(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№59-5-VІІ

 

Викачати файл

Про створення відділу державної реєстрації

Сквирської міської ради Київської області

 

З метою здійснення повноважень у сфері державної реєстрації, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від  26 листопада 2015 року №834-VIII, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 26 листопада 2015 року №835-VIII (далі-Закон), враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Створити відділ державної реєстрації Сквирської міської ради Київської області.

2. Затвердити загальну чисельність відділу державної реєстрації Сквирської міської ради Київської області в кількості 3 штатні одиниці.

3. Затвердити положення про відділ державної реєстрації Сквирської міської ради Київської області  (Додаток 1).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                    В.А. Скочко

 

м. Сквира

28 січня 2016 року

№59-5-VІІ

 

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови                              О.В.Гнатюк

 

Виконавець

Секретар міської ради                                                   В.О.Бондар

 

Додаток 1

Затверджено
рішення сесії міської ради

28 січня 2016 року

№59-5-VІІ

Положення
про відділ державної реєстрації 
Сквирської міської ради Київської області
1.      Загальні положення

1.1.  Відділ державної реєстрації Сквирської міської ради Київської області (далі по тексту – Відділ) є виконавчим органом Сквирської міської ради Київської області, створений відповідно до рішення сесії міської ради. Відділ підконтрольний та підзвітний Сквирській міській раді Київської області, міському голові. Відділ немає статусу юридичної особи.

1.2.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», іншими Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Сквирської міської ради, що регулюють діяльність у сфері державної реєстрації, а також регламентом міської ради та цим Положенням.

1.3.  Головним завданням Відділу є регулювання відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), фізичних осіб – підприємців, а також у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і спрямовані на забезпечення визнання та захисту державою таких прав.

1.4.  Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження та обов’язки щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

Посадові особи (начальник відділу та державні реєстратори) Відділу призначаються та звільняються з посади міським головою.

1.5.     У своїй діяльності відділ підзвітний та підконтрольний міському голові, заступникам міського голови, секретарю міської ради та керуючому справами виконавчого комітету Сквирської міської ради.

2. Основні завдання та повноваження Відділу

2.1.     Завданнями  Відділу є:

1)  забезпечення:

- проведення державної реєстрації прав;

- ведення Державного реєстру прав;

- взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

- формування та ведення реєстраційних справ;

- прийому документів, поданих для державної реєстрації;

- державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;

- ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;

2)  здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

2.2.     Повноваженнями Відділу є:

1) прийом документів;

2) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3) перевірка  документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

4) проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

5) веде Єдиний державний реєстр;

6) встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

7) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та прийняття відповідних рішень;

8) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

9) під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

10) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

11) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

12) виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

13) формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

14) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

2.3.     Надання послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі іноземним, незалежно від їх підпорядкування, відомчої належності, організаційно-правової форми і форми власності, місцезнаходження, із залученням або без залучення іноземного капіталу.

3. Права Відділу

3.1.     Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Відділу з питань державної реєстрації;

3.2.     Здійснювати володіння, користування майном, переданим йому згідно з актом приймання- передачі;

3.3.     Готувати в межах своєї компетенції проекти рішень на засідання виконавчого комітету, на сесії міської ради, а також проекти розпоряджень міського голови, що стосуються державної реєстрації;

3.4.     Брати участь в сесійних засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, нарадах, інших зібраннях, які проводяться в міській раді, що стосуються державної реєстрації; 

3.5.  Одержувати від посадових осіб у порядку, встановленому в міській раді, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

3.6.     Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших органах для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

3.7.     Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів, що стосуються Відділу.

3.8.     Представляти інтереси в судових інстанціях та інших органах, незалежно від форми власності,  що стосується питань державної реєстрації.

4. Організація Відділу

4.1.     Відділ державної реєстрації Сквирської міської ради Київської області очолює начальник.

4.2.     Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.3.     На посаду начальника відділу призначається особа,  яка є  громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України.

4.4.     Не може бути призначена на посаду начальника Відділу особа, щодо якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

4.5.     У відділі працюють державні реєстратори відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

4.6.     Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.

4.7.     Начальник Відділу:

4.7.1.  Очолює відділ державної реєстрації Сквирської міської ради Київської області, здійснює керівництво її діяльністю, представляє її у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу перед головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконавчого комітету Сквирської міської ради;

4.7.2.  Організовує роботу Відділу;

4.7.3.  Вносить на розгляд міського голови та на сесію міської ради пропозиції щодо формування та реалізації повноважень у сфері державної реєстрації;

4.7.4.  Забезпечує виконання Відділом Конституції України Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», інших Законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень сесій та виконавчого комітету Сквирської міської ради, що регулюють діяльність у сфері державної реєстрації.

4.7.5.  Вносить міському голові пропозиції щодо структури Відділу;

4.7.6.  Розробляє й подає проект положення про відділ державної реєстрації Сквирської міської ради Київської області для затвердження на сесію Сквирської міської ради;

4.7.7.  Подає на затвердження міському голові посадові інструкції працівників Відділу;

4.7.8.  Подає  міському голові проекти щодо штатного розпису Відділу;

4.7.9.  Подає пропозиції міському голові щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників Відділу. Працівники відділу призначаються та звільняються з посади міським головою, за погодженням з начальником Відділу;

4.7.10.          Проводить стажування в Відділі осіб, які претендують на зайняття посад з питань державної реєстрації;

4.7.11.          Здійснює функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців.

4.7.12.          Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.7.13.          Здійснює організаційні заходи щодо діяльності роботи працівників Відділу та належного функціонування Відділу;

4.7.14.          Втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

5.        Відповідальність

5.1.Начальник Відділу несе персональну відповідальність за:

5.1.1.  Своєчасне і якісне виконання завдань та здійснення відповідних повноважень Відділу;

5.1.2.  Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства; 

5.1.3.  Виконання рішень Сквирської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Сквирського міського голови;

5.1.4.  Своєчасне подання відомостей, повідомлень, інформації відповідним державним службам;

5.1.5.  Стан діловодства;

5.1.6.  Дотримання Відділом Конституції України Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

6. Умови оплати праці Відділу

6.1.     Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

6.2.     За сумлінне виконання повноважень у сфері державної реєстрації державні реєстратори мають право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору.

6.3.     Порядок виплати і розмір винагороди для державних реєстраторів, встановлюються органом місцевого самоврядування.

7. Заключні положення

7.1.  Майно Відділу утворюється за рахунок майна, переданого йому Сквирською міською радою, згідно акту приймання-передачі у користування для виконання функцій, передбачених цим Положенням та Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».  Основні фонди та майно Відділу знаходяться в його користуванні і не можуть бути реалізовані без згоди власника. Кошти, отримані за державну реєстрацію, зараховуються до міського бюджету.

7.2.  Відділ має свій бланк.

7.3.  Державні реєстратори мають свою іменну печатку для здійснення повноважень у сфері державної реєстрації. Печатки зберігаються в сейфі в начальника Відділу.

7.4.  Ліквідація Відділу або його реорганізація проводиться Сквирською міською радою відповідно до вимог чинного законодавства.

7.5.  Покладання на Відділ обов’язків не передбачених цим Положенням, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», не допускається.

 

Секретар міської ради                                        В. О. Бондар

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: