(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Робоча група Сквирської міської ради з визначення потреб населення Сквирської міської територіальної громади у соціальних послугах

 
Дата публікації 19.1.2022 15:21:21
 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 13.01.2022 №13/2

 

Склад робочої групи Сквирської міської ради з визначення потреб населення Сквирської міської територіальної громади у соціальних послугах

ПІП

Посада

Бачинська Валентина Петрівна

Голова комісії, заступник міського голови

Риченко Світлана Петрівна

Заступник голови комісії, начальник відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення

Кучер Інна Дмитрівна

Секретар комісії, спеціаліст відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення

Члени комісії

 

Радчук Світлана Петрівна

Директор КУ Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» (за згодою) (за згодою)

Мошківська Ірина Вікторівна

Завідувач відділенням соціальної роботи вдома КУ Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» (за згодою)

Гадіяк Людмила Василівна

Директор КНП СМР «Сквирського міського центру первинної медико-санітарної допомоги»(за згодою)

Заболотний Олександр Вікторович

Начальник відділу освіти міської ради

Маркова Анна Віталіївна

Директор КУ Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр»

Капітанюк Наталія Миколаївна

Адміністратор відділу адміністративних послух

Рогоза Надія Анатоліївна

Начальник Служби у справах дітей та сім’ї

Мошківський Віталій Володимирович

Голова молодіжної ради, завідувач сектору інформаційного забезпечення

Бойко Лариса Борисівна

Головний спеціаліст юридичного відділу

 

Начальник відділу праці, соціального захисту  

та соціального забезпечення міської ради                    Світлана РИЧЕНКО

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 13.01.2022 №13/2

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з визначення потреб населення Сквирської міської

територіальної громади у соціальних послугах

 

І. Загальні положення

 

1. Положення про робочу групу з визначення потреб населення Сквирської міської  територіальної громади у соціальних послугах (далі - робоча група)  розроблено відповідно до Закону України „Про соціальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 “Про затвердження Порядку організації надання соціальних послуг”, наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 „Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах ”.

2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності робочої групи з визначення потреб населення Сквирської міської територіальної громади у соціальних послугах.

 

ІІ. Основні завдання та повноваження

 

1. Робоча група є консультативно-дорадчим органом, основними завданнями  якого є планування, узгодження та реалізація заходів, пов’язаних із визначенням потреб населення  громади у соціальних послугах.

2. У процесі роботи робоча група дотримується наступних етапів проведення визначення потреб населення у соціальних послугах:

виявлення та аналіз потреби осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або соціальної групи у соціальних послугах;

визначення суб’єктів, що надають соціальні послуги;

проведення аналізу результатів визначення потреб населення у соціальних послугах;

визначення пріоритетів щодо організації надання соціальних послуг;

розроблення рекомендацій щодо прийняття програми розвитку системи надання соціальних послуг.

3. Робоча група проводить визначення потреб населення Сквирської міської територіальної громади у соціальних послугах згідно з додатками 1, 2, 3, 4 наказу  Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 „Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах”.

4. Робоча група відповідно до визначених для неї завдань:

 

готує пропозиції та подає на затвердження міському голові   план заходів для визначення потреб населення громади у соціальних послугах із зазначенням осіб, відповідальних за збір, оброблення, узагальнення та аналіз даних, зібраних для визначення потреб населення громади у соціальних послугах;                                                                                                                       

забезпечує проведення аналізу соціально-демографічної ситуації у громаді, даних про осіб / сім’ї, які належать до вразливих груп населення, перебувають у складних життєвих обставинах (далі – вразливі групи населення), які проживають на відповідній території, та визначає вразливі групи населення для оцінювання їхніх потреб;

забезпечує проведення аналізу стану розвитку системи забезпечення населення соціальними послугами та фінансової спроможності територіальної громади у забезпеченні населення соціальними послугами;

готує пропозиції щодо визначення пріоритетів у сфері соціальних послуг на короткостроковий і середньостроковий періоди;

погоджує звіт за результатами визначення потреб населення громади у соціальних послугах;

розробляє пропозиції до місцевих і регіональних програм щодо забезпечення потреб населення громади у соціальних послугах.

5.  Робоча група в установленому порядку має право:

отримувати від органів державної влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників органів державної влади та місцевого самоврядування, установ та організацій, незалежних експертів; утворювати, у разі потреби, постійні або тимчасові робочі підгрупи для виконання покладених на неї завдань;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності. Для покращення роботи  робоча група на своїх засіданнях може ухвалювати рішення щодо уточнення механізмів взаємодії усередині робочої групи.

7. За результатами визначення потреб населення Сквирської міської територіальної громади у соціальних послугах робоча група складає звіт.

8. Результати визначення потреб населення Сквирської міської територіальної громади у соціальних послугах розміщуються на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради.

 

ІІІ. Порядок створення та організації діяльності робочої групи

 

1.  Персональний склад робочої групи, Положення про неї затверджуються рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради.

2. До складу робочої групи включаються представники: відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, відділу освіти, комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг», служби у справах дітей та сім’ї, а також представники громадських та благодійних організацій.

3. Організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які скликаються головою робочої групи за необхідністю, та правомочні, якщо в них беруть участь не менше 50% від загального складу її членів.

4.    Рішення робочої групи приймається більшістю голосів від числа членів, які

присутні на засіданні, шляхом відкритого голосування .

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи.

                                                                                                                                 

ІV. Повноваження голови та інших членів робочої групи

 

1. Голова робочої групи:

- скликає за потреби засідання  робочої групи;

- головує на засіданнях;

- підписує протокол та інші документи.

2. Секретар робочої групи:

- веде діловодство;

- веде протоколи засідань;

- підписує разом з головою робочої групи протоколи засідань.

3. Члени робочої групи:

- приймають рішення щодо організації роботи робочої групи;

- вивчають матеріали, надані  для  проведення  визначення  потреб населення  у

соціальних послугах;

- аналізують результати проведення визначення потреб населення у соціальних

послугах;

- член робочої групи, який не підтримує рекомендації та пропозиції, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання;

- вносять пропозиції щодо покращення якості наданих соціальних послуг.

4. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює секретар робочої групи.

 

 

Начальник відділу праці,

соціального захисту  

та соціального забезпечення міської ради                    Світлана РИЧЕНКО

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: