(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія

 
Дата публікації 21.1.2021 9:42:18
 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради

від 20 січня 2021 року № 04/05

(із внесеними змінами

рішення виконавчого комітету міської ради

13.07.2021 № 13/16

(із внесеними змінами

рішення виконавчого комітету міської ради

02.11.2021 № 14/25)

 

 

С К Л А Д

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії

 при Сквирській міській раді

 

Левіцька

Валентина Петрівна

-

Сквирський міський голова - голова комісії

 

Ходаченко

Анатолій Іванович

-

начальник Сквирського відділу головного управління Держпродспоживслужби в Київській області - заступник голови комісії
 

Гребінник

Людмила Леонідівна

-

головний спеціаліст Сквирського відділу головного управління Держпродспоживслужби в Київській області - секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Черняк

Олена Ростиславівна

-

директор Сквирської міжрайонної державної лабораторії ДПСС

 

Сергієнко

Людмила Вікторівна

 

Теплова

Людмила Тимофіївна

 

-

заступник Сквирського міського голови

 

провідний фахівець відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

 

 

2

                             Продовження додатка

 

Титарчук

Кім Васильович

-

директор Сквирського мисливського господарства УТМР (за згодою)

 

Чиж

Андрій Григорович

-

директор КНП Сквирської міської ради "Сквирська центральна міська лікарня" (за згодою)

 

Представник служби цивільного захисту

-

Білоцерківського РВ ГУ ДСНС України в Київській області (за згодою)

 

Романюк

Олександр Миколайович

 

заступник начальника з привентивної діяльності ВП №1 БЦ РУ поліції в Київській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                               Наталія ЗГАРДІВСЬКА

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради

від 20 січня 2021 року № 04/05

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію

при Сквирській міській раді

 

1. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Сквирській міській раді (далі - Комісія) є постійно діючим органом при Сквирській міській раді, який здійснює на території громади оперативний контроль, керівництво і координацію діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, фізичних осіб щодо запобігання спалахам особливо небезпечних хвороб, що входять до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - заразні хвороби), і масовим отруєнням тварин та їх ліквідації.

2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) здійснення контролю через органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій за:

проведенням заходів щодо профілактики заразних хвороб тварин (ящур, чума, хвороба Ньюкасла, сибірка, сказ, туберкульоз, лейкоз тощо), хвороб, спільних для людей і тварин, та масових отруєнь тварин;

проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення на територію району збудників заразних хвороб тварин з інших держав та регіонів України;

додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист людей і довкілля;

2) надання практичної допомоги підприємствам, установам і організаціям району у проведенні протиепізоотичних заходів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації спалахів заразних хвороб тварин;

2) координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району з питань проведення протиепізоотичних заходів;

3) через систему територіальних органів, установи Держпродспоживслужби та закладів охорони здоров'я організовує захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;

4) інформує Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при облдержадміністрацію про спалахи заразних хвороб і масові отруєння сільськогосподарських та диких тварин, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації;

5) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і розповсюдження заразних хвороб тварин;

6) заслуховує керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій про вжиті заходи щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб тварин;

7) залучає поліцейських та у встановленому порядку військовослужбовців, якщо це є необхідним та доцільним, для надання допомоги державній надзвичайній протиепізоотичній  комісії у запровадженні та здійсненні заходів щодо локалізації та ліквідації особливо небезпечних хвороб, занесених до списку МЕБ;

8) розглядає матеріали щодо причин і наслідків виникнення та ліквідації спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин, визначення винних у цьому осіб;

 

9) вивчає питання про вилучення з обігу та подальше використання небезпечної продукції тваринного походження, яка може викликати інфекційні захворювання і масові отруєння людей та/або тварин в процесі її переробки, реалізації або споживання;

10) визначає кордони інфікованої та буферної зон, зони спосте+ реження. У разі спалаху заразних хвороб тварин розміщує у засобах масової інформації повідомлення про кордони інфікованої та буферної зон, зони спостереження і за необхідності про проведені в кожній з цих зон ветеринарно-санітарні заходи;

11) розглядає і уточнює розмір завданої майнової шкоди (збитків) та складає висновок відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особі внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень), або про відмову в такому відшкодуванні.

5. Комісія має право:

1) одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду­вання, підприємств, установ і організацій, фізичних осіб інформацію та матеріали, що необхідні для з’ясування епізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню та ліквідації заразних хвороб тварин;

2) проводити на підприємствах, в установах і організаціях перевірку стану роботи з профілактики або ліквідації заразних хвороб і масових отруєнь тварин та приймати обов’язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;

3) вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі виявлення заразних хвороб, а також про вилучення з обігу, знезараження, переробку або інше використання продуктів і сировини тваринного та рослинного походження, визнаних не придатними для використання;

4) забороняти у разі виявлення заразних хвороб тварин вивезення (у тому числі за кордон) з окремих підприємств, населених пунктів району  тварин, птиці, кормів, продукції і сировини тваринного походження всіма видами транспорту та пересилання в посилках, а також їх ввезення (у тому числі з-за кордону);

5) забороняти експлуатацію підприємств з переробки та зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі виявлення на таких підприємствах заразних хвороб тварин або незадовільного ветеринарно-санітарного стану;

6) приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи, карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах, в окремих населених пунктах району з метою запобігання розповсюдженню заразних хвороб тварин;

7) визначати на договірних умовах на період карантину режим роботи  працівників підприємств з виробництва та переробки продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного захворювання тварин і наявних умов підприємства;

8) забороняти у разі виявлення заразних хвороб проведення полювання на певні види диких тварин та птиці;

9) ставити перед відповідними органами питання про звільнення з роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення збудників інфекції на територію району, виникнення спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин;

10) затверджувати розмір завданої майнової шкоди (збитків) на підставі заяви або клопотання, що подаються фізичною або юридичною особою, відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, її членів та секретаря.

7. Комісію очолює Сквирський міський голова . Заступником голови Комісії є начальник Сквирського районного управління ГУ Держпродспоживслужби  у Київській області.

8. Голова Комісії:

керує роботою Комісії;

визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії;

веде засідання Комісії;

затверджує щорічний план її роботи;

скликає в разі потреби позачергові засідання Комісії;

може вносити у разі потреби зміни до її складу;

здійснює контроль за виконанням прийнятих Комісією рішень.

9. У разі відсутності голови Комісії, її обов’язки виконує заступник.

10. Роботу з підготовки засідань Комісії виконує її секретар.

Секретар Комісії за вказівками її голови забезпечує скликання Комісії, складає протоколи засідань, доводить до відома структурних підрозділів і окремих посадових осіб установи рішення Комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію Комісії та забезпечує її зберігання.

11. Пропозиції до розгляду питань на засіданні Комісії вносять голова та члени Комісії.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більш як половина її членів.

13. На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру питань, що розглядаються, керівники або представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, наукові працівники та громадяни.

14. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого.

15. Член Комісії, який не підтримує прийняте рішення, може у письмовій формі викласти окрему думку, що додається до рішення Комісії.

16. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадянами.

17. Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або його частина доводиться до відома заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а у разі потреби — до засобів масової інформації.

18. Протокол підписується головою та секретарем Комісії і скріплюється печаткою.

19. Робочим органом Комісії є Сквирське районне управління ГУ Держпродспоживслужби у Київській області.

20. Комісія має бланк і печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                               Наталія ЗГАРДІВСЬКА

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380



Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: