(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Про затвердження Плану заходів з підготовки до організованого початку 2021/2022 навчального року в Сквирській міській територіальній громаді

 
Дата публікації 9.7.2021 14:2:21
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від __________ 2021 року               м. Сквира                                      № ___/16

Про затвердження Плану заходів з підготовки до організованого початку

2021/2022 навчального року в Сквирській міській територіальній громаді

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указів Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», від 25 травня 2020 року № 195 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та від 29 квітня 2020 року № 508-р «Про затвердження плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до                2027 року», розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 06 липня 2021 року № 410 «Про заходи з підготовки до організованого початку 2021/2022 навчального року в Київській області» та з метою створення в закладах освіти безпечного освітнього середовища і належних умов для організації та проведення освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році, виконавчий комітет Сквирської міської ради

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити План заходів з підготовки до організованого початку 2021/2022  навчального року в Сквирській міській територіальній громаді (далі – заходи), що додається.

2. Відділу освіти Сквирської міської ради, іншим структурним підрозділам Сквирської міської ради забезпечити безумовне виконання заходів.

3. Відділу освіти Сквирської міської ради надавати департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації інформацію про хід виконання заходів до 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня та 01 листопада                   2021 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Валентину Бачинську.

 

Голова виконкому                                             Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Погоджено :

 

Заступник міського голови                                                    В.Черненко

 

Заступник міського голови                                                     Л.Сергієнко

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету міської ради                                        Н.Згардівська

 

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства міської ради                                                    І.Кваша

 

 

Виконавець :

Начальник відділу освіти міської ради                                  О.Заболотний

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від _______2021 р . № _____

П Л А Н  З А Х О Д І В

з підготовки до організованого початку

2021/2022 навчального року в Сквирській міській територіальній громаді

 

1. Забезпечити підготовку закладів освіти Сквирської міської територіальної громади до 2021/2022 навчального року відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, зокрема продовжити роботу над створенням сучасного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти.

Відділ освіти Сквирської міської ради

До 31 серпня 2021 року.

 

2. Продовжити роботу над удосконаленням, трансформацією та оптимізацією мережі закладів освіти Сквирської міської територіальної громади:

1) привести мережу закладів освіти у відповідність до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

2) розширити (у разі потреби) мережу класів (груп) з інклюзивним навчанням та вихованням у закладах освіти;

3) ужити заходів щодо створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти, у тому числі особами з особливими освітніми потребами;

Відділ освіти Сквирської міської ради

До 20 серпня 2021 року.

 

3. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» та вжити заходів для повного охоплення дітей і молоді дошкільного та шкільного віку різними формами навчання.

Відділ освіти Сквирської міської ради,

Служба у справах дітей та сімї  Сквирської міської ради,

Старости та помічники старости.

У встановлені законодавством терміни.

 

 

4. Забезпечити неухильне виконання з урахуванням принципів бюджетної системи України:

1) постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», зокрема:

забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

забезпечити під час виконання відповідних бюджетів проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат;

здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів в межах кошторисних призначень відділу освіти Сквирської міської ради;

 

Фінансове управління Сквирської міської ради,

Відділ освіти Сквирської міської ради.

Протягом року;

 

 

2) постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Відділ освіти Сквирської міської ради.

До 31 грудня 2021 року.

 

5. Провести організований набір учнів до 1-х класів та добір на вакантні місця учнів 2-11 класів відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016, а також забезпечити ефективне комплектування класів у закладах загальної середньої освіти. Про результати проведеної роботи  поінформувати Київську обласну державну адміністрацію через департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Відділ освіти Сквирської міської ради.

                                                             До 31 серпня 2021 року.

 

6. Забезпечити безоплатним гарячим харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та у частині десятій статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також осіб інших категорій, визначених законодавством та рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради. Розмістити на вебсайті відділу освіти інформацію про організацію харчування, його вартість, перелік пільгових категорій дітей, яким надається право на безкоштовне харчування.

 

Відділ освіти Сквирської міської ради.

До 10 вересня 2021 року.

 

7. Ужити заходів для забезпечення осіб, які здобувають повну загальну середню освіту, проживають у сільській місцевості і потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, та педагогічних працівників підвезенням за кошти місцевих бюджетів.

 

Відділ освіти Сквирської міської ради.

                                                                До 01 вересня 2021 року.

 

8. Забезпечити проходження обов'язкового медичного огляду педагогічними працівниками та здобувачами освіти відповідно до вимог законодавства України.

 

Відділ освіти Сквирської міської ради,

КНП Сквирської міської ради

«Сквирська центральна міська лікарня».

                                                       До 31 серпня 2021 року.

 

9. Вжити заходи щодо:

1) підготовки приміщень і будівель закладів освіти до початку 2021/2022 навчального року, у тому числі необхідні ремонтні роботи;

 

Відділ освіти Сквирської міської ради,

Керівники закладів освіти.

До 30 серпня 2021 року;

 

2) проведення ремонтних робіт на харчоблоках закладів освіти;

 

Відділ освіти Сквирської міської ради,

Керівники закладів освіти.

До 30 серпня 2021 року.

 

3) підготовки закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 навчального року та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону;

Відділ освіти Сквирської міської ради,

керівники закладів освіти.

До 30 серпня 2021 року.

 

4) забезпечення закладів освіти твердим паливом в обсягах, необхідних для їх безперебійного функціонування в осінньо-зимовий період; проведення перевірки приладів обліку тепла і газу відповідно до нормативно-правових актів, завершення встановлення  приладів дистанційного обліку газу.

 

Відділ освіти Сквирської міської ради;

керівники закладів освіти.

До 01 жовтня 2021 року.

 

10. Провести капітальний ремонт Сквирського академічного ліцею та Сквирського центру дитячої та юнацької творчості відповідно до проєктно-кошторисної документації.

 

Відділ капітального будівництва,

комунальної власності

та житлово-комунального господарства

      До 01вересня 2021 року.

 

11. Організувати та провести серпневі заходи (стратегічні сесії, педагогічні ради тощо) для працівників системи освіти з урахуванням епідеміологічної ситуації, із дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), інших нормативно-правових актів, прийнятих з метою подолання наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також рішень Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

 

Відділ освіти Сквирської міської ради,

Сквирський центр професійного розвитку педагогічних працівників

До кінця серпня 2021 року.

 

12. Організувати та провести День знань у закладах освіти з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах, із дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), інших нормативно-правових актів, прийнятих з метою подолання наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також рішень Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відділ освіти Сквирської міської ради,

керівники закладів освіти.

01 вересня 2021 року.

 

 

 

Начальник відділу освіти

міської ради                                                                                                                                                        Олександр ЗАБОЛОТНИЙ

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: