(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквираблагоустрій».

 
Дата публікації 6.10.2021 9:13:51
 

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквираблагоустрій».

Правові підстави проведення конкурсу:  рішення Сквирської міської ради від 23 лютого 2021 року № 33-5-VIII «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради», рішення Сквирської міської ради від 30 вересня 2021 року № 49-12-VIII «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквираблагоустрій».

 Найменування закладу: 

Комунальне підприємство Сквирської міської ради «Сквираблагоустрій»

Скорочене найменування українською мовою: КП «СБ»

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 

Юридична адреса: 09001, Київська область,  м. Сквира ,  вул. Липовецька, 93

поштова адреса: 09001, м. Сквира,  вул. Слобідська, 4

Основні напрями його діяльності: 

- обслуговування, поточний та/або капітальний ремонт об’єктів благоустрою;

- здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- утримання в належному стані, виконання робіт з будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговування покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, технічних засобів регулювання дорожнього руху, підземних переходів та туалетів, шляхопроводів, відповідно до діючих норм і стандартів;

- виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення зелених насаджень (у тому числі снігозахисних та протиерозійних) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

- виконання робіт з обстеження якісного та кількісного стану зелених насаджень, які підлягають видаленню та підготовки документів щодо їх видалення;

- квіткове оформлення об’єктів зеленого господарства в Сквирській міській територіальній громаді;

- надання платних послуг, пов’язаних з благоустроєм, озелененням і квітковим оформленням територій, інтер’єрів тощо;

- виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з капітального та поточного ремонту об’єктів, озеленення власними силами;

- ініціювання перед міською радою питань, щодо залучення коштів підприємств, організацій та інвесторів, незалежно від форм власності, для озеленення території;

- вирощування посадкового матеріалу дерев і кущів, квіткової продукції, реалізація вирощеної продукції, надання транспортних послуг, розробка грунтів механічними та спеціальними засобами і здійснення інших робіт, пов’язаних з озелененням;

- утримання в належному стані, виконання робіт з нового будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговуванню засобів та обладнання зовнішнього освітлення;

- ручне та механізоване прибирання території Сквирської міської територіальної громади;

- здійснення контролю за використанням об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх раціонального використання з урахуванням вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою та інших вимог, передбачених чинним законодавством;

- прийняття участі у виборі місць для будівництва нових об’єктів;

- залучення в установленому порядку підприємств та/або організацій, розміщених на території Сквирської міської територіальної громади, до участі в роботі з благоустрою громади і закріплених за ними територій;

-   організація обліку та збору орендної плати на об’єктах благоустрою в Сквирській міській територіальній громаді;

- будівництво та експлуатація малих архітектурних форм, інших об’єктів благоустрою;

- виконання робіт з підготовки території громади до проведення свят;

- сприяння проведенню культурно-масових заходів;

- організація місць відпочинку для населення.

 

Основною метою діяльності Підприємства є:  

- організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Сквирської міської територіальної громади;

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду;

- організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

-  забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на обслуговуванні підприємства;

-   утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі Сквирської міської територіальної громади;

- контроль за забезпеченням належного санітарного стану території Сквирської міської територіальної громади;

- розвиток підприємства на підставі принципу вільного вибору предметів діяльності, не заборонених діючим законодавством;

-   виконання робіт, надання послуг та реалізації продукції, здійснення різних видів виробничої та комерційної діяльності з метою отримання прибутку;

- виконання робіт, пов’язаних з управлінням об’єктами комунального майна, закріпленими за підприємством в установленому порядку на праві повного господарського відання;

- надання автотранспортних послуг;

- оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна.

 

Документи приймаються протягом 17 календарних днів, а саме з 01 жовтня 2021 року по 17 жовтня 2021 року включно з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.00 за адресою: м. Сквира, вул. Богачевського, 28, організаційний відділ Сквирської міської ради, к. 30.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (04568) 5-36-05, е-mаіl: 09000skvira@gmail.com  (тема: Конкурс на вакантну посаду директора КП «СБ»).

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 

 1. заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 2. особова картка (заповнена в установленому порядку), автобіографія;
 3. фото 3х4 см – 2 шт;
 4. копія паспорта громадянина України  та ідентифікаційного коду;
 5. довідку про наявність або відсутність судимості;
 6. інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 7. документ, що підтверджує володіння державною мовою;
 8. копію диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації, а також інші документи, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам на дану посаду;
 9. копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи не менше п’яти років на момент їх подання;
 10. мотиваційний лист довільної форми;
 11. перспективний план розвитку комунального підприємства, організації, установи, закладу, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, що можуть підтвердити її професійні та/або моральні якості.

 

Вимоги до кандидата: 

 • громадянство України;
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності або в органах державної влади та місцевого самоврядування не менше – 5 років;
 • знання та вільне володіння державною мовою;
 • здатність за своїми діловими, професійними та моральними якостями виконувати обов’язки керівника.

 

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності комунальної установи; профіль, спеціалізацію й особливості структури комунального підприємства; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси; порядок розроблення і затвердження фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету;  сучасні  засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

•  конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

•  план реформування закладу протягом одного року;

•  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

•  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку установи;

• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором Комунального підприємства «Сквираблагоустрій» та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. 

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

 

Дата проведення конкурсу:

18.10.2021 року о 15:00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду документів кандидатів на вищезазначену вакантну посаду.

19.10.2021 року о 10:00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Сквирська міська рада, мала зала, 3-й поверх

м. Сквира, Київська область, вул. Богачевського, 28. 

Дата

проведення конкурсу

Вакантна посада

Кандидати, які подали документи для участі у конкурсі

09.11.2021

Директор Комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквираблагоустрій»

Гнатюк О.В.

Додаток

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: