(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПЛОЩЕЮ 8,0862 ГА, ПЛОЩЕЮ 17,3351 ГА ТА ПЛОЩЕЮ 30,5535 ГА, З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ ШАМРАЇВСЬКОГО РОДОВИЩА ГРАНІТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

 
Дата публікації 17.7.2022 14:33:46
 

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПЛОЩЕЮ 8,0862 ГА, ПЛОЩЕЮ 17,3351 ГА ТА

ПЛОЩЕЮ 30,5535 ГА, З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ ШАМРАЇВСЬКОГО РОДОВИЩА

ГРАНІТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЩЕБЕНЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

В С.ШАМРАЇВКА СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Замовник:  Сквирська міська рада: 09001, Київська область, місто Сквира, вул. Богачевського, 28, Код ЄДРПОУ: 04054961

 

Розробник: ТОВ «КИЇВ АРХЗЕМПРОЕКТ» (м. Київ)

 

Вид та основні цілі документу державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування

«Детальний план території земельних ділянок площею 8,0862 га, площею 17,3351 га та площею 30,5535 га, з метою розширення Шамраївського родовища гранітів та організації виробництва щебеневої продукції в с. Шамраївка Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області» розроблений з метою:

   - уточнення та деталізації проектно-планувальних рішень генерального плану с. Шамраївка;

    - визначення планувальної структури та комплексного розвитку промислової території;

    - формування принципів планувальної організації забудови, просторової композиції, параметрів окремих об’єктів та ландшафтної організації забудови;

    - визначення містобудівних умов та обмежень на забудову території;

    - забезпечення комплексної забудови;

    - урахування інвестиційних намірів, щодо можливості якісної забудови території та черговості будівництва на ній.

Проектом Детального плану території передбачено розширення зони видобутку Шамраївського родовища гранітів та передбачено розміщення додаткової технологічної лінії по переробці щебеневої продукції. В межах проектування передбачається розміщення виробничої забудови, а саме: родовища гранітів (територія видобування граніту), заводу для переробки (технологічні лінії по виробництву щебеневої продукції) та складської території для зберігання розкривних порід.

Також на ділянці проектування передбачено адміністративно-побутову та інженерно-технічну забудову із розміщення адміністративно-побутових будівель і споруд, складів для зберігання сировини (об’єкти для обслуговування родовища), ремонтних майстерень та автозаправки спецтранспорту, автостоянки вантажних та легкових автомобілів, трансформаторних підстанцій, ємностей з водою для зменшення кількості пилу, а також майданчика для встановлення контейнерів для збору сміття та місцевих очисних споруд.

Детальний план території взаємопов’язаний з іншими  документами державного планування, а саме: 

  • Схемою планування території Київської області; 

  • Схемою планування території Сквирського району; 

  • Стратегією регіонального розвитку Київської області на період  2021- 2027 років.

 

Про те, в якій мірі документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності  або  об’єктів,  щодо  яких  законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення  місцезнаходження, розміру, потужності  або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом території, відповідно вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

На подальших стадіях проектування (стадія «Робочий проект») відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» буде необхідно визначити доцільність здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про впровадження планової діяльності, що визначена частиною другою та третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» обов’язково до прийняття рішення про провадження  діяльності відповідно до переліку категорій планової діяльності, що підлягають проведенню процедури оцінки впливу на довкілля

 

Імовірні наслідки для довкілля

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

Імовірні види впливу на навколишнє середовище: 

- забруднення атмосферного повітря від технологічного обладнання; 

- утворення та відведення стічних вод (господарсько –побутових, дощових і талих  стічних вод); 

- утворення промислових та побутових відходів.

б)    для територій з природоохоронним статусом: 

Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території Шамраївського родовища гранітів та в зоні його впливу - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від здійснення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, 

у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування. 

Альтернатива 1: 

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проектних рішень детального плану території.

Альтернатива 2: 

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проектних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку. 

Альтернатива 3: 

Технічні та/або територіальні альтернативні рішення проектування  певних територій/об’єктів, розвиток яких передбачений проектними  рішеннями містобудівної документації.  

Зрештою, кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане  формування найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації  проекту даної містобудівної документації з урахуванням державних,  громадських та приватних інтересів та, головне, - забезпечення екологічної  безпеки території проектування та навколишніх земель. 

 

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).  

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється: 

-  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Київській області у 2020 році, Екологічному паспорті Київської області станом  на 01.01.2020, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Київській області тощо; 

- враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проектування подається запит до Центральної  геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проектування території проектування;  

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту детального  плану з точки зору екологічної ситуації; 

- врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення; 

- проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проектування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проектних рішень детального плану території. 

При цьому будуть використані такі методи: 

- історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку  об’єктів території проектування у хронологічній послідовності; 

- таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу  екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього  середовища; 

- метод ведення екологічного моніторингу – запровадження постійних у часі спостережень за лабільним станом компонентів НПС. 

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах  прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання  негативного впливу на складники довкілля та здоров’я населення. 

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;

  • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

  • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;

  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проекту Детальний план території  здійснювати  проектні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;

  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

    Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельних ділянок площею 8,0862 га, площею 17,3351 га та площею 30,5535 га, з метою розширення Шамраївського родовища гранітів та організації виробництва щебеневої продукції в с. Шамраївка Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області» подаються до:

 Сквирської міської ради:  09001 , Київська область, місто Сквира, вул. Богачевського, 28, тел. (04568) 5-36-05, e-mail:  09000skvira@gmail.com.

 

Строки подання

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення  Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення. 

Зауваження і пропозицій приймаються до 10.08. 2022 року.  Через 15 ДНІВ З ДНЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ НА САЙТІ ! 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: