(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Від 16.12.2020 № 06 /03 Про погодження проєкту бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік

 
Дата публікації 18.12.2020 12:16:29
 

Від  16.12.2020 № 06 /03

 

Про погодження проєкту бюджету

Сквирської міської територіальної

громади   на 2021 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

1.Погодити проект бюджету Сквирської міської територіальної громади   на 2021 рік з наступними показниками:

 

доходи міського бюджету у сумі 267 582 800,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 266 162 600,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 1 420 200,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 267 582 800,00 гривень, у тому числі видатки  загального фонду міського бюджету 256 162 600,00 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 11 420 200,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до загального фонду міського бюджету у сумі 0 гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі
10 000 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі
10 000 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000,00 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 300 000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право міському голові:

1) розподіляти та перерозподіляти субвенції з державного бюджету, обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

2) за погодженням з постійною комісією Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку розподіляти та перерозподіляти додаткові дотації з державного бюджету та обласного бюджету за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету.

5. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 18 749 420,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                                        Валентина Левіцька

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Сквирської міської ради

«Про бюджет Сквирської міської   територіальної громади

на 2021 рік»

 

Враховуючи підсумки 2020 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку Сквирської міської територіальної громади у 2021 році  будуть:

сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у громаді та залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки громади;

збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в громаді, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;

підвищення якості надання освітніх послуг;

підвищення якості послуг у закладах охорони здоров’я;

підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;

надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлового та комунального господарства;

підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних, просвітницьких традицій та спорту;

спрямування наявних ресурсів на соціально-економічний розвиток громади та підвищення доходів його жителів, створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу;

активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкцій та поточних ремонтів об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі доріг;

розв’язання екологічних проблем громади.

Основні завдання  полягають у:

забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та утримання рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій;

стимулюванні раціонального використання енергоресурсів, що сприятиме забезпеченню потреби мешканців багатоповерхового та приватного секторів в енергоресурсах;

створенні позитивної тенденції, щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

сприянні суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;

забезпеченні подальшого розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення їх ролі у соціально-економічному житті громади;

забезпечення населення якісними комунальними послугами;

здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів.

До складу Сквирської міської територіальної громади увійшли 25 сільських рад, в яких проживає 16,8 тис.осіб населення.

Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку громади свідчить, що економіка громади розвивається під впливом складних і не завжди передбачуваних процесів, зумовлених наслідками соціально-економічних змін в країні.

 Економічна стабільність громади забезпечується діяльністю суб'єктів господарської діяльності, представленими сг виробниками, підприємствами  комунального господарства, торгівлі та сфери послуг, малим та середнім бізнес.

Програмними пріоритетами формування бюджетної політики Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік є прогнозування збалансованих показників бюджету та  оптимальність витрачання бюджетних коштів.

В основу формування розрахункових показників доходів загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік покладено вимоги діючого Бюджетного та Податкового  кодексів України.

       Розрахунок показників доходів бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2021рік здійснено з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021 рік з урахуванням впливу зовнішніх  політичних, економічних та інших факторів і очікуваних тенденцій впливу цих факторів у перспективі,  внесених змін до Бюджетного та Податкового кодексів.

       При формуванні бюджету на 2021 рік  було враховано:

уточнені статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 та 2020 роки;

фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами  2018року, 2019 року,  11 місяців 2020 року та  очікувані надходження до кінця 2020 року з урахуванням місцевих рад, які увійшли до складу Сквирської міської територіальної громади

 контингент платників та  економічні показники, які впливають на обсяг платежів від бюджетоутворюючих платників.

Прогноз надходжень на 2021 рік складено  виходячи із загальних принципів формування місцевих бюджетів та нормативів відрахувань  загальнодержавних податків та зборів до бюджетів територіальних громад, визначених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» , з урахуванням статей 64, 69-1 Бюджетного Кодексу України.

Загальний обсяг доходів Сквирської міської територіальної громади  на 2021 рік встановлений в сумі 267 582 800,00  грн.  в тому числі загального фонду 266 162 600,00 грн, та спеціального фонду 1 420 200,00 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади  (з урахуванням трансфертів)  встановлений в сумі 266 162 600,00 грн., в тому числі: власні надходження – 166 647 400,00   грн., освітня субвенція – 96 275 700,00 грн., дотація – 3 239 500,00 грн.

      Сумарний розрахунковий обсяг доходів загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2021 рік розрахований  в сумі 166 647 400,00  грн зі зменшенням проти очікуваних надходжень 2020 року на суму 4 385 740,00 грн.

У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 65,1%  , єдиний податок – 21,5%. плата за землю – 10,0%. Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 3,4% .

Податок на доходи фізичних осіб  обраховано  згідно статті 64 Бюджетного Кодексу України з урахуванням росту показника мінімальної заробітної плати, постійного моніторингу стану розрахунків з бюджетом сільськогосподарських товаровиробників по податку утриманому з виплаченої орендної плати за земельні частки (паї).

 Податок на доходи фізичних осіб є головним джерелом надходжень до бюджету Сквирської міської територіальної громади і запланований    на 2021 рік  в розмірі 108 411 500,00 грн., що на 3 184 555,00  грн. більше ніж очікувані надходження  цього податку у 2020 році громад, які увійшли до складу Сквисрької міської територіальної громади.  Темп росту цього податку 103,0%. Основною складовою податку на доходи фізичних осіб є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами у вигляді заробітної плати. На 2021 рік прогноз надходжень по цьому виду податку складає 83 677 500,00  грн. Темп росту цього податку 105,0%.

       Податок на прибуток підприємств  комунальної власності на 2021 рік прогнозується в сумі 118 300,00 грн. Планові показники 2021 року заплановані на рівні фактичних надходжень 2020р. Основним платником цього виду податку у 2020 році є  Відділ з управління комунальним майном.

      Рентна плата та плата за використання  інших природних ресурсів  обрахована в сумі 259 800,00 грн. ( в т. ч. рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 206 800,00 грн., рентна плата за користування надрами – 53 000,00 тис. грн.).  Рентна плата за користування надрами запланована зі зменшенням на суму рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення від ТОВ «Шамраївське» (у 2020 році – 300 928,00 грн.).

      Внутрішні податки на товари та послуги  у 2020 році складались з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального), акцизного податку з  ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального), з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) з 2021 року зараховуватиметься до спеціального фонду  державного бюджету України згідно п.1 та п. 2 частини третьої ст. 29 «Склад доходів Державного бюджету України» Бюджетного кодексу України (Очікувані надходження цих податків у 2020 році складають 5 473 058 грн.) Тому прогнозні надходження внутрішніх податків на товари та послуги на 2021 рік складаються з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів і заплановані  в сумі 1 800 200,00 грн.

      Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю. Податок на майно обраховано на 2021 рік в сумі 18 262 900,00 грн., (в т. ч. податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 1 426 200,00 тис. грн.(темп росту 113, %), плата за землю – 16 736 700,00 грн., транспортний податок  - 100 000,00 грн.).  

Вагомим джерелом формування доходів місцевих бюджетів є плата за землю.  Показник  надходження плати за землю обраховано виходячи з динаміки фактичних надходжень до місцевих бюджетів Сквирського району, які увійшли до складу Сквирської міської територіальної громади за попередні роки  та контингенту платників. Планові показники 2021 року по платі за землю становлять 16 736 700,00 грн.

Єдиний податок на 2021 рік складає – 35 900 300,00 грн. з них єдиний податок з юридичних осіб – 4 400 000,00 грн.; єдиний податок з фізичних осіб – 16 200 300,00 грн. Темп росту єдиного податку із фізичних осіб 105%. Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний) рік дорівнює або перевищує 75%  – 15 300 000,00 грн. При плануванні враховано норму зарахування єдиного податку у 2021 році  до місцевих бюджетів 100%. Причинами зменшення планових показників на 2021 рік є авансові платежі у 2020 році по  сільських радах на суму 700 000,00 грн.

      Плата за надання адміністративних послуг обрахована на основі очікуваних надходжень 2020 року  та збільшенням  показника у 2020 році на 16 479,00 грн. і становить – 1 532 000,00 грн.

      Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом обраховано в сумі 66 600,00 грн. Згідно  рішення сесії Сквирської районної ради № 08-18-07 від 26.10.2017 року припинено надходження  плати за  оренду цілісних майнових комплексів. Основні  платники цього виду податку сплачували орендну плату через  відділ з правління комунальним майном.

      Плата  державного мита  на 2021 рік обрахована в сумі 282 400,00 грн.

      Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  обрахована згідно очікуваних надходжень цього податку у 2020 році та договорів оренди по сільським радам – 12 100,00 грн

       Кошти від реалізації безхазяйного майна  заплановані на рівні надходжень цього податку 2020 року – 300,00 грн.

    Також у 2021 році заплановані надходження адміністративних штрафів та інших санкцій в сумі 1000,00 грн.

    

Відповідно до Закону про Державний бюджет України на 2021 рік доопрацьованого до другого читання освітня субвенція Сквирської міської територіальної громади становить 96 275 700,00 грн.

         Згідно додатку № 5 розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 04.12.2020 року № 685 «Про схвалення  проєкту рішення Київської обласної ради « Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік» в  загальному фонді Сквирської міської територіальної громади передбачена дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3 239 500,00 грн.

 По спеціальному фонду Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік прогнозовано  суму надходжень 1 420 200,00 грн., в тому числі  :

- власні надходження бюджетних установ – 1 335 200,00 грн.,

- екологічний податок – 85 000,00 грн.

 

Інформація про хід виконання

зведеного бюджету  Сквирського району  у 2020 році

 

За 2020 рік очікується   виконання зведеного бюджету Сквирського районного бюджету  (без урахування трансфертів) на 93,2 % (при уточненому  плані 192 104 370,00 грн, фактично очікується  отримати 178 946 016,00 грн.).

 

Основні показники очікуваного виконання дохідної частини зведеного бюджету Сквирського району за 2020 рік

 

(грн.)

КБКД

Доходи

Фактичні надходження 2019 року

Уточнений план на 2020 рік

Очікувані надходження

2020 року

Виконання

 %

Темп росту очікуваних надх у 2020 році до факту 2019р

 
 

10000000

Податкові надходження  

    183 927 609,04  

    188 119 635,00  

     174 999 803,64  

93,0%

95,1%

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

    120 360 465,68  

    121 730 000,00  

     109 914 793,72  

90,3%

91,3%

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

            56 869,88  

            82 600,00  

           118 252,00  

143,2%

207,9%

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

           128 802,81  

          165 400,00  

           206 768,58  

125,0%

160,5%

 

13030000

Рентна плата за користування надрами 

        1 122 754,40  

          731 200,00  

           354 508,69  

48,5%

31,6%

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 

        1 023 022,90  

        1 143 800,00  

         1 218 722,34  

106,6%

119,1%

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

        4 201 639,60  

        4 181 600,00  

         4 254 335,63  

101,7%

101,3%

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

        1 657 602,96  

        1 765 200,00  

         1 838 427,68  

104,1%

110,9%

 

18010100  18010200  18010300  18010400

Податок на нерухоме майно

        1 262 498,91  

        1 321 500,00  

         1 293 146,59  

97,9%

102,4%

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб 

        4 082 669,96  

        4 066 200,00  

         3 970 502,48  

97,6%

97,3%

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб 

      10 192 233,32  

      11 001 400,00  

       10 402 265,84  

94,6%

102,1%

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб 

        1 703 177,85  

        1 673 000,00  

         1 550 654,31  

92,7%

91,0%

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб 

        2 225 009,27  

        2 231 200,00  

         1 988 252,03  

89,1%

89,4%

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб 

0,00

            21 300,00  

             21 360,37  

100,3%

0,0%

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб 

            46 016,67  

            59 700,00  

             75 150,00  

125,9%

163,3%

 

18050000

Єдиний податок  

      35 864 844,83  

      37 945 535,00  

       37 792 663,38  

99,6%

105,4%

 

20000000

Неподаткові надходження  

        2 234 694,29  

        3 980 935,00  

         3 945 962,29  

99,1%

176,6%

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

            28 762,40  

            15 900,00  

             30 419,16  

191,3%

105,8%

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

            49 600,00  

            36 100,00  

             40 827,39  

113,1%

82,3%

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

        1 759 811,55  

        1 874 000,00  

         1 517 547,97  

81,0%

86,2%

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

            36 724,90  

            40 300,00  

             66 632,29  

165,3%

181,4%

 

22090000

Державне мито  

           125 061,98  

          138 700,00  

           282 525,38  

203,7%

225,9%

 

22130000

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 

           104 251,23  

            67 800,00  

             35 762,24  

52,7%

34,3%

 

24060000

Інші надходження  

           130 482,23  

        1 808 135,00  

         1 972 247,86  

109,1%

1511,5%

 

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

              3 770,00  

              3 800,00  

                  250,00  

6,6%

6,6%

 

 Всього без урахування міжбюджетних трансфертів

 

  186 166 073,33  

    192 104 370,00  

     178 946 015,93  

93,2%

96,1%

 

Головним джерелом  надходжень загального фонду є податок з доходів фізичних осіб. Його питома вага у структурі фактичних надходжень  загального фонду  зведеного бюджету складе 61,4 %.  При плановому   показнику 121 730 000,00  грн., фактично  очікуються надходження в сумі 109 914 794,00   грн.  Виконання складе 93,2%.

Невиконання планових показників по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати спричинене зменшенням надходжень у 2020 році порівняно з надходженнями  2019 року від найбільших платників Сквирського району. ВАТ УКРКАРТ припинили діяльність та розвиток свого бізнесу, звільнення працівників суттєво  вплинуло на сплату ПДФО із заробітної плати (за січень-листопад 2020 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2019 року зменшення на 2 686 800,00 грн.(100%)). ВАТ Банкомзв’язок продали частину акцій, що призвело до зменшення сплати ПДФО із заробітної плати (за січень-листопад 2020 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2019 року зменшення на 2 869 500,00 грн.(100%)). ТОВ Шамраївський цукор не здійснює свою діяльність в повному обсязі (за січень-листопад 2020 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2019 року зменшення на 1 401 700,00 грн.(100%)). Зменшення надходжень ПДФО від ТОВ Сквирський КХП спричинене скороченням працівників. АФ Колос зменшення надходжень по ПДФО із заробітної плати на суму 2 618 700,00 грн.(100%).

Невиконання планових показників у 2020 році по податку з доходів фізичних осіб із доходів платника податку інших ніж заробітна плата та зменшення надходжень у  2020 року порівняно з надходженнями 2019 року спричинене сплатою у    2019 року ПДФО із дивідендів ПП Агро Олімп 2006    на суму 1 080 000,00 грн.(100%) ; ТДВ Шамраївський цукровий завод – 4 399 702,00 грн.(100%).; ФГ Нота – 703 911,00 грн.(100%) та ТОВ Грона – 4 634 675,00 грн. (100%). Також відбулося зменшення сплати ПДФО із земельних паїв за січень-листопад 2020 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2019  року на суму 4 645 000,00 грн. (100%).

 

В розрізі інших джерел доходів очікується виконання :

 

- очікувані надходження податку  на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності становитимуть 118 252,00 грн при плановому показнику 82 600,00  грн. Очікуване виконання планових показників у 2020 році – 143,2%. Темп росту очікуваних надходжень 2020 року до фактичних надходжень 2019 року складає 207,9%. Основним платником цього виду податку є Відділ з управління комунальним майном – 90 435,00 грн., також: редакція газети „Вісник Сквирщини” ;  КП СБ; КП СВ.

 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 125,0%. Очікуються надходження по цьому виду податку в сумі 206 769,00 грн. Темп росту очікуваних надходжень 2020 року до фактичних надходжень 2019 року складе 160,5%.

 

- надходження рентної плати за користування надрами складуть 354 509,00 грн. При плановому показнику 731 200,00 грн. Зменшенням надходжень  рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення від ТОВ «Шамраївське».

 

-  внутрішні податки на товари та послуги, які включають акцизний податок з виробленого та ввезеного на митну територію України пального та акцизний податок   з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 103,1%. Темп росту очікуваних надходжень 2020 року до фактичних надходжень 2019 року складе 110,9%.

 

-  надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки очікується в сумі – 1 293 147,00 грн. при плані – 1 321 500,00 грн. Темп росту очікуваних надходжень 2020 року до фактичних надходжень 2019 року складе 102,4%.

- надходження плати за землю, яка включає земельний податок та орендну плату з юридичних та фізичних осіб очікується – 17 911 675,00 грн. при планових показниках – 18 971 800,00 грн. Виконання уточнених планових показників становитиме – 94,4%. До початкового плану виконання складе – 100,8%.

Найбільші платники по  платі за землю у січні-листопаді   2020 року :

 • ТОВ Агрохолдинг Сквира – 1 537 800,00 грн.;
 • ТОВ « Сквирський КХП» - 1 139 800,00 тис. грн.;
 • ТОВ  Шамраївський цукор – 1 098 300,00 грн.;
 • ФОП Катаєв Л.В. – 665 100,00 грн.;
 • ТОВ АФ «Колос» ТА ФГ Пустоварівський Колос-  475 000,00 грн.;
 • ПП ім. Гагаріна – 404 400,00 грн.;
 • ТОВ Шамраївське -  399 400,00 грн.;
 • ТДВ Шамраївський цукровий завод – 275 600,00 грн.;
 • ТОВ АП Еліта – 185 000,00 грн.;
 • ТОВ Сіман – 176 200,00 грн.

 

- транспортний податок планується отримати в сумі – 87 510,00 грн, що на 41 494,00 грн більше в порівнянні з надходженнями 2019 року. Платниками цього виду податку є ДП Кліринг Агро; ПП Новагрос; ПП Росава Агро; ТОВ Спецгідротех; Книш С.А.

 

- надходження єдиного податку, який включає єдиний податок з юридичних та фізичних осіб та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків очікується в сумі 37 792 663,00 грн. при уточненому плановому показнику – 37 945 535,00 грн. Виконання уточнених планових показників становитиме – 99,6%. До початкового плану виконання складе – 110,6%.

Найбільші платники єдиного податку у січні-листопаді 2020 року  :

 • ТДВ Шамраївський цукровий завод – 2 795 300,00 грн.;
 • ТОВ Торговий дім Грона – 1 544 000,00 грн.;
 • ТОВ АФ «Колос» -  1 246 300,00 грн.;
 • ПП АФ Розволожжя – 983 100,00 грн.;
 • ПП Новагрос – 752 300,00 грн.;
 • СГ ПП ім. Гагаріна – 633 900,00 грн.;
 • ПП АС Малолисовецька – 543 500,00 грн.;
 • Швець О.В. – 532 900,00 грн.;
 • ПП Технофарм Україна – 519 700,00 грн.;
 • ПП Росава Агро – 485 900,00 грн.;
 • ТОВ Кліринг Агро – 472 400,00 грн.;
 • СФГ Добробут 10 – 487 500,00 грн.;
 • ТОВ Софія 7 – 355 700,00 грн.;
 • Коноплястий О.В – 355 900,00 грн.;
 • ТОВ Вілат – 346 300,00 грн.;
 • СФГ Нива-1 – 342 400,00 грн.;
 • ТОВ Сервіс-Агро – 341 900,00 грн.;
 • ПП Агро-Олімп 2006 – 313 000,00 грн.

 

- адміністративні штрафи надійдуть в сумі 71 247,00 грн.

 

- плата за надання адміністративних послуг – 1 517 548,00 грн, що на 242 264,0 грн менше у 2020 році ніж фактичні надходження 2019 року.

 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 66 632,00 грн, що на 29 907,00 грн більше у 2020 році порівняно з фактичними надходженнями 2019 року.

 

- надходження державного мита очікується в сумі 282 525,00 грн. при плані 138 700,00 грн. , що на 157 463,00 грн більше у 2020 році порівняно з фактичними надходженнями 2019 року.

 

- надходження від орендної плати за водні об’єкти – 35 762,00 грн. Платниками цього податку є Сутиріна Т.Є;  Потапчук Г.В; ТОВ Сквирський КХП; ТОВ Сервіс Агро; Красноголовець Ю.С.

 

- інші надходження складуть  1 972 248,00 грн. в тому числі повернення Департаментом фінансів Київської ОДА невикористаних коштів за 2019 рік  в сумі 1 764 235,00 грн.

 

- кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  у 2020 році – 250,00 грн.

 

Очікувані надходження доходів  спеціального фонду зведеного бюджету Сквирського району (без врахування міжбюджетних трансфертів ) у 2020 році складуть 4 292 990,00  грн., з них:

- екологічний податок – 97 501,00 грн;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 8 450,00 грн;

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 395 611,00 грн;

- власні надходження бюджетних установ – 3 303 596,00 грн;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 487 832,00 грн.

 

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету району станом на 01.12.2020 року виконана на суму 241 402 333,61 гривень, що становить 88,1 % до затверджених бюджетних призначень на рік.

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення станом на 01.12.2020 року  направлено 219 367 868,68 грн., що складає 90,9 відсотка до загального обсягу касових видатків.

 

Із цієї суми спрямовано на утримання:

 - установ державного управління – 35 623 807,07 грн;

 - установ освіти – 142 695 281,72  грн;

 - установ охорони здоров’я – 16 391 571,79 грн;

 -установ соціального захисту та соціального забезпечення –                            12 611 854,82грн;

 - установ культури і мистецтва –9 211 592,68 грн.;

 - установ фізичної культури і спорту – 2 833 760,60 гривень.

 

На фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери зведеного бюджету району направлено 182 839 400,40 грн, придбання медикаментів – 473 220,00 грн, придбання продуктів харчування  2 544 637,20 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв  17 167 100,09 гривень.

 

 

 

Пояснення до основних положень

 проекту рішення  «Про місцевий бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік"

за видатками і кредитуванням

 

Проект бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік за видатками відповідно до частини 1 статті 20 Бюджетного кодексу України сформований із застосуванням програмно-цільового методу з урахуванням положень наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами).

При формуванні видаткової частини проекту бюджету громади на 2021 рік враховано показники  Проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Так, проект бюджету громади сформований з урахуванням таких положень:

- визначення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на основі нової формули, яка враховує нормативну наповнюваність класів; виходячи з розрахункової кількості педагогічних працівників, визначеної, зокрема, на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2020 року;

Бюджет громади сформовано з урахуванням принципів раціонального використання бюджетних коштів, підвищення ефективності видатків та концентрації їх на пріоритетних напрямках.

Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення економічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.

При розрахунку фонду оплати праці враховано розмір з 01 січня 2021 року мінімального посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в сумі 2 670 гривень та 01 грудня 2021 року 2893 гривні та мінімальної зарплати в сумі  6000 гривень з 01 січня 2021 року та 6500 гривень з 01 грудня 2021 року.

Також в проекті бюджету враховані видатки на забезпечення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, посадові оклади яких мають встановлюватися на рівні мінімальної заробітної плати, та збережені додаткові надбавки, та інші виплати працівникам окремих галузей бюджетної сфери, які відповідно до внесених змін у законодавстві застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів  місцевого бюджетів.

Для розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) у 2021 році установам та організаціям, які фінансуються за рахунок коштів бюджету громади, застосовано коефіцієнт до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами на 1,1%.

Розрахунки видатків на енергоносії та житлово-комунальні послуги на 2021 рік проведені з урахуванням економного використання бюджетних коштів, виходячи із фактичного споживання бюджетними установами енергоносіїв в натуральних показниках у 2020 році, з урахування діючих тарифів.

З метою ефективного та раціонального використання коштів, передбачених на споживання енергоносіїв актуальним залишається здійснення бюджетними установами енергозберігаючих заходів.

Видаткову частину міського бюджету на 2021 рік сформовано в сумі 267 582 800,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 256 162 600,00 гривень та спеціального фонду 11 420 200,00 гривень.

Обсяг видатків загального фонду на галузі бюджетної сфери становить 245 523 000,00 гривень з них:

державне управління – 31 192 000,00 гривень (питома вага у видатках загального фонду – 12,7 %)

- освіта – 182 903 000,00 гривень (74,5 %);

- охорона здоров’я – 7 500 000,00 гривень (3,0 %);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 10 000 000,00 гривень (4,1 %);

- культура – 10 781 600,00 гривень (4,4 %),

- фізична культура і спорт – 3 146 400,00 гривень (1,3 %).

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2021 рік у розрізі структури видатків становить:

 • заробітна плата з нарахуваннями – 206 062 800,00 грн.
 • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 40 000,00 грн.
 • забезпечення продуктами харчування – 3 350 000,00 грн.
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 17 088 300,00 грн.
 • поточні трансферти населенню – 1 821 720,00 грн.
 • інші видатки – 27 799 780,00 грн.  

 

КПКВ 0100 Державне управління

На 2021 рік у міському бюджеті передбачені видатки на утримання апарту Сквирської міської ради та структурних підрозділів за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у сумі 30 500 000,00 гривень. Заробітна плата з нарахуваннями на утримання 115 штатних одиниць становить 29 143 700,00 гривень. Видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у сумі 648 000,00 грн., інші поточні видатки – 708 300,00 гривень. 

У складі інших видатків на 2021 рік передбачені видатки:

-      на фінансування програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов»язаних з діяльністю Сквирської міської ради на 2021-2025 роки за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»  у сумі 200 000,00 гривень.

- на фінансування програми розвитку архівної справи на 2021 рік планується використати 342 000,00 гривень.

- на програму управління комунального майна передбачено спрямувати 150 000,00 гривень.

 

 

КПКВ 1000 Освіта

 

Видатки по галузі "Освіта" передбачені у сумі 184 023 200,00 грн., у тому числі: за загальним фондом 182 903 000,00 грн. (з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету  96 275 700,00 грн.), за спеціальним фондом -  1 120 200,00 грн.

За рахунок додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на виплату заробітної плати непедагогічним працівникам передбачено 3 239 500,00 гривень.

За рахунок бюджетних призначень у 2020 році передбачено фінансування та утримання 36 бюджетних установ (дошкільні навчальні заклади - 8, загальноосвітні навчальні заклади – 22, 1 позашкільний заклад, 1 диятчий будинок, 3 установи, що не мають статусу юридичної особи ( господарча група, централізована бухгалтерія та центр професійного розвитку педагогічних працівників), 1 установа дитячої музичної школи).

Штатна чисельність працівників установ освіти  на 01.11.2020 року становить 1227,0 одиниць, в тому числі:

- дошкільні навчальні заклади – 174,0 од.;

- загальноосвітні школи – 891,5 од.;

- дитячий будинок – 20,75 од;

- школи естетичного виховання – 48,0 од.;

- позашкільна освіта –  46,75 од.;

- інші заклади освіти (господарча група,центр профрозвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія) – 46,0 од.

Педагогічним працівникам, за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету врахована матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Видатки на харчування по установах освіти заплановані в бюджеті в сумі           3 350 000,00 грн., у тому числі на харчування дітей в дошкільних закладах заплановано 850 000,000 грн., в загальноосвітніх школах – 2 000 000,00 грн., в дитячому будинку – 500 000,00 гривень.

Організація харчування закладів освіти буде проводиться відповідно до розпорядження голови Сквирської міської ради «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дітей дошкільного віку у навчально-виховних комплексах закладах дошкільної освіти громади». Батьківська плата за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та в дошкільних групах навчально-виховних комплексів  встановлена  у розмірі, що складає 50% від вартості харчування у НВК та ДНЗ сільської місцевості та 60% від вартості харчування у ДНЗ м.Сквира.

Вартість харчування однієї дитини в день в навчально-виховних комплексах (в дошкільних групах) та дошкільних навчальних  закладах об'єднаної  територіальної  громади встановлено  в межах  25-29 гривень в день, в дитячому будинку на рівні 90-100 гривень в день на динину.

       

Загалом у прогнозних показниках загального фонду на 2021 рік галузі Освіта враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 156 614 900,00 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 15 550 700,00 грн.;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 40 000,00 грн. ;

- харчування – 3 350 000,00 грн. ;

- інші поточні видатки – 7 347 400,00  грн. (придбання паливо-мастильних матеріалів, видатки на відрядження, сплата за вивезення твердого побутового сміття, сплата за телефонний зв’язок та Інтернет, сплата за заправку та ремонт картриджів, придбання миючих та канцелярських товарів, передплата періодичних видань, господарчі товари та ін.).

 

КПКВ 2000  Охорона здоров’я

Видатки на "Охорону здоров’я" на 2021 рік визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

З бюджету Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік заплановано фінансування видатків на енергоносії в сумі 4 300 000,00 гривень через Програму розвитку та  підтримки комунального некомерційного підприємства  "Сквирська центральна районна лікарня на 2021-2022 роки.

Через Програму розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2021 роки планується утримання фельдшерсько-акушерських пунктів та пункту невідкладної допомоги у сумі 3 200 000,00 гривень.

 

 КПКВ 3000  Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Видатки на "Соціальний захист та соціальне забезпечення" на 2021 рік заплановані в сумі 10 000 000,00  грн. Зокрема на забезпечення соціальними послугами за місцевм проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю передбачено 8 200 000,00 гривень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам територіального центру планується 7 480 400,00 гривень на придбання медикаментів та забезпечення продуктами харчування планується використати 90 000,00 гривень. На оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії передбачено 368 600,00 гривень.

На реалізацію програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Сквирської міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2025 роки передбачено спрямувати 1 800 000,00 гривень у тому числі:

 • на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 30 000,00 грн.
 • на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку – 250 000,00 гривень.
 • на виплату адресної грошової допомоги – 1 520 000,00 гривень.

 

 

КПКВ 4000  Культура і мистецтво

 

Проєктом розрахунків бюджету на 2021 рік по галузі "Культура і мистецтво" на утримання установ культури видатки передбачені в обсязі 10 781 600,00  грн.

За рахунок бюджетних призначень у 2021 році передбачено фінансування та утримання:

 • 38 сільських бібліотек , 1 ЦБС бібліотека м.Сквира (доросла) та 1 бібліотека для дітей м.Сквира ( 37,75 ставок працівників);
 • музей  (2,25 ставки працівників);
 • 36 клубних закладів, 1 РБК ( 63,75 ставок працівників);
 • 1 бухгалтерія ( 6,0 ставок).

   Загальна штатна чисельність працівників установ культури  на 01.11.2020 року становить 109,75 одиниць.

Запропонований проєкт бюджету на 2021 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, видатки на комунальні послуги та енергоносії по всіх установах  в мінімальному розмірі.

У проєкті бюджету на 2021 рік враховані видатки:

 - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 9 940 900,00  грн;

 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 443 000,00 грн;

 - інші  поточні видатки – 397 700,00 грн. 

 

 

КПКВ 5000 Фізична культура і спорт

 

Проєктом бюджету на 2021 рік передбачені видатки на розвиток фізичної культури та спорту громади в обсязі 3 146 400,00  грн. в тому числі в рамках реалізації Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2025 роки передбачено 100 000,00 гривень на виконання заходів програми.

За рахунок бюджетних призначень за загальним фондом 2021 році передбачено фінансування та утримання ДЮСШ на суму 3 046 400 грн. На виплату заробітної плати планується використати 2 882 900,00 гривень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 78 000,00 гривень,  на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань передбачені видатки в сумі 50 000,00 грн.

Прогнозована штатна чисельність працівників закладу у 2021 році становитиме 24,25 одиниць.

Запропонований проєкт бюджету на 2021 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, видатки на комунальні послуги та енергоносії у розмірі мінімальної потреби.

 

 

КПКВ 6000 Житлово-комунальне господарство

 

Проєктом бюджету на 2021 рік на проведення заходів із благоустрою передбачено за рахунок загального фонду 7 143 700,00 гривень та за рахунок спеціального фонду 105 000,00 гривень в тому числі:

 • на організації робіт із благоустрою населених пунктів заплановані видатки за загальним фондом в обсязі 5 744 400,00 гривень та по спеціальному фонду в обсязі 105 000,00 грн;
 • на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 1 399 300,00 гривень;

 

 

КПКВ 7000 Економічна діяльність

 

На "Економічну діяльність" заплановані на 2021 рік по загальному фонду кошти в сумі 10 764 196,00 гривень у тому числі:

 • на поточне утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок місцевого бюджету – 1 257 000,00 гривень.
 • на капітальне утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок місцевого бюджету 1 956 940 гривень.
 • на здійснення заходів із землеустрою 150 000,00 гривень.
 • на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 7 400 256,00 гривень.

 

КПКВ 8000  Інша діяльність

 

На реалізацію заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів за Програмою охорони навколишнього середовища на території Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки проєктом бюджету заплановані видатки загального фонду на суму 85 000,00 грн. (надходження екологічного податку).

З урахуванням норм статті 24 Бюджетного кодексу України у проєкті місцевого бюджету передбачено резервний фонд з обсягом видатків по загальному фонду у сумі  300 000,00 гривень. 

 

КПКВ 9000 Міжбюджетні трансферти

 

В проекті міського бюджету на 2021 рік заплановано реверсну дотацію у сумі 1 788 900,00 гривень, яка буде перераховуватися відповідно до помісячного розпису Державного бюджету на 2021 рік щодекади рівними частинами.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету Сквисрької міської ради на 2021 рік заплановано в сумі 11 420 200,00 гривень. (з них видатки бюджету розвитку – 10 000 000,00 грн.)

Видатки бюджетних установ від власних надходжень в 2021 році заплановані в розмірі 1 420 200,00 грн., з них на:   

– продукти харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах громади за рахунок коштів, що сплачують батьки  в обсязі 900 000,00 грн.;

–  заробітну плату з нарахуваннями за рахунок батьківської плати  по Сквирській  дитячій музичній школі в обсязі 195 200,00  грн.;

- енергоносії та комунальні послуги в обсязі 105 000,00 грн.

–  поточні видатки в обсязі 135 000,00 грн. ,

За рахунок надходжень екологічного податку в обсязі 85 000,00 грн заплановано проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів в рамках реалізації програми охорони навколишнього середовища на території Сквирської міської територіальної громадина  на 2021-2025 роки (КПКВ 8340).

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду місцевого бюджету міської ради до бюджету розвитку, заплановані видатки в обсязі 10 000 000,00 грн., зокрема:

 • виготовлення проектно-кошторисної документації по об"єкту: "Реконструкція ВНС-2 Водонасосна станція другого підйому) по вулиці Залізнична, 57, 57-А, 57-Б, 57-В, в місті Сквира Київської області"- 150 000,00 гривень;
 • реконструкція існуючих водопровідних мереж по вул.Миру, Львівська, Леніна, Радянське Прикарпаття, Дружби народів в с.Миньківці (співфінансування)- 492 804,00 гривень;
 • капітальний ремонт будівлі Сквирського академічного ліцею №2 в м.Сквира (співфінансування) – 1 622 267,00 гривень;
 • капітальний ремонт кінотеатру "Адміністративно-культурний муніципальний центр" по вулиці Соборна (колишня Леніна) будинок, 16 в м.Сквира Київської області з коригуванням ПКД – 5 777 989,00 гривень;
 • капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Стаханова, вул. Проектна, провулок Проектний в місті Сквира Київської області, г виготовленням проектно-кошторисної документації – 1 150 000,00 гривень;
 • капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Мічуріна в м.Сквира Київської області (співфінансування) – 806 940,00 гривень.

 

 

 

 

Інформація щодо погашення місцевого боргу,

обсягів та умов місцевих запозичень

 

Станом на 01 листопада 2020 року за Сквирською міською радою борги та запозичення не обліковуються.

 

 

Розміщення проекту рішення  Сквирської міської  ради

«Про бюджет  Сквирської міської  територіальної громади

на 2021 рік»

 

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення  Сквирської міської  ради «Про бюджет Сквирської міської  територіальної громади на 2021 рік» розміщено на сайті міської ради.

 

 

 

Заступник міської ради                                                   Людмила СЕРГІЄНКО

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: