державної регіональної політики.

10. Що таке інноваційний потенціал регіону?

11. Що таке проектний менеджмент? 

          12. Якими нормативно-правовими актами керується в роботі відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку міської ради?
          13. Умови договору оренди землі.

          14. Права власників майнових паїв.
          15. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця.
          16. Формування прибутку сільськогосподарської продукції.

 

З питань земельних ресурсів та кадастру Сквирської міської ради

 1. Порядок оформлення у власність земельних ділянок.
 2. Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності.
 3. Зміст права власності на землю.
 4. Умови договору оренди землі та порядок його укладення.
 5. Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб.
 6. Категорії земель (ст. 19 Земельного кодексу України).
 7. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання(ст. 22 Земельного кодексу України).
 8. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами
  (ст. 118 Земельного кодексу України).
 9. Право власності на землю територіальних громад (ст. 83 Земельного кодексу України).
 10.  Спільна сумісна власність на земельну ділянку (ст. 89 Земельного кодексу України).
 11.  Права землекористувачів (ст. 95 Земельного кодексу України).
 12.  Конфіскація земельної ділянки (ст. 148 Земельного кодексу України).
 13.  Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю (ст. 154 Земельного кодексу України).
 14.  Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності (ст. 88 Земельного кодексу України).
 15.  Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність (ст. 117 Земельного кодексу України).

 

З питань архітектури, містобудування  та інфраструктури

Сквирської міської ради

 1. Основні види правопорушень у сфері містобудування, визначені Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».
 2. Яким документом визначається право забудовника на виконання будівельних робіт та яким органом влади він видається?
 3. Перелік документів, які необхідно надати для отримання дозволу на виконання будівельних робіт, містобудівних умов та обмежень.
 4. Визначення поняття самочинного будівництва.
 5. Види робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.
 6. Визначення органів, уповноважених розглядати справи про правопорушення у сфері містобудування, та посадових осіб, які мають право накладати штрафи.
 7. Повноваження органів державного архітектурно-будівельного контролю.
 8. Підстави для розгляду справ про правопорушення у сфері містобудування. Порядок накладання та стягнення штрафу.
 9. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
 10.  Які існують підстави для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт?
 11.  Планування території на місцевому рівні. Генеральний план населеного пункту (статті 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 12.  Забудова території. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (статті 26, 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 13.  Розроблення та затвердження проекту об'єкта архітектури (стаття 7 Закону України «Про архітектурну діяльність»).
 14.  Проектні роботи, виконання яких не потребує наявності відповідного кваліфікаційного сертифіката (стаття 19 Закону України «Про архітектурну діяльність»).
 15.  Що таке авторський та технічний нагляди під час будівництва об’єктів архітектури? (стаття 11 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

 

Питання для перевірки знань для заміщення вакантної посади

державного реєстратора Відділу адміністративних послуг Сквирської міської ради

 1. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (стаття 4).
 2. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав (стаття 9)
 3. Державний реєстр прав. Структура Державного реєстру прав (стаття 12,13).
 4. Реєстраційна справа (стаття 17).
 5. Проведення державної реєстрації прав. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав (стаття 18, 19).
 6. Відмова в державній реєстрації прав (стаття 24).
 7. Підстави для державної реєстрації прав (стаття 27). 
 8. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку (стаття 31).
 9. Функції та повноваження державного реєстратора (стаття 6).
 10. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів (стаття 13).
 11. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи (стаття 17).
 12. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – підприємця (стаття 18).
 13. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій (стаття 25).
 14. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 26).
 15. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 27).

 

Сектор  мобілізаційної та оборонної роботи Сквирської міської ради

 1. Поняття мобілізації в Україні. (стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).
 2. Основні принципи мобілізаційної підготовки і мобілізації в Україні. (стаття 3 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).
 3. Зміст мобілізаційної підготовки в Україні. (стаття 3 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).
 4. Підпорядкування мобілізаційних органів та працівників з питань мобілізаційної роботи в Україні. (стаття 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).
 5. Категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації в Україні. (стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).
 6. Мета бронювання військовозобов'язаних. (стаття 24 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).
 7. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності (стаття 26 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).
 8. Зміст підготовки до оборони держави в мирний час. (стаття 3 Закону України «Про оборону України»).
 9. Завдання територіальної оборони України. (стаття 18 Закону України «Про оборону України»).
 10. Загальний військовий обов'язок. (стаття 1 Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»).
 11. Види військової служби. (стаття 2 Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»).
 12. Обов’язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації (стаття 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).
 13. Що включає в себе підготовка держави до оборони в мирний час (стаття 3 Закону України «Про оборону України»).
 14. Порядок введення воєнного стану в Україні. (стаття 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).
 15. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони. (стаття 18 Закону України «Про оборону України»).

 

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Сквирської міської ради

 1. Основні види правопорушень у сфері містобудування, визначені Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».
 2. Яким документом визначається право забудовника на виконання будівельних робіт та яким органом влади він видається?
 3. Перелік документів, які необхідно надати для отримання дозволу на виконання будівельних робіт, містобудівних умов та обмежень.
 4. Визначення поняття самочинного будівництва.
 5. Види робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.
 6. Визначення органів, уповноважених розглядати справи про правопорушення у сфері містобудування, та посадових осіб, які мають право накладати штрафи.
 7. Повноваження органів державного архітектурно-будівельного контролю.
 8. Підстави для розгляду справ про правопорушення у сфері містобудування. Порядок накладання та стягнення штрафу.
 9. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
 10. Які існують підстави для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт?
 11.  Планування території на місцевому рівні. Генеральний план населеного пункту (статті 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 12.  Забудова території. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (статті 26, 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 13. Розроблення та затвердження проекту об'єкта архітектури(стаття 7 Закону України «Про архітектурну діяльність»).
 14. Проектні роботи, виконання яких не потребує наявності відповідного кваліфікаційного сертифіката (стаття 19 Закону України «Про архітектурну діяльність»).
 15. Що таке авторський та технічний нагляди під час будівництва об’єктів архітектури? (стаття 11 Закону України «Про архітектурну діяльність»).
 16. Оформлення результатів державного архітектурно-будівельного контролю (постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №553 “Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю”).

17. Повноваження посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю (постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №553 “Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю”)

 

Сектору інформаційного забезпечення ради Сквирської міської ради

 1. Поняття  державної інформаційної політики. Головні напрямки здійснення сучасної державної інформаційної політики(ст. 6 Закону України “Про інформацію”).
 2. Суб’єкти і об’єкти інформаційних відносин (стаття 4 ЗУ “Про інформацію”).
 3. Поняття інформації. Гарантії права на інформацію (стаття 6 ЗУ “Про інформацію”).
 4. Засіб масової інформації  органу місцевого самоврядування (Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”) .
 5. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформаційними агентствами. (Стаття 8 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації").
 6. Інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування. (Стаття 6. Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації").
 7. Принципи та порядок висвітлення діяльності міської ради на офіційному сайті (Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”).
 8. Порядок оприлюднення рішень міської ради та її виконавчого комітету.
 9. Суб’єкти відносин, пов’язаних із персональними даними. Об’єкти захисту (ст.4, 5 Закону України «Про захист персональних даних»).
 10. Поняття публічної інформації. Шляхи доступу до публічної інформації (ст.1, 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
 11. Загальні засади висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації. (Стаття 2. Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації").
 12. Відповідальність за порушення законодавства України про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (Стаття 24 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації").
 13. Строк розгляду запитів на інформацію. (Стаття 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації).
 14. Основні принципи інформаційних відносин (Стаття 2 ЗУ «Про інформацію»).
 15. Право на інформацію (Стаття 5 ЗУ «Про інформацію»).
 16. Основні види інформаційної діяльності. Види інформації за змістом (Стаття 10,стаття 9 ЗУ «Про інформацію»).
 17.   Поширення суспільно необхідної інформації. (Стаття 29 ЗУ «Про інформацію»).
 18. Інформаційна структура веб-сайту.
 19. Загальні положення вимог щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади  (постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року №493 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади»).
 20. Етапи створення веб-сторінок.
 21. Формати вмісту документів, що розміщуються на офіційному веб-сайті(постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року №493 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади»).

 

Питання для складання письмового іспиту

 на заміщення вакантної посади адміністратора  відділу  адміністративних послуг Сквирської міської ради

1. Законодавство у  сфері надання адміністративних послуг (стаття 3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

2. Дайте визначення термінів «адміністративна послуга», «суб’єкт звернення», «суб’єкт надання адміністративної послуги» (стаття 1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

3. Основні вимоги до регулювання адміністративних послуг (стаття 5 Закону України «Про адміністративні послуги»).

4. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг (ст. 7 Закону України «Про адміністративні послуги»).

5. Інформація про адміністративні послуги  (стаття 6 Закону України «Про адміністративні послуги»).

6. Інформаційна картка адміністративної послуги (стаття 8 Закону України «Про адміністративні послуги»).

7. Технологічна картка адміністративної послуги  (стаття 8 Закону України «Про адміністративні послуги»).

8. Строки надання адміністративних послуг (стаття 10 Закону України «Про адміністративні послуги»).

9. Плата за надання адміністративних послуг  (стаття 11  Закону України «Про адміністративні послуги»).

10. Дайте визначення поняття «центр надання адміністративних послуг». Де і хто може  його створити?  (стаття 12 Закону України «Про адміністративні послуги»).

11. Адміністратор центру надання адміністративних послуг. Завдання і права адміністратора ( стаття 13 Закону України «Про адміністративні послуги»).

12. Єдиний державний портал адміністративних послуг (стаття 17 Закону України «Про адміністративні послуги»).

13. Реєстр адміністративних послуг (стаття 16 Закону України «Про адміністративні послуги»).

14. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг  (стаття 4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

15. Організаційне забезпечення  надання адміністративних послуг ( стаття 14

Закону України «Про адміністративні послуги»).

16. Основні завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг( стаття 13 Закону України «Про адміністративні послуги»).

 

Питання для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад спеціалістів

сектору ведення Реєстру територіальної громади відділу адміністративних послуг

 

 1. Законні підстави перебування на території України (стаття 5 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”).
 2. Реєстр територіальної громади (стаття 112 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”).
 3. Доступ до реєстрів територіальних громад (стаття 113 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”).
 4. Обмеження свободи пересування (стаття 12 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”).
 5. Перелік документів для реєстрації місця проживання особи  (стаття 6 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”).
 6. Особливості реєстрації місця проживання бездомних осіб (стаття 61 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”).
 7. Адміністративний збір (стаття 111 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”).
 8.  Яка інформація вноситься до Реєстру територіальної громади (стаття 112 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”).
 9.  Зняття з реєстрації місця проживання (стаття 7 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”).
 10.  Повноваження органів реєстрації та державних органів у сфері реєстрації фізичних осіб (стаття 11 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”).
 11. Причини відмови Органом реєстрації  в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання (пункт 11 постанови КМУ від 02.03.2016 №207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”).
 12.  Дайте визначення термінів «адміністративна послуга», «суб’єкт звернення», «суб’єкт надання адміністративної послуги» (стаття 1 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 13.  Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг (стаття 7 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 14.  Строки надання адміністративних послуг (стаття 10 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 15.  Плата за надання адміністративних послуг  (стаття 11  Закону України «Про адміністративні послуги»).
 
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: