(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА СКВИРА НА 2016 РІК

 

викачати файл 

 

 

Затверджено

Рішенням сесії міської ради 

№178-10-VII

Від 12 липня  2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

 

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

 

МІСТА  СКВИРА НА 2016  РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сквира

2016 рік
Зміст

 

 

ВСТУП....................................................................................................................

3

1.

Аналіз економічного і соціального розвитку міста у 2015 році…….….

4

2.

Пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку міста Сквира у 2016 році......................................................................

5

3.

Основні напрями соціально-економічного  та культурного розвитку міста Сквира  у 2016 році

.

 

3.1.

Соціальна сфера...................................................................................................

5

3.1.1.

Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім’ї ...........................................

5

3.1.2.

Зайнятість населення та ринок праці...................................................................

6

3.1.3.

Грошові доходи населення....................................................................................

7

3.1.4.

Соціальний захист населення................................................................................

7

3.2.

Гуманітарна сфера..............................................................................................

8

3.2.1.

Освіта.......................................................................................................................

8

3.2.2.

Охорона здоров’я...................................................................................................

9

3.2.3.

Висвітлення роботи міської ради  в засобах масової інформації..................

10

3.2.4.

Фізична культура і спорт.......................................................................................

10

3.3.

Будівництво, ремонт об»єктів соціальної сфери ..........................................

11

3.4.

Житлово-комунальне господарство …………………………………….

12

3.5

Енергозабезпечення та енергозбереження

13

3.6.

Охорона навколишнього природного середовища....................................

13

3.7.

Інвестиційна діяльність .....................................................................................

14

3.8.

Розвиток реального сектору економіки...........................................................

16

 

 

 

3.9.

Зовнішньоекономічна діяльність......................................................................

16

3.10.

Фінансові ресурси.................................................................................................

17

Додаток 1

Таблиця …………………………………………………………………………..     

18-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Сквираа  на 2016   рік (далі – Програма) розроблена з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що забезпечуватимуть у 2016 ро  розвиток міста  у складний для України час, який вимагає максимальної мобілізації ресурсів для забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності держави, усунення негативних наслідків від штучного закриття традиційних ринків для багатьох українських товарів і послуг, вміння скористатися преференціями щодо входження вітчизняних товарів і послуг на висококонкурентні ринки країн-членів Євросоюзу тощо.

При розробці Програми враховано тенденції економічного і соціального розвитку міста  у 2015 році, наявні ресурси та можливості для реалізації державної політики .

Програма підготовлена згідно з основними завданнями Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014      № 856-44- VІ, Програми соціально – економічного і культурного розвитку Сквирського району на 2016 рік , затвердженої рішенням сесії Сквирської районної ради  від 03.03.2016 року № 03-06-07  відповідно до цілей і пріоритетів економічної політики, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України на 2015-2016 роки.

Програма розроблена з метою подолання негативних тенденцій в господарському комплексі міста  та забезпечення сприятливих умов щодо розвитку економіки.

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку міста у 2015 році, впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на економіку , у Програмі визначено головні цілі та пріоритети розвитку Сквири на 2016  рік, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, забезпечення стабілізації розвитку економіки та недопущення зниження рівня життя населення району.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

Законів України:

"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про державні цільові програми", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про інвестиційну діяльність","Про режим іноземного інвестування", "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про державно-приватне партнерство" "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні".

Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”;

- від 12.09.2011 № 1130 „Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва”;

- від 06.08.2014 № 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року";

- від 09.12.2014 № 695 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 806-р "Про Схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року".

У Програмі визначені основні заходи щодо розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери у 2016 році, відповідно до завдань, передбачених законодавчими актами України та рішеннями Київської обласної та Сквирської районної ради, Сквирської міської ради.

Основні показники Програми базуються на пропозиціях  виконавчого комітету міської ради, депутатів міської ради, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, відображають наміри суб’єктів господарювання міста щодо результатів їх діяльності у 2016 році та враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку міста, поточну економічну ситуацію в країні.

            Реалізацію намічених в Програмі заходів та досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання міських  цільових програм. Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей  бюджету м.Сквира.

Організацію виконання Програми здійснює Сквирськап міська рада, її виконавчий комітет , депутатські комісії  спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади в місті та районі, які розробили відповідні розділи Програми.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Сквирської  міської ради за поданням міського голови міста Сквира. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

 

1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ міста СКВИРА У 2015 РОЦІ

 

Сквирською міською радою  протягом 2015 року вживалися заходи, спрямовані на стабілізацію економіки міста  та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу.

 Протягом 2015 року досягнуто наступних позитивних результатів:

- забезпечено надходження  до зведеного бюджету міста ( з урахуванням трансфертів) в сумі 13923,1 тис. грн., що становить 113,8 % до розписів бюджету на 2015 рік  з урахуванням змін 103,9 % до минулого року,. Надходження до загального фонду міського бюджету забезпечені в сумі 11124,5 тис. грн., що становить 108,4 % до до розписів бюджету на 2015 рік  з урахуванням змін  та 131,8 % до 2014 року, до спеціального фонду міського бюджету  надходження забезпечені  в сумі 2798,6 тис. грн., що становить 142,4 % до прогнозних завдань.

- протягом 2015 року за рахунок різних джерел фінансування – коштів Державного фонду регіонального розвитку, коштів обласного, державного бюджетів, коштів міського бюджету , вдалося  провести ремонт капітальний ремонт 3,8 км доріг в населеному пункті, за рахунок міського бюджету проведено почний  ремонт  1756,0 кв. метрів міських доріг.

- за рахунок різних джерел фінансування протягом року в бюджетних установах,  організаціях та навчальних закладах міста  замінено на енергозберігаючі  віконні та дверні блоки;

- з метою оновлення зношеної та застарілої техніки для вивезення твердих побутових відходів КП «Сквирське комунальне господарство» за кошти міського  бюджету придбано сміттєвоз.

Однак, протягом 2015 року, враховуючи складну суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в країні в цілому, в районі не вдалося повністю стабілізувати ситуацію у деяких галузях економіки.

У 2014 році виникла заборгованість з виплати заробітної плати, яку не вдалося погасити і на кінець 2015 року вона становила 381,2 тис. грн. Цю заборгованість має СП „Завод будівельних матеріалів” перед 48 працівниками.

 

2.  пріоритети соціально-економічного

та культурного розвитку міста Сквира у 2016  році

Основною метою Програми є поліпшення якості життя населення  міста Сквира  за рахунок забезпечення стабільності його соціально-економічного розвитку шляхом економічного зростання основних галузей економіки, впровадження реальних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва, продовження роботи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату та забезпечення необхідних умов для розвитку основних галузей соціальної сфери.

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетів:

- розвиток промислового виробництва за рахунок модернізації виробничих потужностей, впровадження сучасних технологій та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств промислового сектору економіки;

 

 - поліпшення умов для залучення іноземних інвестицій та збільшення обсягів експорту, що покращить зовнішньоторговельний баланс району і створить умови для виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції як для зовнішнього, так і внутрішнього ринку;

 

- створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва та подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу;

- стимулювання впровадження в місті енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів;

- поступове наближення рівня життя жителів міста до загальноєвропейських стандартів щодо якості та доступності освіти, медичного обслуговування, соціального захисту, житлово-комунальних послуг, фізкультури і спорту, а також стану навколишнього природного середовища;     

                      

- забезпечення наповнюваності міського бюджету , підвищення фінансової спроможності міського бюджету м.Сквира , залучення додаткових надходжень до бюджету та раціонального використання бюджетних коштів;

 - підвищення рівня доходів населення, посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати праці, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення;

- послідовне підвищення якості життя населення міста  шляхом проведення робіт з благоустрою території міста, реконструкції існуючої мережі водопостачання, водовідведення та   освітлення , капітальний ремонт і  будівництво нових об»єктів інфраструктури міста ;

- покращення стану автомобільних доріг загального користування та комунальних за рахунок фінансування з державного та місцевих бюджетів.

 

3. Основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району  у 2016 році

3.1. Соціальна сфера

3.1.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім’ї  

Людина має стати центром і пріоритетом розвитку. Тому одним з найважливіших напрямків розвитку району є збереження життєвого та трудового потенціалу населення Сквири.

У 2015 році, як і попередні роки, в місті  спостерігалось природне скорочення населення. За попередніми розрахунками, середньорічна чисельність наявного населення  у 2015 році  складала 16,4  тис. осіб, що на 0,2 тис. осіб або на 1,2 % менше, аналогічного показника у 2014 році.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

 

Головні цілі на 2016 рік

Сприяння сталому демографічному розвитку шляхом формування умов для зміцнення репродуктивного здоров’я людей та пропаганди здорового способу життя, розвитку системи первинної медицини , розвитку інфраструктури для фізкультури та спорту, поліпшення соціально-побутового обслуговування соціально незахищених мешканців міста.

Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми шляхом забезпечення якості і доступності надання їм соціальних послуг, створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного.

Поліпшення здоров’я населення, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, попередження соціального сирітства, сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив.

Забезпечення зростання поінформованості молоді в соціальних-економічних та юридично-правових питаннях, розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді, залучення активної молоді до реалізації ініціатив органів державної влади.

Основні завдання та заходи на 2016 рік

- поліпшення демографічної ситуації в місті  за рахунок зміцнення інституту сім'ї та покращення здоров'я населення, зростання тривалості його життя шляхом забезпечення ефективних форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвитку видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів,

- проведення профілактики негативних проявів наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;

- забезпечення доступності до необхідних соціальних послуг дітей та сімей з дітьми, у тому числі осіб з особливими потребами, незалежно від їх статусу та потреб;

- попередження соціального сирітства шляхом введення системи раннього виявлення сімей з дітьми, які опинилися у складних сімейних обставинах;

- забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

- підтримка добробуту малозабезпечених сімей та сімей з дітьми через посилення адресного характеру надання соціальної підтримки;

- вдосконалення системи патріотичного виховання молоді, формування у неї почуття національної гідності;

- сприяння працевлаштуванню та молодіжному підприємництву, забезпечення молодих фахівців першим робочим місцем та проведення профорієнтаційних заходів з метою формування у молоді особистої трудової орієнтації;

- створення умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку молоді, підтримка обдарованої молоді, формування у неї лідерських якостей;

Впровадження основних заходів сприятиме: запобіганню насильства у сім’ях та сирітства; охопленню соціальною підтримкою громадян, які цього потребують; підтримці сімей з дітьми, що дасть можливість забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей, збільшить кількість дітей, повернутих у біологічну родину та усиновлених громадянами України, посилить відповідальність  органу місцевого самоврядування за соціальний захист дітей.

В результаті проведення цих та інших заходів прогнозується, що демографічна ситуація в районі дещо поліпшиться. Проте, подолання кризи і досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізація відтворення населення є тривалим і складним процесом, який, в першу чергу, залежить від підвищення якості життя населення, збереження та відтворення його життєвого і трудового потенціалу.

3.1.2. Зайнятість населення та ринок праці

Підвищення якості ринку праці та надання державних послуг у сфері сприяння зайнятості мешканців Сквирщини залишається одним з найважливіших пріоритетних завдань, яким постійно приділяється увага в місті. Водночас, складна політична і соціально-економічна ситуація, яка склалася у 2015 році в державі, безпосередньо вплинула і на стан справ на ринку праці. Останнім часом падає трудова активність населення, зменшується чисельність штатних працівників, посилюється тінізація ринку праці.

Чисельність безробітного міського населення м.Сквира на початок 2016 року   становила 170 осіб. Кількість незайнятих громадян, які звернулись за працевлаштуванням до  районної служби зайнятості у 2015 році  становить 452 особи, працевлаштовано 253 незайнятих громадян міста.  

 

            Головні цілі на 2016 рік

Впровадження заходів Закону України «Про зайнятість населення» шляхом розширення ролі і функцій служби зайнятості у реалізації політики зайнятості, направленої на збереження та розвиток трудового потенціалу, стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць з належними умовами і гідною оплатою праці.

Основні завдання та заходи на 2016 рік

- проведення широкомасштабної профорієнтаційної роботи, спрямованої на здобуття безробітними професій актуальних на ринку праці та попередження безробіття в молодіжному середовищі;

- збереження робочих місць на діючих підприємствах та створення умов до перепрофілювання їх діяльності;

- підвищення якості робочих місць та робочої сили шляхом покращення професійної освіти та підвищення рівня кваліфікації випускників ДНЗ ВПУ;

- організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточних та перспективних потреб ринку праці;

- підвищення рівня поінформованості населення щодо порядку вирішення питань, пов’язаних із працевлаштуванням на роботу за кордоном і ризиками трудової міграції, особливостями міграційного законодавства країн-реципієнтів, зокрема шляхом використання

           

3.1.3. Грошові доходи населення

Серед основних чинників зростання добробуту населення є збільшення розміру грошових доходів, зокрема, заробітної плати як основного їх джерела, що, у свою чергу, вливає на відтворення робочої сили, розвиток виробництва та розв’язання соціально-економічних проблем.

Головні цілі на 2016 рік

Запобігання зниженню рівня життя населення і наступне його підвищення в міру стабілізації економіки за рахунок забезпечення зростання його доходів, детінізація виплати заробітної плати, підвищення частки заробітної плати в структурі доходів, сприяння підвищенню всіма суб’єктами господарювання тарифних ставок і посадових окладів на основі нових мінімальних розмірів заробітної плати, посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати праці, що призведе до зростання купівельної спроможності мешканців району.

Основні завдання та заходи на 2016 рік

- поліпшення якості життя працюючого населення шляхом контролю за своєчасним упровадженням роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства;

- забезпечення підтримки купівельної спроможності населення через індексацію грошових доходів;

- здійснення роз’яснювальної роботи щодо застосування норм чинного законодавства стосовно нарахування та виплати індексації заробітної плати;

-  проведення системного моніторингу за рівнем оплати праці на економічно активних підприємствах;

- сприяння реалізації заходів щодо оплати праці відповідно до професійно-кваліфікованої рівня працівників;

- здійснення моніторингу та контролю за додержанням законодавства про працю в частині мінімальних державних гарантій, вжиття відповідних заходів впливу щодо упередження та припинення порушень трудового законодавства;

- удосконалення укладання договірних відносин, зокрема, колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам;

- проведення моніторингу виконання графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати та вжиття заходів відповідного реагування до порушників;

- легалізація трудових відносин у сфері зайнятості населення та виплати заробітної плати;

- надання освітньо-правової допомоги громадянам з питань трудового законодавства.

 

3.1.4. Соціальний захист населення

В умовах реформування системи соціальної підтримки населен

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: