(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Комісія з визначення кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

 
Дата публікації 6.4.2021 12:25:41
 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 30 березня 2021 р. № 04/10

СКЛАД

комісії з визначення кандидатур на присвоєння

почесного звання України «Мати-героїня»

Голова Комісії:

 

1.

Бачинська

 Валентина Петрівна

-

заступник міського голови Сквирської міської ради

 

Заступник Комісії:

 

2.

Рогоза

Надія Анатоліївна

-

начальник служби у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради

 

Секретар Комісії:

 

3.

Шеремет

Олена Борисівна

-

провідний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради

 

Члени Комісії:

 

4.

Кваша

 Ірина Сергіївна

-

начальник відділу з питань юридичного забезпечення ради та діловодства Сквирської міської ради

 

5.

Радчук

 Світлана Петрівна

-

директор комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання адміністративних послуг»

 

6.

Заболотний

Олександр Вікторович

-

начальник відділу освіти Сквирської міської ради

 

7.

Риченко

 Світлана Петрівна

-

начальник відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради.

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 30 березня 2021 р. № 04/10

 

Перелік документів,

 які подаються на розгляд Комісії з визначення кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

 

  1. Копія паспорта громадянина України.
  2. Копія паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах.
  3. Копії свідоцтв про народження дітей (у разі смерті – копії свідоцтв про смерть).
  4. Копії документів про освіту дітей.
  5. Характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо).
  6. Виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ.
  7. Довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося    14 років.
  8. За наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 30 березня 2021 р. № 04/10

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з визначення кандидатур на присвоєння

почесного звання України «Мати-героїня»

Розділ 1.

Загальні положення, засади (мета) діяльності 

1.1. Комісія з визначення кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (далі - Комісія) утворена при виконавчому комітеті Сквирської міської ради Київської області – є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, покликаним вирішувати питання щодо визначення кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» жінкам, які проживають на території Сквирської міської ради Київської області.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Законом України «Про державні нагороди України», Указами Президента України «Про почесні звання України» від 29.06.2001 № 476/2001 та «Про порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України» від 19.02.2003 №138/2003, а також цим Положенням.

Розділ 2.

Права та обов’язки комісії, її завдання

 

2.1. Основними завданнями Комісії є:

2.1.1. Розгляд пропозицій (подань) керівників підприємств, установ, організацій міста щодо визначення кандидатур серед жінок, які проживають на території Сквирської міської ради Київської області, для присвоєння їм почесного звання України «Мати-героїня».

2.1.2. Розгляд документів, поданих жінками, які претендують на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».

2.1.3. Підготовка обґрунтованих пропозицій на розгляд виконавчого комітету Сквирської міської ради Київської області щодо висунення кандидатур жінок, на відзначення їх почесним званням України «Мати-героїня».

2.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Вивчає подані документи, робить запити у відповідні організації та підприємства (при необхідності), заслуховує громадян, які подали документи.

2.2.2. Здійснює аналіз поданих документів відповідно до вимог чинного законодавства України щодо вагомого особистого внеску у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

2.2.3. Повідомляє громадян, які подали документи, про прийняте рішення виконавчим комітетом Сквирської міської ради.

2.3. Комісія має право:

2.3.1. Створювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі у них представників обласних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з керівниками).

2.3.2. Одержувати у встановленому порядку необхідну інформацію та матеріали для її діяльності.

2.3.3. Запрошувати на свої засідання представників установ, організацій, підприємств, громадських організацій (за згодою їх керівників), статутами яких передбачена участь у вирішенні соціальних питань.

Розділ 3.

 Структура комісії, її склад, керівництво

3.1. Комісія утворюється в складі голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та членів Комісії.

3.2. Керує роботою Комісії та головує на її засіданнях голова Комісії, а в період його тимчасової відсутності – заступник голови Комісії. Голова з урахуванням думки членів Комісії, визначає коло питань, які підлягають вивченню і розгляду на засіданнях, встановлює строки підготовчої роботи і проведення засідань. Голову та персональний склад Комісії затверджує виконавчий комітет Сквирської міської ради.

Розділ 4.

Порядок проведення засідань, прийняття рішень

4.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться по мірі надходження заяв. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини членів Комісії.

Хід засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою Комісії та секретарем Комісії. Засідання Комісії веде її голова або, за його дорученням, заступник голови Комісії.

Поточну роботу Комісії виконує секретар.

4.2. Секретар за дорученням Голови скликає засідання Комісії. Оформлює протокол засідання.

4.3. Рішення Комісії, вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше ніж половина членів, присутніх на засіданні Комісії. При рівному розподілі голосів членів Комісії голос голови Комісії, а у разі його відсутності – головуючого на засіданні, є вирішальним.

4.4. Організаційно-методичне забезпечення Комісії здійснюється службою у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради Київської області.

4.5. Виконавчий комітет Сквирської міської ради, на підставі поданих Комісією документів, приймає рішення про подання (або відмову у поданні) кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» жінкам, які мешкають в місті Сквира Київської області.

4.6. Підготовка та подання відповідних документів до Київської обласної державної адміністрації (клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», нагородний лист) здійснюється службою у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради.

 

 

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: