(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Регламент міської ради VIІ скликання

 
Дата публікації 25.12.2015 17:18:57
 

викачати файл

Затверджено

рішенням сесії Сквирської міської ради

№15-2-VІІ від 22 грудня 2015 року

 

РЕГЛАМЕНТ СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ,

З ВНЕСЕНИМИ ЗМІНАМИ,ЗГІДНО РІШЕНь СЕСІЇ

№78-6-VII ВІД 18.02.2016 РОКУ

№103-7-VІІ ВІД 31.03.2016 РОКУ

№850-36-VІІ ВІД 19.12.2018 РОКУ

№1198-51-VІІ ВІД 18.02.20 РОКУ

 

РОЗДІЛ   І

Загальні положення

1.1.    Порядок діяльності Сквирської міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про запобігання корупції» іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.2.    Регламент Сквирської міської ради встановлює порядок скликання і проведення сесій, формування депутатських комісій та інших органів ради, визначає процедуру прийняття рішень, порядок здійснення контрольних функцій, а також функції органів міської ради та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень.

1.3.    Робота та діловодство Сквирської міської ради ведуться українською мовою.

1.4.    Засідання міської ради, постійних, тимчасових та інших комісій, виконавчого комітету є відкритими і гласними за винятками, встановленими законами та цим Регламентом. Графік роботи пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, складається на кожне півріччя окремо та затверджується на сесії, яка передує наступному півріччю. Після затвердження графіку роботи пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, кожен депутат ознайомлюється з ним особисто.

1.5.    Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом оприлюднення її рішень в засобах масової інформації та на офіційному сайті Сквирської міської ради, яким створюються необхідні умови для широкого висвітлення роботи сесій та засідань депутатських комісій.

1.6.    На засіданнях сесії міської ради можуть бути присутніми голови обласних, міських осередків політичних партій, громадських організацій, керівники установ і організацій та громадяни при розгляді питань, що їх стосуються, також громадяни, які одержали запрошення за пропозиціями міського голови або депутатів.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційними запрошеннями.

При порушенні запрошеними норм поведінки, сесія може прийняти рішення про позбавлення їх права участі в роботі сесії.

1.7.    Місце для депутатів міської ради під час проведення засідання сесії відводиться в правій частині залу.

РОЗДІЛ   ІІ

2.1. Сесія міської ради

І сесія міської ради

2.1.1. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

2.1.2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови і визнання їх повноважень.

2.1.3. Затвердження Регламенту, обрання секретаря міської ради, затвердження заступників міського голови, персонального складу виконавчого комітету міської ради здійснюється не пізніше, ніж на другій сесії шляхом голосування.

2.1.4. Робота першої сесії новообраної ради визначається Регламентом Сквирської міської ради попереднього скликання.

 

2.2. Чергові сесії

2.2.1. Сесії міської ради скликаються міським головою, секретарем міської ради або за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради.

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

Проведення сесій ради планується.

При відповідному обґрунтуванні позачергові сесії міської ради скликаються міським головою, у разі його відсутності секретарем міської ради. На їх розгляд виносяться тільки питання, які вимагають негайного вирішення. Прийняття цільових програм Сквирською міською радою, не відноситься до питань, які вимагають негайного вирішення та розглядаються на чергових сесіях міської ради.

2.2.2. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

2.2.3. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону.

2.2.4. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та зазначення питань, які передбачається винести на розгляд ради. Повідомлення про позачергову сесію може бути оприлюднене у спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців територіальної громади.

2.2.5. Проекти рішень та інші документи депутати отримують не пізніше ніж за 3 дні до початку чергової сесії (крім першої, другої та позачергових сесій): на особисті електронні адреси депутатів (за наявності), додатково здійснюється розсилка проектів рішень та інших документів.

2.2.6. Проект рішення є документом підготовленим міським головою, секретарем міської ради, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, депутатськими фракціями та групами, виконавчим комітетом, апаратом міської ради, завізований заступником міського голови, до компетенції якого відноситься це питання, особами на яких покладається контроль за виконанням документу, юристом та подається міському голові в терміни визначені Регламентом міської ради.

РОЗДІЛ   ІІІ

Процедура пленарних засідань

3.1. Формування порядку денного

3.1.1. Чергова сесія розпочинає свою роботу о 10.00 годині і триває до 17.00. Обідня перерва: з 13.00 до 14.00. Через кожні 2 години перерва на 15 хвилин.

3.1.2. Сесія міської ради може бути продовжена головуючим понад визначений робочий час у п.3.3.1 не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу можуть бути, якщо за це проголосувала більшість депутатів від загальної кількості присутніх на сесії.

3.1.3. Перед початком обговорення порядку денного, міський голова надає слово керівникам громадських організацій, жителям міста, громадянам, які записалися на виступ безпосередньо перед початком засідання. Час для виступу - 3 хвилини. Депутатський корпус, шляхом голосування, вирішує надавати чи не надавати слово. В разі порушення дисципліни, міський голова залишає за собою право позбавити промовця слова, виключити мікрофон.

3.1.4. Перелік питань порядку денного сесії міської ради повідомляється депутатам не пізніше ніж за 10 днів до відкриття сесії.

3.1.5. Порядок денний сесії обговорюється і затверджується в цілому більшістю депутатів від загального складу ради. Після обговорення та прийняття рішень з питань затвердженого порядку денного в різному розглядаються тільки питання інформаційного характеру, які носять форму повідомлення і по яких не приймаються рішення сесії.

3.1.6. До порядку денного сесії включаються питання, які подаються міським головою, секретарем міської ради, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, депутатськими фракціями та групами, виконавчим комітетом, апаратом міської ради, завізований заступником міського голови, до компетенції якого відноситься це питання, особами на яких покладається контроль за виконанням документу, юристом, обговорені в постійних комісіях міської ради, з яких підготовлені проекти рішень.

3.1.7. Після підписання міським головою розпорядження про скликання чергової сесії (не пізніше ніж за 10 днів), до порядку денного сесії можуть бути включені тільки невідкладні питання за погодженням профільної постійної комісії міської ради, якщо на пленарному засіданні після обговорення за нього проголосувало більшість від загального складу ради (26 депутатів + міський голова = загальний склад ради. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос).

 

3.2. Ведення пленарних засідань

3.2.1. Сесію міської ради відкриває, веде і закриває міський голова, а за його відсутності – секретар міської ради, або депутат міської ради, що обраний головуючим на засіданні у відповідності до ч.11 ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

3.2.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на сесії, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого, ведення сесії доручається секретарю міської ради або депутату, що є головуючим на засіданні.

3.2.3. Головуючий на сесії міської ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде сесію, оголошує перерви;

- вносить пропозиції щодо обрання лічильної комісії;

- вносить на обговорення проекти рішень, оголошує, при необхідності, їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради;

- організовує розгляд питань;

- повідомляє списки осіб, які записалися на виступи;

- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

3.2.4. Під час сесії головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком порушення Регламенту.

3.2.5. Для організації роботи сесії головуючий має право:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань, якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

 • ставити запитання до присутніх на сесії.

 

3.3. Організація розгляду питань

3.3.1. Обговорення питання сесії включає:

-   доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

-   співдоповідь (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

-   виступи по одному представнику від постійних комісій міської ради, депутатських фракцій та груп;

-   виступи депутатів;

-   заключне слово доповідача.

3.3.2. Перед початком розгляду порядку денного сесії встановлюється час для його обговорення:

-   для виступів від постійних комісій міської ради, депутатських фракцій, груп до 10 хв.,

- для відповіді на питання до доповідача до 15хв.,

- для виступу в дискусіях до 5хв.

3.3.3. По закінченні часу, відведеного на розгляд питання, головуючий проводить завершення обговорення за скороченою процедурою: хто – „за”, хто – „проти”, хто – „утримався” і ставить проект рішення на голосування.

3.3.4. Час для доповіді надається до 40 хвилин, співдоповіді до 10 хвилин і заключного слова до 10 хвилин.

Виступаючим у обговоренні, для виступів з процедурних питань, заяв, внесення запитів, резолюцій надається час тривалістю до 5 хвилин.

Для виступів у різному – до 5 хвилин.

Питання збільшення тривалості виступу ставиться на голосування.

3.3.5.      Заява про надання слова на сесії з будь-якого питання порядку денного подається у письмовій та усній формі на ім'я головуючого.

Головуючий надає слово для виступу депутату або іншій особі.

Депутат у будь-який момент може відмовитись від свого виступу.

Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів.

 

3.4. Порядок голосування пропозицій

3.4.1. Обговорення і проведення голосування проводиться таким чином, щоб з'ясувати дійсне волевиявлення депутатів.

3.4.2. Після завершення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

3.4.3. На голосування ставляться всі пропозиції та поправки, що надійшли і не були відкликані, та не суперечать цьому Регламенту.

3.4.4. Головуючий на засіданні може відмовити поставити на голосування пропозиції чи поправки депутатів та присутніх на сесії, якщо запропонований текст не стосується обговорюваного питання.

3.4.5. У разі внесення декількох пропозицій, з одного і того ж питання, голосування проводиться в порядку їх внесення.

Якщо серед кількох пропозицій є пропозиція, внесена головуючим на сесії, вона ставиться на голосування першою.

3.4.6. Пропозиції та поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні подаватись в письмовій або усній формі, оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

3.4.7. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.4.8. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3.4.9. Після завершення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

3.5 Таємне голосування

3.5.1. Таємне голосування проводиться виключно з питань, передбачених пунктами 4, 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.5.2. Бюлетені для таємного голосування виготовляються секретарем ради, під контролем Лічильної комісії у кількості 27 бюлетенів (26 депутатів + міський голова = загальний склад ради). Бюлетені для таємного голосування повинні бути підписані всіма членами лічильної комісії, бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. Форма бюлетеня за пропозицією лічильної комісії затверджується сесією міської ради.

3.5.3. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

3.5.4. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування. Депутат, який бере участь у голосуванні, ставить свій особистий підпис у реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщень) для таємного голосування.

3.5.5. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

3.5.6. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата. Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, - всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться повторне голосування.

3.5.7. Рішення ради вважається прийнятим, якщо в результаті таємного голосування за нього отримано більшість голосів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

3.5.8. Якщо необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

3.5.9. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.

3.5.10. Голосування і підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні вважаються кандидати, які набрали необхідну кількість голосів.

3.5.11. Якщо внаслідок голосування не обрано, не призначено, чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводяться вибори з новим висуненням кандидатів.

3.5.12. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

3.5.13. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією член комісії доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів.

3.5.14. У результаті виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, лічильна комісія доповідає раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування.

3.5.15. Якщо при голосуванні порушено порядок визначення результатів голосування, то за процедурним рішенням проводиться повторне голосування

 

3.6. Поіменне голосування

3.6.1. Поіменне голосування проводиться, згідно вимог чинного законодавства.

3.6.2. В зв’язку з відсутністю в Сквирській міській раді - електронної системи голосування, бюлетені для поіменного голосування виготовляються секретарем ради, під контролем лічильної комісії. Бюлетені для поіменного голосування повинні бути підписані всіма членами лічильної комісії, бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. Форма бюлетеня за пропозицією лічильної комісії затверджується сесією міської ради. (додаток 2).

3.6.3. Затверджений бюлетень по кожному питанню порядку денного в електронному вигляді, з допомогою проектора виводиться на екран, голова комісії зачитує по черзі ПІБ міського голови та депутатів, які, голосують, шляхом підняття руки і чітким волевиявленням вголос, результати відмічаються в бюлетені, за допомогою комп’ютерної техніки підраховуються автоматично, висвітлюються на екрані, роздруковуються і підписуються лічильною комісією.

3.6.4. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

3.6.5. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради (14 депутатів), крім випадків, передбачених чинним законодавством та Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

3.6.6. Рішення сесії ради повинні бути опубліковані на сайті місцевої ради не пізніше 5-ти робочих днів.

 

3.7. Прийняття рішень

3.7.1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення питань порядку денного.

3.7.2. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу сесії як рішення сесії.

3.7.3. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії.

3.7.4. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні міської ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в комісіях. З процедурних питань головуючий надає слово позачергово.

3.7.5. Рішення ради приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

 

3.8. Протокол сесії міської ради

3.8.1. Сесія протоколюється. Ведення протоколу здійснює секретар міської ради. Протокол підписує головуючий на засіданні та секретар сесії.

3.8.2. У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесених на розгляд, назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання, прізвища головуючих на засіданні і виступаючих, всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, повні результати голосування і прийняті рішення.

3.8.3. Записи роботи сесії зберігаються протягом всього скликання.

3.8.4. За вимогою депутата йому надається право на одержання витягу з протоколу сесії або окремих рішень сесії.

3.8.5. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.8.6. Протоколи сесії ради повинні бути опубліковані на сайті місцевої ради не пізніше 5-ти робочих днів.

 

3.9. Дисципліна та етика пленарних засідань

3.9.1. На засіданні сесії промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій.

3.9.2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, який порушив Регламент або етику пленарних засідань, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий має право позбавити його слова.

3.9.3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключено без попередження.

3.9.4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу; висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні позбавляє його слова.

3.9.5. Під час засідання сесії депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільних телефонах тощо), які перешкоджають веденню сесії.

3.9.6. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ перервано.

3.9.7. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сесії, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня, головуючий на засіданні за згодою більшості депутатів від фактичної кількості присутніх депутатів, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках за більшістю голосів від кількості присутніх в залі депутатів, сесія може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь до завершення сесійного дня, яке доводиться до відома виборців через засоби масової інформації.

3.9.8. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

 

3.10. Порядок розгляду звернень до сесії міської ради

3.10.1. Звернення до сесії міської ради від жителів міста, керівників підприємств, установ і організацій, партійних та громадських організацій подаються не пізніше як за 2 дні до сесії міської ради та розглядаються в різному.

Звернення отримані пізніше, включаються до розгляду на наступну сесію.

3.10.2. Звернення не повинні містити образливі вислови до посадових осіб, депутатів, заклики до незаконних і насильницьких дій та неперевірені факти.

 

3.11. Міський голова, секретар ради, заступники міського голови та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

3.11.1. Повноваження новообраного міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні міської ради, на якому міською територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження міського голови закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів у будь який визначений ними термін.

3.11.2. Повноваження міського голови достроково припиняються у разі:

 1. його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складання ним повноважень голови;
 2. припинення його  громадянства;
 3. набрання законної сили  обвинувальним вироком щодо нього;
 4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування;
 5. набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених Цивільним процесуальним кодексом України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.
 6. відкликання з посади за народною ініціативою;
 7. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошено таким, що помер;
 8. його смерті;
 9. якщо він порушує Конституцію або Закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадках, передбачених Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим цивільного стану».

Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, за рішенням місцевого референдуму або за рішенням міської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

Дострокове припинення повноважень міського голови з підстав, визначених п.4, 7 здійснюється за рішенням ради у такому порядку:

 1. ініціювання включення до порядку денного сесії ради  питання про дострокове припинення повноважень міського голови належить депутатам ради шляхом подання письмової пропозиції, підписаної не менш, як однією третиною складу ради, у якій вказуються підстави припинення повноважень, а саме – рішення суду, що підтверджує порушення міським головою Конституції або на вимогу членів громади у порядку місцевої ініціативи, якщо ця вимога підписана не менш, як однією десятою мешканців громади, що мають право голосу на місцевих виборах, а також повідомлення державних контрольних органів про недотримання міським головою вимог щодо обмеження сумісності його діяльності;
 2. після включення до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень міського голови, відповідно до  п.1 частини 3 цієї статті, рада може створити тимчасову контрольну комісію ради з метою  перевірки обґрунтованості підстав щодо дострокового припинення повноважень міського голови та  підготовки цього питання до розгляду на сесії ради;
 3. звіт тимчасової контрольної комісії ради має містити інформацію про дострокове припинення повноважень міського голови у такій послідовності:
  • суть претензій до міського голови,
  • наявність чи відсутність юридичних актів чи документів, що підтверджують порушення міським головою Конституції або Законів України, прав і свобод громадян, вимог Закону про обмеження сумісної його діяльності, не забезпечення ним здійснення наданих йому законом повноважень, факти встановленні комісією;
 4. комісія готує проект рішення ради з цього питання, яке може містити одну із наступних пропозицій:
  • відхилити ініціативу щодо дострокового припинення повноважень міського голови, як таку, що не має юридичних підстав;
  • призначити  місцевий референдум про  дострокове припинення повноважень міського голови;
  • припинити повноваження міського голови достроково;
  • порушити клопотання перед Верховною Радою України про призначення позачергових виборів міського голови.
 5. від моменту включення питання про дострокове припинення повноважень міського голови до порядку денного сесії ради до розгляду та припинення рішення по суті має бути зроблена перерва у роботі сесії ради не менш, як 2 доби;
 6. розгляд питання про дострокове припинення повноважень міського голови проводиться з доповіді голови тимчасової контрольної комісії ради, якій доручалась підготовка цього питання, виступу міського голови, відповідей на запитання депутатів ради. Час на оголошення доповіді від комісії та виступ міського голови  встановлюється радою, але він не може бути меншим від часу, встановленого цим регламентом щодо доповіді;
 7. головує на засіданнях при розгляді питання про дострокове припинення повноважень міського голови секретар ради.

Повноваження міського голови вважаються припиненими, якщо за це проголосувало більше двох третин від складу депутатів ради шляхом таємного голосування у порядку, встановленому цим регламентом.

3.11.3. Секретар міської ради обирається радою за пропозицією міського голови таємним голосуванням з числа депутатів ради та працює в раді на  постійній основі, та вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

3.11.4.         Заступники міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету затверджуються радою за пропозицією міського голови та вважаються затвердженими, якщо за них проголосувало більше половини  депутатів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

3.11.5.   Міський голова, секретар ради, заступники міського голови та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

 

РОЗДІЛ ІV

Органи міської ради

4.1. Постійні комісії міської ради

4.1.1. Діяльність постійних комісій міської ради визначається вимогами Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

4.1.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії не пізніше ніж на другій сесії ради та формуються у порядку:

а) робоча група, створена на першій сесії ради, готує пропозиції щодо кількості комісій, їх функціональної спрямованості та назв;

б) депутатські фракції, групи, депутати міської ради подають до робочої групи свої пропозиції щодо їх бачення формування і обрання постійних комісій та заяви про бажання працювати в одній із комісій;

в) міський голова або секретар ради, у разі його обрання на першій сесії, забезпечує обговорення депутатами пропозицій міського голови, секретаря ради, робочої групи щодо постійних комісій ради. Одночасно проводиться обговорення кандидатур осіб на посади голів постійних комісій;

г) матеріали обговорення беруться за основу при підготовці проектів рішень та при розгляді питання порядку денного другої сесії “Про утворення постійних комісій міської ради та обрання їх голів”.

4.1.3. Обрання постійних комісій міської ради визначається наступним порядком, за яким рада приймає рішення:

а) про кількість, назви постійних комісій ради, відповідно до функціональної спрямованості та їх чисельний склад;

б) про обрання голів постійних комісій міської ради, за поданням міського голови;

в) про персональний склад постійних комісій міської ради.

4.1.4. У разі, коли кількість депутатів, бажаючих працювати в тій чи іншій комісії, перевищує визначений радою кількісний склад комісії, - проводиться таємне голосування. До бюлетенів вносяться кандидатури осіб в алфавітному порядку.

4.1.5. Депутат, який у результаті таємного голосування не увійшов до постійної комісії міської ради, по персональному складу якої проведено голосування та прийнято рішення, входить, за його бажанням, до складу іншої комісії.

4.1.6. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії міської ради надається слово для виступу та відповідей на запитання.

4.1.7. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії міської ради, ліквідовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

4.1.8. Голова постійної комісії міської ради може бути в будь-який час відкликаний радою.

4.1.9. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради обговорюються та вносяться:

- міським головою;

- секретарем міської ради;

- постійними комісіями міської ради;

- депутатськими фракціями, групами;

- депутатами міської ради.

4.1.10. Голова постійної комісії звітує про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання згідно плану роботу міської ради.

4.1.11. Рішення міської ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

4.2.12. Відкликання голови постійної комісії міської ради здійснюється шляхом таємного голосування.

4.2.13. У разі відкликання голови постійної комісії міської ради з цієї посади він може залишитися членом тієї ж комісії або перейти до іншої.

4.2.14. Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд сесії, подаються для ознайомлення постійним  комісіям не пізніше ніж за 3 дні до засідання комісії, в якій бере участь юрист міської ради. Постійні комісії міської ради після розгляду проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд сесій міської ради, подають секретарю міської ради пропозиції до проектів рішень, які обов’язково ставляться на голосування головуючим на сесії.

4.2.15. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.2.16. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.2.17. Присутність членів комісії підтверджується листом присутності, в якому депутат особисто ставить підпис, чим підтверджує свою явку. У разі, якщо депутат без поважних причин, покидає засідання комісії, про це фіксується в протоколі, як порушення депутатом своїх обов’язків. Під час голосування, за результатами розгляду поточного питання, зазначається, що такий депутат не голосував. Якщо наслідком того, що депутат не голосував, стало неприйняття рішення, питання вважається таким, що розглянуте та вивчене комісією, але висновки та рекомендації по ньому не прийняті. Неприйняття висновків та рекомендацій постійною комісією не перешкоджає винесенню питання на сесію міської ради із зазначенням причин їх неприйняття.

 

4.3. Тимчасові контрольні комісії ради

4.3.1. Діяльність та створення тимчасової контрольної комісії визначаться вимогами Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

4.3.2. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

4.3.3. Рішення міської ради про створення тимчасової контрольної комісії повинно містити:

- назву комісії;

- завдання комісії;

- кількісний склад комісії;

- обраного міською радою голову (співголів) комісії;

- персональний склад членів комісії (окрім депутатів можуть бути залучені необхідні спеціалісти з відповідних галузей);

- термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);

- додаткові права (якщо це необхідно), надані міською радою цій комісії;

- обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;

- заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

4.3.4. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

4.3.5. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4.3.6. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

4.4. Депутати ради

4.4.1.Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

4.4.2. Звіт депутата місцевої ради має бути проведений, згідно ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», але не пізніше 15 лютого наступного року за звітним.

4.4.3. Депутати ради, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, подають декларацію особи уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, згідно Закону України «Про запобігання корупції».

 

4.5. Депутатські фракції

4.5.1. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.

4.5.2. Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції місцевої ради. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

4.5.3. Порядок вступу до депутатської фракції міської ради або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації, від якої він був обраний депутатом міської ради, та Законом України „Про статус депутатів місцевих рад” (із змінами).

4.5.4. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів міської ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

4.5.5. Невходження депутата міської ради, обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради у порядку, визначеному Законом України „Про статус депутатів місцевих рад” (із змінами).

4.5.6. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються Регламентом міської ради.

 

4.6. Депутатські групи.

4.6.1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів місцевої ради.

4.6.2. Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

4.6.3. Депутатська група реєструється відповідною місцевою радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

4.6.4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.

4.6.5. Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною місцевою радою.

4.6.6. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;

2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.

4.6.7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

4.6.8. Діяльність та створення депутатських груп визначається вимогою Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

4.6.9. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу депутата до депутатської групи, його виходу чи виключення з неї визначається самою депутатською групою.

4.6.10. Депутат не може входити до складу більш ніж однієї зареєстрованої депутатської групи.

4.6.11. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень міської ради.

4.6.12. Після реєстрації депутатської групи головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про утворення такої групи, її кількісний склад, керівника групи.

4.6.13. Про зміни в складі депутатської групи керівник або її уповноважений представник подає секретарю міської ради письмове повідомлення, підтверджене відповідно оформленими документами (заява, протокол).

4.6.14. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш, як з трьох депутатів ради.

4.6.15. Кожна депутатська група має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях сесії міської ради.

4.6.16. Депутатська група, з ініціативи якої на сесії міської ради розглядається питання, має право на виступ свого представника з заключним словом.

4.6.17. Депутатська група має право на оголошення перерви для проведення консультації.

 

4.7. Виконавчий комітет міської ради

4.7.1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Очолює виконавчий комітет міський голова.

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити  депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

4.7.2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликається міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійсненням ним цієї функції - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочним, якщо у них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 1. Рішення та протоколи засідання виконавчого комітету повинні бути опубліковані на сайті місцевої ради протягом 5-х робочих днів.

 

РОЗДІЛ   V

Розгляд депутатських запитів, депутатських запитань і звернень депутатів

5.1.    Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

5.2.    Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

5.3.    Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

5.4.    Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата  міської ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території.

5.5.    Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради  у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

5.6.    Депутатський запит, який вимагає попереднього або детального розгляду, подається депутатом до розгляду за 5 (п’ять) днів до пленарного засідання міської ради і обов’язково включається до порядку денного сесії, у разі коли попередній його розгляд не задовольняє депутата або групу депутатів.

5.7.    Відповідь на депутатський запит, який вимагає попереднього або детального розгляду, готує орган або посадова особа виконкому, та спільно з депутатом, який вніс запит, готує матеріали, відповідний проект рішення для розгляду його на пленарному засіданні міської ради.

5.8.    Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів місцевої ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

5.9.    За результатами обговорення депутатського запиту сесія міської ради, при необхідності, приймає відповідне рішення або протокольне доручення.

 

Секретар міської ради                                         Вероніка БОНДАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: