(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проект рішення Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №1186-49-VІI від 19 грудня 2019 року „Про місцевий бюджет міста Сквира на 2020 рік 10320301000 (код бюджету)” 60с

 
Дата публікації 5.10.2020 10:51:59
 

Проєкт РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення сесії Сквирської

міської ради №1186-49-VІI від 19 грудня 2019 року

„Про місцевий бюджет міста Сквира на 2020 рік

10320301000 (код бюджету)”

 

Керуючись ч.5 ст.23 та п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Внести наступні зміни до рішення сесії Сквирської міської ради №1186-49-VІІ від 19 грудня 2019 року „Про місцевий бюджет міста Сквира на 2020 рік 10320301000 (код бюджету)”:
    1. пункт 1 викласти у такій редакції: «Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 35 099 825 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 34 592 925 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету 506 900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки місцевого бюджету у сумі 35 704 157,75 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 21 424 948,75 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 14 279 209,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

 

повернення кредитів до загального фонду районного бюджету у сумі 0 гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

 

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 13 167 976,25  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 13 772 309,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

1.2  пункт 5 викласти у такій редакції: «Затвердити розподіл витрат    місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 27 729 434,75 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

  1. Внести зміни до рішення сесії Сквирської міської ради №1186-49-VІІ від 19 грудня 2019 року „Про місцевий бюджет міста Сквира на 2020 рік 10320301000 (код бюджету)” в додатки  №1, №2, №3, №5, №6, №7,  які є невід’ємною частиною цього рішення, виклавши їх у новій редакції.

2. Пояснювальна записка до цього рішення є невід’ємною його частиною.

3. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та/або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів міської ради.

 

Міський голова                                                 Валерій СКОЧКО

 

м. Сквира

06 жовтня 2020 року

№      -60–VІІ

 

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                     В.О.Бондар

Заступник міського голови

з економічних питань                                                      Л.В.Сергієнко

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                               С.І.Палієнко

Начальник юридичного відділу міської ради                          О.М.Сікорська

Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової

роботи – головний бухгалтер                                          М.В.Тернова

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до проекту рішення позачергової сесії Сквирської міської ради №-60–VІІ

від 06 жовтня 2020 року «Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №1086-49-VII від 19 грудня 2019 року «Про місцевий бюджет міста Сквира на 2020 рік 10320301000 (код бюджету)»

 

Керуючись частиною 5 статті 23 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, затвердити зміни до бюджетних призначень бюджету міста Сквира на 2020 рік, перерозподіливши  видатки міського бюджету таким чином,  а саме:

  1.  Враховуючи внесення змін до Постанови КМУ від 3 червня 2020 р. № 441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» в частині збільшення посадових окладів, враховуючи внесення змін до рішення сесії міської ради від 17 грудня 2019 року №1141-48-VІІ «Про затвердження штатного розпису Сквирської міської ради на 2020 рік»  в частині збільшення 1 штатної одиниці загального відділу міської ради з 30 січня 2020 року, виникла необхідність у додатковому фінансуванні захищених статей видатків, а також у нарахуванні компенсаційних виплат керуючому складу апарату міської ради, в зв’язку із закінченням терміну повноважень ради, враховуючи показник виконання дохідної частини загального фонду бюджету міста за підсумками 9 місяців в обсязі 103,6 %

         Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету міста на суму 790 000,00 грн., по:

-КБКД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» на суму 25 600,00 гривень;

-КБКД 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення » на суму 25 700,00 гривень;

-КБКД 14021900 «Пальне» на суму 62 200,00 гривень;

         - КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 649 000,00 гривень;

         - КБКД 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» на суму 21 300,00 гривень;

                   - КБКД 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» на суму 6 200,00 гривень.

         Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету міста на суму 790 000,00 грн., по:

- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 500 000,00 гривень;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 80 000,00 гривень.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 10 000,00 гривень,(для оплати судового збору по справах за позовом Сквирської міської ради ).

- КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 200 000,00 гривень (клопотання т.в.о начальника КП «Сквирське комунальне господарство» вх..№1020 від 23.09.2020 року) за   Програмою  фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік для  погашення заборгованості по заробітній платі та податках на заробітну плату працівників комунального підприємства).

 

  1. Враховуючи показник виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету міста за підсумками 9 місяців в обсязі 278,4 %

Збільшити дохідну частину спеціального  фонду бюджету міста на суму    301 000,00 грн., по КБКД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 301 000,00 гривень;

Збільшити видаткову частину спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВК 0119750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 301 000,00 гривень (співфінансування об’єкту «Капітальний ремонт стадіону «Колос» імені почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х.Шварцбурга в місті Сквира Київської області».

 

2. Враховуючи нагальну потребу у співфінансуванні заходів «Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Київської обласної ради (в редакції від 19 грудня 2019 року №777-32-VІІ) по об’єкту "Капітальний ремонт стадіону «Колос» імені Почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х.Шварцбурга в місті Сквира Київської області (коригування)»:

2.1 здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального фонду бюджету міста, спрямувавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку) наступним чином:

- зменшити видатки за КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 10 000,00 гривень (одержувач бюджетних коштів КП «Сквирське комунальне господарство» кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку);

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 40 000,00 гривень;

- зменшити видатки за КПКВК 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

КЕКВ  2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 50 000,00 гривень;

КЕКВ 2730 ««Інші виплати населенню» на суму 30 000,00 гривень;

- зменшити видатки за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 50 000,00 гривень (заходи Програми організації громадських робіт в м.Сквира на 2020 рік) КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 182 153,00  гривень (одержувач бюджетних коштів КП «Сквираблагоустрій» кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку);

- зменшити видатки за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 ««Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 200 000,00 гривень (зимове утримання доріг міста - одержувач бюджетних коштів КП «Сквираблагоустрій») кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку);

 

Збільшити видаткову частину спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВК 0119750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 562 153,00 гривень (співфінансування об’єкту «Капітальний ремонт стадіону «Колос» імені почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х.Шварцбурга в місті Сквира Київської області».

 

2.2 здійснити перерозподіл бюджетних призначень спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) наступним чином:

- зменшити видатки за КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 100 000,00 гривень. (одержувач бюджетних коштів КП «Сквир-водоканал»);

зменшити видатки за КПКВК0119750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 200 000,00 гривень (об’єкт- Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів"Нове будівництво водопроводу по пров.Гоголя в м.Сквира Київської області»);

Збільшити видаткову частину спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВК 0119750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 300 000,00 гривень (співфінансування об’єкту «Капітальний ремонт стадіону «Колос» імені почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х.Шварцбурга в місті Сквира Київської області».

 

3. Враховуючи наявну економію бюджетних коштів по капітальних ремонтах здійснити перерозподіл бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) наступним чином:

зменшити видатки за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 93 480,00 гривень (об’єкт Капітальний ремонт частини тротуару від №10 до №16 та від №24 до №28 по вул.Соборна в м.Сквира Київської області»);

- зменшити видатки за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 89 000,00 гривень (об’єкт Капітальний ремонт частини дорожнього покриття вул.Байдукова в м.Сквира Київської області( з виготовленням ПКД);

зменшити видатки за КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 175 980,00 гривень (об’єкт виготовлення землевпорядної документації)

 

Збільшити видатки за  КПКВК 0119750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 358 460,00 гривень (співфінансування об’єкту «Капітальний ремонт стадіону «Колос» імені почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х.Шварцбурга в місті Сквира Київської області».

Міський голова                                       Валерій С

 
          Додаток 1
          до проєкту рішення Сквирської міської ради
          № 60-VII від 06 жовтня 2020 року
           
ДОХОДИ
місцевого бюджету міста Сквира на 2020 рік
10320301000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   27 084 115,00 26 968 215,00 115 900,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   25 600,00 25 600,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   25 600,00 25 600,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  25 600,00 25 600,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  35 500,00 35 500,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами  35 500,00 35 500,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  35 500,00 35 500,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6 592 000,00 6 592 000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  1 039 700,00 1 039 700,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 1 039 700,00 1 039 700,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  4 061 600,00 4 061 600,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 4 061 600,00 4 061 600,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  1 490 700,00 1 490 700,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки  20 315 115,00 20 315 115,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  5 292 500,00 5 292 500,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  6 700,00 6 700,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  30 600,00 30 600,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  54 800,00 54 800,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  648 200,00 648 200,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  706 100,00 706 100,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  3 404 200,00 3 404 200,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  153 800,00 153 800,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  260 600,00 260 600,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  21 300,00 21 300,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  6 200,00 6 200,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   15 022 615,00 15 022 615,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  3 714 600,00 3 714 600,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  10 333 515,00 10 333 515,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  974 500,00 974 500,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  115 900,00 0,00 115 900,00 0,00
19010000 Екологічний податок  115 900,00 0,00 115 900,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 28 600,00 0,00 28 600,00 0,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  12 300,00 0,00 12 300,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  75 000,00 0,00 75 000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   2 713 700,00 2 412 700,00 301 000,00 301 000,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   33 100,00 33 100,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   33 100,00 33 100,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  13 800,00 13 800,00 0,00 0,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  19 300,00 19 300,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 337 600,00 1 337 600,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 204 500,00 1 204 500,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 833 000,00 833 000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  371 500,00 371 500,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   133 100,00 133 100,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   117 200,00 117 200,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   15 900,00 15 900,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   1 343 000,00 1 042 000,00 301 000,00 301 000,00
24060000 Інші надходження   1 042 000,00 1 042 000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   1 042 000,00 1 042 000,00 0,00 0,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 301 000,00 0,00 301 000,00 301 000,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом   93 800,00 3 800,00 90 000,00 90 000,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   3 800,00 3 800,00 0,00 0,00
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  3 800,00 3 800,00 0,00 0,00
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   3 800,00 3 800,00 0,00 0,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00
33010000 Кошти від продажу землі   90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 29 891 615,00 29 384 715,00 506 900,00 391 000,00
40000000 Офіційні трансферти   5 208 210,00 5 208 210,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   5 208 210,00 5 208 210,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 208 210,00 5 208 210,00 0,00 0,00
41052300 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 3 245 194,00 3 245 194,00 0,00 0,00
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 963 016,00 1 963 016,00 0,00 0,00
X Разом доходів 35 099 825,00 34 592 925,00 506 900,00 391 000,00
           
           
  Міський голова     Валерій СКОЧКО

 

                              Додаток 3
                              до проєкту рішення сесії Сквирсьокї міської ради
                              №60-VII від 06 жовтня 2020 року
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету міста Сквира на 2020 рік
10320301000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Апарат (секретаріат) місцевої ради 21 424 948,75 13 135 352,00 5 785 300,00 156 000,00 8 289 596,75 14 279 209,00 14 163 309,00 115 900,00 0,00 0,00 14 163 309,00 35 704 157,75
0110000     Апарат (секретаріат) місцевої ради 21 424 948,75 13 135 352,00 5 785 300,00 156 000,00 8 289 596,75 14 279 209,00 14 163 309,00 115 900,00 0,00 0,00 14 163 309,00 35 704 157,75
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 7 580 200,00 7 580 200,00 5 785 300,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 580 200,00
0110191 0191 0160 Проведення місцевих виборів 1 963 016,00 1 963 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963 016,00
0113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00
0116014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 1 170 736,00 324 936,00 0,00 0,00 845 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170 736,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 918 874,00 100 000,00 0,00 0,00 3 818 874,00 2 181 420,00 2 181 420,00 0,00 0,00 0,00 2 181 420,00 6 100 294,00
0116040 6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 280 000,00
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро 92 212,00 0,00 0,00 0,00 92 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 212,00
0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 2 540 710,75 0,00 0,00 0,00 2 540 710,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 540 710,75
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 245 194,00 3 245 194,00 0,00 0,00 0,00 3 245 194,00 3 245 194,00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2 302 000,00 1 475 000,00 0,00 0,00 827 000,00 5 772 155,00 5 772 155,00 0,00 0,00 0,00 5 772 155,00 8 074 155,00
0117660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 15 200,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 736 000,00 736 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 000,00
0118312 8312 0512 Утилізація відходів 246 200,00 246 200,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 276 200,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 900,00 0,00 115 900,00 0,00 0,00 0,00 115 900,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 48 727,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 48 727,00
0118900 8900   Бюджетна заборгованість бюджетних установ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650 613,00 2 650 613,00 0,00 0,00 0,00 2 650 613,00 2 650 613,00
0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
X X X УСЬОГО 21 424 948,75 13 135 352,00 5 785 300,00 156 000,00 8 289 596,75 14 279 209,00 14 163 309,00 115 900,00 0,00 0,00 14 163 309,00 35 704 157,75
                               
                               
  Міський голова           Валерій СКОЧКО            
                               

 

                    Додаток 5
                    до проєкту рішення сесії Сквирської міської ради
                    №-60-VII від  06 жовтня 2020 року
Міжбюджетні трансферти місцевого бюджету міста Сквира на 2020 рік
            код бюджету (10320301000)           (гривень)
Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
дотація на: субвенції усього дотація на: субвенції усього
загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:
найменування трансферту* найменування трансферту**
                    9750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10100000000 Обласний бюджет Київської області                         1621613,00 1621613,00
10320200000 Районний бюджет Сквирського району                         1000000,00 1000000,00
                               
Х УСЬОГО                         2621613,00 2621613,00
                               
** Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів"Капітальний ремонт Сквирського ДНЗ №5 "Калинка" - 1000000,00 гривень        
** Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів" Капітальний ремонт стадіону «Колос» імені Почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х.Шварцбурга в місті Сквира Київської області (коригування)." - 1621613,00 гривень
** Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів  «Програми питна вода Київщини на 2017-2020 роки» затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 року №312-14-VII (зі змінами в редакції від 19 грудня 2019 року) на об’єкт ""Нове будівництво водопроводу по пров.Гоголя в м.Сквира Київської області» - 29000,00 гривень.
                               
  Міський голова         Валерій СКОЧКО        

 

              Додаток №6
              до проєкту рішення сесії Сквирської міської ради
              №-60-VII від  06 жовтня 2020 року
Перелік об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
          код бюджету (10320301000)         (гривень)
Код ПКВ та кредитування місцевих бюджетів Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної клаасифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної клаасифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об’єкта будівництва/ вид будівельних робіт у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва, гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,% Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді, гривень Рівень будівельної готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0116000 6000     Сквирська міська рада Житлово-комунальне господарство       2331420,00  
0116030 0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Організація благоустрою населених пунктів       2181420,00  
0116030 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт частини тротуару від №10 до №16 та від №24 до №28 по вул.Соборна в м.Сквира Київської області 2020 рік 1418900,00 0% 1325420,00 100%
0116030 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт прибудинкової території будинків № 145, 147 по вул. Незалежності в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 2020 рік 626000,00 0% 626000,00 100%
0116030 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт мережі  вуличного освітлення по вул.Гончарна в м.Сквира Київської області 2020 рік 150000,00 0% 130000,00 100%
0116030 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Придбання дитячого майданичика та встановлення на перехресті вулиць Поліська та Павленківська в м.Сквира 2020 рік 100000,00 0% 100000,00 100%
0116040 0116040 6040 6040 Сквирська міська рада Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води       150000,00  
0116040 0116040 6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води Капітальний ремонт підвідного водогону до будинку №5 по  вул.Київська  в м.Сквира Київської області 2020 рік 50000,00 0% 50000,00 100%
0116040 0116040 6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води Капітальний трансферт КП "Сквира-водоканал " (придбання обладнання для свердловин та водогонів міста)  2021 рік 100000,00 0% 100000,00 100%
0117000 7000       Економічна діяльність       5857355,00  
0117300 7300     Сквирська міська рада Будівництво та регіональний розвиток       65000,00  
  0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Капітальний ремонт стадіону «Колос» імені Почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х.Шварцбурга в місті Сквира Київської області (коригування). 2020 рік 8940875,00 0% 65000,00 100%
7400 7400       Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство       5772155,00  
0117461 0117461 7461 0456 Сквирська міська рада Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури       5772155,00  
0117461 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Слобідська  від №99 до №143 в м. Сквира Київської області  2020 рік 1448100,00 0% 1448100,00 100%
0117461 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Весняна №1-29 в м. Сквира Київської області  2020 рік 1400655,00 0% 1400655,00 100%
0117461 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лівобережна №6-54 в м. Сквира Київської області  2020 рік 1397400,00 0% 1397400,00 100%
0117461 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шевченка до будинку №40 по вулиці Абрикосовій в м. Сквира Київської області 2020 рік 854800,00 0% 854800,00 100%
0117461 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт частини дорожнього покриття вул.Байдукова в м.Сквира Київської області( з виготовленням ПКД) 2020 рік 564200,00 0% 475200,00 100%
0117461 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Виготовлення ПКД на капітальний ремонт  дорожнього покриття  пров.Весняний в м. Сквира Київської області  2020 рік 20000,00 0% 20000,00 100%
0117461 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Фінансування додаткових будівельних робіт по обєкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лівобережна №6-54 в м. Сквира Київської області"  2020 рік 62111,00 0% 62111,00 100%
0117461 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Фінансування додаткових будівельних робіт по обєкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шевченка до будинку №40 по вулиці Абрикосовій в м. Сквира Київської області 2020 рік 88889,00 0% 88889,00 100%
0117461 0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Виготовлення ПКД на "Капітальний ремонт дорожнього покриття пров.Слобідський в м.Сквара" 2020 рік 25000,00 0% 25000,00 100%
7000 7000       Економічна діяльність       20200,00  
0117660 0117660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів Продаж земельних ділянок, в т.ч на земельнх торгах у формі аукціону  2020 рік 10000,00 0% 10000,00 100%
0117693 0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю Капітальний трансферт комунальному підприємству "Сквирське комунальне господарство" 2020 рік 10200,00 0% 10200,00 100%
8000 8000     Інша діяльність         78727,00  
0118340 0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Капітальний трансферт комунальному підприємству КП "Сквирське комунальне господарство" для оплати послуг з виготовлення стратегічної екологічної оцінки проекту "Детального плану території земельної ділянки площею 10,0230 га в адміністративних межах Сквирської міської ради за межами населених пунктів для відведення її в постійне користування КП «Сквирське комунальне господарство» під розміщення існуючого полігону твердих побутових відходів»території  2020 рік 48727,00 0% 48727,00 100%
0118312 0118312 8312 0512 Утилізація відходів Капітальний трансферт комунальному підприємству "Сквирське комунальне господарство" (для придбання з монтажем  точки  відеонагляду з автономним живленням на території міського сміттєзвалища) 2020 рік 30000,00 0% 30000,00 100%
9000 9000     Міжбюджетні трансферти     1621613,00   2650613,00  
  9700     Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів            
0119750 0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів ("Капітальний ремонт Сквирського ДНЗ №5 "Калинка") 2020 рік 1000000,00 0% 1000000,00 100%
0119750 0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів "Капітальний ремонт стадіону «Колос» імені Почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х.Шварцбурга в місті Сквира Київської області (коригування). 2020 рік 1621613,00 0% 1621613,00 100%
0119750 0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів"Нове будівництво водопроводу по пров.Гоголя в м.Сквира Київської області» 2020 рік 720950,00 0% 29000,00 32%
0117300       Будівництво та реріональний розвиток         3245194,00  
0117363 0117363 7363 490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобідська №135-185 в м. Сквира Сквирського району Київської області 2020 рік 2 363 669,00  0% 2 363 669,00  100%
0117363 0117363 7363 491 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення із заміною світильників на основі LED-технології по вул. Піщана в межах ЗТП-18 та ТП-128 в м. Сквира Київської області  2020 рік 368 126,00  0% 368 126,00  100%
0117363 0117363 7363 492 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною світильників на основі LED-технології по вул. Калинова, пров. Некрасова в межах ТП-379 в м. Сквира Київської області  2020 рік 103 366,00  0% 103 366,00  100%
0117363 0117363 7363 493 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною світильників на основі LED-технології по пров. Фруктових садів в межах ЗТП-316 та ТП-312 в м. Сквира Київської області 2020 рік 163 145,00  0% 163 145,00  100%
0117363 0117363 7363 494 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною світильників на основі LED-технології по пров. Білякова в межах ЗТП-10 в м. Сквира Київської області  2020 рік 66 901,00  0% 66 901,00  100%
0117363 0117363 7363 495 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною світильників на основі LED-технології по вул. Проектна в межах ТП-109 в м. Сквира Київської області 2020 рік 179 987,00  0% 179 987,00  100%
          Разом бюджет розвитку       14163309,00  
                     
        Міський голова       Валерій СКОЧКО

 

              Додаток №7
              до проєкту рішення сесії Сквирської міської ради
              №-60-VII від 06 жовтня 2020 року
                   
    Розподіл витрат місцевого бюджету  міста Сквира на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році 
    код бюджету (10320301000)
                  (гривень)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа (рішення сесії), яким затверджено програму  Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0110150 0150 0111 Сквирська міська рада Програми організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік  07.11. 2019 р. №1086-47–VІІ 7580200,00 7580200,00 0,00 0,00
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Програма заходів по організації благоустрою міста Сквира на 2020 рік 17.12.2019 р. №1147-48-VII 6100294,00 3918874,00 2181420,00 2181420,00
Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2020 рік  07.11.2019 р. №1087-47–VІІ 0,00 0,00 0,00 0,00
0116014 6014 0620 Сквирська міська рада Програма забезпечення збору , вивезення та захоронення твердих  відходів м.Сквира на 2020 рік 17.12.2019 р. №1148-48-VII 1170736,00 1170736,00 0,00 0,00
0118312 8312 0512 276200,00 246200,00 30000,00 30000,00
0117461 7461 0456 Сквирська міська рада Програму утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира  на 2020рік. 07.11. 2019р. №1088-47–VІІ 8074155,00 2302000,00 5772155,00 5772155,00
0113242 3242 1090 Сквирська міська рада Програма соціального захисту  жителів міста Сквири на 2020 рік  07.11. 2019р. №1089-47–VІІ 450000,00 450000,00 0,00 0,00
0113192 3192 1030 Сквирська міська рада Програма фінансової підтримки  громадських організацій   інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2020 рік  07.11. 2019р. №1090-47–VІІ 50000,00 50000,00 0,00 0,00
0117350 7350 0443 Сквирська міська рада Програма розроблення містобудівної документації в м.Сквира на 2020 рік  07.11. 2019р. №1091-47–VІІ 0,00 0,00 0,00 0,00
0117660 7660 0490 Сквирська міська рада Програмарозвитку земельних відносин та охорони земель,продажу земельних ділянок , в т ому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік на території м.Сквира  06.11. 2019 р. №1092-47–VІІ 10000,00 0,00 10000,00 10000,00
0117130 7130 0421 0,00 0,00 0,00 0,00
0114082 4082 0829 Сквирська міська рада Програма відзначення Державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2020рік  07.11. 2019 р. №1094-47–VІІ 65000,00 65000,00 0,00 0,00
Програма розвитку культури в місті Сквира на 2020 рік 17.12.2019 р. №1145-48-VII 20000,00 20000,00 0,00 0,00
0115062 5062 0810 Сквирська міська рада Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік у місті Сквира  07.11. 2019 р. №1095-47–VІІ 70000,00 70000,00 0,00 0,00
0116013 6013 0620 Сквирська міська рада Програма ефективної роботи та реформування  житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік 17.12.2019 р. №1146-48-VII 35000,00 35000,00 0,00 0,00
0116071 6071 0640 92212,00 92212,00 0,00 0,00
0116040 6040 0620 280000,00 130000,00 150000,00 150000,00
0116090 6090 0640 Сквирська міська рада Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік 17.12.2019 р. №1150-48-VII 2540710,75 2540710,75 0,00 0,00
0117693 7693 0490 Сквирська міська рада Програма управління комунальним майном територіальної громади міста Сквира на 2020 рік 07.11.2019 р. №1093-47-VII 15200,00 5000,00 10200,00 10200,00
0117370 7370 0490 Сквирська міська рада Програма будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності та соціально-культурного розвитку громади міста Сквира на 2020 рік 18.02.2020 р. №1196-51-VII 65000,00 0,00 65000,00 65000,00
0118110 8110 0320 Сквирська міська рада Програма реалізації заходів із запобіганням та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха  та боротьби з пандемією на території Сквирської міської  ради  на 2020 рік 03.04.2020 р. № 1251-53-VII 736000,00 736000,00 0,00 0,00
0119800 9800 0180 Сквирська міська рада Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2020 рік 18.02.2020р №1195-51-VII 50000,00 50000,00 0,00 0,00
0118340 8340 0540 Сквирська міська рада Програма природоохоронних заходів міста Сквира на 2020 рік 18.02.2020р №1197-51-VII 48727,00 0,00 48727,00 48727,00
      Всього:     27729434,75 19461932,75 8267502,00 8267502,00
                                      
      Міський голова       Валерій СКОЧКО  

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: