(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№ 04 -11 -VIIІ Про затвердження Положення про платні медичні послуги Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»

 
Дата публікації 3.9.2021 16:26:7
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 02 вересня 2021 року           м. Сквира                         № 04 -11 -VIIІ

Про затвердження Положення про платні медичні послуги Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»

Враховуючи клопотання Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» від 26.08.2021 № 667, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ціни і ціноутворення», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), Методики розрахунку вартості послуг з медичного обслуговування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075 (зі змінами), Статуту комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» та з метою врегулювання питання надання платних послуг населенню Сквирської міської територіальної громади, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров`я, культури та релігії, Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про платні медичні послуги Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня».

2. Затвердити рівень рентабельності платних медичних послуг на рівні 20%.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров`я, культури та релігії.

 

Міський голова                                                        Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Додаток

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від  02.09.2021 р. № 04-11-VIII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про платні медичні послуги Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» (далі - Положення) розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-XII пункту 3.1 статуту комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня», який передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню.

1.2. В основі Положення:

  • Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою КМУ від 27  грудня 2017 року № 1075 

- Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється підприємством за принципом класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості , визначених у «Положенні бухгалтерського обліку 16 «Витрати», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318.

1.3. Перелік платних медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від 17 вересня 1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах».

1.4. Мета Положення — регламентувати процес надання платних медичних послуг та створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги у Комунальному некомерційному підприємстві Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня».

1.5. Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня».

2.Платні медичні послуги, які надає Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна

міська лікарня»

2.1. Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» надає платні медичні послуги на засадах, визначених пунктом 1.5 статуту: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону № 2801 від 19 листопада 1992 року.

2.2. Перелік платних медичних послуг, що надає Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня», перелік посад працівників, які беруть участь у цьому процесі, містить Додаток 1 до Положення.

2.3. Трудові, економічні та соціальні відносини комунально некомерційного підприємства і працівників, які беруть участь у наданні платних медичних послуг, регулює колективний договір. Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»

 залучає працівників до надання платних медичних послуг на основі положень колективного договору та посадових інструкцій.

 

3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг

3.1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється:

  • методом покрокового розподілу витрат «зверху донизу», визначеним постановою КМУ від 27 грудня 2017 року № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку  вартості послуги з медичного обслуговування»

- за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у Положенні стандартів бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

4. Оплата послуг

4.1. Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб, у тому числі страхових компаній.

4.2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, юридичні - тільки в безготівковій. Розрахунки з фізичними особами в касі  Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» здійснюються з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017р. №148. Сума платежу готівкою за один день не може перевищувати 50 000 грн. включно.

 4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.

 4.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем документа про оплату — квитанції прибуткового касового ордера, фіскального чека РРО, банківської квитанції.

 

5. Розподіл та використання грошових надходжень

5.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, комунальне  некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням пунктів 1.5, 1.6 та 1.7 статуту, що забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»  спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності.

 5.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медичних послуг:

- оплата праці медичних працівників Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» — передусім тих, які забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів, що відповідає пункту 9.7 статуту про використання на зарплатні цілі коштів, отриманих в результаті господарської некомерційної діяльності;

        - виплата допомоги на соціально-побутові потреби медпрацівникам, яку передбачає колективний договір;

        - оновлення матеріально-технічної бази  лікарні .

                 

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення набирає чинності з дати прийняття його на сесії Сквирської міської ради.

6.2. Зміни до Положення погоджують директор, медичний директор, заступник директора з економічних питань, головний бухгалтер. Перегляд Положення зумовлюють зміни оргструктури Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня», складу платних послуг, законодавства.

6.3. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.

Директор

КНП СМР  «Сквирська  ЦМЛ»

 

                              Андрій Чиж

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: