(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Про утворення комісії з питань використання субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинк

 
Дата публікації 5.7.2021 12:54:8
 

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____ липня 2021 року              м. Сквира                                   №    /

Про утворення комісії з питань використання субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку  сімейних та інших  форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, підпункту 2 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», частини 8 статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статті 11 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», керуючись постановою   Кабінету Міністрів України  від 26.05.2021 № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», з метою здійснення заходів у сфері захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в питанні забезпечення житлом, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

  1. Утворити комісію з питань використання субвенції з державного бюджету на  проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку  сімейних та інших  форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у складі згідно з додатком.
  2. Затвердити Положення про комісію з   питань  використання субвенції з державного бюджету на  проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку  сімейних та інших  форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  (додається).
  3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 02.03.2021 року № 07/08 «Про створення комісії з питань використання субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку   сімейних та інших  форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа».
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Валентину Бачинську.

 

Міський голова                                                                 Валентина ЛЕВІЦЬКА

       

ПОГОДЖЕНО

 

Заступник міського голови                                                                В.Бачинська

 

 

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету                    Н.Згардівська

 

Начальник відділу з питань юридичного

забезпечення ради та діловодства міської ради                                       І.Кваша

 

Виконавець

Начальник Служби у справах дітей та сім´ї міської ради                       Н.Рогоза

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

___07.2021 № _________

 

СКЛАД КОМІСІЇ

з питань  використання субвенції з державного бюджету на  проектні,

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку  сімейних та інших  форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

1.

 

Бачинська

Валентина Петрівна

 -

заступник міського голови, голова комісії

2.

Рогоза

Надія Анатоліївна

 -

начальник служби у справах дітей та сім’ї міської ради,

заступник голови комісії

3.

Сосонович

Ірина Олександрівна

 -

головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї міської ради, секретар комісії

 

Члени комісії

4.

Клебанівська

Оксана Станіславівна

 -

начальник відділу культури, молоді і спорту міської ради

5.

Сорока

Віра Іванівна

 -

завідувач сектору архітектури, містобудування та інфраструктури міської ради

6.

Заболотний

Олександр Вікторович

 -

начальник відділу освіти, депутат Сквирської міської ради

7.

Кваша

Ірина Сергіївна

 -

начальник відділу з питань юридичного забезпечення ради та діловодства міської ради

8.

Іващенко

Надія Василівна

 -

головний спеціаліст відділу з питань земельних ресурсів та кадастру міської ради

9.

Риченко

Світлана Петрівна

 

-

начальник відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської ради

10.

Качинська

Олена Вячеславівна

-

головний спеціаліст відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської ради

2

                                                                                                  Продовження таблиці

 

11.

Радчук

 Світлана Петрівна

 -

директор комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг»

12.

Круківська

 Ірина Валентинівна

 -

начальник фінансового управління міської ради

13.

Степаненко

Ольга Василівна

-

начальник відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства міської ради

 

Начальник служби у справах дітей

та сім’ї  міської ради                                                                     Надія РОГОЗА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

___07.2021 № _____________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань використання

субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комісія з питань використання субвенції з державного бюджету на  проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється рішенням виконавчого комітету Сквирської  міської ради.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Житловим кодексом Української PCP, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській PCP, затвердженими постановою Ради Міністрів Української PCP і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 (зі змінами),  постановою   Кабінету Міністрів України  від 26 травня 2021 року    № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків) (далі — Порядок та умови надання субвенції), а також цим Положенням.

1.3. Метою створення Комісії є формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4   Порядку та умов надання субвенції і визначення осіб, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, за рішенням виконавчого комітету  міської ради, а також забезпечення прозорості розгляду питань, передбачених Постановою, недопущення порушень фінансової дисципліни щодо цільового та ефективного використання державних коштів, досягнення оптимального та раціонального їх використання, реалізації прав громадян на житло, захисту цих прав від можливих порушень, на засадах колегіальності і неупередженості членів комісії.

1.4. Комісія має право в установленому порядку отримувати від структурних підрозділів виконавчого комітету Сквирської міської ради необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції.

1.5. Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми визначити відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської ради.

ІІ. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

2.1. Основними принципами діяльності комісії є неупереджене ставлення при розгляді питань щодо розподілу коштів на придбання житла, гласність, прозорість, об'єктивність оцінки і єдність вимог для всіх претендентів на отримання грошової  компенсації.

III. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ДІЯЛЬНОСТІ  КОМІСІЇ

3.1. Головою Комісії є заступник міського голови,  заступником голови Комісії - начальник служби у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради. До складу Комісії входять представники фінансового управління, відділів праці, соціального захисту та соціального забезпечення; освіти; з питань юридичного забезпечення ради та діловодства; капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства; з питань земельних ресурсів та кадастру; архітектури, містобудування та інфраструктури міської ради, а також уповноважені представники громадськості та інших установ. Члени Комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.

3.2. Керівництво роботою комісії здійснює її голова.

На період відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови комісії.

Зміни до складу комісії вносяться рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.3. За рішенням голови комісії можуть утворюватися робочі групи із залученням службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів міської ради, залучатись експерти та консультанти для надання консультацій, висновків під час вирішення питань, що виникають у процесі проведення конкурсу (за їх згодою).

3.4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідністю, або відповідно до постанови  - протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання від відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської ради про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації.

3.5. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та подається для затвердження виконавчому комітету Сквирської міської ради.

3.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються простою більшістю голосів за умови присутності не менше двох третин від загальної кількості членів комісії. 

За умови рівного розподілу голосів голос головуючого комісії є вирішальним.

IV. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

4.1. Визначення потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов надання субвенції, підготовка відповідних пропозицій з урахуванням пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов надання субвенції, і наявної проектної документації, кількості малих групових будинків та дітей, які перебувають в них, установлених розмірів відповідних виплат;

4.2. Формування та затвердження загальних списків осіб, які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження особи, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла;

4.3. Затвердження списків осіб для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації. До загального списку не включаються особи, яким було виділено грошову компенсацію за рахунок субвенції у попередньому році;

4.4. Погодження щодо:

житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для осіб, у тому числі за рахунок грошової компенсації;

нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/ реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу;

4.5. Проведення перевірки щодо:

наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний облік їх як дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

наявності документів про перебування особи на квартирному обліку;

документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 11 цих Порядку та умов надання субвенції;

обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.

Комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 цих Порядку та умов надання субвенції, протягом 30 днів з дати набрання чинності цими Порядком та умовами. Рішення оформляється протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма членами комісії та затверджується органом виконавчої влади.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІСІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ,

СЕКРЕТАРЯ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

 

5.1. Комісія має право:

залучати   до роботи в комісії  експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою).

5.2. Комісія зобов'язана:

організовувати формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції, і підготовка відповідних пропозицій;

забезпечувати рівні умови для всіх претендентів;

 вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації під час виконання своїх повноважень;

при прийнятті рішень керуватися вимогами постанови Кабінету Міністрів України   від  26 травня 2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків».

5.3. Голова комісії:

планує проведення засідань комісії та головує на них;

організовує роботу  комісії і відповідає за виконання покладених на неї функцій;

вносить пропозиції щодо складу комісії;

веде засідання комісії;

вирішує питання стосовно забезпечення діяльності комісії;

ініціює створення робочих груп, склад яких затверджується протоколом комісії;

визначає порядок та місце зберігання документів і матеріалів комісії;

затверджує план роботи комісії, порядок денний засідань комісії, документацію та зміни (у разі їх внесення).

5.4. Секретар комісії забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комісії;

оперативне інформування членів комісії стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комісії виконує організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів, дотримання вимог законодавства з питань ведення діловодства під час роботи з документами.

5.5. Голова та секретар комісії відповідають за зміст та достовірність інформації, що оприлюднюється у зв’язку із розглядом заяв.

5.6. За відсутності секретаря Комісії, його функції, за дорученням голови, може виконувати інший член Комісії, про що зазначається в протоколі засідання Комісії .

5.7. Члени комісії мають право:

брати участь у всіх засіданнях комісії та прийнятті її рішень;

ознайомлюватися з усіма документами щодо розгляду, позитивного вирішення або відмови;

вносити пропозиції на розгляд комісії та свою окрему думку до протоколів засідань, яка повинна бути оформлена письмово.

 

Начальник служби у справах дітей

та сім’ї  міської ради                                                                                                                                              Надія РОГОЗА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: