(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№ 02-11-VIII Про прогноз бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 10561000000 (код бюджету)

 
Дата публікації 3.9.2021 15:59:49
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 від 02 вересня  2021 року              м. Сквира                                   № 02-11-VIII

 

Про прогноз бюджету Сквирської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

10561000000

(код бюджету)

 

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 75Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради від 15 червня 2021 року №1/15 та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, Сквирська міська рада VIII скликання

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

 1. Прогноз бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки взяти до відома (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Додаток

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від 02 .09.2021 року

№02-11-УІІІ

 

Прогноз бюджету

 Сквирської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

10561000000

(код бюджету)

 

І.Загальна частина

 

Прогноз бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, ґрунтується на положеннях Програм діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегій економічної безпеки України на період до 2025 року, проєкту рішення сесії Стратегії розвитку Сквирської міської територіальної громади на 2021-2028 роки та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку громади, регіональних та державних цільових програм.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету Сквирської міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету на 2022 рік.

Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі спрямоване на забезпечення економічного зростання  та сталого розвитку громади.

Мета прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету.

Основними цілями бюджетної політики Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роках є:

 • забезпечення надходжень до бюджету Сквирської міської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;
 •  підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання бюджету;
 • забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;
 • здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;
 • забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку громади;
 • визначення резервів росту доходів бюджету громади;
 • стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку громади.

Основними завданнями Прогнозу є:

 • підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;
 • забезпечення виконання дохідної частини бюджету громади відповідно до показників, затверджених міською радою;
 • вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
 • забезпечення стабільного функціонування бюджетних коштів та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;
 • запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Прогноз бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи громади, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки громади, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку громади і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

         Невиконання прогнозних показників бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення корона вірусної інфекції COVID – 19, невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади показниками врахованими під час формування прогнозу.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5% і більше у порівнянні з показниками врахованими у Прогнозі, невиконання показників доходів бюджету на 5% і вище, підвищення рівня інфляції.

Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергозаощадження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

         Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність промислових підприємств, зокрема харчової промисловості.

За січень-квітень 2021 року послугами служби зайнятості скористалося 1029 безробітних громадян, що становить 104% в порівнянні з минулорічним періодом. Протягом звітного періоду 723 особи отримали статус безробітного. На кінець квітня 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 417 безробітних (жінки – 260 осіб та молодь у віці до 35 років – 83 особи).

Переважна частина безробітних – це міські жителі 51,3%. Проблемою для нашої громади також є невисока заробітна плата працівників порівняно з середньомісячною заробітною платою по Київській області. Негативним чином це відображається і на якості вакансій, якими володіє служба зайнятості. 

Одним з показників, що відображають економічні перетворення, є грошові доходи населення. Головним джерелом сукупного доходу населення Сквирської міської громади є: заробітна плата, пенсії, соціальні виплати, доходи від оброблення земельних ділянок (паїв),  надходження від реалізації продукції з особистих підсобних господарств, тощо.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по колу звітуючих підприємств до фіскальної служби та органів статистики станом на 01.01.2021 року склала 11747 грн.

У сфері соціального захисту населення функціонує КУ Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг», при якій діє відділення соціальної допомоги вдома, відділення натуральної та грошової допомоги, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та відділення соціальної роботи.

На обліку у відділенні соціальної допомоги вдома перебуває 395 осіб, а саме 279 осіб жителі сіл, 116 осіб жителі міста. З них, 56 осіб учасники війни, 185 осіб діти війни, 2 особи учасники бойових дій, 3 особи чорнобильці, 5 осіб члени сімей загиблих, 1 сім’я АТО, 65 осіб з інвалідністю, 67 ветеранів праці, 200 осіб довгожителі (старше 80-ти років).

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у селі Горобіївка станом на 01.06.2021 року проживає 19 осіб у якому створені всі умови для комфортного проживання.

Структуру місцевої економіки визначають підприємства сільського господарства, промислового виробництва та сфери послуг. Основні напрямки спеціалізації в структурі сільського господарства: рослинництво 85%, тваринництво - 15%.А також15 промислових підприємств, 7 комунальних підприємств, 1 ринок,280 магазинів (продовольчі магазини -146, непродовольчі магазини -134) та 31 об’єкт ресторанного господарства.

Підприємства побутового обслуговування населення надають послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобілів, ремонту електропобутових товарів та предметів особистого користування і домашнього вжитку, послуги перукарень, ремонту взуття,послуги з виготовлення та ремонту швейних виробів, сільського господарства, послуги з перевезення вантажів, послуги з чищення виробів та ритуальні послуги.

Агропромисловий комплекс є значною  складовою частиною економіки Сквирської міської територіальної громади, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції та її сільськогосподарську переробку.

Основним джерелом формування фінансових ресурсів агропромислового комплексу району є власні грошові кошти підприємства, одержані від реалізації власної виробленої продукції.

Серед основних бюджетоутворюючих галузей економіки громади є сільське господарство,  яке забезпечує  понад 27% надходжень до місцевого бюджету.

Виробничою сільськогосподарською діяльністю займаються: 40 господарських  товариств,  11 приватних підприємств, понад  105  фермерських господарств.Найбільшими агропідприємствами в Сквирській територіальній громаді є ТДВ «Шамраївський цукровий завод», ТОВ «Агрофірма Колос»,  ПП «Агрофірма «Розволожжя», СГПП  ім.. Гагаріна.

Пріоритетними напрямками сільськогосподарського виробництва громади в рослинництві є вирощування зернових, зернобобових та технічних культур, (пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку, соняшнику), в тваринництві - виробництво свинини, молока.

Значні напрацювання в овочівництві, садівництві,  має  ТОВ «Агрофірма Колос». Це підприємство - одне з небагатьох, де кожній галузі господарства приділяється рівна кількість уваги

Основними напрямками діяльності підприємства є рослинництво, тваринництво, переробка продукції власного виробництва та наукова діяльність.

В господарстві культивується близько 20 сортів озимої пшениці та 15 гібридів кукурудзи. Нові сорти озимої пшениці Центилівка, Пустоварівка та Світило відмінно зарекомендували себе на вітчизняному ринку, як високоврожайні. Крім того, займаються вівчарством, птахівництвом (розведення та вирощування перепілок), садівництвом (вирощування саджанців яблунь і товарних яблук, полуниці та ягід).

У  2017 році в селі Дулицьке розпочав свою роботу інвестиційний проект, переробне підприємство ТОВ «ЄВРОСІД», інвестором якого є підприємство ПП «Новагрос». На встановлених двох лініях проводиться  калібрування, обробка та фасування насіння зернових та технічних культур . 

На території громади діє 3 свинокомплекси (ПП «Росава Агро», ДП «Кліринг Агро», ФГ «Нота»), виробництво продукції яких складає 31,2 тис. голів свиней у рік.

Станом на 01.01.2021 року в ФГ «Нота» утримується 16470 голів свиней, за рік реалізовано більше 276 тонн свинини в живій вазі.   В даному господарстві відтворення, вирощування та відгодівля свиней здійснюється за «датською» технологією закритого циклу.

Базовими бюджетоутворюючими галузями промисловості в громаді є підприємства  харчової та легкої промисловості.

Основу промислового потенціалу складають 14 підприємств, які дають понад16% надходжень до Місцевого бюджету. Найбільші з них: ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»(виробництво крупи гречаної, пластівців, крупи кукурудзяної, борошна), ТОВ «Фірма «Грона»  (виробництво кондитерських виробів, печива), ТОВ «Шамраївськийцукор» (виробництво цукру)та інші.

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» - це сучасне, потужне підприємство, сертифіковане відповідно до стандартів ISO 9001: 2009 та ISO 22000: 2007, а також до Стандарту органічного виробництва, що еквівалентно стандарту ЄС. На підприємстві налагоджено випуск безглютенової продукції. Сьогодні комбінат переробляє більше 5000 тон зерна в місяць і більше 40 % продукції експортується до країн дальнього зарубіжжя. Завдяки розробленій стратегії розвитку та реалізації передових світових стандартів підприємство закріпило свій статус як Український лідер з виробництва та продажу здорової їжі. Входить в п’ятірку найбільших підприємств  області в своїй галузі.

Успішно розвивається підприємство ТОВ «Фірма «Грона»– один з основних виробників печива в Україні. У розпорядженні підприємства новітнє високотехнологічне обладнання та штат досвідчених професіоналів у своїй галузі. Процес виробництва на всіх ступенях максимально автоматизований. Система управління якістю продукції  контролює на всіх етапах виробництво, процедури доставки, зберігання та реалізації продукту.

ТОВ «Шамраївський цукор»  - найстаріше в Україні підприємство з виробництва цукру, засноване у 1847 році. Проектна потужність цукрового заводу доведена до 3 тис. т переробки цукрового буряка на добу. Сьогодні завод входить до числа модернізованих за вимогами новітньої політики ринкових стосунків. 2015-2018 роки стали для підприємства роками потужної і затратної модернізації. Ці заходи дають можливість знизити собівартість продукції на 20%. Розширюється географія із заготівлі цукрових буряків та партнерська робота з господарствами.

Мікро-, малі та середні підприємства становлять більшу частину у структурі економіки Сквирської міської територіальної громади.

Станом на 01.08.2021 на території Сквирської міської ради зареєстровано 1201 фізичних осіб-підприємців, з яких  1183 здійснює діяльність та 776 юридичних осіб, з яких 698 здійснює діяльність. Протягом 5 місяців 2021 року було зареєстровано 85 платників.

Обсяги експортних операцій забезпечуються за рахунок таких підприємств як ТОВ фірма «Грона», ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Сквиратекс», Сквирська філія корпорації «Елтекс», ТДВ «Сквирський вентиляторний завод».

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

         Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проекту бюджету громади на 2022 рік.

Формування проекту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

Обсяг ресурсу бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах 289273,4 тис.грн, 307049,7 тис.грн, 321935,8 тис.грн відповідно.

Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету на надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проекту прогнозу бюджету.

 

ІV. Показники доходів бюджету

          Прогноз доходів місцевого бюджету розроблено на підставі основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади на 2022–2024 роки з урахуванням основних напрямів реформування податкової системи, визначених у Податковому кодексі України зі змінами і доповненнями. Враховувались заходи, спрямовані на реалізацію бюджетно-податкової політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, оптимізацію інвестиційних процесів шляхом створення умов взаємодії інвесторів з громадою, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки громади на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України.

Прогноз доходів бюджету громади на 2022-2024 роки  враховує прогнозні індекси споживчих цін; підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки,  доходів населення, прогнозного розміру прожиткового мінімуму  а також тенденції надходжень окремих податків за останні роки. При розрахунку  прогнозних надходжень доходів  громади використовувались показники доведені Міністерством фінансів України від 09.06.2021 року № 05110-14-6/18181, також враховано норми Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень № 5600 від 02.06.2021 року, прийнятого у першому читанні. В частині розрахунку прогнозних показників по податку на  майно ( податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю) та єдиному податку враховувались прийняті ставки податків згідно рішень Сквирської міської ради від 14.07.2021 року: «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» № 05-9-VIII; «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» № 04-9-VIII; «Про затвердження розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» № 03-9-VIII.

         Пріоритетними завданнями податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на подальше економічне зростання, є:

-     розширення бази оподаткування;

- забезпечення стабільності податкової системи, спрямованої на підвищення ефективності податкового адміністрування, в тому числі місцевих податків і зборів;

З метою розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до бюджету планується:

- посилити роботу щодо попередження та виявлення порушень законодавства у сфері земельних відносин;

-  проведення інвентаризації земельних ділянок;

- своєчасно проводити перегляд діючих договорів оренди земельних ділянок, зокрема у разі змін відповідних норм Податкового кодексу;

- розглядати питання щодо припинення права користування земельними ділянками у випадку систематичної несплати земельного податку або орендної плати за землю з метою передачі їх у користування платоспроможним суб’єктам господарювання;

- забезпечити контроль за виконанням умов купівлі-продажу земельних

ділянок, своєчасним та в повному обсязі надходженням коштів до бюджету громади;

         -  впорядкування реєстру договорів оренди комунального майна та контроль за сплатою орендної плати;

- посилення роботи щодо скорочення заборгованості по платежах до бюджету;

- проведення заходів спрямованих на легалізацію виплати заробітної плати;

- контроль за виплатою заробітної плати не нижче мінімально встановленого рівня та попередження випадків її свідомого заниження роботодавцями;

- посилення співпраці між міською радою та Головним управлінням Державної податкової служби у Київській  області;

Розрахунок показників дохідної частини бюджету Сквирської міської територіальної громади на середньостроковий період наведений в додатку 2.

Загальні показники доходів бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки представлені у таблиці

Загальні показники доходів бюджету Сквирської міської територіальної громади у 2022-2024 роках

тис.грн

Найменування показника

2022рік

2023рік

2024рік

Прогноз

Відхилення до попереднього року

Прогноз

Відхилення до попереднього року

Прогноз

Відхилення до попереднього року

+/-

%

+/-

%

+/-

%

Бюджет Сквирської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), в т.ч.

181 936,2

8 868,6

105,1

189 704,9

7 768,7

104,3

196 738,0

7 033,1

103,7

Загальний фонд

180 820,8

9 173,4

105,3

188 539,0

7 718,2

104,3

195 521,0

6 982,0

103,7

Спеціальний фонд

1 115,4

-304,8

78,5

1 165,9

50,5

104,5

1 217,0

51,1

104,4

 

Планові показники по доходам бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022 рік розраховані в  обсязі 289 273, 4 тис.  грн. Загальний фонд – в сумі 288 158, 0 тис. грн., у тому числі трансферти з державного бюджету ( освітня субвенція) становлять 105 072, 4 тис. грн,  та трансферти з обласного бюджету – 2 264, 8 тис. грн. Ріст прогнозних надходжень  власних доходів загального фонду у 2022 році порівняно з затвердженими плановими показниками станом на 01.07.2021 року складає 5,3%. Спеціальний фонд складається з екологічного податку та плати за послуги , що надаються бюджетними установами і становить 1 115, 4 тис. грн.

Планові показники по доходам бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2023 рік розраховані в  обсязі 307 049, 7 тис. грн. Загальний фонд – в сумі 305 883, 8 тис. грн, у тому числі трансферти з державного бюджету ( освітня субвенція) становлять 115 080, 0 тис. грн,  та трансферти з обласного бюджету – 2 264, 8 тис. грн. Ріст прогнозних надходжень власних доходів загального фонду у 2023 році порівняно з плановими показниками 2022 року складає 4,3%. Спеціальний фонд складається з екологічного податку та плати за послуги , що надаються бюджетними установами і становить 1 165, 9 тис. грн.

 Планові показники по доходам бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2024 рік розраховані в  обсязі 321 935, 8 тис грн. Загальний фонд – в сумі 320 718, 8 тис. грн, у тому числі трансферти з державного бюджету ( освітня субвенція) становлять 122 933, 0 тис. грн,  та трансферти з обласного бюджету – 2 264, 8 тис. грн. Ріст прогнозних надходжень власних доходів загального фонду у 2024 році порівняно з плановими показниками 2023 року складає 3,7%. Спеціальний фонд складається з екологічного податку та плати за послуги , що надаються бюджетними установами і становить 1 217, 0 тис. грн.

 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій.

Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій наведені у додатках 3, 4, 5 до Прогнозу.

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на середньострокову перспективу не плануються.

Місцеві запозичення здійснюватимуться відповідно до умов, що складатимуться на фінансових ринках та умов кредитування відповідних міжнародних фінансових організацій. При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових зобов’язань буде визначатися відповідно до встановленої ставки НБУ. Разом з цим, умови державних запозичень можуть змінюватися, залежно від впливу політичних, економічних та геополітичних чинників.

 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Сквирської міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету громади, спрямування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

- граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

- граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого боргу – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету громади враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

 

 

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС

грн

темпи росту, %

грн

темпи росту, %

з 01 січня 2022 року

6500

 

2893

 

з 01 жовтня 2022 року

6700

3,1

2982

3,1

з 01 січня 2023 року

7176

7,1

3193

7,1

з 01 січня 2024р

7665

6,8

3411

6,8

 

 В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги
зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними
підприємствами охорони здоров’я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління
Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого
самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у
відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної
громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень
місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання
виконавчими органами Сквирської міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення  участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв’язанні питань місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради;  

- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;

- оптимізація та організація ефективної діяльності новостворених відділом надання адміністративних послуг та соціальної політики.

 

Освіта
Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними
розпорядниками бюджетних коштів - відділом освіти, та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське
суспільство та європейську інтеграцію;

забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних
типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної
бази дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації
дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою;

здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної,
конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:

забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти
«Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання
вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища;

забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним
обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою
наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами
максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;

забезпечення функціонування ефективної та територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів; забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір;

запровадження національної системи оцінювання якості освіти.

Основні результати, яких планується досягти: створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до
професійного розвитку;

надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами
максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу
освітніх закладів, яка включає 6 закладів дошкільної освіти, 22 установи
загальної середньої освіти, 1 установу позашкільної освіти, 1 школу естетичного виховання дітей, дитячий будинок «Надія», Інклюзивно-ресурсний центр та інші заклади 3 установи.

 

Охорона здоров’я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід
від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок,
персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично
наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються
головним розпорядником бюджетних коштів – Сквирською міською радою. (додаток 6).

Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога  населенню» – реалізує 1 лікарня міста;

КПКВ 2110 «Первинна медична допомога населенню» – реалізує
1 центр первинної медико-санітарної допомоги. У структурі закладу працює  8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 31 фельдшерських пунктів та 7 пунктів здоров’я.

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня медичного обслуговування населення;

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

зниження рівнів загальної захворюваності населення.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального
захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної
соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних
коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.
         Прогнозні граничні показники бюджету Сквирської міської
територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист
та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються головним розпорядником коштів: відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у
середньостроковому періоді планується утримувати Центр надання соціальних послуг. Крім того, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності та наближеності надання
відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;

прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;

надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв
обрахунку сукупного доходу сім’ї та її фінансово-майнового стану;

забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку
сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних;

удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Основні результати, яких планується досягти:

адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог
законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет технологій;

охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та
малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;

покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та
владою.


Культура і мистецтво

Цілями державної політики у сфері культури і мистецтва, втіленням яких
на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів -
відділ культури, молоді та спорту  міської ради (додаток 6), є відродження та
духовний розвиток традицій і культури української нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним
розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних
бюджетних програм, а саме:

КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання міської
централізованої бібліотечної системи, яка налічує 37 філій;

КПКВ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на утримання
1-го музею;

КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів», на реалізацію
35 закладів;

КПКВ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і
мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури і
міської ради.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:
- запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних
послуг населенню;

-популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

 

 

Фізична культура та спорт

Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту, які
реалізує головний розпорядник бюджетних коштів – відділ культури, молоді та
спорту міської ради та відділу освіти міської ради (додаток 6), є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.

 Прогнозні граничні показники видатків головним розпорядником
коштів направлені на КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на фінансування 1-єї дитячо-
юнацької спортивної шкіли міста та на проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань за КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту».

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:
створення безпечних умов для залучення широких верств населення до
масового спорту;

удосконалення механізму утримання мережі сучасних спортивних споруд;

створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці
шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.
 

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів
місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комунального господарства громади, а також у сфері забезпечення
ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі визначена
заходами місцевих програми розвитку житлово-комунального господарства
та безпеки дорожнього руху у Сквирській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки.

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального
господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-
комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання
їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об’єктів
комунальної власності, реконструкція системи водопостачання міста,
збільшення обсягів робіт капітального ремонту житлового фонду, 
об’єктів благоустрою, поступова переорієнтація житлово-комунального
господарства міста на енергоефективний шлях, зменшення енергомісткості при
наданні житлово-комунальних послуг.

У сфері дорожнього господарства у прогнозному періоді передбачається
здійснити заходи із поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих
автомобільних доріг, проведення робіт з ремонту доріг міста,
ремонту тротуарів; підвищення безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями та напрямами, за якими буде продовжено роботу в галузі житлово-комунального та дорожнього господарства, є:

покращення стану будинків та умов проживання у них;

освітлення території міста із застосуванням енергоощадних світильників;

відновлення та створення нових  зелених зон культурно-масового відпочинку для мешканців міста,

покращення стану вулиць, автомобільних доріг та мостів комунальної власності, забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

VIІ. Бюджет розвитку

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів та
показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та
орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у
додатках 9, 10.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс
робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного
розвитку громади у галузях освіти, охорони здоров’я, житлово-
комунального господарства та регіонального розвитку. Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проєктів у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

У Прогнозі на 2022-2024 роки капітальні видатки плануються лише у 2022 році на загальну суму 2000,0 тис.грн, виходячи із реальних можливостей бюджету.

За об’єктами та напрямками:

Виготовлення проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт дорожнього покриття в м. Сквира по вул. Польова, вул. Партизанська, вул. Шевченка на суму 115,0 тис.грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Городище в с.Шамраївка на суму 35,0 тис.грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування водоочисних станцій в закладах дошкільної та загальної середньої освіти на суму 200,0 тис.грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідних мереж міста на суму 200,0 тис.грн.

Проведення капітального ремонту харчоблоку Сквирського академічного ліцею Сквирської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., м.Сквира, вул. Незалежності, 63 на суму 800,0 тис.грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію резервуару чистої води на суму 650,0 тис.грн.

 

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету
Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (освітня
субвенція) та з обласного бюджету  передбачаються на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року (додаток 11).

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету.

Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до проєкту 2023 року – 106,8 %.
%).

До бюджету Сквирської міської  територіальної громади передбачається додаткова дотація на здійснення переданих видатків з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  у сумі 1614,8 тис.грн на 2022 рік на 2 наступні роки.

За рахунок  іншої субвенції з обласного бюджету передбачені коштів у сумі 650,0 тис.грн на 2022 рік на наступні середньострокові роки по забезпеченню пільговим медичним обслуговуванням громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

         В прогнозі бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

         додаток 1 «Загальні показники бюджету»

         додаток 2 «Показники доходів бюджету»

додаток 3 «Показники фінансування бюджету»

додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»

додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»

додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів»

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»

 

В прогнозі бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків:

         додаток 4 «Показники місцевого боргу»

         додаток  5 «Показники гарантованого територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій»

додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам».

завантажити додатки 1-12

 

Начальник фінансового управління

Сквирської міської ради                                        Ірина КРУКІВСЬКА

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: