(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проект РІШЕННЯ Про бюджет міста Сквира на 2020 рік

 
Дата публікації 13.12.2019 14:35:26
 

Проект РІШЕННЯ

 

Про бюджет міста Сквира

на 2020 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів та погодження постійних комісій міської ради, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 25 697 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 25 491 400 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету 205 900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки місцевого бюджету у сумі 25 697 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 17 010 165 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 8 571 235 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

 

повернення кредитів до загального фонду районного бюджету у сумі 0 гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

 

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 8 481 235  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 8 481 235 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти в сумі 0 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 25 581 400 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені у статті 69 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69.1, 71 Бюджетного кодексу України:

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

 

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

-   заробітну плату  працівників бюджетних установ (код 2110);

-   нарахування на заробітну плату (код 2120);

-   оплата енергоносіїв та комунальних послуг (код 2170);

-   трансферти місцевим бюджетам (код 2730).

 

9. Головному розпоряднику коштів місцевого бюджету ( міському голові міста Сквира ) забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетною установою, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання.

10. Надати право міському голові (як головному розпоряднику коштів) протягом бюджетного періоду у період між сесіями міської ради, у виняткових випадках, здійснювати перерозподіл бюджетних призначень за тимчасовою та економічною класифікаціями видатків в межах загального та спеціального фондів бюджету міста Сквира з обов’язковим інформуванням на черговій сесії.

 

11. Рішенням набуває чинності  з 01 січня 2020 року.

 

12. Додатки 1, 23, 4, 5, 6, 7, 8  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

13. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів

 

Міський голова                                                             В.А.Скочко

 

м.Сквира

   грудня 2019 року

№-  -VII

 

Пояснююча записка

до бюджету міста Сквира на 2020 рік

Обсяг фінансового ресурсу міського бюджету м.Сквира  на 2020 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р та поданого на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. номер постанови 8357 від 16.05.2018), Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, а також реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я.

При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2020 рік враховано:

– зарахування, починаючи з 1 січня 2019 року, 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин, за рахунок зниження відсотку до державного бюджету;

– запровадження земельного податку за лісові землі та встановлення ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України (Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств" від 10.07.2018 № 2497–VIII);

– збереження на 2020 рік спрощеної системи оподаткування для платників податків єдиного податку І–ІV груп, а також віднесення до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) фізичних осіб–підприємців, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство";

– збереження протягом 2020 року норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів; та порядку  формування державного дорожнього фоду а саме: 

– підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

– зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

Прогнозний обсяг доходів міського бюджету на 2020 рік  визначено у сумі

25 697,3 тис. грн., у тому числі за:

 • загальним фондом – 25 491,4 тис. грн.;
 • спеціальним фондом – 205,9 тис. гривень.

При оцінці дохідної частини міського бюджету було враховано:

показники фактичних надходжень міського бюджету за 2018 рік та 11 місяців 2019 року, очікувані показники надходжень  на 2019 рік та прогнозні на 2020 рік.

Основними бюджетоутворюючими податками, які формують дохідну частину загального фонду  бюджету м.Сквира на 2019 рік є :

 • єдиний податок  - 12919,3 тис.грн., що становить 50,7% доходів загального фонду бюджету,
 • плата за землю фізичних та юридичних осіб – 3875,7 тис.грн., що становить 15,2% доходів загального фонду бюджету,
 • акцизний податок на пальне та акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі -  5039,1 тис.грн., що становить 19,8% доходів загального фонду бюджету,
 • податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 740,3 тис.грн., що становить 2,9% доходів загального фонду бюджету,
 • неподаткові надходження – 1412,7 тис.грн., що становить 5,5% доходів загального фонду бюджету.

Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду  міського бюджету сформовано за рахунок надходжень:

 •  екологічного податку  - 115,9 тис.грн.,
 • коштів від продажу  земельних ділянок несільськогосподарського призначення  комунальної власності – 90,0 тис.гривень.

Видаткова частина бюджету міста Сквира на 2020 рік сформована з урахуванням п.18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу Українищодо застосування починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік програмно – цільового методу на рівні місцевих бюджетів , що не мають взаємовідносини з державним бюджетом.

Рішенням сесій Сквирської міської ради затверджено 16 міських цільових програм на 2020 рік, з числаяких за 15 програмами передбачено фінансуваннявидатків із загального та спеціального фондів бюджету міста на суму25 581,4 тис.грн. (додаток №7).

Видатки загального фонду бюджету міста Сквира складають1701,0 тис.грн., в тому числі видатки споживання- 9956,4 тис.грн., видатки розвитку – 7053,7 тис.гривень.

Видатки спеціального фонду становлять- 8687,1 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 8571,2 тис.грн. (додаток №6).

          Додаток 1
          до проекту рішення сесії Сквирської міської ради
          № 49-VII від  грудня 2019 року
           
ДОХОДИ
бюджету  міста Сквира на 2020 рік
          (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   24190800,00 24074900,00 115900,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  9800,00 9800,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами  9800,00 9800,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  9800,00 9800,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6529800,00 6529800,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  977500,00 977500,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 977500,00 977500,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  4061600,00 4061600,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 4061600,00 4061600,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  1490700,00 1490700,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки  17535300,00 17535300,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  4616000,00 4616000,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  6700,00 6700,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  30600,00 30600,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  54800,00 54800,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  648200,00 648200,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  706100,00 706100,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  2755200,00 2755200,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  153800,00 153800,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  260600,00 260600,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   12919300,00 12919300,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  2314600,00 2314600,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  9630200,00 9630200,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  974500,00 974500,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  115900,00 0,00 115900,00 0,00
19010000 Екологічний податок  115900,00 0,00 115900,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 28600,00 0,00 28600,00 0,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  12300,00 0,00 12300,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  75000,00 0,00 75000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   1412700,00 1412700,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   33100,00 33100,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   33100,00 33100,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  13800,00 13800,00 0,00 0,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  19300,00 19300,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1337600,00 1337600,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1204500,00 1204500,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 833000,00 833000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  371500,00 371500,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   133100,00 133100,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   117200,00 117200,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   15900,00 15900,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   42000,00 42000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   42000,00 42000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   42000,00 42000,00 0,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом   93800,00 3800,00 90000,00 90000,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   3800,00 3800,00 0,00 0,00
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  3800,00 3800,00 0,00 0,00
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   3800,00 3800,00 0,00 0,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  90000,00 0,00 90000,00 90000,00
33010000 Кошти від продажу землі   90000,00 0,00 90000,00 90000,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 90000,00 0,00 90000,00 90000,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 25697300,00 25491400,00 205900,00 90000,00
X Разом доходів 25697300,00 25491400,00 205900,00 90000,00
           
           
  Міський голова     В.А.Скочко  
      Додаток №2
      до проекту рішення сесії Сквирської міської ради
      №  -49-VІІ від  грудня 2019 року
           
Фінансування бюджету міста Сквира на 2020 рік
          (тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,0 -8481235,00 8481235,00 8481235,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,0 -8481235,00 8481235,00 8481235,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,0 -8481235,00 8481235,00 8481235,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,0 -8481235,00 8481235,00 8481235,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,0 -8481235,00 8481235,00 8481235,00
           
           
Міський голова     В.А.Скочко

 

                              Додаток 3
                              до проекту рішення сесії сквирської міської  ради
                              № 49-VII від 19 грудня 2019 року
                               
РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету  міста Сквира на 2020 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Сквирська міська рада 17010165,00 9956400,00 5285300,00 156000,00 7053765,00 8687135,00 8571235,00 115900,00 0,00 0,00 8571235,00 25697300,00
0110000     Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради) 17010165,00 9956400,00 5285300,00 156000,00 7053765,00 8687135,00 8571235,00 115900,00 0,00 0,00 8571235,00 25697300,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6990200,00 6990200,00 5285300,00 156000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6990200,00
0113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 170000,00 170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00
0116014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 845800,00 0,00 0,00 0,00 845800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845800,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3975963,00 150000,00 0,00 0,00 3825963,00 2259900,00 2259900,00 0,00 0,00 0,00 2259900,00 6235863,00
0116040 6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро 92212,00 0,00 0,00 0,00 92212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92212,00
0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 1062790,00 0,00 0,00 0,00 1062790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1062790,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75980,00 75980,00 0,00 0,00 0,00 75980,00 75980,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 80000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2927000,00 1700000,00 0,00 0,00 1227000,00 5965155,00 5965155,00 0,00 0,00 0,00 5965155,00 8892155,00
0117660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10200,00 10200,00 0,00 0,00 0,00 10200,00 10200,00
0118312 8312 0512 Утилізація відходів 246200,00 246200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246200,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115900,00 0,00 115900,00 0,00 0,00 0,00 115900,00
X X X Усього 17010165,00 9956400,00 5285300,00 156000,00 7053765,00 8687135,00 8571235,00 115900,00 0,00 0,00 8571235,00 25697300,00
                               
                               
  Міський голова             В.А.Скочко              

 

                      Додаток 4
                      до проекту рішення сесії Сквирської міської ради
                      №-49-VII від   грудня 20189року
Кредитування бюджету міста Сквира у 2020 році
                              (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                               
Х Х Х УСЬОГО                        
                               
                               
  Міський голова       В.А.Скочко              

 

                      Додаток 5
                  до проекту рішення сесії Сквирської міської ради
                      №  -49-VII від     грудня 2019 року
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
                              (грн)
Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
дотація на: субвенції усього дотація на: субвенції усього
загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:
найменування трансферту* найменування трансферту**
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                               
                               
                               
Х УСЬОГО                            
                               
                               
                               
  Міський голова         В.А.Скочко        

 

            Додаток №6
            до проекту рішення  сесії Сквирської міської ради
            № -49-VII від 19 грудня 2019 року
Перелік об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
                (гривень.)
Код ПКВ та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВ та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації обєкта (Рік початку і завершення) Загальна вартість обєкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
0116000     Сквирська міська рада Житлово-комунальне господарство     2409900,00  
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Організація благоустрою населених пунктів     2359900,00  
0116013 6013 0620 Сквирська міська рада Капітальний трансферт КП"Сквир-водоканал" 2020 рік 100000,00 100000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт частини тротуару від №10 до №16 та від №24 до №28 по вул.Соборна в м.Сквира Київської області 2020 рік 1483900,00 1483900,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт прибудинкової території будинків № 145, 147 по вул. Незалежності в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 2020 рік 626000,00 626000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт мережі  вуличного освітлення по вул.Гончарна в м.Сквира Київської області 2020 рік 150000,00 150000,00 100%
0116040 0116040 6040 Сквирська міська рада Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води     50000,00  
0116040 6040 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт підвідного водогону до будинку №5 по  вул.Київська  в м.Сквира Київської області 2020 рік 50000,00 50000,00 100%
0117000     Сквирська міська рада Економічна діяльність     5861335,00  
0117300     Сквирська міська рада Будівництво та регіональний розвиток     80000,00  
0117350 7350 0443 Сквирська міська рада Виготовлення детального плану території земель запасу Сквирської міської ради для розміщення присадибних земельних ділянок учасникам АТО в м.Сквира, об’єктів інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури, озеленення (масив «Польова»)» 2020 рік 80000,00 80000,00 100%
7400     Сквирська міська рада Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 2020 рік   5665155,00  
0117461 7461 0456 Сквирська міська рада Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 2020 рік   5665155,00  
0117461 7461 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Слобідська  від №99 до №143 в м. Сквира Київської області  2020 рік 1448100,00 1448100,00 100%
0117461 7461 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Весняна № 1-29 в м. Сквира Київської області  2020 рік 1400655,00 1400655,00 100%
0117461 7461 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лівобережна № 6-54 в м. Сквира Київської області  2020 рік 1397400,00 1397400,00 100%
0117461 7461 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шевченка до будинку № 40 по вулиці Абрикосовій в м. Сквира Київської області 2020 рік 854800,00 854800,00 100%
0117461 7461 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт частини дорожнього покриття вул.Байдукова в м.Сквира Київської області( з виготовленням ПКД) 2020 рік 564200,00 564200,00 100%
0117461 7461 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт частини  дорожнього покриття  вул. Гагаріна в м. Сквира Київської області  2020 рік 300000,00 300000,00 100%
7000     Сквирська міська рада Економічна діяльність     116180,00  
0117130 7130 0421 Сквирська міська рада Здійснення заходів із землеюстрою 2020 рік 75980,00 75980,00 100%
0117660 7660 0490 Сквирська міська рада Продаж земельних ділянок, в т.ч на земельнх торгах у формі аукціону  2020 рік 30000,00 30000,00 100%
0117693 7693 0490 Сквирська міська рада Капітальний трансферт КП "Сквирське комунальне господарство" 2020 рік 10200,00 10200,00 100%
        Разом бюджет розвитку     8271235,00  
      Міський голова     В.А.Скочко

 

              Додаток №7
            до  проекту рішення  сесії Сквирської міської ради
              №        -VII від 19 грудня  2019 року
    Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
     
                  (гривень)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа (рішення сесії), яким затверджено програму  Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        Програми організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік  07.11. 2019р. №1086-47–VІІ 6990200,00 6990200,00 0,00 0,00
0110150 0150 0111 Сквирська міська рада
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Програма заходів по організації благоустрою міста Сквира на 2020 рік 17.12.2019р №1147-48-VII 6185863,00 3925963,00 2259900,00 2259900,00
Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2020 рік  07.11. 2019р. №1087-47–VІІ 50000,00 50000,00 0,00 0,00
0116014 6014 0620 Сквирська міська рада Програма забезпечення збору , вивезення та захоронення твердих  відходів м.Сквира на 2020 рік 17.12.2019р №1148-48-VII 845800,00 845800,00 0,00 0,00
0118312 8312 0512 246200,00 246200,00 0,00 0,00
0117461 7461 0456 Сквирська міська рада Програму утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира  на 2020рік. 07.11. 2019р. №1088-47–VІІ 8892155,00 2927000,00 5965155,00 5965155,00
0113242 3242 1090 Сквирська міська рада Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2020 рік  07.11. 2019р. №1089-47–VІІ 500000,00 500000,00 0,00 0,00
0113192 3192 1030 Сквирська міська рада Програма фінансової підтримки  громадських організацій   інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2020 рік  07.11. 2019р. №1090-47–VІІ 50000,00 50000,00 0,00 0,00
0117350 7350 0443 Сквирська міська рада Програма розроблення містобудівної документації в м.Сквира на 2020 рік  07.11. 2019р. №1091-47–VІІ 80000,00 0,00 80000,00 80000,00
0117660 7660 0490 Сквирська міська рада Програма продажу земельних ділянок , в т ому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік на території м.Сквира  06.11. 2019р. №1092-47–VІІ 30000,00 0,00 30000,00 30000,00
0117130 7130 0421 75980,00 0,00 75980,00 75980,00
0114082 4082 0829 Сквирська міська рада Програма відзначення Державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 20120рік  07.11. 2019р. №1094-47–VІІ 150000,00 150000,00 0,00 0,00
Програма розвитку культури в місті Сквира на 2019 рік 17.12.2019р. №1145-48-VII 20000,00 20000,00 0,00 0,00
0115062 5062 0810 Сквирська міська рада Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік у місті Сквира  07.11. 2019р. №1095-47–VІІ 150000,00 150000,00 0,00 0,00
0116013 6013 0620 Сквирська міська рада Програма ефективної роботи та реформування  житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік 17.12.2019р. №1146-48-VII 100000,00 0,00 100000,00 100000,00
0116071 6071 0640 92212,00 92212,00 0,00 0,00
0116040 6040 0620 50000,00 0,00 50000,00 50000,00
0116090 6090 0640 Сквирська міська рада Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік 17.12.2019р. 31150-48-VII 1062790,00 1062790,00 0,00 0,00
0117693 7693 0490 Сквирська міська рада Програма управління комунальним майном територіальної громади міста Сквира на 2020 рік 07.11.2019р. №1093-47-VII 10200,00 0,00 10200,00 10200,00
      Всього:     25581400,00 17010165,00 8571235,00 8571235,00
                                      
      Міський голова       В. А. Скочко  

 

                Додаток 8
                до  проекту рішення сесії Сквирської міської ради 
                №-49-VII від    грудня 2019 року
Перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2020 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування кредитора Найменування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики) Номер та дата договору Термін кредитування Загальний обсяг кредиту (позики) Обсяг залучення кредиту (позики) у плановому році, тис. гривень
назва валюти, в якій залучається кредит (позика) загальний обсяг кредиту (позики), тис. одиниць загальний обсяг залучення кредиту (позики), тис. гривень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х Х      
                       
                       
  Міський голова     В.А.Скочко        

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: