(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Виконання дохідної частини бюджету міста Сквира за 9-ть місяців 2015 року

 

викачати файл

 

          Додаток 1
          до рішення сесії Сквирської міської ради
          від 22 грудня 2015 року № 16-2-VII
Виконання дохідної частини бюджету міста Сквира за 9-ть місяців 2015 року
            Таблиця 1
Найменування  Код бюджетної класифікації доходів Планові показники виконано з початку року  Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2015 рік  Затверджено розписом за        9-ть місяців з урахуванням змін
Затверджено розписом на 2015 рік Затверджено розписом на 2015 рік з урахуванням внесених змін Затверджено розписом на 9-ть місяців  2015 року з урахуванням внесених змін
1 2 3 4 5 6 7 8
Загальний фонд
Податкові надходження   10000000 5221000 8192900 5038100 7344944 89,7% 145,8%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11000000 4000 4000 3000 3176 79,4% 105,9%
Податок на прибуток підприємств   11020000 4000 4000 3000 3176 79,4% 105,9%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  11020200 4000 4000 3000 3176 79,4% 105,9%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 7500 7500 5400 0 0,0% 0,0%
Рентна плата за користування надрами  13030000 7500 7500 5400 0 0,0% 0,0%
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 13030200 7500 7500 5400 0 0,0% 0,0%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 250000 2669000 921600 2656094 99,5% 288,2%
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  14040000 250000 2669000 921600 2656094 99,5% 288,2%
Місцеві податки 18000000 4912500 5465400 4072100 4634013 84,8% 113,8%
Податок на майно 18010000 1798600 2182200 1574500 1954379 89,6% 124,1%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010100 5000 11500 11500 9559 83,1% 83,1%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010200 5000 5000 5000 3302 66,0% 66,0%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010300 75000 75000 44000 0 0,0% 0,0%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010400 25000 45000 40000 48335 107,4% 120,8%
Земельний податок з юридичних осіб 18010500 325000 351000 258000 269165 76,7% 104,3%
Орендна плата з юридичних осіб 18010600 1145600 1425600 1008600 1250475 87,7% 124,0%
Земельний податок з фізичних осіб 18010700 25000 25000 12300 25119 100,5% 204,2%
Орендна плата з фізичних осіб 18010900 193000 217000 168000 171315 78,9% 102,0%
Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 0 0 0 150025 0,0% 0,0%
Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 0 27100 27100 27084 0,0% 99,9%
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлялися до 1 січня 2015 року 18040000 0 0 0 -2741 0,0% 0,0%
Збір за провадження торгівельної діяльності (роздрібна торгівля) сплачений фізичними особаби, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040100 0 0 0 -449 0,0% 0,0%
Збір за провадження торгівельної діяльності (роздрібна торгівля) сплачений юридичними особаби, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040200 0 0 0 -2292 0,0% 0,0%
Єдиний податок   18050000 3113900 3283200 2497600 2682375 81,7% 107,4%
Єдиний податок з юридичних осіб  18050300 785900 785900 588900 484501 61,6% 82,3%
Єдиний податок з фізичних осіб  18050400 2273000 2384000 1815600 1952546 81,9% 107,5%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 18050500 55000 113300 93100 245328 216,5% 263,5%
Інші податки та збори  19000000 47000 47000 36000 51661 109,9% 143,5%
Екологічний податок  19010000 47000 47000 36000 51661 109,9% 143,5%
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  19010100 30000 30000 22500 35608 118,7% 158,3%
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  19010200 2000 2000 2000 2577 128,9% 0,0%
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19010300 15000 15000 11500 13476 89,8% 117,2%
Неподаткові надходження   20000000 136500 397200 362100 497430 125,2% 137,4%
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 2000 2000 2000 -28750 -1437,5% -1437,5%
Інші надшодження 21080000 2000 2000 2000 -28750 -1437,5% -1437,5%
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових  21080900 0 0 0 366 0,0% 0,0%
Адміністративні штрафи 21081100 2000 2000 2000 -29116 -1455,8% -1455,8%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 134500 369000 333900 466384 126,4% 139,7%
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0 205000 205000 294963 0,0% 143,9%
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 0 205000 205000 294963 0,0% 143,9%
Державне мито   22090000 112500 142000 113900 171421 120,7% 150,5%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   22090100 110000 110000 81900 74464 67,7% 90,9%
Державне мито, не віднесене до інших категорій 22090200 0 0 0 10 0,0% 0,0%
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   22090400 2500 32000 32000 96947 303,0% 303,0%
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 22130000 22000 22000 15000 0 0,0% 0,0%
Інші неподаткові надхлдження 24000000 0 26200 26200 59796 0,0% 228,2%
Інші надходження 24060000 0 26200 26200 59796 0,0% 228,2%
Інші надходження 24060300 0 26200 26200 59796 0,0% 228,2%
Доходи від операцій з капіталом   30000000 7000 7000 5000 9100 130,0% 182,0%
Надходження від продажу основного капіталу   31000000 7000 7000 5000 9100 130,0% 182,0%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  31010000 7000 7000 5000 9100 130,0% 182,0%
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   31010200 7000 7000 5000 9100 130,0% 182,0%
Всього без урахування трансферт 5364500 8597100 5405200 7851474 91,3% 145,3%
Спеціальний фонд
Податкові надходження   10000000 0 0 0 941 0,0% 0,0%
Місцеві податки 18000000 0 0 0 941 0,0% 0,0%
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності  18040000 0 0 0 941 0,0% 0,0%
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах  18041500 0 0 0 941 0,0% 0,0%
Неподаткові надходження 20000000 20000 50277 46245 49737 98,9% 107,6%
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 0 0 0 14710 0,0% 0,0%
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 21110000 0 0 0 14710 0,0% 0,0%
Інші неподаткові надходження  24000000 20000 34149 34149 35027 102,6% 102,6%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 24110000 0 14149 14149 0 0,0% 0,0%
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 24110900 0 14149 14149 0 0,0% 0,0%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 20000 20000 20000 35027 175,1% 175,1%
Власні надходження бюджетних установ 25000000 0 16128 12096 0 0,0% 0,0%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 0 16128 12096 0 0,0% 0,0%
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі  25020200 0 16128 12096 0 0,0% 0,0%
Доходи від операцій з капіталом 30000000  0 1093000 1093000 1328112 0,0% 121,5%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  33000000 0 1093000 1093000 1328112 0,0% 121,5%
Кошти від продажу землі   33010000 0 1093000 1093000 1328112 0,0% 121,5%
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності 33010100 0 1093000 1093000 1328112 0,0% 121,5%
Офіційні трансферти 40000000 0 1500000 1500000 0 0,0% 0,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постач 41036600 0 1500000 1500000 0 0,0% 0,0%
Всього без урахування трансферт   20000 2643277 2639245 1378790 52,2% 52,2%
               
Міський голова       В.А.Скочко    
               
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: