(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Сквирської міської ради

 
Дата публікації 10.2.2021 10:27:25
 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 18 травня 2021 року № 15/13

 

СКЛАД КОМІСІЇ

з питань захисту прав дитини

виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

Голова комісії: міський голова Левіцька Валентина Петрівна;

Заступник голови комісії: заступник міського голови Бачинська Валентина Петрівна;

Секретар: головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Сосонович Ірина Олександрівна;

 

Члени комісії:

Начальник служби у справах дітей та сімї  міської радиРогоза Надія Анатоліївна;

Начальник відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської радиРиченко Світлана Петрівна;

Начальник відділу освіти міської радиЗаболотний Олександр Вікторович;

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення ради та діловодстваКваша Ірина Сергіївна;

Директор комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» - Радчук Світлана Петрівна;

Директор комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «ЦПМСД» - Гадіяк Людмила Василівна (за згодою);

Інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській областіЧумак Наталія Дмитрівна (за згодою).

 

 

Начальник служби у справах дітей

та сім’ї міської ради                                                             Надія РОГОЗА

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 09.02.2021 року № 02/07

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини
виконавчого комітету Сквирської міської ради


1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі – комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Сквирської міської ради.

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про освіту”, «Про соціальні послуги», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.

 

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:


4.1. Затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей та сім’ї, структурних підрозділів Сквирської міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі - уповноважені суб’єкти).

 

4.2. Розглядає питання щодо:  


- подання службою у справах  заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;


- доцільності надання дозволу органу опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;


- доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав;


- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;


- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини.


- вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;


- підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;


- доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;


- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;


- доцільності встановлення і припинення опіки, піклування;


- стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників та виконання покладених на них обов’язків;


- стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;


- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;


- доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, у яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;


- надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;


- забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.


4.3. Розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, у якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:


- взяття під соціальний супровід сімей, у яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);


- скерування (у разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;


- розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті.


Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

 

- розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

 

5. Комісія має право:

 

- отримувати у встановленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;


- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;


- утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;


- залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).


6. Комісію очолює голова міської ради. Голова комісії має заступника, який у разі відсутності голови на засіданні комісії виконує його обов’язки.

 

6.1. Секретар Комісії - відповідно до покладених на нього обов'язків:

 

- приймає від суб’єктів соціальної роботи матеріали та готує їх для розгляду на засіданні комісії;

 

- формує порядок денний засідань комісії;

 

- веде протоколи засідань комісії;

 

- підписує протоколи та витяги з протоколів комісії;

 

- матеріали, які надійшли на розгляд комісії, зберігаються у службі у  справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради відповідно до законодавства України.

 

6.2. У разівідсутності на засіданнікомісії секретаря виконанняйогообов’язківпокладається на іншого члена комісії.

 

6.3. До складукомісії на громадських засадах входятькерівникиструктурнихпідрозділівСквирської міської ради, представник відділу поліції, а також працівники служби у справах дітей та сім'ї.

 

7. Основною організаційною формою діяльностікомісії є їїзасідання, якіпроводяться у разі потреби, але не рідшеніж один раз на місяць.


8. Засіданнякомісії є правомочним, якщо на ньомуприсутні не менш як двітретинизагальноїкількостіїїчленів.


До участі у засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місцепроведеннязасідання.


У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутностірішенняабовисновокможуть бути прийняті без їхучасті на наступномузасіданнікомісії, про час та місцепроведенняякоготакі особи повинні бути попередженіписьмово.


9.До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватисьпредставникипідприємств, установ, організацій а також громадяниУкраїни, іноземці та особи без громадянства, якіперебувають на територіїУкраїни на законнихпідставах, щоберутьбезпосередню участь у розв’язанніпроблемиконкретноїдитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівнярозвитку, щоможевисловити свою думку.


10.Комісіявідповідно до компетенціїприймаєрішення, організовуєїхвиконання, подаєрекомендації органу опіки та піклування для прийняттявідповідногорішенняабопідготовкивисновку для поданняйогодо суду.


11. Рішенняаборекомендаціїкомісіїприймається через відкритеголосуванняпростою більшістюголосівчленівкомісії, присутніх на засіданні. У разірівногорозподілуголосіввирішальним є голос головикомісії.


12. Окрема думка члена комісії, якийголосувавпротиприйняттярішенняаборекомендацій, викладається у письмовійформі і додається до рішеннякомісії.


13. Протокол засіданнякомісіїпідписують голова (головуючий на засіданнікомісії) та секретаркомісії.


14. Витяг з протоколу засіданнякомісіїпідписують голова комісії (головуючий на засіданнікомісії) та секретаркомісії.


15. Голова, його заступник, секретар та члени комісіїберуть участь у їїроботі на громадських засадах.


16. Організаційнезабезпеченнядіяльностікомісіїздійснює служба у справах дітейта сім’ї Сквирської міської ради.

 

17. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього Положення чи його скасування здійснюється у тому ж порядку, що і затвердження цього Положення.

 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини розроблено службою у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради.

 

 

Начальник служби у справах дітей та сім’ї                                   Надія РОГОЗА

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: