(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Про затвердження Положення про координаційну раду учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та волонтерів при виконкомі Сквирської міської ради

 
Дата публікації 8.7.2021 11:11:36
 

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____ липня 2021 року              м. Сквира                                      №   /16

Про затвердження Положення про координаційну раду

учасників антитерористичної операції,

операції Об’єднаних сил та волонтерів

при виконкомі Сквирської міської ради

Відповідно до Законів України " Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про волонтерську діяльність”, Указу Президента України від 18.03.2015     № 150/2015 ,,Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції“, постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 ,,Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики“ (із змінами) та з метою здійснення повноважень щодо комплексного вирішення проблем та соціального захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, учасників бойових дій на території інших держав, членів їх родин, членів сімей загиблих, інвалідів війни, забезпечення представництва їх інтересів виконком Сквирської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про координаційну раду учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та волонтерів при виконкомі Сквирської міської ради, що додається.

2. Затвердити склад координаційної ради учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та волонтерів при виконкомі Сквирської міської ради, у складі згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Валентину Бачинську.

Міський голова                                                             Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Погоджено:

       

Заступник міського голови                                             Н.Згардівська

 

Заступник міського голови                                          В.Черненко

 

 

Начальник відділу з питань юридичного                      І.Кваша

забезпечення ради та діловодства міської ради

 

Виконавець :

 

Начальник відділу праці,

соціального захисту                      

та соціального забезпечення                                               С.Риченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

__________ 2021 № _______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду учасників антитерористичної

операції, операції Об’єднаних сил та волонтерів

при виконкомі Сквирської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1.  Координаційна рада учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та волонтерів при при виконкомі Сквирської міської ради утворена для сприяння здійсненню повноважень міської ради щодо комплексного вирішення проблем учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил (далі – АТО, ООС) та членів їх родин, членів сімей загиблих, врахування їх думки під час реалізації державної політики.

1.2. Координаційна рада учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та волонтерів при виконкомі Сквирської міської ради (далі - координаційна рада) є колегіальним, консультативно-дорадчим органом при виконкомі Сквирської міської ради.

1.3. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів Київської обласної державної адміністрації, Сквирської міської ради та цим Положенням.

1.4. Метою діяльності координаційної ради є налагодження ефективної взаємодії органу місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час реалізації державної політики у підтримці учасників АТО, ООС, членів їх родин, поранених військовослужбовців, сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, ООС, підтримка учасників АТО, ООС та їх сімей, залучення учасників АТО, ООС до проведення структурних реформ у громаді, державі.

1.5. Зміни та доповнення до Положення про координаційну раду ухвалюються на засіданні координаційної ради та затверджуються рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради.

1.6. Координаційна рада здійснює свої повноваження на громадських засадах.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

 

2.1. Сфера повноважень координаційної ради розповсюджується на територію Сквирської громади.

2.2. Завдання координаційної ради:

2.2.1) забезпечення взаємодії Сквирської міської ради з місцевими громадськими організаціями учасників АТО, ООС, волонтерами у Сквирській громаді щодо організації та надання допомоги військовослужбовцям, демобілізованим військовослужбовцям, пораненим, іншим особам, які постраждали внаслідок бойових дій, сім’ям зазначених осіб та з інших питань;

2.2.2) збір, узагальнення інформації щодо волонтерських, благодійних та громадських організацій , що надають допомогу учасникам АТО, ООС та їх сім'ям;

2.2.3) формування позитивного ставлення населення  до військовослужбовців - учасників АТО, ООС та членів їх сімей, поранених військовослужбовців, сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, ООС;

2.2.4) організація публічних заходів для обговорення актуальних питань щодо питань допомоги учасникам АТО, ООС;

2.2.5) співпраця з громадськими організаціями . волонтерами  у розробці, обговоренні та реалізації різноманітних проектів згідно із завданнями координаційної ради;

2.2.6) участь у реалізації державної політики щодо молоді та сприяння патріотичному вихованню підростаючого покоління.

2.3. Координаційна рада має право:

2.3.1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи тощо);

2.3.2) залучати до роботи координаційної ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

2.3.3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, форуми, наради, зустрічі, семінари з питань, що належать до її компетенції;

2.3.4) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органу місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2.3.5) подавати  Сквирській міській раді пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

2.3.6) запрошувати на засідання координаційної ради представників органів виконавчої влади та органу місцевого самоврядування Сквирської громади;

2.3.7) вносити пропозиції до проєктів рішень міської ради , делегувати представників для виступу на засіданнях виконкому Сквирської міської ради з питань, що відносяться до компетенції координаційної ради; 

2.3.8) розглядати на своїх засіданнях  питання  про виключення зі складу координаційної ради її членів, які регулярно (більше двох разів підряд), без поважних причин, не беруть участь у засіданнях координаційної ради та вносити відповідні пропозиції Сквирському міському голові .2.4. рішення координаційної ради носять рекомендаційний характер і враховуються Сквирською міською радою при прийнятті рішень, що стосуються учасників АТО, ООС Сквирщини, членів їх родин, поранених військовослужбовців, сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, ООС.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

3.1. Члени координаційної ради мають право:

3.1.1. запитувати та одержувати документи та проєкти документів Сквирської міської ради, її структурних підрозділів (крім тих, що містять державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом);

3.1.2) брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання координаційної ради, вносити пропозиції та зауваження;

3.1.3) брати участь у голосуванні на засіданнях координаційної ради;

3.1.4) у разі незгоди із прийнятим рішенням координаційної ради висловлювати власну думку, що долучається до протоколу  засідання;

3.1.5) пропонувати питання до порядку денного засідання координаційної ради;

3.1.6) висувати свою кандидатуру або бути висунутими на посаду голови або секретаря координаційної ради.

3.2. Члени координаційної ради зобов'язані брати участь у всіх її  засіданнях.

3.3. У разі неможливості через поважну причину бути присутнім на засіданні координаційної ради, член координаційної ради може викласти письмово свою думку, що долучається до протоколу  засідання.

3.4. Делегування права голосу члена координаційної ради іншим особам допускається лише за письмовою заявою, поданою голові координаційної ради.     

3.5. Членство в координаційній раді припиняється на підставі:

3.5.1) систематичної відсутності члена координаційної ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

3.5.2) повідомлення уповноваженої особи громадської організації про відкликання свого представника та припинення його членства в координаційній раді;

3.5.3) подання членом координаційної ради відповідної особистої заяви із зазначенням причин припинення членства.

4. ДІЯЛЬНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

4.1. Голова координаційної ради обирається на першому її засіданні шляхом рейтингового голосування терміном на два роки.  Голова координаційної ради має  заступника, який обирається з числа членів координаційної ради шляхом рейтингового голосування. Заступник голови та секретар координаційної ради обираються із числа членів координаційної ради на її першому засіданні. Повноваження голови координаційної ради можуть бути припинені за її рішенням, а також у разі виникнення підстав, передбачених чинним законодавством.

4.2. Голова координаційної ради:

4.2.1) організовує діяльність координаційної ради;

4.2.2) скликає, організовує підготовку та проведення її засідань;

4.2.3) підписує документи від імені координаційної ради;

4.2.4) представляє координаційну раду у відносинах з Сквирською міською радою, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо.

4.3. У разі відсутності голови координаційної ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки з поважних причин, його повноваження за дорученням голови координаційної ради виконує  заступник.

4.4. Заступник голови координаційної ради забезпечує координацію та контроль роботи за напрямами діяльності координаційної ради, закріпленими за ними.

4.5.  Секретар координаційної ради здійснює організаційне забезпечення її діяльності та ведення діловодства, зокрема, забезпечує підготовку необхідних матеріалів для розгляду на засіданні ради, оформлення протоколів, розсилку та зберігання відповідних документів.

4.6. Формою роботи координаційної ради є засідання, що проводяться не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання координаційної ради можуть скликатись головою координаційної ради або за ініціативою однієї третини загального складу її членів. Про засідання координаційної ради має бути повідомлено її членів не пізніше, ніж за три дні до його проведення, а у випадку наявності нагальних для вирішення питань, їх має бути повідомлено не пізніше, ніж за один день до його проведення.

4.7. Засідання координаційної ради проводяться відкрито.

4.8. За запрошенням голови координаційної ради у її засіданнях, крім її членів, можуть брати участь інші особи.             

4.9. Рішення координаційної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні координаційної ради. Рішення координаційної ради оформлюється протоколом. Протоколи засідань координаційної ради зберігаються у відділі  праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради.

4.10. Про свою роботу координаційна рада інформує громадськість на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради, а також в місцевих засобах масової інформації шляхом розміщення планів роботи, протоколів засідань, щорічних звітів про роботу, інформації про її членів та прийняті рішення.

4.11. Організаційне забезпечення діяльності координаційної ради здійснюється відділом праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради.

 

Начальник відділу праці,                                 

соціального захисту та

соціального забезпечення

Сквирської міської ради                                                   Світлана РИЧЕНКО

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради

від _______.2021 №  /16

 

СКЛАД

координаційної ради учасників

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та волонтерів

при виконкомі Сквирської міської ради

Бай

Інна Петрівна

фахівець з соціальної роботи відділу з соціальної роботи Сквирської міської ради  «Центр надання соціальних послуг»

 

Бачинська 

Валентина Петрівна

 

заступник Сквирського міського голови

Вигівський

Микола Володимирович

заступник військового комісара - начальник відділення комплектування

 

Бойко

Лариса Борисівна

головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення ради та діловодства міської ради

 

Гадіяк

Людмила Василівна

директор КНП СМР «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Лозинський

Віталій Леонідович

заступник голови правління Сквирської районної спілки інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення-Сквира»

 

Лучинська

Валентина Костянтинівна

 

мати загиблого учаснина АТО

Мішковець

Дмитро Пилипович

представник ГО «Спілка учасників АТО Сквирщини»

 

Подолян

Олександр Миколайович

представник ГО «Спілка учасників АТО Сквирщини»

 

Поступаленко

Валентина Валентинівна

голова Сквирської організації Української спілки ветеранів Афганістану

Редюк

Олена Олександрівна

голова ГО «Спілка учасників АТО Сквирщини»

 

Риченко

Світлана Петрівна

начальник відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської ради

 

Рудніченко

Неля Михайлівна

 

представник ГО « Народна рада»

Скакевич

Віктор

 

представник ГО «Надійний тил»

Славінський

Олександр В’ячеславович

представник  Сквирської організації Української спілки ветеранів Афганістану

 

Славінська

Оксана Вікторівна

 

преставник ГО «Надійний тил»

Саченко

В’ячеслав Йосипович

голова правління Сквирської районної спілки інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення-Сквира»

 

Щур

Олена Анатоліївна

 

голова ГО «Надійний тил»

Янчук

Віктор Григорович

представник Сквирської організації Української спілки ветеранів Афганістану

 

Ярмола

Ігор Іванович

начальник відділу з питань земельних ресурсів та кадастру міської ради.

 

Начальник відділу праці,                                 

соціального захисту та

соціального забезпечення

Сквирської міської ради                                                 Світлана РИЧЕНКО

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: