(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№ 08-8-VIII Про прийняття у власність Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 04054961) майна із спільної власності територіальних громад Сквирського району (відділ культури, молоді і спорту)

 
Дата публікації 10.6.2021 9:46:53
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 червня 2021 року                   м. Сквира                             № 08-8-VIII

 

Про прийняття у власність Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 04054961)

майна із спільної власності територіальних громад Сквирського району

(відділ культури, молоді і спорту)

         Відповідно до статей 26, 42, 59, 60, 73, п.10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення»  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», статті 133 Господарського Кодексу України,   враховуючи рішення Сквирської районної ради від 22.10.2020 №09-48-07 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності територіальної громади міста Сквира», рішення Сквирської міської ради від 22.10.2020 № 1502-61-VІІ «Про безоплатне прийняття майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Сквирського району в особі Сквирської районної ради до комунальної власності територіальної громади Сквирської міської ради», рішення Білоцерківської районної ради від 10.02.2021  № 060-04-VІІІ «Про утворення комісії з передачі майна із спільної власності територіальних громад Білоцерківського району до комунальної власності територіальних громад», розпорядження Сквирського міського голови від 10.02.2021 №17-ОД «Про утворення комісії з приймання майна із спільної власності територіальних громад Сквирського району  до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирської міської ради», з метою забезпечення вимог чинного законодавства щодо передачі об’єктів спільної власності територіальних громад ліквідованих районів у комунальну власність територіальних громад,  враховуючи пропозиції постійної комісії Сквирської міської ради питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища, Сквирська міська рада VІІІ скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Прийняти у власність Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 04054961) майно, зазначене в акті приймання-передачі від 05.03.2021, що додається та є невід’ємною частиною цього рішення.

2. Затвердити акт приймання-передачі майна від 05.03.2021 із спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної  власності Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирської міської ради.

3. Визначити балансоутримувачем та закріпити на праві оперативного управління майно, зазначене в акті приймання-передачі від 05.03.2021, за відділом культури, молоді і спорту Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 44018352).

 4. Начальнику відділу культури, молоді і спорту Сквирської  міської ради Клебанівській О.С. вжити заходів щодо обліку майна, зарахувати майно, зазначене в акті приймання-передачі від 05.03.2021, на баланс відділу культури, молоді і спорту, забезпечити  внесення відповідних змін до бухгалтерського обліку та  призначити відповідальних за збереження майна.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

Міський голова                                                              Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Сквирськоїміської ради

 

_______________ В. Левіцька

«___» ____________ 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

ГоловаБілоцерківськоїрайонної ради

 

____________В. Зеленський

«___» __________ 2021 року

 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

м. Сквира                                                                     ____________  2021 року

Комісія Білоцерківської районної ради з передачі майна зі спільної власності територіальних громад Білоцерківського району до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади у складі:

голови комісії:

Федорчука В.В. – заступника голови Білоцерківської районної ради;

членів комісії:

Потапенка С.А., спеціаліста юридичного відділу виконавчого апарату Білоцерківської районної ради;

РовенкаВ.І., головного спеціаліста  юридичного відділу виконавчого апарату Білоцерківської районної ради;

Рудешко В.В., депутата районної ради, заступника голови постійної комісії Білоцерківської районної ради VІІІ скликання з питань комунальної власності та приватизації

та комісія з приймання майна зі спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирської міської ради у складі:

голови комісії:

Черненка В.В., заступника міського голови;

членів комісії:

Руцької М.Р.,головного спеціаліста фінансово-господарського відділу Сквирської міської ради;

Бойко Л.Б., головного спеціаліста відділу з питань юридичного забезпечення та діловодства  Сквирської міської ради;

Тернової  Н.М., бухгалтера  І категорії відділу фінансово-господарського забезпечення та обслуговування мереж і закладів культури;

Можарівської  Л.В., бухгалтера  І категорії дитячої школи мистецтв

відповідно до рішення Сквирської районної ради від 22.10.2020 року № 09-48-07, згідно з яким зі спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності територіальної громади міста Сквира передається майно, яке відповідно до рішення Сквирської міської ради від 22.10.2020 №1502-61-VІІ прийнято до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирської міської ради, а також відповідно до рішення Сквирської міської радивід 21.01.2021 № 36 -4- VIII, яким було затверджено базову мережу установ таструктурних підрозділів відділу культури,молоді і спорту Сквирської міської ради, склали цей акт про наступне.

Відповідно до п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом № 1081 від 15.12.2020) районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом.

Відповідно до підпункту 15 пунктом 6-2 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховуються одночасно до районного бюджету новоутвореного району, бюджету територіальної громади з урахуванням цільового призначення таких коштів, особливостей розподілу нерухомого майна…».

З 1 січня 2021 року видатки на функціонування зазначених установ і закладів плануються та здійснюються з бюджетів територіальних громад. Видатки, пов’язані з фінансуванням закладів, установ культури у 2021 році здійснюються з бюджету громади.

Керуючись статтями 104, 107 Цивільного кодексу України, відповідно до п. 10 Прикінцевих положень Закону України «Про місцеве самоврядування» (із змінами) Білоцерківська районна рада як правонаступник майна спільної власності територіальних громад Сквирського  району передає, а Сквирська міська рада приймає не фінансові активи, виробничі запаси, грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість та інше майно закладів і установ культури, зокрема:

1.1. Нефінансові активи (балансова вартість) – 4825692,95 грн., у тому числі:

- основні засоби – 1866475,70 грн.;

- інші необоротні матеріальні активи – 2302463,25 грн.;

- незавершені капітальні інвестиції – 656754,00 грн.

1.2. Виробничі запаси – 169848,31 грн.

1.3. Грошові кошти (на казначейських рахунках) – 26167,19 грн.

1.4. Дебіторська заборгованість (батьківська плата за навчання дітей) –1978,00 грн.

1.5. Кредиторська заборгованість(батьківська плата за навчання дітей) – 8560,50 грн.

 

І. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

1. Сквирська дитяча школа мистецтв (код ЄДРПОУ 02223514), адреса: м. Сквира, вул. Богачевського, 70 (таблиця 1.1):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -21360,00грн.;

  - Машини та обладнання  (1014)  -250934,40 грн.;

  - Транспортні засоби  (1015)  - 32292,00 грн.;

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 11858,00 грн.;

- Інші основні засоби  (1018)  - 17522,50грн.;

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  - 7896,35 грн.;

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  - 316949,36грн.

 2. Централізована клубна система Сквирського району (код ЄДРПОУ 05531512), адреса: м. Сквира, вул. Богачевського, 35 (таблиця 2.1):

  - Машини та обладнання  (1014)  -1143797,00грн.;

  - Транспортні засоби  (1015)  - 10042,00 грн.;

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 2500,00 грн.;

 - Тварини та багаторічні насадження  (1017)  - 5444,00 грн.;

 - Інші основні засоби  (1018)  - 104100,80 грн.;

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  - 492836,50 грн.

3. Сквирська централізована бібліотечна система (код ЄДРПОУ 05531239), адреса: м. Сквира, вул. Богачевського, 33 (таблиця 3.1):

  - Машини та обладнання  (1014)  -252595,00 грн.;

  - Транспортні засоби  (1015)  - 14030,00 грн.;

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  - 1418207,04 грн.;

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  - 66574,00 грн.

ІІ. Виробничі запаси:

1. Сквирська дитяча школа мистецтв (таблиця 1.2):

  • медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 200,50 грн.;
  • будівельні матеріали (рахунок 1513) – 1622,00 грн.;
  • паливо, горючі і мастильні матеріали (рахунок 1514) – 2644,96 грн.;
  • запасні частини (рахунок 1515) – 16995,70 грн.;
  • малоцінні та швидкозношувальні предмети (рахунок 1812) – 39666,03 грн.

2. Централізована клубна система Сквирського району (таблиця 2.2):

  • будівельні матеріали (рахунок 1513) – 252,40 грн.;
  • малоцінні та швидкозношувальні предмети (рахунок 1812) – 67246,78 грн.

3. Сквирська централізована бібліотечна система (таблиця 3.2):

  • будівельні матеріали (рахунок 1513) – 1830,00 грн.;
  • запасні частини (рахунок 1515) – 2385,00 грн.;
  • малоцінні та швидкозношувальні предмети (рахунок 1812) – 37004,94 грн.

 

Додатки до акту: № 1- № 3 на 99 сторінках.

Акт складено у 3 примірниках.

 

Комісія передала:                

Федорчук  В.В._______________

Потапенко С.А._______________

Ровенко В.І.     _______________

Рудешко В.В ________________

Комісіяприйняла:

Черненко  В.В  __________________

Руцька М.Р._____________________

Бойко Л.Б. ______________________

Тернова Н.М. ___________________

Можарівська Л.В.________________

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: