(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Комісія з питань надання одноразової грошової матеріальної допомоги

 
Дата публікації 19.1.2022 15:34:46
 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 13 січня 2022 року № 14/2

 

СКЛАД

комісії з питань надання

одноразової грошової матеріальної допомоги

Бачинська

Валентина Петрівна

Голова комісії, заступник міського голови

Риченко

Світлана Петрівна

Заступник голови комісії, начальник відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської ради

Момотюк

Тетяна Вікторівна

Секретар комісії, провідний спеціаліст відділу праці, соціального захисту та  соціального забезпечення міської ради

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

 

Круківська

Ірина Валентинівна

 

Начальник фінансового управління міської ради

 

Гадіяк

Людмила Василівна

Директор КНП СМР «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Чиж

Андрій Григорович

Директор КНП СМР «Сквирська центральна міська лікарня»

 

Радчук

Світлана Петрівна

Директор КУ СМР «Центр надання соціальних послуг»

 

Староста, жителя якого розглядається заява

 

Начальник відділу праці, соціального захисту

 та соціального забезпечення

міської ради                                                               Світлана РИЧЕНКО

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 13 січня 2022 року № 14/2

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань надання одноразової

грошової матеріальної допомоги

 

  1. Загальні положення

 

1.1 Комісія з питань надання одноразової грошової матеріальної допомоги (далі – Комісія) утворюється виконавчим комітетом Сквирської міської ради з метою розгляду звернень громадян щодо надання одноразової грошової матеріальної допомоги та визначення сум матеріальної грошової допомоги заявникам, які звернулися із відповідною заявою.

1.2 Одноразова грошова матеріальна допомога надається за рахунок коштів місцевого бюджету громадянам, які зареєстровані на території  Сквирської територіальної громади, за умов наявності відповідних бюджетних асигнувань.

1.3 У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», іншими нормативно–правовими актами, рішенням Сквирської міської ради від 22.12.2020 року №17-3-VIII «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Сквирської міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2025 роки» ,іншими рішеннями  Сквирської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

 

2. Основні завдання та функції Комісії

 

2.1. Основним завданням Комісії є розгляд звернень громадян щодо надання одноразової грошової матеріальної допомоги.

2.2. Відповідно до покладених на неї завдань Комісія розглядає заяви громадян з питань надання матеріальної допомоги, вивчає відповідність долучених до них документів, розглядає подані матеріали.

2.3. Матеріальна допомога надається  відповідно до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення невідкладних питань матеріального, медичного, соціально-побутового забезпечення, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради 20.01.2021 №07/05( із внесеними змінами).

3. Права комісії

 

3.1. Відповідно до чинного законодавства співпрацювати з структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, залучати до розгляду питань керівників та спеціалістів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, та громадян.

3.2. Отримувати інформацію та матеріали, необхідні для діяльності Комісії в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3. В разі необхідності запрошувати та заслуховувати заявників на засідання Комісії.

3.4. Організовувати у разі потреби перевірки на місцях фактів, викладених у заявах громадян.

3.5. Вчиняти інші дії, які є необхідними для виконання покладених на неї завдань та не суперечать чинному законодавству і цьому Положенню.

3.6. Подавати виконкому Сквирської міської раді пропозиції щодо призначення конкретних сум матеріальної допомоги заявникам.

3.7. Подавати виконавчому комітету Сквирської міської ради пропозиції щодо відмови в наданні одноразової грошової матеріальної допомоги заявникам.

 

4. Організація діяльності комісії

 

4.1. Керівництво комісією здійснює голова комісії.

4.2. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць у разі подання заяв про надання матеріальної допомоги. Позачергові засідання комісії проводяться у разі потреби.

4.3. Засідання комісії скликаються та проводяться головою комісії. У разі відсутності голови комісії, або неможливості з поважних причин виконання своїх обов’язків, засідання проводиться під головуванням заступника голови комісії.

4.4. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу комісії.

4.5. Секретар комісії забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на комісії.

4.6. Поточну роботу, діловодство комісії здійснює секретар комісії. У разі його тимчасової відсутності (перебування у відпустці, відрядженні, на лікарняному), на термін відсутності обов’язки секретаря можуть бути покладені на будь-кого з членів комісії. Відповідне рішення приймається на засіданні комісії простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні і оформляється протоколом.

4.7. Члени комісії беруть участь у роботі особисто на громадських засадах.

До участі у роботі комісії можуть залучатися за згодою депутати Сквирської міської ради, а також інші особи.

4.8. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

4.9. Розмір матеріальної допомоги визначає комісія у кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми заявника. Як виняток,  грошова матеріальна допомога може надаватися повторно, зважаючи на обставини та проблеми заявника.

4.10. Рішення комісії має рекомендаційний характер та оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

4.11. Примірник протоколу комісії передається виконавчому комітету Сквирської міської ради для врахування при прийнятті рішення про надання одноразової грошової матеріальної допомоги.

 

 

Начальник відділу праці, соціального захисту

та соціального забезпечення

міської ради                                                                    Світлана РИЧЕНКО

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: