(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№ 09-9-VIII Про зміну засновника Комунального підприємства «Добриня» (КП «ДОБРИНЯ»)

 
Дата публікації 19.7.2021 13:58:37
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 14 липня 2021 року                   м. Сквира                         № 09-9-VIII

 

Про зміну засновника Комунального підприємства

«Добриня» (КП «ДОБРИНЯ»)

 

Відповідно до статей 2, 169, 172, 175-176, 327 Цивільного кодексу України, статей 24, 78-781 Господарського кодексу України, статей 6, 10, 16-17, пунктів 29-30 частини першої статті 26, частини третьої статті 50, статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», рішення Сквирської міської ради від 18.11.2020 року № 12-1- VIII «Про реорганізацію юридичних осіб Антонівської, Буківської, Великоєрчиківської, Горобіївської, Домантівської, Дулицької, Каленнівської, Кам’яногребельської, Красноліської, Кривошиїнської, Тарасівської, Малоєрчиківської, Малолисовецької, Мовчанівської, Оріховецької, Пустоварівської, Рогізнянської, Рудянської, Самгородоцької, Селезенівської, Тхорівської, Чубинецької, Шаліївської, Шамраївської та Шапіївської сільських рад, які приєднуються до Сквирської міської ради, що є адміністративним центром та створення комісії з реорганізації вищезазначених органів місцевого самоврядування, що увійшли до складу Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області», Сквирська міська рада VIII скликання 

В И Р І Ш И Л А:

1. Змінити засновника Комунального підприємства «Добриня» (КП «ДОБРИНЯ») код ЄДРПОУ 35461965 із «Буківська сільська рада» код ЄДРПОУ 04361947 на «Сквирська міська рада» код ЄДРПОУ 04054961.

2. Затвердити статут Комунального підприємства «Добриня» (КП «ДОБРИНЯ») у новій редакції, що додається.

3. Уповноважити керівника Комунального підприємства «Добриня» (КП «ДОБРИНЯ») протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення здійснити державну реєстрацію змін та відомостей про комунальне підприємство.

4. Дане рішення опублікувати на офіційному сайті Сквирської міської ради www.skvira-rada.gov.ua

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

Міський голова                                                    Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

“З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”

рішенням сесії

Сквирської міської ради

від 14 .07.2021 року №09-9-VIII

______________________В.Левіцька

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“ДОБРИНЯ

 

 

 

м.Сквира

 2021 рік

 

1. Загальні положення.

1.1. Комунальне підприємство “Добриня” (надалі - Підприємство) є юридичною особою, відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Засновником підприємства є Сквирська міська рада.

1.3. Найменування Підприємства:

повна назва: Комунальне підприємство “Добриня”

скорочена назва: КП “Добриня”

1.4. Місцезнаходження підприємства: 09022, Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Буки, вул. Першотравнева, 13.

1.5. Підприємсто є власністю засновника.

 

2. Мета і предмет діяльності Підприємства.

2.1. Підприємство створене з метою задоволення жителів села всіма житлово-комунальними послугами з високою якістю обслуговування при найменших витратах.

2.2. Предмет діяльності:

1) забезпечення населення села житлово-комунальними послугами;

2) забезпечення населення села послугами водопостачання;

3) організація благоустрою і поліпшення санітарного стану;

4) виконання виробничих планів соціально-економічного розвитку села, затверджених сільською радою;

5) вивезення побутових відходів (сміття), рідких нечистот від житлового фонду села, підприємств, організацій, приватних будинків мешканців села;

6) експлуатація сільського сміттєзвалища, вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів;

7) відлов бродячих тварин;

8) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховань та їх охорона;

9) підготовка села до свят;

10) виконання поточного ремонту доріг, утримання доріг в належному стані;

11) здійснення ремонтно-будівельних робіт на об’єктах житлово-комунального господарства, соцкультпобуту і по замовленню населення;

12) надання населенню та підприємствам автопослуг;

13) здійснення сільськогосподарської діяльності;

14) вирощуванта та виробництво рослинницької і тваринницької продукції, включаючи продукцію бджільництва;

15) сільськогосподарське виробництво та реалізація товарної продукції і сировини;

16) переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва, так і придбаної;

17) оптова і роздрібна торгівля товарами власного і придбаного виробництва, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля через власні і орендовані бази (склади), магазини, кафе, бари, ресторани;

18) виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт;

19) виробництво і реалізація товарів широкого вжитку;

20) надання послуг і консультацій фізичним і юридичним особам в обробітку землі, вирощуванні сільськогосподарських культур, ремонті і технічному обслуговуванні, сільськогосподарської техніки;

21) надання комунально-побутових послуг населенню, перевезення вантажів, пасажирів в Україні та за її межами;

22) проведення землевпорядних робіт;

23) оранка присадибних земельних ділянок та обмолот зернових культур на придбаній або орендованій сільськогосподарській техніці;

24) здійснення діяльності не забороненої чинним законодавством відповідно до статутних завдань;

25) у випадках, передбачених чинним законодавством, Підприємство одержує ліцензії (дозволи) на зайняття окремими видами діяльності.

 

3. Юридичний статус Підприємства.

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Сквирської міської ради.

3.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, в господарському суді та в третейському суді.

 

4. Майно Підприємства.

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє та користується зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане йому органами державного управління;

- доходи, одержані від фінансово-господарської діяльності;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

4.4. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством здійснюється з дозволу Сквирської міської ради  у порядку, що встановлений чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є коммунальною власністю.

4.5. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цивільних майнових комплексів, його структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також нежилих приміщень) підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.

4.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами, відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.7. Збитки, завдані Підприємсту в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду.

 

5. Права та обов'язки Підприємства.

5.1. Права Підприємства.

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію, основні напрямки свого розвитку, відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, пріоритетів, кон’юктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України - за фіксованими державними цінами.

5.1.3. Підприємство в праві створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує Положення про них.

5.2. Підприємство:

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань, згідно з чиним законодавством;

- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;

- здійснює придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

- відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених договорів забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про пращо, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

6. Управління Підприємством і самоврядування

трудового колективу.

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник.

6.2. Призначення на посаду керівника Підприємства здійснюється шляхом укладання з ним контракту. Міський голова призначає та звільняє керівника, визначає строк дії контракту та умови оплати праці згідно з чинним законодавством.

6.3. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції інших органів управління данного Підприємства.

Керівник Підприємства:

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

- укладає цивільно-правові та господарські договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

6.4. Заступники керівника Підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень, дільниць та інших аналогічних підрозділів Підприємства), а

також старші майстри і майстри призначаються на посаду і звільняються з посада керівником Підприємства.

6.5. Повноваження трудового колективу комунального Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник Підприємства.

6.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.7. Право укладення колективного договору від імені власника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

 

7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства.

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

7.2. Чистий прибуток Підприємства, якій залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у повному його розпорядженні.

7.3. Підприємство утворює фонд розвитку виробництва та інші фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю.

7.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат Фонду визначаються кошторисом.

7.3.2. Джерелом коштів на оплату працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його діяльності.

Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, підрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

7.3.3. Відносини Підприємства з іншими управліннями, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

7.4. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чиним законодавством України.

7.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці,  життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

7.6. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чиним законодавством України.

 

8. Ліквідація і реорганізація Підприємства.

8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Сквирської міської  ради або господарського суду згідно з чинним законодавством.

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Сквирською міською радою. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються відповідно до чинного законодавства.

В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з Кодексом України з процедур банкрутства.

8.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства, і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю України.

Внесення змін та доповнень до Статуту проводиться за рішенням Сквирської міської ради та підлягає державній реєстрації.

 

 

Секретар міської ради                                            Тетяна ВЛАСЮК

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: