(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№18-9-VIII Про затвердження Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Сквира на період 2021-2024 рр.

 
Дата публікації 20.7.2021 15:24:33
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 14 липня 2021 року            м. Сквира                                  №18-9-VIII

 

Про затвердження Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Сквира на період 2021-2024 рр.

 

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про Генеральну схему планування території України", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Земельний кодекс","Про землеустрій", з метою забезпечення ефективної реалізації розроблення містобудівної документації, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем, врахування законних приватних, громадських та державних інтересів Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Сквира на період 2021-2024 рр. (надалі – Програма), згідно з Додатком 1.
 2. Затвердити порядок фінансування етапів Програми, згідно з Додатком 2 «Фінансування етапів Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Сквира на період 2021-2024 рр».
 3. Замовником розробки містобудівної документації, вказаної в Програмі, визначити Сквирську міську раду.
 4. Фінансово-господарському відділу Сквирської міської ради забезпечити фінансування Програми відповідно до Додатку 2 до цього рішення.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань підприємства, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури і постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                   Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Додаток  1

до рішення Сквирської міської ради

від  14.07.2021 №18-9-VIII

 

 

Програма

розробки містобудівної документації

для використання територіальною громадою м. Сквира,

на період 2021-2024 рр.

 

1. Загальні положення

 

Програма розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Сквира, на період 2021-2024 рр. (надалі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про генеральну схему планування території України», «Про місцеве самоврядування в Україні», що спрямовані на забезпечення виконання заходів щодо реалізації Концепції державної регіональної політики.

Розподіл коштів по рокам затверджується Сквирської міською радою щороку відповідно до надходжень з джерел фінансування Програми.

Основні терміни:

генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

історико-архітектурний опорний план - це вид містобудівної обліково-охоронної документації, в якій фіксуються нерухомі об'єкти культурної спадщини населеного місця, пов'язане з ними оточення та надається інформація про них;

детальний план території - містобудівна документація, яка розробляється для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів;

містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій;

місцеві правила забудови - нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування;

інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

охоронна зона пам'ятки - територія, що виділяється для збереження і відтворення найближчого історичного середовища пам'ятки, головним чи суттєвим елементом якого є пам'ятка, та створення оптимальних умов її огляду.

 

 

2

 

Охоронна зона також забезпечує належне функціонування пам'ятки, охорону від вібрацій, забруднень, підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів;

історичний ареал - це найбільш освоєна в минулому і добре збережена частина території населеного місця, що відрізняється традиційним характером середовища і значною кількістю об'єктів культурної спадщини від інших, менш освоєних або погано збережених частин населеного місця.

2. Мета та основні завдання програми

Програма розроблена на 2021÷2024 роки з метою забезпечення розробки містобудівної документації, створення та ведення містобудівного кадастру, що дасть можливість здійснювати комплексну забудову території міста, сіл громади, збільшення темпів залучення і освоєння інвестицій, створення прозорості механізму надання земельних ділянок та містобудівного освоєння територій, прискорення соціально-економічного розвитку громади, збільшення темпів будівництва.

Метою Програми також є:

визначення ролі та значення Сквирської міської територіальної громади в Київській області, виходячи з положень Генеральної схеми планування території України, ресурсного потенціалу, екологічної ситуації, комплексної оцінки території та факторів, що сприятимуть сталому розвитку регіону;

розробка та затвердження відповідної містобудівної документації, якою регулюється планування, забудова та інше використання територій міста та сіл, для виконання основних завдань планування і забудови територій, які виконуються Сквирською міською радою в межах повноважень, визначених законом:

 • підготовка пропозицій щодо реалізації Схеми планування території міста та територіальної громади;
 • обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;
 • встановлення міської межі та меж територіальної громади;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;
 • обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб, визначення напрямів розвитку транспортної інфраструктури;
 • забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку міста і сіл громади;
 • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об'єктів;
 • обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій,  на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

 

 

3

 

 • визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на підставі містобудівної документації в межах, визначених законом;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову,  естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
 • збереження архітектурної спадщини, відтворення пам'яток історії та культури та їх раціональне використання;
 • регулювання забудови населених пунктів та інших територій;
 • розробка правил забудови і використання територій м. Сквира і сіл громади;
 • розробка схеми зонування територій м. Сквира і сіл громади;
 • створення і ведення містобудівного кадастру;
 • створення іншої містобудівної документації місцевого рівня.

Основними  завданнями Програми є визначення принципових вирішень планування території міста з метою створення економічного потенціалу і повноцінного життєвого середовища на основі раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, інформаційно-комунікаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення населення, збереження та збагачення культурної спадщини.

3. Основні заходи реалізації Програми у 2021÷2024 рр.

Перший етап. Розробка топогеографо-геодезичних робіт (зйомка масштабу 1:2000) для складання топографічного плану земель. Оновлення картографічної основи міста Сквира в цифровій формі у державній  геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва. 

Другий етап. Розробка генерального плану м. Сквира (коригування).

 • детальні плани території;
 • червоні лінії;
 • інженерно-транспортна інфраструктура;
 • охороні зони пам’яток;
 • встановлення меж 
 

Третій етап. Розробка правил забудови і використання територій м Сквира та сіл громади; Розробка схеми зонування територій м. Сквира і сіл.

Четвертий етап. Організація розробок генеральних планувань сіл Сквирської міської територіальної громади.

 

 

4

4. Фінансування Програми

Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку, в межах обсягів асигнувань затверджених міською радою, виходячи з його реальних можливостей та пріоритетів, а також пайової участі замовників будівництва об'єктів містобудування і архітектури на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, коштів потенційних інвесторів та інших надходжень, що не суперечать законодавству, благодійних внесків.

5. Очікувані результати реалізації Програми

За результатами виконання Програми будуть визначені передумови функціонального розвитку міста і сіл, а також стратегічні завдання подолання існуючих протиріч з урахуванням:

 • оцінки опорного каркасу території Київської області з урахуванням розташування міста Сквира і сіл громади (ріки і водоймища, магістральні транспортні комунікації, поклади корисних копалин тощо) та його вплив на майбутнє використання територій;
 • аналізу екологічних, економічних, соціальних, інженерно-технічних та інших передумов і обмежень використання території;
 • зонування території з переважними видами її використання (промисловість,  розселення,  природоохоронні, курортно-рекреаційні території тощо);
 • визначення територій, що мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних, обласних і міських потреб, та умов їх тимчасового використання;
 • особливостей геополітичного розташування міста і сіл громади в структурі області та обґрунтування принципових трас транспортних коридорів, інших інфраструктурних магістралей міждержавного, міжрегіонального та регіонального значення з урахуванням існуючого і майбутнього розміщення житла, виробництва та природоохоронних, оздоровчих, рекреаційних, історико-культурних об'єктів;
 • виконання топографічних та геодезичних вишукувань для розробки містобудівної документації і ведення містобудівного кадастру.

Також буде забезпечено виконання топографічних та геодезичних вишукувань для розробки містобудівне документації місцевого рівня, створення та ведення містобудівного кадастру, що дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій міста, збільшення темпів залучення і освоєння інвестицій, створення прозорості механізму надання земельних ділянок та містобудівного освоєння територій, прискорення соціально-економічного розвитку Сквирської міської територіальної громади.

 

Секретар міської ради                                                      Тетяна ВЛАСЮК

 

Додаток  1

до рішення Сквирської міської ради

від  14.07.2021 №18-9-VIII

 

 

Програма

розробки містобудівної документації

для використання територіальною громадою м. Сквира,

на період 2021-2024 рр.

 

1. Загальні положення

 

Програма розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Сквира, на період 2021-2024 рр. (надалі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про генеральну схему планування території України», «Про місцеве самоврядування в Україні», що спрямовані на забезпечення виконання заходів щодо реалізації Концепції державної регіональної політики.

Розподіл коштів по рокам затверджується Сквирської міською радою щороку відповідно до надходжень з джерел фінансування Програми.

Основні терміни:

генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

історико-архітектурний опорний план - це вид містобудівної обліково-охоронної документації, в якій фіксуються нерухомі об'єкти культурної спадщини населеного місця, пов'язане з ними оточення та надається інформація про них;

детальний план території - містобудівна документація, яка розробляється для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів;

містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій;

місцеві правила забудови - нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування;

інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

охоронна зона пам'ятки - територія, що виділяється для збереження і відтворення найближчого історичного середовища пам'ятки, головним чи суттєвим елементом якого є пам'ятка, та створення оптимальних умов її огляду.

 

 

2

 

Охоронна зона також забезпечує належне функціонування пам'ятки, охорону від вібрацій, забруднень, підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів;

історичний ареал - це найбільш освоєна в минулому і добре збережена частина території населеного місця, що відрізняється традиційним характером середовища і значною кількістю об'єктів культурної спадщини від інших, менш освоєних або погано збережених частин населеного місця.

2. Мета та основні завдання програми

Програма розроблена на 2021÷2024 роки з метою забезпечення розробки містобудівної документації, створення та ведення містобудівного кадастру, що дасть можливість здійснювати комплексну забудову території міста, сіл громади, збільшення темпів залучення і освоєння інвестицій, створення прозорості механізму надання земельних ділянок та містобудівного освоєння територій, прискорення соціально-економічного розвитку громади, збільшення темпів будівництва.

Метою Програми також є:

визначення ролі та значення Сквирської міської територіальної громади в Київській області, виходячи з положень Генеральної схеми планування території України, ресурсного потенціалу, екологічної ситуації, комплексної оцінки території та факторів, що сприятимуть сталому розвитку регіону;

розробка та затвердження відповідної містобудівної документації, якою регулюється планування, забудова та інше використання територій міста та сіл, для виконання основних завдань планування і забудови територій, які виконуються Сквирською міською радою в межах повноважень, визначених законом:

 • підготовка пропозицій щодо реалізації Схеми планування території міста та територіальної громади;
 • обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;
 • встановлення міської межі та меж територіальної громади;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;
 • обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб, визначення напрямів розвитку транспортної інфраструктури;
 • забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку міста і сіл громади;
 • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об'єктів;
 • обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій,  на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

 

 

3

 

 • визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на підставі містобудівної документації в межах, визначених законом;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову,  естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
 • збереження архітектурної спадщини, відтворення пам'яток історії та культури та їх раціональне використання;
 • регулювання забудови населених пунктів та інших територій;
 • розробка правил забудови і використання територій м. Сквира і сіл громади;
 • розробка схеми зонування територій м. Сквира і сіл громади;
 • створення і ведення містобудівного кадастру;
 • створення іншої містобудівної документації місцевого рівня.

Основними  завданнями Програми є визначення принципових вирішень планування території міста з метою створення економічного потенціалу і повноцінного життєвого середовища на основі раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, інформаційно-комунікаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення населення, збереження та збагачення культурної спадщини.

3. Основні заходи реалізації Програми у 2021÷2024 рр.

Перший етап. Розробка топогеографо-геодезичних робіт (зйомка масштабу 1:2000) для складання топографічного плану земель. Оновлення картографічної основи міста Сквира в цифровій формі у державній  геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва. 

Другий етап. Розробка генерального плану м. Сквира (коригування).

 • детальні плани території;
 • червоні лінії;
 • інженерно-транспортна інфраструктура;
 • охороні зони пам’яток;
 • встановлення меж 
 

Третій етап. Розробка правил забудови і використання територій м Сквира та сіл громади; Розробка схеми зонування територій м. Сквира і сіл.

Четвертий етап. Організація розробок генеральних планувань сіл Сквирської міської територіальної громади.

 

 

4

4. Фінансування Програми

Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку, в межах обсягів асигнувань затверджених міською радою, виходячи з його реальних можливостей та пріоритетів, а також пайової участі замовників будівництва об'єктів містобудування і архітектури на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, коштів потенційних інвесторів та інших надходжень, що не суперечать законодавству, благодійних внесків.

5. Очікувані результати реалізації Програми

За результатами виконання Програми будуть визначені передумови функціонального розвитку міста і сіл, а також стратегічні завдання подолання існуючих протиріч з урахуванням:

 • оцінки опорного каркасу території Київської області з урахуванням розташування міста Сквира і сіл громади (ріки і водоймища, магістральні транспортні комунікації, поклади корисних копалин тощо) та його вплив на майбутнє використання територій;
 • аналізу екологічних, економічних, соціальних, інженерно-технічних та інших передумов і обмежень використання території;
 • зонування території з переважними видами її використання (промисловість,  розселення,  природоохоронні, курортно-рекреаційні території тощо);
 • визначення територій, що мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних, обласних і міських потреб, та умов їх тимчасового використання;
 • особливостей геополітичного розташування міста і сіл громади в структурі області та обґрунтування принципових трас транспортних коридорів, інших інфраструктурних магістралей міждержавного, міжрегіонального та регіонального значення з урахуванням існуючого і майбутнього розміщення житла, виробництва та природоохоронних, оздоровчих, рекреаційних, історико-культурних об'єктів;
 • виконання топографічних та геодезичних вишукувань для розробки містобудівної документації і ведення містобудівного кадастру.

Також буде забезпечено виконання топографічних та геодезичних вишукувань для розробки містобудівне документації місцевого рівня, створення та ведення містобудівного кадастру, що дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій міста, збільшення темпів залучення і освоєння інвестицій, створення прозорості механізму надання земельних ділянок та містобудівного освоєння територій, прискорення соціально-економічного розвитку Сквирської міської територіальної громади.

 

Секретар міської ради                                                      Тетяна ВЛАСЮК

 

 

Додаток 2

до рішення Сквирської міської ради

від  14.07.2021 №18-9-VIII

 

Розрахунок фінансового ресурсу

Програми  розробки  містобудівної  документації

для використання територіальною громадою м. Сквира на період 2022÷2024 рр.

 

                                                                                                                                                                                        Таблиця 1

п/п

Назва заходу

 

 

Термін виконання

 

Загальна вартість,

тис. грн.

 

Обсяги видатків по роках,

тис. грн.

Примітки

 

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Розробка топогеографо-геодезичних робіт (зйомка масштабу 1:2000) для складання топографічного плану міста,

Оновлення  картографічної  основи  міста  Сквира  і сіл в  цифровій  формі  у  державній  геодезичній  системі  координат  УСК-2000  і  єдиній  системі  класифікації  та  кодування  об’єктів  будівництва 

2021÷2022

500

 

 

 

 

500

 

 

 

Згідно договору за результатами тендеру

2

Розробка Генерального плану міста Сквира (коригування):

 • детальні плани території;
 • червоні лінії;
 • інженерно-транспортна інфраструктура;
 • охоронні зони пам’яток:
 • встановлення меж 

2021÷2024

1 500

 

500

500

500

Згідно договору за результатами тендеру

3

Розробка Правил забудови і використання територій міста Сквира; Розробка Схеми зонування територій міста Сквира і сіл громади

2022÷2024

1000

 

500

500

 

Згідно договору за результатами тендеру

4

Організація розробок генеральних планувань сіл Сквирської міської територіальної громади (всього 30 населених пунктів)

2022÷2024

1500

 

500

500

500

Згідно договору за результатами тендеру

5

Організація проведення архітектурних та містобудівних конкурсів:

 • виплата призових переможцям конкурсів;
 • оплата розроблених проєктів переможцям конкурсів

2021÷2024

200

50

50

50

50

За результатами конкурсу

 

Всього:

 

4700

550

1550

1550

1050

 

 

 

 

 

 

 

 

              Секретар міської ради                                                                                                                    Тетяна ВЛАСЮК

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: