(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

19 Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Сквира

 
Дата публікації 19.4.2021 16:30:40
 

                                                                           Проєкт

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від 29 квітня 2021 року                   м.Сквира                                   №    -7-VІІІ

 

Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Сквира

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, законами України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, розглянувши лист директора комунального підприємства «Сквир-водоканал» від 13 квітня 2021 №169, з метою запобігання порушень у роботі мереж водовідведення та забезпечення охорони навколишнього середовища від забруднення стічними водами, враховуючи пропозиції постійної комісії Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища, Сквирська міська рада VIIІ скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Сквира (додаються).
 2. Рішення Сквирської міської ради від 14.07.2015 № 1508-65-VI «Про затвердження Правил приймання стічних вод у каналізаційну мережу      м. Сквири» вважати таким, що втратило чинність.
 3. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та у друкованих засобах масової інформації.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

          Міський голова                                                    Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Внесено:

Директор комунального підприємства

 «Сквир-водоканал»                                                              Ю.Шварцбурд

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                          Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                                  В.Черненко

 

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                               І. Кваша

 

Виконавець

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та житлово-комунального

господарства міської ради                                                      О.Степаненко

 

 

Рекомендовано до внесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

комунального майна, житлово-комунального

 господарства, благоустрою та охорони

навколишнього середовища                                                    М.Сиворакша

 

 

 

ЗАТВЕРЖДЕНО

Рішенням сесії Сквирської міської ради

від 29.042021 №___-___-VIII

 

ПРАВИЛА

ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД

ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО

ВОДОВІДВЕДЕННЯ МІСТА СКВИРА

 

м. Сквира – 2021

 

Правила

приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Сквира

 

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою:

 • захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;
 • запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;
 • гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;
 • гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;
 • гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

2. Ці Правила поширюються на Комунальне підприємство «Сквир-водоканал», яке надає послуги з централізованого водовідведення та очищення стічних вод (далі - Виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, власників нежитлових приміщень, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі - Споживачі).

3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

виробник–комунальне підприємство«Сквир-водоканал»;

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення м.Сквира, склад і зміст, порядок надання яких визначено Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 316 від 01.12.2017 року, та правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Сквира (далі - Правила приймання);

головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і насосних станцій;

договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м-3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог Національних Правил та/або правил приймання;

об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

порядок – Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормовані скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у Національних Правилах та Правилах приймання, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі УкраїниЗаконі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190 (далі - Правила користування).

4. На підставі Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормовані скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316 виробник (КП «СВ») розробив Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Сквира, в яких враховуються місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначаються ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення.

Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Сквирає обов’язковими для Виробника та Споживачів.

5. Виробник встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог Національних Правил, а також Правил приймання.

6. Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам Національних Правил та Правил приймання та умовам укладеного з виробником договору.

7. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки в облаштований каналізаційний колодязь. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються Правилами приймання.

9. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил користування.

10. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами, укладеними між КП «Сквир-водоканал» та Споживачами.

 

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

1. Виробник повинен:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами Національних Правил та Правил приймання, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

4) контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог НаціональнихПравил та Правил приймання;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється Правилами приймання;

6) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

7) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог Національних Правил, Правил приймання та умов укладеного з виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, Національними Правилами та правилами приймання;

8) вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

 

2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень Національних Правил та вимог Правил приймання;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надавати виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) виконувати на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам Національних Правил, Правил приймання та умовам укладеного з виробником договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладати новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником;

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду;

10) мати «Паспорт водного господарства» в частині «водовідведення» та надати його на погодження виробнику.

 

 

 

ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

1. До системи централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС Виробника відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2. Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, залишки ПЕТ пляшок, етикеток та ПЕТ кульків, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичні речовини, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40-0 С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК5, яке перевищує вказане в проекті КОС КП «Сквир-водоканал»;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених Національними Правилами та Правилами приймання.

3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до місцевих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до Правил приймання.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог Правил приймання, у тому числі пункту 3 цього розділу, за деякими показниками, він звертається до Виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог Правил приймання у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до  Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системицентралізованого водовідведенням.Сквира, встановленого Правилами приймання та режиму їх скиду згідно з вимогами Правил приймання,який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

 

 

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

 

1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива.

2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, визначені Правилами приймання.

3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp

де

ДКjbo

-

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

 

Cj

-

ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м-3) (приймається за регламентом роботи КОС виробника або з урахуванням допустимих величин показників;

-якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-1.emf

-

середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м-3/добу);

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf

-

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м-3/добу);

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf

-

концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м-3) приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виробника.

4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС м.Сквира, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 до Національних Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp

де

ДКjzl

-

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp 
на господарсько-побутовий стік м.Сквира;

 

365

-

кількість днів у році;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-6.emfgp

-

середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м-3/добу);

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf

-

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення м-3/добу;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf

-

концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м-3);

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf

-

коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 5 до Національних Правил.

6. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp

де

ДКjvm

-

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf

-

допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС - розраховується за формулою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf

-

кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf

-

кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf

-

коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину,

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp

де

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf

-

вологість сирого осаду, %;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf

-

коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину,

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp

де

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf

-

вологість надлишкового активного мулу, %;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf

-

допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до Національних  Правил;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf

-

коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf

-

середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м-3/добу);

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf

-

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м-3/добу);

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf

-

концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м-3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді м.Сквира.

7. Розрахунок ДК забруднюючих речовин для споживачів, що скидають стічні води до системи водовідведення м.Сквира виконано за величиною загального ліміту на їх скид в р.Сквирка (басейн р. Рось) відповідно до Дозволу на спеціальне водокористування № 121/КВ/49д-20 від 28.04.2020р., виданогоДержавним агентством водних ресурсів України (строк дії Дозволу до 28.04.2023р.)

 

                                                                                                            Таблиця №1

 

ДК забруднючих речовин у стічних водах

які надходять на КОС КП «Сквир-водоканал»

 

п/п

Показник якості

Од.виміру

ДК (для усіх

підприємств  м.Сквира)

1

Завислі речовини

мг/дм3

206

2

БСК5

мг/дм3

200

3

ХСК

мг/дм3

500

4

Сульфати

мг/дм3

238,2

5

Хлориди

мг/дм3

198,2

6

Азот амонійний

мг/дм3

20,0

7

Нітрити

мг/дм3

1,86

8

Нітрати

мг/дм3

185,9

9

Фосфати

мг/дм3

3,3

10

Нафтопродукти

мг/дм3

0,2

11

СПАР (аніонні,неоногенні)

мг/дм3

1,77

12

Залізо загальне

мг/дм3

0,8

13

рН

од.рН

6,5-9,0

14

Температура

Гр.Цельсія

не≥400

 

 

 

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

 

1. Кожна проба представляє якість стічної води в місці та час її відбору. Виробник та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного Законодавства України.

2. У разі невиконання споживачами Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до Правил приймання, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3. У разі стягнення з виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням Правил приймання і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp

де

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf

-

відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf

-

-середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м-3/добу);

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf

-

сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн).

5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp

де

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf

-

частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf

-

загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf

-

скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf

-

сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом.

 

VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. Споживачі здійснюють один раз на місяць контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника,на наявність яких робиться аналіз зазначено в таблиці № 1. Контроль за якістю стічних вод споживачів проводять за даними лабораторії.Споживачі мають право проводити дослідження в незалежній лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», або заключити договір на проведення досліджень в лабораторії Виробника.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі систематично у строк до 15 числа наступного за звітній кварталом місяць, надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника.Аналізи проводяться за рахунок споживача.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, паспорт водного господарства          2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за якістю та кількістю стічних вод що скидаються.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень, відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормований скид.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник Виробника, що фіксується у акті, який підписують як представник виробника, так і представник споживача (Додаток № 6).

У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у акті представник виробника зазначає про це в акті.

7. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника Виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами приймання, виробник у строк не більше десяти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу оформлених згідно з Додатком № 7.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником та споживачем.

10. Відбір проб стічних вод проводиться згідно з ДСТУ ISO 5667-10:2005 «Настанови щодо відбирання проб стічних вод» та ДСТУ ISO 5667-3:2001 «Настанови щодо зберігання та поводження з пробами». Процес відбору та консервації проб можуть здійснювати лише представники акредитованих лабораторій.

 

VІI. Визначення розміру плати за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

 

1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення  та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, встановленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до показників лічильників або розрахунково.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

3. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує виробник за формулою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp

де

Т

-

тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м-3;

 

Qd

-

об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м-3;

 

Qpd

-

об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м-3;

 

Qpz

-

об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м-3;

 

Kk

-

коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5  2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp

де

ХСК

-

хімічне споживання кисню;

 

БСК5

-

біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.

7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

9. У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами приймання допустимою концентрацією (ДК наведених в таблиці №1) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

10. Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

11. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp

де

Cfi

-

фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини;

 

ДКі

-

допустима концентрація і-ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kkбільше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

12. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

13. Плата за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виробника протягом 3-х робочих днів з дати отримання рахунку за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин.

14. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до системи централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує як за приймання стічних вод.

 

VІІI. Правила та порядок приймання рідких нечистот

від асенізаційних машин

 1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші побутові стоки.
 2. Ці правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять у міську каналізацію від не каналізованих приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.
 3. Об`єми водовідведення з не каналізованого об`єкту визначаються згідно з об`ємом асинізаційної машини перевізника відповідно до паспорта та фіксуються у відповідному журналі за підписом водія.
 4. Скид рідких відходів у систему каналізації м.Сквира здійснюється виключно у місцях, визначених Виробником , які обов’язково зазначються у договорах.
 5. Стоки локальних очисних споруд або водонепроникного вигребу не повинні містити механічні домішки і пісок. Інградієнти, які зливаються на КОС від промислових підприємств, мережі громадського харчування, авто мийок тощо, не повинні перевищувати встановлені ГДК. В разі перевищення ГДК вказаних в таблиці № 1, перевізник зобов`язаний проводити розбавлення стоків. Об`єм спожитої для розбавлення води визначається згідно з показниками лічильника. При скиданні стоків, що перевищують ГДК без розбавлення, перевізник оплачує послуги з коефіцієнтом кратності згідно з розділом VII.
 6. Забороняється скидати в міську каналізаційну мережу осади із шламонакопичувачів, жиро уловлювачів та нафтоуловлювачів.
 7. Перевезення рідких відходів від місця їхнього забору до КОС здійснюється тільки спеціалізованими машинами.
 8. Перевезення рідких відходів до КОС здійснюється силами Підприємств, що мають ліцензію на виконання даного виду діяльності, що в подальшому іменуються – Перевізники.
 9. Перевізник зобов`язаний: укласти з Водоканалом Договір на прийняття рідких відходів.
 10. Перевізник зобов`язаний надати Водоканалу дані про загальний об`єм стоків (м3/добу), характеристику його якості, перелік підприємств що користуються його послугами, та дані про об`єм та якісний склад їх стоків.
 11. Перевізник відповідає за об`єми і якісні показники рідких відходів, що скидаються у каналізаційний колектор. Контроль за умовами зливу рідких відходів відбувається працівниками лабораторії КОС.
 12. При зміні найменування Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Перевізник зобов`язаний у триденний термін письмово повідомити про зміни Водоканал.
 13. Водоканал здійснює технічний і санітарний контроль за виконанням вимог цього розділу.
 14. При скиданні рідких відходів не на КОС  Перевізник оплачує послуги, надані за встановленим тарифом з коефіцієнтом кратності К=5, скидання фіксується актом Додаток № 8.

 

Директор                                                                         Ю.Д. Шварцбурд

 

 

Додаток № 1

до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Сквира

 

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення

та очищення стічних вод м. Сквира

 1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
 2. Целюлозно-паперове та картонне виробництво.
 3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмале-патокове, маслоробне виробництво, виробництва пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м`яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.
 4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
 5. Гальванічне виробництво.
 6. Машинобудування та металообробка.
 7. Металургія чорна та кольорова.
 8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.
 9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхнево активних речовин.
 10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
 11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш`яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфати, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропаном, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (феніл етан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, перо активний хлор більше 5 мг/дм3, за винятком випадків введення на об`єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

 

Додаток № 2

до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Сквира

 

 •  

забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення м. Сквира

 

 1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, газ, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і  відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).
 2. Розчин кислоти з рН<5,0 і лугів з рН>9,0.
 3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщенях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.
 4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в  організмах людини і тварин, у тому числі моно- і полі циклічні хлорорганічні,фосфорорганічні, азот органічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об`єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).
 5. Концентровані маткові речовини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водо підготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних техноголій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.
 6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м`яса, каніга, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.
 7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований грунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, грунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент, та інші в`ядучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попереднього гомогенізованих  плодоовочевих відходів у побуті.
 8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).
 9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для ї виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмельова дробина.
 10. Речовини з переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

 

                                                                                                            Додаток № 3

до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Сквира

АКТ ПРО ВІДБІР ПРОБ СТІЧНИХ ВОД № ________________

 •  

Час прибуття ___________________

 

(повне найменування підприємства, його місце знаходження)

 •  

(номер договору)

Ми, що нижче підписались представники КП «Сквир-водоканал», лаборанти КОС______________________

 •  

(повне найменування контролюючих органів, посада, П.І.Б. представників вказаних органів)

представники Підприємства_________________________________________________________________________

 •  

(посада, П.І.Б. відповідальної особи за водовідведення та інших представників)

Склали цей акт у тому, що згідно Правил приймання стічних вод до системи центрального водовідведення м.Сквира, затверджених рішенням Сквирської міської ради від_____________№_______«___»_____________20___р. проведено відбір стічних вод.

Свідоцтво про відповідність_________________________________________________________________________

Назва місця відбору проб

Адреса місця відбору проб

№ посуду,

№ проби,

обсяг (дм3)

Назва та вид проби

Час відбору

Температура та характеристики, особливості стічних вод

 

 

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 

 

 

рН -

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливі умови щодо відбору проб:

1.Проба консервується__________________________________________*, не консервувалася:_________________

2.Паралельно проба відбирається (лабораторія________________________________________________атестована

свідоцтво ___ _____________№___________, чинно до ___________________), не відбирається*;

3.Проба відбирається під час: дощу*, снігопаду*, в суху погоду*.

4.Проба: прозора*, мутна ____________________________*, з плаваючими завислими речовинами*, зі сміттям*, в наявності плаваючі нафтопродукти або мазут*.

 •  

(способ відбору проб)

 •  
 •  
 •  

(зазначається інформація про неявку представника підприємства для відбору проб або відмову представника Підприємства від підпису)

Були присутні при відборі проб стічних вод:

Представники Підприємства:

___________________________                                                                     _________________________

                                П.І.Б.                                                                                                                                                                                 підпис

      ___________________________                                                                     _________________________

                                П.І.Б.                                                                                                                                                                                 підпис

Представники Водоканалу:

___________________________                                                                     _________________________

                                П.І.Б.                                                                                                                                                                                 підпис

      ___________________________                                                                     _________________________

                                П.І.Б.                                                                                                                                                                                 підпис

Представники інших контролюючих органів (у разі їх присутності):

      ___________________________                                                                     _________________________

                                П.І.Б.                                                                                                                                                                                 підпис

      ___________________________                                                                     _________________________

                                П.І.Б.                                                                                                                                                                                 підпис

 

*- не потрібне закреслити

 

 

Додаток № 4

до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Сквира

 

КП «Сквир-водоканал»

ДАНІ ЯКОСТІ СТІЧНИХ ВОД

по _________________________________________________________________________________

назва підприємства

 

Дата відбору проб_________________________________________________________________________

Місце відбору проб________________________________________________________________________

Проби відібрали:

 • Представники КП «Сквир-водоканал», лаборанти КОС______________________________________

_____________________________________________________________________________________    (П.І.Б.)

 • Представники підприємства_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________     (П.І.Б.)

 • Аналіз проведено: показники №2-23 «___» ____________20___р.

БПК5 з _______________по___________________________________

Лаборанти КОС____________________________________________________________________________ (П.І.Б., виконавчого дослідження)

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №_____________ від_______________________, чинне до________________________________________________________

п/п

Найменування показників складу стічних вод

Концентрації, мг/дм3

Перевищення нормативно-

допустимої концентрації, мг/дм3

 

Фактична

Нормативно-допустима

1

БСК5

 

 

 

2

Завислі речовини

 

 

 

3

Хлориди

 

 

 

4

Сульфати

 

 

 

5

Азот амонійний

 

 

 

6

Нітрити

 

 

 

7

Нітрати

 

 

 

8

Нафтопродукти

 

 

 

9

СПАР

 

 

 

10

ХСК

 

 

 

11

Залізо загальне

 

 

 

12

Фосфати

 

 

 

13

РН

 

 

 

14

Нерозчинні масла, смоли, мазут

 

 

 

15

Феноли

 

 

 

 

Інженер-лаборант                                                                                          ______________________________

 

Додаток № 5

до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Сквира

 

 

А К Т №________

про порушення правил приймання стічних вод до системи

центрального водовідведення асенізаційним транспортом Перевізника м. Сквира

«___»______________20____р.

 

Представниками КП «Сквир-водоканал»__________________________________________________

1.________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________

(П.І.Б. та посада представника/ів)

 

складено акт про скид до системи міської каналізації____________________________________________

                                                                                                                                                                                            (дата, час)

В неузгодженому з Водоканалом місці, а саме__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

(місце скиду, адреса місця скиду)

стічних вод в кількості_______________________м3 з асенізаційної машини №_____________________

                                                                     (обсяг скинутих стічних вод)

що належить______________________________________________________________________________

(П.І.Б. власника або найменування підприємства)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(П.І.Б.водія)

що є порушенням пункту _______ розділу ______ Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Сквира затверджених рішенням Сквирської міської ради №_________ від_____ ______________20___р.

 

Представники Перевізника _________________ _________________________________________________

                                                                                           підпис                                                                                                     П.І.Б., посада

 

                                              _________________   _________________________________________________

                                                                                           підпис                                                                                                     П.І.Б., посада

Присутні:

 

Представники Водоканалу _________________ _________________________________________________

                                                                                           підпис                                                                                                     П.І.Б., посада

 

                                              _________________   _________________________________________________

                                                                                           підпис                                                                                                     П.І.Б., посада

Представники інших контролюючих органів (у разі їх присутності)

                                               _________________ _________________________________________________

                                                                                           підпис                                                                                                     П.І.Б., посада

 

                                              _________________   _________________________________________________

                                                                                           підпис                                                                                                     П.І.Б., посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6

до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Сквира

 

Форма акту відбору контрольних проб стічних вод

 АКТ №________

відбору контрольних проб стічних вод

 

"____" _____________20___ р.                                                                  м. Сквира

 

Ми, що нижче підписалися, уповноважені представники КП  «Сквир-водоканал» __________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я по батькові представника)

та представники Споживача  ___________________________________________  

(назва Споживача)

____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я по батькові)

склали даний акт про те, що «____» __________20____ р.  о _____год ____хв.

з контрольного колодязя перед випуском в міський каналізаційний колектор відібрані проби стічних вод за адресою: _____________________________________________________________________

Відбір проб проведено згідно чинних нормативних документів:

Тип проби: контрольна, разова, пломбована; пробовідбірник: ручний, повірці не підлягає; посуд: маркований, придатний для відбирання і транспортування проби на визначення хімічних параметрів води

(необхідне підкреслити).

 

Номер проби і кількість води: № ______ , ______ л.

Особливі умови відбору проби  _________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Представник Споживача запрошуєтьсяв лабораторію _________________

Для сумісного проведення аналізу контрольної проби «___» ________ 20 __ в _________ год.

 

 

Присутні при відборі контрольних проб стічних вод:

 

Представники КП «Сквир-водоканал»

_________________________________  

(підпис, прізвище)

_________________________________  

(підпис, прізвище)

              Представник Споживача

_________________________________  

(підпис, прізвище)

 

 

 

Копію акта отримав ___________

 

 

Додаток № 7

до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Сквира

 

 

 

ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ № _____

про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин

в стічних водах (з розрахунком)

(рахунок підлягає сплаті протягом 3-х днів з дня отримання)

"____" _____________20___ р.                                                                  м. Сквира

 

 

Споживач _____________________________________

Адреса Споживача ______________________________

 

 

Представником КП «Сквир-водоканал» виявлено скидання стічних вод в систему централізованого водовідведення з ДК, що перевищують встановлені Договором № ___ від _________ та Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Сквира.

 

Підстава: Аналіз стоків № _____ від ___________

Показники: ____________________

 

Попередній аналіз від _______________

 

Розрахунок оплати за скидання стічних вод в систему централізованого водовідведення з ДК, що перевищують встановлені Договором та Правилами:

 

За який період

Об’єм скинутих стоків, м3

Тариф, грн.

Коефіцієнт кратності

Сума оплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

ПДВ (20%):

 

Всього до сплати:

 

 

Разом: ____________________________________________________________________________

                                                                                              (сума прописом)

 

 

 

__________________________                                                                                       _________________

(посада уповноваженої особи)                                                                                                                        (Підпис)


 

 

Додаток № 8

до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Сквира

 

Форма акту скидання рідких відходів у невстановленому місці

(не на КОС)

 АКТ №________

скидання рідких відходів у невстановленому місці (не на КОС)

"____" _____________20___ р.                                                                  м. Сквира

Мною (нами), Представником (представниками) КП «Сквир-водоканал»:

_____________________________________________________________________

(П.І.Б. та посада представника/ представників)

складено даний акт про скид до системи централізованого водовідведення  «_____» _________ 20 __ року о ____ год. _____ хв. В неузгодженому Виробником місці, а саме: ____________________________________________________________________________

(місце скиду, адреса, інші дані ідентифікації місця)

стічних вод в кількості ________ м.куб.  з асенізаційної машини _____________________

       (обсяг)                                                                                        (марка ТЗ)

Державний номерний знак ТЗ ______________________, який належить ______________

_____________________________________________________________________________(П.І.Б. власника або найменування підприємства) (П.І.Б. водія)

що є порушенням Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Сквира, затверджених рішенням Сквирської міської ради № ___ від _________20 __ року.

Представник: Перевізника:

_____________________________________________________________________________

підпис                                 П.І.Б.                                    посада

_____________________________________________________________________________

підпис                                 П.І.Б.                                    посада

 

Представники Виробника:

_____________________________________________________________________________

підпис                                 П.І.Б.                                    посада

_____________________________________________________________________________

підпис                                 П.І.Б.                                    посада

_____________________________________________________________________________

підпис                                 П.І.Б.                                    посада

 

Представники інших контролюючих органів (у разі їх присутності)

_____________________________________________________________________________

підпис                                 П.І.Б.                                    посада

_____________________________________________________________________________

підпис                                 П.І.Б.                                    посада

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: