(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№28-2-VІІ

 

викачати файл

Про створення комісії по розгляду

спірних питань та затвердження

Положення про комісію по спірних питаннях

Сквирської міської ради

 

Керуючись п.2 ст.26, п.5 ст.33, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою об’єктивного вирішення спорів в межах міста Сквира, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань землекористування, будівництва та архітектури, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

  1. Створити комісію по розгляду спірних питань у такому складі:

Голова комісії: Палієнко Сергій Іванович, заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради.

Заступник голови комісії:  Іващенко Надія Василівна, начальник відділу з питань підприємництва, землекористування та містобудування.

Секретар комісії: юрист міської ради.

Члени комісії:

  • Голова постійної комісії міської ради з питань землекористування, будівництва та архітектури;
  • Завідувач сектору архітектури та містобудування Сквирської райдержадміністрації або представник сектору (за згодою та в разі необхідності);
  • Депутат міської ради закріплений за округом в якому проживає заявник або виникла спірна ситуація (за згодою);
  • Представник Білоцерківського міжрайонного управління ГУ ДСЕС у Київській області (за згодою та в разі необхідності);
  • Представник Володарського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області (за згодою та вразі необхідності);
  • Представник КП «Сквирське комунальне господарство» (за згодою в разі необхідності).

 

 

  1. Затвердити Положення про комісію по спірних питаннях Сквирської міської ради.

 

  1. Комісія про результати розгляду спірного земельного питання в трьохденний термін оформляє протокол, який підписується головою та секретарем комісії.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, будівництва та архітектури.

 

 

Міський голова                                                                            В.А.Скочко

 

м. Сквира

22 грудня  2015 року

№28-2-VІІ

 

Затверджено

рішенням сесії

Сквирської міської ради

№28-2-VІІ

від 22 грудня 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію по спірних питаннях

Сквирської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1.   Комісію по спірних питаннях утворює міська рада на термін повноважень міської ради.

1.2.   У своїй діяльності комісія керується Конституцією України і законами України, Земельним кодексом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3.   Основною формою діяльності комісії є засідання; основним документом, який створює комісія, є акт комісії. За результатами розгляду спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, додержання громадянами правил добросусідства комісія готує акт, який підписують голова, та члени комісії по спірних питаннях.

1.4.   Рішення узгоджувальної комісії є підставою для прийняття рішення міської ради.

 

2. Основні функції

Розгляд звернень громадян з питань:

2.1.   Суміжного землекористування.

2.2.   Дотримання правил добросусідства.

2.3.   Спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності та користуванні.

2.4.   Спірних питань організації під’їздів та проходів до ділянок.

 

3. Розгляд спорів

Розгляд спорів проводиться при наявності таких документів:

3.1.  Плану земельної ділянки (оригінал викопіювання) масштабу 1:500 з нанесеними червоними лініями, погодженому з відділом архітектури  містобудування, виконаному організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих видів робіт.

3.2.   Копії технічного паспорта на будинок.

3.3.   Нотаріально завірених:

3.3.1. Свідоцтва про право власності на будинок або витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно (реєстраційного посвідчення на будинок).

3.3.2. Правовстановлюючих документів (договору дарування, договору міни, свідоцтва на спадщину, договору купівлі-продажу, розпорядження голови районної адміністрації, рішення суду), на підставі яких видане свідоцтво (витяг).

3.4.  Висновку відділу архітектури містобудування про наявність містобудівельних обмежень щодо користування земельною ділянкою.

3.5.  Кадастрового плану земельної ділянки із зазначенням загальної площі земельної ділянки, нанесеними червоними лініями, експлікацією земель, виконаного організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих видів робіт (у разі потреби).

3.6.  Плану обмежень (оригінал), погодженого у встановленому порядку, виконаного організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих видів робіт (у разі наявності).

3.7.  Акта встановлення та узгодження меж земельної ділянки (оригінал) з підписами суміжних землекористувачів, виконаного організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих видів робіт.

3.8.  Витягу рішення виконавчого комітету про надання земельної ділянки, виданого архівним відділом( при потребі).

3.9.  Копії документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою (у разі наявності).

3.10. Копії документа (паспорта), що посвідчує особу для фізичних осіб.

3.11. Нотаріально завіреної копії статуту підприємства, витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3.12. У разі необхідності можуть вимагатися додаткові матеріали.

 

4. Порядок розгляду спорів

4.1.  Спори розглядаються на підставі заяви однієї зі сторін у місячний термін з дня подання заяви.

4.2.  Спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності на засіданні комісії однієї зі сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди відсутньої сторони на розгляд питання – розгляд спору переноситься. Повторне відкладення розгляду спору може бути лише з поважних причин.

4.3.  Відсутність однієї зі сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляду та прийняття рішення.

4.4.  У прийнятому рішенні, яке вступає у силу з часу прийняття, визначається порядок його виконання.

4.5.  Оскарження рішення  комісії у суді призупиняє його виконання.

4.6.  Рішення (акт) комісії передається сторонам у 10-денний термін з часу його прийняття.

 

5. Права та обов'язки сторін при розгляді спорів

5.1.  Сторони, які беруть участь у спорі, мають право знайомитись з матеріалами щодо цього спору, робити з них витяги, брати участь у розгляді спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, одержувати рішення узгоджувальної комісії.

 

6. Заключні положення

6.1.  Члени комісії по спірних питаннях  повинні сумлінно виконувати свої обов’язки, шанобливо ставитись до фізичних та юридичних осіб, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам чи негативно вплинути на репутацію міської ради або її виконавчих органів.

6.2.  У разі недосягнення згоди у вирішенні спірного питання  комісія може рекомендувати вирішити спір у судовому порядку.

6.3.  Засідання комісії проводяться у міру надходження звернень.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                               С.І.Палієнко

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: