(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проекти рішень 50 сесії VІІ скликання (позачергової)

 
Дата публікації 27.1.2020 12:11:36
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

П ятдесятої позачергової сесії Сквирської міської ради VIІ скликання

29 січня 2020р.

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №1186-49-VІI від 19 грудня 2019 року „Про місцевий бюджет міста Сквира на 2020 рік 10320301000 (код бюджету)”.
 2. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік.

ВНЕСЕНЕ №А-1-50 Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 17 грудня 2019 року №1141-48-VІІ «Про затвердження штатного розпису Сквирської міської ради на 2020 рік»

ДОПОВІДАЄ: Тернова М. В. - Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи міської ради - головний бухгалтер.

 1. Про добровільне об’єднання територіальних громад з адміністративним центром у місті Сквира.

ДОПОВІДАЄ: Бондар В. О. – секретар Сквирської міської ради.

 

 

1 Проєкт  РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сесії Сквирської іської ради №1186-49-VІI від 19 грудня 2019 року „Про місцевий бюджет міста Сквира на 2020 рік 10320301000 (код бюджету)”

Керуючись ч.5 ст.23 та п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до рішення сесії Сквирської міської ради №1186-49-VІІ від 19 грудня 2019 року „Про місцевий бюджет міста Сквира на 2020 рік 10320301000 (код бюджету)”, а саме:
  1. В абзаці 3 пункту 1 цифри «25697300», «16785165», замінити на цифри «26252905,75», «17340770,75».
  2. В  пункті  5 цифру «25581400» замінити на цифру «26137005,75» . 

2. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 19 грудня 2019 року №1186-49-VІІ від 19 грудня 2019 року „Про місцевий бюджет міста Сквира на 2020 рік 10320301000 (код бюджету) ” та в додатки №3, №7, які є невід’ємною частиною цього рішення, виклавши їх у новій редакції.

3. Пропозиції до цього рішення є невід’ємною його частиною.

4. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та/або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів міської ради.

Міський голова                                                           В.А.Скочко

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту рішення позачергової сесії Сквирської міської ради № -50–VІІ

від  29 січня  2020 року «Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №1086-49-VII від 19 грудня 2019 року «Про місцевий бюджет міста Сквира на 2019 рік 10320301000 (код бюджету)»

 

Керуючись частиною 5 статті 23 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, затвердити зміни до бюджетних призначень бюджету міста Сквира на 2020 рік, а саме:

1. Відповідно до висновку відділу фінансів Сквирської РДА №20 від 27.01.2020 року за результатами річного звіту про виконання бюджету міста Сквира за 2019 рік по загальному фонду визначити обсяг вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 555605,75 гривень, який склався станом на 01.01.2020 року та здійснити розподіл видатків наступним чином:

1.1 Враховуючи клопотання начальника КП «Сквирське комунальне господарство» вх..№54 та №55 від 27.01.2019 року щодо надання фінансової підтримки комунальному підприємству для оплати заборгованості заробітної плати працюючим та звільненим працівникам підприємства та оплати за спожиту електроенергію перед енергопостачальною компанією:

- збільшити фінансовий ресурс міської цільової «Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік» за КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 555605,75 гривень - одержувачу бюджетних коштів КП «Сквирське комунальне господарство» для фінансування захищених статей видатків та часткове погашення заборгованостей підприємства.

Міський голова                                                                 В.А.Скочко

 

 

2 Проєкт РІШЕННЯ

Про внесення змін до   Програми фінансової підтримки підприємств

комунальної  власностіСквирської міської ради на 2020 рікп

роект)Відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   рішення сесії міської ради від 06.11.2018 року №757-34–VІІ  « Про затвердження Порядку розроблення,  затвердження та виконання міських цільових  програм у м. Сквира»,враховуючи рішення сесії Сквирської міської ради №    від   , пропозиції міського голови, постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів,  Сквирська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки підприємств  комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік  (додаток №1) в частині загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів  Сквирської міської ради.

Міський голова                                                       В.А.Скочко

 

Секретар міської радиВ.О.Бондар

Додаток 1

до проекту рішення сесії Сквирської міської ради

від      .01.2020 року №   -50-VII

ПРОГРАМА

фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік

Зміст

 1. Паспорт Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Мета та завдання Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Заходи з реалізації  Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 5. Фінансова забезпеченість Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. Очікувані результати . . . . . . . . . . .
 7. Система контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. ПАСПОРТ

Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності

Сквирської  міської ради на 2020 рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сквирська міська рада

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення сесії Сквирської міської ради №757-34–VІІ від  06.11.2018 року

2.

Розробники програми

Сквирська міська рада, комунальні підприємства Сквирської міської ради

3.

Відповідальні виконавці

Структурні підрозділи Сквирської міської ради, одержувачі бюджетних коштів - комунальні підприємства Сквирської міської ради

4.

Учасники Програми

КП «Сквирське комунальне господарство»,                                                             КП «Сквир-водоканал»,                                         КП «Сквираблагоустрій»

5.

Терміни реалізації програми

 2020 рік

6.

Кошти, задіяні на виконання Програми

Міський бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:    

 

1618,395  тис.гривень

 

       

2.Загальні положення

         Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради 2020рік (далі - Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про природні монополії», «Про питну воду та питне водопостачання».

         У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарського діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

         Комунальні підприємства: КП «Сквирське комунальне господарство», КП «Сквир-водоканал» та КП «Сквираблагоустрій» є стратегічно важливими підприємствами для Сквирської міської ради, які забезпечують місто  централізованим водопостачанням та водовідведенням,  наданням послуг з вивезення твердих побутових відходів та інших послуг в галузі житлово – комунального господарства. На даний час фінансовий стан комунальних підприємств є критичним через податкове навантаження та невелику кількість абонентів. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в частині своєчасної  виплати заробітної плати, неякісного надання послуг комунальними підприємствами, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу комунальних підприємств в цілому.                                  Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств.

    Вищенаведені чинники призвели до зменшення  у Підприємств власних обігових коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведення, надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, забезпечення благоустрою міста  (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).  

                  

3. Мета та завдання Програми

         Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунальних підприємств, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, поповнення статутного капіталу відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям об’єднаної територіальної громади послуг в галузі житлово-комунального господарства та спрямована на виконання наступних завдань:

         1. Покращення якості надання послуг:

         2. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

         3. Забезпечення проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності територіальної громади  Сквирської  міської ради.

         4. Проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих потужностей підприємств.

         5.  Виконання зобов’язань по  виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам.

         6. Погашення заборгованості по податках та інших обов’язкових платежах.

         7. Проведення вчасних розрахунків за спожиті енергоносії, що відносяться  до виробничої собівартості підприємства, та є невідємною частиною виробничого циклу.

         8. Подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

         9. Придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.

 

4. Заходи з реалізації Програми

         Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети:

         1. Надання підприємствами фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) необхідності виділення коштів на надання фінансової підтримки чи поповнення статутного капіталу з обов’язковим розрахунком економічного ефекту від впровадження заходів, проектів.

         2. Розгляд структурними підрозділами міської ради направлених матеріалів, прийняття рішення про необхідність фінансування та підготовка проекту рішення міської ради щодо виділення коштів за рахунок коштів міського бюджету.

         3. Прийняття відповідного рішення Сквирської міською радою.

         4. Забезпечення виконання рішення міської ради та використання підприємствами виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням.

         5. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець та постійна комісія  з питань планування бюджету та фінансів.

 

5. Фінансова забезпеченість Програми

Фінансова підтримка комунальних підприємств здійснюється шляхом:                                         

1. Внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвитку міського бюджету.

2. Надання поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) за рахунок загального фонду міського бюджету.

         3. Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є  Сквирська міська рада.

           4. Обсяги фінансування Програми зазначені у додатку 2 до Програми.

 

 

 

6. Очікувані результати

         Виконання Програми дасть можливість:

         1. Забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємств.

         2. Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності підприємств.

         3. Забезпечити  безперебійну роботу комунальних підприємств.

         4. Уникнення порушень трудового, податкового та іншого  законодавства.

         5. Покращити якість надання послуг.

 

 

7. Система контролю

 1. Реалізація Програми покладається на Сквирську міську раду, її   виконавчий комітет та комунальні підприємства міста.
 2. Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 Міський голова                                                                  В.А.Скочко

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми фінансової підтримки

комунальних підприємств

Сквирської міської ради

на 2020 рік

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми 

«Фінансової підтримки комунальних підприємств Сквирської міської ради на 2020 рік

№п/п

Комунальні підприємства

Обсяги фінансування тис.грн.

1.

КП»Сквирське комунальне господарство»

763,195

 

2.

КП «Сквир-водоканал»

855,2

3.

КП «Сквираблагоустрій»

0

 

Всього

1618,395

 

 

 

 

 

ВНЕСЕНЕ №А-1-50

Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 17 грудня 2019 року №1141-48-VІІ «Про затвердження штатного розпису Сквирської міської ради на 2020 рік»

Керуючись п.5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», «Про Державний бюджет України на 2020 рік», у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), від 21 липня 2005 року № 614 «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» (зі змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 482 «Про деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 2 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади та їх виконавчих органів, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), враховуючи лист в.о.голови Сквирської РДА Славінської О.В., вх.№62 від 28.01.2020, пропозицію голови комісії з питань планування бюджету та фінансів Лозинського В.Л., пропозиції комісії з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 17 грудня 2019 року №1141-48-VІІ «Про затвердження штатного розпису Сквирської міської ради на 2020 рік», а саме: ввести до загального відділу міської ради посаду Державного реєстратора - 1 штатна одиниця, з посадовим окладом 4710 грн., з 30 січня 2020 року.
 2. Затвердити з 30.01.2020 року штатний розпис Сквирської міської ради із внесеними змінами, згідно з додатком №1.
 3. У разі зміни розміру посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування та робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування протягом 2020 року, відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи міської ради проводити перерахунок заробітної плати, відповідно до внесених змін.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради ІЩЕНКО М. та начальника відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи – головного бухгалтера ТЕРНОВУ М.

 

Міський голова                                                             Валерій СКОЧКО

 

 

Додаток №1

до рішення сесії

Сквирської міської ради

№___-50-VІІ від 29 січня 2020 року

 

Штатний розпис на 30.01.2020 рік

Сквирської міської ради

№ п/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість

штатних одиниць

Посадовий оклад

(грн.)

Фонд заробітної плати  на місяць (грн.)

1

Міський голова

1

10000

10000

2

Перший заступник Сквирського міського голови

1

9500

9500

3

Заступник міського голови з економічних питань

1

9000

9000

4

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

1

9000

9000

5

Секретар міської ради

1

9000

9000

6

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

1

9000

9000

Відділ з питань підприємництва, містобудування та землекористування міської ради

7

Начальник відділу з питань підприємництва, містобудування та землекористування міської ради

1

6400

6400

8

Головний спеціаліст відділу з питань підприємництва, містобудування та землекористування міської ради

1

4700

4700

9

Спеціаліст1 категорії відділу з питань підприємництва, містобудування та землекористування міської ради

1

4300

4300

Загальний відділ міської ради

10

Начальник загального відділу міської ради - державний реєстратор

1

6400

6400

11

Державний реєстратор загального відділу міської ради

1

4710

4710

12

Державний реєстратор (Головний спеціаліст) загального відділу міської ради

1

4700

4700

13

Головний спеціаліст з питань контролю загального відділу міської ради

1

4700

4700

14

Головний спеціаліст  із соціальних  питань загального відділу  міської  ради

1

4700

4700

15

Провідний спеціаліст з питань звернень загального відділу міської ради

1

4400

4400

16

Реєстратор (Провідний спеціаліст) загального відділу міської ради

1

4400

4400

17

Реєстратор (Спеціаліст 1 категорії) загального відділу міської ради

1

4300

4300

Юридичний відділ міської ради

18

Начальник юридичного відділу – юрист міської ради

1

6400

6400

19

Юрист(Головний спеціаліст) юридичного відділу міської ради

1

4700

4700

20

Провідний спеціаліст юридичного відділу міської ради

1

4400

4400

Відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи міської ради

21

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи міської ради - головний бухгалтер

1

6400

6400

22

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи міської ради – заступник головного бухгалтера

1

4700

4700

23

Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи міської ради

1

4400

4400

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю міської ради

24

Начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю міської ради

1

6400

6400

25

Головний спеціаліст відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю міської ради

1

4700

4700

26

Спеціаліст 1 категорії відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю міської ради

1

4300

4300

 

27

Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу (діловод)

1

3350

3350

28

Секретар керівника міської ради

1

3300

3300

29

Водій міської ради

2

2590

5180

30

Прибиральник службових приміщень міської ради

1

2572

2572

 

Всього

31

 

170012

Міський голова                                                           Валерій СКОЧКО

3 Проєкт РІШЕННЯ

Про добровільне об’єднання територіальних громад з адміністративним центром у місті Сквира

         Відповідно до статей 2, 4, 6, 7, 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад, враховуючи наданні головами сільських рад рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад з адміністративним центром у місті Сквира, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Об’єднатися з територіальними громадами села Буки Буківської сільської ради, сіл Домантівка, Квітневе, Ями Домантівської сільської ради, сіл Безпечна, Дулицьке Дулицької сільської ради, села Каленна Каленнівської сільської ради, сіл Золотуха, Кам’яна Гребля Кам’яногребельської сільської ради, села Красноліси Красноліської сільської ради, села Малі Єрчики Малоєрчиківської сільської ради, сіл Малі Лисівці, Миньківці Малолисовецької сільської ради, села Оріховець Оріховецької сільської ради, села Пустоварівка Пустоварівської сільської ради, сіл Дунайка, Краснянка, Рогізна Рогізнянської сільської ради, сіл Владиславка, Руда Рудянської сільської ради, села Селезенівка Селезенівської сільської ради, села Тхорівка Тхорівської сільської ради, сіл Таборів, Чубинці Чубинецької сільської ради, сіл Терешки, Шаліївка Шаліївської сільської ради, села Шамраївка Шамраївської сільської ради, сіл Токарівка, Шапіївка Шапіївської сільської ради в Сквирську об’єднану територіальну громаду Сквирського району Київської області з центром у місті Сквира.
 2. Доручити Сквирському міському голові В.А. Скочку звернутися до Київської обласної ради з клопотанням про утворення Сквирської територіальної громади з адміністративним центром у місті Сквира.
 3. Повноваження міської та сільських рад, міського та сільських голів припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, міським головою Сквирської територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
 4. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської та сільських рад визначити Сквирську міську раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.
 5. Доручити міському голові провести громадське обговорення протягом 60 днів щодо даного рішення про добровільне об’єднання територіальних громад з адміністративним центром у місті Сквира.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Сквирського міського голову.

 

Міський голова                                                             В.А.Скочко

 

 

 

 

Проект подання

 

_____________________
обласна рада

 

 

ПОДАННЯ

 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи рішення ______________, __________, _________ територіальних громад про добровільне об’єднання в __________ територіальну громаду з центром в місті (селищі, селі) __________, просимо прийняти рішення обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади.

Додатки:

 1. Рішення ______________ сільської ради № _____ від ______
 2. Рішення ______________ сільської ради № _____ від ______
 3. Рішення ______________ селищної ради № _____ від ______
 4. Рішення ______________ міської ради № _____ від ______

 

 

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: